Thống kê lô gan XSDNG

Thống kê lô gan XSDNG

Thống kê lo gan Đà Nẵng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
05 20 lần quay 07/11/2020
49 20 lần quay 07/11/2020
45 20 lần quay 07/11/2020
53 17 lần quay 18/11/2020
67 17 lần quay 18/11/2020
94 16 lần quay 21/11/2020
85 15 lần quay 25/11/2020
13 15 lần quay 25/11/2020
92 15 lần quay 25/11/2020
44 14 lần quay 28/11/2020
88 13 lần quay 02/12/2020
82 11 lần quay 09/12/2020
43 11 lần quay 09/12/2020
52 11 lần quay 09/12/2020
76 10 lần quay 12/12/2020
11 10 lần quay 12/12/2020
36 10 lần quay 12/12/2020
55 9 lần quay 16/12/2020
56 8 lần quay 19/12/2020
73 8 lần quay 19/12/2020
61 7 lần quay 23/12/2020
50 7 lần quay 23/12/2020
23 7 lần quay 23/12/2020
74 7 lần quay 23/12/2020
48 7 lần quay 23/12/2020
90 7 lần quay 23/12/2020
18 7 lần quay 23/12/2020
16 6 lần quay 26/12/2020
39 6 lần quay 26/12/2020
38 6 lần quay 26/12/2020
04 6 lần quay 26/12/2020
91 6 lần quay 26/12/2020
59 5 lần quay 30/12/2020
09 5 lần quay 30/12/2020
32 5 lần quay 30/12/2020
99 5 lần quay 30/12/2020
31 5 lần quay 30/12/2020
29 5 lần quay 30/12/2020
75 4 lần quay 02/01/2021
95 4 lần quay 02/01/2021
71 4 lần quay 02/01/2021
72 4 lần quay 02/01/2021
68 4 lần quay 02/01/2021
34 4 lần quay 02/01/2021
07 4 lần quay 02/01/2021
30 4 lần quay 02/01/2021
25 4 lần quay 02/01/2021
35 4 lần quay 02/01/2021
12 3 lần quay 06/01/2021
81 3 lần quay 06/01/2021
27 3 lần quay 06/01/2021
98 3 lần quay 06/01/2021
89 3 lần quay 06/01/2021
40 3 lần quay 06/01/2021
96 3 lần quay 06/01/2021
80 3 lần quay 06/01/2021
79 3 lần quay 06/01/2021
20 3 lần quay 06/01/2021
66 2 lần quay 09/01/2021
65 2 lần quay 09/01/2021
64 2 lần quay 09/01/2021
22 2 lần quay 09/01/2021
84 2 lần quay 09/01/2021
17 2 lần quay 09/01/2021
47 2 lần quay 09/01/2021
01 2 lần quay 09/01/2021
51 2 lần quay 09/01/2021
06 2 lần quay 09/01/2021
00 2 lần quay 09/01/2021
26 2 lần quay 09/01/2021
86 1 lần quay 13/01/2021
77 1 lần quay 13/01/2021
87 1 lần quay 13/01/2021
14 1 lần quay 13/01/2021
10 1 lần quay 13/01/2021
58 1 lần quay 13/01/2021
57 1 lần quay 13/01/2021
62 1 lần quay 13/01/2021
63 1 lần quay 13/01/2021
46 1 lần quay 13/01/2021
69 1 lần quay 13/01/2021
70 1 lần quay 13/01/2021
21 1 lần quay 13/01/2021
54 1 lần quay 13/01/2021
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 74 ngày 07/11/2020
6x 56 ngày 25/11/2020
2x 46 ngày 05/12/2020
9x 42 ngày 09/12/2020
8x 28 ngày 23/12/2020
0x 14 ngày 06/01/2021
1x 7 ngày 13/01/2021
3x 4 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 84 ngày 28/10/2020
x2 70 ngày 11/11/2020
x5 63 ngày 18/11/2020
x6 56 ngày 25/11/2020
x3 46 ngày 05/12/2020
x4 32 ngày 19/12/2020
x9 25 ngày 26/12/2020
x1 14 ngày 06/01/2021
x0 7 ngày 13/01/2021
x7 4 ngày 16/01/2021