Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lô gan XSGL

Thống kê lo gan Gia Lai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
35 29 lần quay 15/05/2020
55 22 lần quay 03/07/2020
95 21 lần quay 10/07/2020
68 17 lần quay 07/08/2020
16 17 lần quay 07/08/2020
93 17 lần quay 07/08/2020
66 16 lần quay 14/08/2020
54 13 lần quay 04/09/2020
18 13 lần quay 04/09/2020
49 13 lần quay 04/09/2020
30 12 lần quay 11/09/2020
90 12 lần quay 11/09/2020
03 11 lần quay 18/09/2020
28 11 lần quay 18/09/2020
43 11 lần quay 18/09/2020
38 10 lần quay 25/09/2020
40 10 lần quay 25/09/2020
26 10 lần quay 25/09/2020
20 10 lần quay 25/09/2020
99 9 lần quay 02/10/2020
78 9 lần quay 02/10/2020
72 9 lần quay 02/10/2020
52 9 lần quay 02/10/2020
70 8 lần quay 09/10/2020
73 8 lần quay 09/10/2020
92 8 lần quay 09/10/2020
91 8 lần quay 09/10/2020
12 8 lần quay 09/10/2020
14 8 lần quay 09/10/2020
01 7 lần quay 16/10/2020
87 7 lần quay 16/10/2020
67 7 lần quay 16/10/2020
07 7 lần quay 16/10/2020
58 6 lần quay 23/10/2020
94 6 lần quay 23/10/2020
65 6 lần quay 23/10/2020
11 6 lần quay 23/10/2020
88 6 lần quay 23/10/2020
33 6 lần quay 23/10/2020
71 6 lần quay 23/10/2020
56 5 lần quay 30/10/2020
85 5 lần quay 30/10/2020
27 5 lần quay 30/10/2020
34 5 lần quay 30/10/2020
96 4 lần quay 06/11/2020
61 4 lần quay 06/11/2020
50 4 lần quay 06/11/2020
75 4 lần quay 06/11/2020
48 4 lần quay 06/11/2020
02 4 lần quay 06/11/2020
29 4 lần quay 06/11/2020
13 4 lần quay 06/11/2020
76 3 lần quay 13/11/2020
63 3 lần quay 13/11/2020
60 3 lần quay 13/11/2020
42 3 lần quay 13/11/2020
06 3 lần quay 13/11/2020
04 3 lần quay 13/11/2020
24 3 lần quay 13/11/2020
44 3 lần quay 13/11/2020
53 3 lần quay 13/11/2020
98 3 lần quay 13/11/2020
97 3 lần quay 13/11/2020
23 2 lần quay 20/11/2020
47 2 lần quay 20/11/2020
83 2 lần quay 20/11/2020
10 2 lần quay 20/11/2020
84 2 lần quay 20/11/2020
86 2 lần quay 20/11/2020
00 2 lần quay 20/11/2020
46 2 lần quay 20/11/2020
25 1 lần quay 27/11/2020
17 1 lần quay 27/11/2020
37 1 lần quay 27/11/2020
15 1 lần quay 27/11/2020
57 1 lần quay 27/11/2020
09 1 lần quay 27/11/2020
74 1 lần quay 27/11/2020
41 1 lần quay 27/11/2020
05 1 lần quay 27/11/2020
51 1 lần quay 27/11/2020
82 1 lần quay 27/11/2020
69 1 lần quay 27/11/2020
22 1 lần quay 27/11/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 162 ngày 26/06/2020
3x 120 ngày 07/08/2020
7x 92 ngày 04/09/2020
9x 57 ngày 09/10/2020
1x 50 ngày 16/10/2020
8x 36 ngày 30/10/2020
0x 29 ngày 06/11/2020
2x 15 ngày 20/11/2020
4x 8 ngày 27/11/2020
5x 1 ngày 04/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x4 134 ngày 24/07/2020
x6 120 ngày 07/08/2020
x3 92 ngày 04/09/2020
x0 78 ngày 18/09/2020
x8 71 ngày 25/09/2020
x7 50 ngày 16/10/2020
x2 29 ngày 06/11/2020
x5 15 ngày 20/11/2020
x1 8 ngày 27/11/2020
x9 1 ngày 04/12/2020