Thống kê lô gan XSDNG

Thống kê lô gan XSDNG

Thống kê lo gan Đà Nẵng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
06 27 lần quay 24/06/2020
98 23 lần quay 08/07/2020
49 23 lần quay 08/07/2020
76 22 lần quay 11/07/2020
83 19 lần quay 22/07/2020
58 17 lần quay 29/07/2020
96 16 lần quay 01/08/2020
12 15 lần quay 05/08/2020
23 15 lần quay 05/08/2020
81 14 lần quay 08/08/2020
51 13 lần quay 12/08/2020
64 10 lần quay 22/08/2020
71 10 lần quay 22/08/2020
24 9 lần quay 26/08/2020
50 9 lần quay 26/08/2020
21 8 lần quay 29/08/2020
35 8 lần quay 29/08/2020
44 8 lần quay 29/08/2020
04 8 lần quay 29/08/2020
09 8 lần quay 29/08/2020
57 8 lần quay 29/08/2020
66 7 lần quay 02/09/2020
26 7 lần quay 02/09/2020
62 7 lần quay 02/09/2020
13 7 lần quay 02/09/2020
14 7 lần quay 02/09/2020
19 6 lần quay 05/09/2020
39 6 lần quay 05/09/2020
75 6 lần quay 05/09/2020
30 6 lần quay 05/09/2020
38 6 lần quay 05/09/2020
72 6 lần quay 05/09/2020
97 6 lần quay 05/09/2020
87 5 lần quay 09/09/2020
55 5 lần quay 09/09/2020
82 5 lần quay 09/09/2020
15 5 lần quay 09/09/2020
77 5 lần quay 09/09/2020
36 5 lần quay 09/09/2020
28 4 lần quay 12/09/2020
31 4 lần quay 12/09/2020
10 4 lần quay 12/09/2020
08 4 lần quay 12/09/2020
05 4 lần quay 12/09/2020
78 4 lần quay 12/09/2020
20 4 lần quay 12/09/2020
56 4 lần quay 12/09/2020
70 3 lần quay 16/09/2020
86 3 lần quay 16/09/2020
69 3 lần quay 16/09/2020
11 3 lần quay 16/09/2020
88 3 lần quay 16/09/2020
47 3 lần quay 16/09/2020
89 3 lần quay 16/09/2020
67 3 lần quay 16/09/2020
01 3 lần quay 16/09/2020
94 3 lần quay 16/09/2020
32 2 lần quay 19/09/2020
37 2 lần quay 19/09/2020
40 2 lần quay 19/09/2020
29 2 lần quay 19/09/2020
27 2 lần quay 19/09/2020
18 2 lần quay 19/09/2020
45 2 lần quay 19/09/2020
22 2 lần quay 19/09/2020
91 2 lần quay 19/09/2020
52 2 lần quay 19/09/2020
17 2 lần quay 19/09/2020
02 1 lần quay 23/09/2020
80 1 lần quay 23/09/2020
95 1 lần quay 23/09/2020
85 1 lần quay 23/09/2020
90 1 lần quay 23/09/2020
03 1 lần quay 23/09/2020
46 1 lần quay 23/09/2020
43 1 lần quay 23/09/2020
59 1 lần quay 23/09/2020
33 1 lần quay 23/09/2020
63 1 lần quay 23/09/2020
65 1 lần quay 23/09/2020
34 1 lần quay 23/09/2020
73 1 lần quay 23/09/2020
53 1 lần quay 23/09/2020
42 1 lần quay 23/09/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 101 ngày 20/06/2020
5x 76 ngày 15/07/2020
8x 69 ngày 22/07/2020
7x 66 ngày 25/07/2020
0x 34 ngày 26/08/2020
2x 24 ngày 05/09/2020
6x 17 ngày 12/09/2020
1x 13 ngày 16/09/2020
3x 6 ngày 23/09/2020
4x 3 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 69 ngày 22/07/2020
x7 45 ngày 15/08/2020
x9 41 ngày 19/08/2020
x5 24 ngày 05/09/2020
x6 20 ngày 09/09/2020
x3 17 ngày 12/09/2020
x1 13 ngày 16/09/2020
x2 10 ngày 19/09/2020
x4 6 ngày 23/09/2020
x8 3 ngày 26/09/2020