Thống kê lô gan XSKG

Thống kê lô gan XSKG

Thống kê lo gan Kiên Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
11 29 lần quay 09/02/2020
32 24 lần quay 15/03/2020
01 23 lần quay 22/03/2020
17 23 lần quay 22/03/2020
83 21 lần quay 03/05/2020
09 20 lần quay 10/05/2020
16 16 lần quay 07/06/2020
28 16 lần quay 07/06/2020
13 16 lần quay 07/06/2020
65 16 lần quay 07/06/2020
84 14 lần quay 21/06/2020
53 13 lần quay 28/06/2020
48 12 lần quay 05/07/2020
54 11 lần quay 12/07/2020
21 11 lần quay 12/07/2020
42 10 lần quay 19/07/2020
20 10 lần quay 19/07/2020
91 9 lần quay 26/07/2020
24 9 lần quay 26/07/2020
12 9 lần quay 26/07/2020
85 8 lần quay 02/08/2020
46 8 lần quay 02/08/2020
27 8 lần quay 02/08/2020
35 7 lần quay 09/08/2020
79 7 lần quay 09/08/2020
43 7 lần quay 09/08/2020
89 7 lần quay 09/08/2020
90 6 lần quay 16/08/2020
61 6 lần quay 16/08/2020
77 6 lần quay 16/08/2020
55 6 lần quay 16/08/2020
18 6 lần quay 16/08/2020
95 6 lần quay 16/08/2020
81 6 lần quay 16/08/2020
78 6 lần quay 16/08/2020
98 5 lần quay 23/08/2020
08 5 lần quay 23/08/2020
64 5 lần quay 23/08/2020
05 5 lần quay 23/08/2020
29 5 lần quay 23/08/2020
66 4 lần quay 30/08/2020
51 4 lần quay 30/08/2020
52 4 lần quay 30/08/2020
44 4 lần quay 30/08/2020
02 4 lần quay 30/08/2020
88 4 lần quay 30/08/2020
36 4 lần quay 30/08/2020
59 3 lần quay 06/09/2020
56 3 lần quay 06/09/2020
75 3 lần quay 06/09/2020
04 3 lần quay 06/09/2020
92 3 lần quay 06/09/2020
39 3 lần quay 06/09/2020
10 3 lần quay 06/09/2020
94 3 lần quay 06/09/2020
63 2 lần quay 13/09/2020
33 2 lần quay 13/09/2020
30 2 lần quay 13/09/2020
00 2 lần quay 13/09/2020
72 2 lần quay 13/09/2020
86 2 lần quay 13/09/2020
93 2 lần quay 13/09/2020
76 2 lần quay 13/09/2020
58 2 lần quay 13/09/2020
82 2 lần quay 13/09/2020
80 2 lần quay 13/09/2020
71 2 lần quay 13/09/2020
97 1 lần quay 20/09/2020
96 1 lần quay 20/09/2020
73 1 lần quay 20/09/2020
99 1 lần quay 20/09/2020
23 1 lần quay 20/09/2020
45 1 lần quay 20/09/2020
47 1 lần quay 20/09/2020
22 1 lần quay 20/09/2020
62 1 lần quay 20/09/2020
19 1 lần quay 20/09/2020
15 1 lần quay 20/09/2020
14 1 lần quay 20/09/2020
67 1 lần quay 20/09/2020
06 1 lần quay 20/09/2020
03 1 lần quay 20/09/2020
25 1 lần quay 20/09/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 211 ngày 01/03/2020
3x 148 ngày 03/05/2020
1x 113 ngày 07/06/2020
0x 92 ngày 28/06/2020
2x 57 ngày 02/08/2020
8x 50 ngày 09/08/2020
9x 43 ngày 16/08/2020
4x 36 ngày 23/08/2020
6x 8 ngày 20/09/2020
5x 1 ngày 27/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x3 148 ngày 03/05/2020
x0 85 ngày 05/07/2020
x1 78 ngày 12/07/2020
x6 64 ngày 26/07/2020
x4 43 ngày 16/08/2020
x5 36 ngày 23/08/2020
x9 22 ngày 06/09/2020
x8 15 ngày 13/09/2020
x2 8 ngày 20/09/2020
x7 1 ngày 27/09/2020