Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lo gan Gia Lai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
37 24 lần quay 13/03/2020
23 20 lần quay 01/05/2020
35 18 lần quay 15/05/2020
04 17 lần quay 22/05/2020
78 17 lần quay 22/05/2020
45 15 lần quay 05/06/2020
60 15 lần quay 05/06/2020
01 13 lần quay 19/06/2020
12 11 lần quay 03/07/2020
88 11 lần quay 03/07/2020
58 11 lần quay 03/07/2020
55 11 lần quay 03/07/2020
82 11 lần quay 03/07/2020
17 10 lần quay 10/07/2020
09 10 lần quay 10/07/2020
95 10 lần quay 10/07/2020
85 9 lần quay 17/07/2020
99 9 lần quay 17/07/2020
32 8 lần quay 24/07/2020
61 8 lần quay 24/07/2020
67 8 lần quay 24/07/2020
59 8 lần quay 24/07/2020
63 8 lần quay 24/07/2020
62 7 lần quay 31/07/2020
13 7 lần quay 31/07/2020
87 7 lần quay 31/07/2020
33 7 lần quay 31/07/2020
84 7 lần quay 31/07/2020
68 6 lần quay 07/08/2020
25 6 lần quay 07/08/2020
93 6 lần quay 07/08/2020
16 6 lần quay 07/08/2020
76 6 lần quay 07/08/2020
36 6 lần quay 07/08/2020
66 5 lần quay 14/08/2020
48 5 lần quay 14/08/2020
74 5 lần quay 14/08/2020
42 4 lần quay 21/08/2020
05 4 lần quay 21/08/2020
69 4 lần quay 21/08/2020
46 4 lần quay 21/08/2020
91 4 lần quay 21/08/2020
44 4 lần quay 21/08/2020
64 4 lần quay 21/08/2020
24 3 lần quay 28/08/2020
97 3 lần quay 28/08/2020
57 3 lần quay 28/08/2020
83 3 lần quay 28/08/2020
80 3 lần quay 28/08/2020
02 3 lần quay 28/08/2020
22 3 lần quay 28/08/2020
41 3 lần quay 28/08/2020
15 3 lần quay 28/08/2020
11 3 lần quay 28/08/2020
47 3 lần quay 28/08/2020
06 3 lần quay 28/08/2020
08 3 lần quay 28/08/2020
10 2 lần quay 04/09/2020
73 2 lần quay 04/09/2020
26 2 lần quay 04/09/2020
21 2 lần quay 04/09/2020
18 2 lần quay 04/09/2020
14 2 lần quay 04/09/2020
27 2 lần quay 04/09/2020
56 2 lần quay 04/09/2020
50 2 lần quay 04/09/2020
54 2 lần quay 04/09/2020
34 2 lần quay 04/09/2020
40 2 lần quay 04/09/2020
38 2 lần quay 04/09/2020
49 2 lần quay 04/09/2020
31 1 lần quay 11/09/2020
29 1 lần quay 11/09/2020
98 1 lần quay 11/09/2020
94 1 lần quay 11/09/2020
86 1 lần quay 11/09/2020
90 1 lần quay 11/09/2020
92 1 lần quay 11/09/2020
07 1 lần quay 11/09/2020
75 1 lần quay 11/09/2020
30 1 lần quay 11/09/2020
71 1 lần quay 11/09/2020
77 1 lần quay 11/09/2020
19 1 lần quay 11/09/2020
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 88 ngày 26/06/2020
8x 60 ngày 24/07/2020
9x 53 ngày 31/07/2020
3x 46 ngày 07/08/2020
1x 39 ngày 14/08/2020
0x 32 ngày 21/08/2020
7x 18 ngày 04/09/2020
5x 11 ngày 11/09/2020
2x 4 ngày 18/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 102 ngày 12/06/2020
x7 88 ngày 26/06/2020
x4 60 ngày 24/07/2020
x6 46 ngày 07/08/2020
x5 32 ngày 21/08/2020
x9 25 ngày 28/08/2020
x3 18 ngày 04/09/2020
x1 11 ngày 11/09/2020
x0 4 ngày 18/09/2020