Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lo gan Gia Lai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
16 29 lần quay 07/08/2020
26 22 lần quay 25/09/2020
71 18 lần quay 23/10/2020
34 17 lần quay 30/10/2020
56 17 lần quay 30/10/2020
29 16 lần quay 06/11/2020
60 15 lần quay 13/11/2020
97 15 lần quay 13/11/2020
37 13 lần quay 27/11/2020
41 13 lần quay 27/11/2020
51 13 lần quay 27/11/2020
57 13 lần quay 27/11/2020
62 12 lần quay 04/12/2020
47 11 lần quay 11/12/2020
53 11 lần quay 11/12/2020
94 11 lần quay 11/12/2020
64 10 lần quay 18/12/2020
08 9 lần quay 25/12/2020
52 9 lần quay 25/12/2020
74 8 lần quay 01/01/2021
22 8 lần quay 01/01/2021
10 8 lần quay 01/01/2021
82 8 lần quay 01/01/2021
02 8 lần quay 01/01/2021
32 7 lần quay 08/01/2021
33 7 lần quay 08/01/2021
07 7 lần quay 08/01/2021
81 7 lần quay 08/01/2021
38 6 lần quay 15/01/2021
83 6 lần quay 15/01/2021
40 6 lần quay 15/01/2021
45 6 lần quay 15/01/2021
04 6 lần quay 15/01/2021
18 6 lần quay 15/01/2021
20 5 lần quay 22/01/2021
11 5 lần quay 22/01/2021
21 5 lần quay 22/01/2021
68 5 lần quay 22/01/2021
58 5 lần quay 22/01/2021
09 5 lần quay 22/01/2021
67 5 lần quay 22/01/2021
86 5 lần quay 22/01/2021
90 4 lần quay 29/01/2021
59 4 lần quay 29/01/2021
92 4 lần quay 29/01/2021
24 4 lần quay 29/01/2021
85 4 lần quay 29/01/2021
89 4 lần quay 29/01/2021
42 4 lần quay 29/01/2021
27 3 lần quay 05/02/2021
17 3 lần quay 05/02/2021
36 3 lần quay 05/02/2021
25 3 lần quay 05/02/2021
84 3 lần quay 05/02/2021
23 3 lần quay 05/02/2021
15 3 lần quay 05/02/2021
14 3 lần quay 05/02/2021
13 3 lần quay 05/02/2021
49 3 lần quay 05/02/2021
88 2 lần quay 12/02/2021
78 2 lần quay 12/02/2021
79 2 lần quay 12/02/2021
66 2 lần quay 12/02/2021
80 2 lần quay 12/02/2021
30 2 lần quay 12/02/2021
31 2 lần quay 12/02/2021
12 2 lần quay 12/02/2021
00 2 lần quay 12/02/2021
05 2 lần quay 12/02/2021
46 2 lần quay 12/02/2021
63 1 lần quay 19/02/2021
06 1 lần quay 19/02/2021
44 1 lần quay 19/02/2021
19 1 lần quay 19/02/2021
35 1 lần quay 19/02/2021
77 1 lần quay 19/02/2021
91 1 lần quay 19/02/2021
75 1 lần quay 19/02/2021
98 1 lần quay 19/02/2021
61 1 lần quay 19/02/2021
99 1 lần quay 19/02/2021
95 1 lần quay 19/02/2021
70 1 lần quay 19/02/2021
03 1 lần quay 19/02/2021
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 208 ngày 07/08/2020
2x 103 ngày 20/11/2020
5x 89 ngày 04/12/2020
4x 61 ngày 01/01/2021
1x 54 ngày 08/01/2021
8x 33 ngày 29/01/2021
9x 26 ngày 05/02/2021
0x 19 ngày 12/02/2021
6x 12 ngày 19/02/2021
7x 5 ngày 26/02/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 138 ngày 16/10/2020
x1 96 ngày 27/11/2020
x4 75 ngày 18/12/2020
x5 68 ngày 25/12/2020
x8 47 ngày 15/01/2021
x9 40 ngày 22/01/2021
x0 33 ngày 29/01/2021
x6 26 ngày 05/02/2021
x3 12 ngày 19/02/2021
x2 5 ngày 26/02/2021