Thống kê lô gan XSKG

Thống kê lô gan XSKG

Thống kê lo gan Kiên Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
91 25 lần quay 26/07/2020
61 22 lần quay 16/08/2020
75 19 lần quay 06/09/2020
19 17 lần quay 20/09/2020
96 17 lần quay 20/09/2020
97 17 lần quay 20/09/2020
31 16 lần quay 27/09/2020
42 14 lần quay 11/10/2020
95 13 lần quay 18/10/2020
03 12 lần quay 25/10/2020
22 12 lần quay 25/10/2020
57 11 lần quay 01/11/2020
84 10 lần quay 08/11/2020
47 10 lần quay 08/11/2020
86 10 lần quay 08/11/2020
18 10 lần quay 08/11/2020
02 9 lần quay 15/11/2020
36 9 lần quay 15/11/2020
09 9 lần quay 15/11/2020
83 9 lần quay 15/11/2020
35 9 lần quay 15/11/2020
34 9 lần quay 15/11/2020
82 8 lần quay 22/11/2020
49 8 lần quay 22/11/2020
33 7 lần quay 29/11/2020
55 7 lần quay 29/11/2020
89 7 lần quay 29/11/2020
38 7 lần quay 29/11/2020
00 6 lần quay 06/12/2020
11 6 lần quay 06/12/2020
50 6 lần quay 06/12/2020
70 6 lần quay 06/12/2020
45 6 lần quay 06/12/2020
65 6 lần quay 06/12/2020
64 6 lần quay 06/12/2020
12 5 lần quay 13/12/2020
60 5 lần quay 13/12/2020
90 5 lần quay 13/12/2020
56 5 lần quay 13/12/2020
37 5 lần quay 13/12/2020
04 5 lần quay 13/12/2020
15 4 lần quay 20/12/2020
94 4 lần quay 20/12/2020
25 4 lần quay 20/12/2020
63 4 lần quay 20/12/2020
06 4 lần quay 20/12/2020
72 4 lần quay 20/12/2020
62 4 lần quay 20/12/2020
99 4 lần quay 20/12/2020
77 4 lần quay 20/12/2020
68 3 lần quay 27/12/2020
01 3 lần quay 27/12/2020
59 3 lần quay 27/12/2020
78 3 lần quay 27/12/2020
27 3 lần quay 27/12/2020
69 3 lần quay 27/12/2020
98 3 lần quay 27/12/2020
46 3 lần quay 27/12/2020
93 2 lần quay 03/01/2021
88 2 lần quay 03/01/2021
71 2 lần quay 03/01/2021
76 2 lần quay 03/01/2021
66 2 lần quay 03/01/2021
74 2 lần quay 03/01/2021
79 2 lần quay 03/01/2021
58 2 lần quay 03/01/2021
81 2 lần quay 03/01/2021
24 2 lần quay 03/01/2021
13 2 lần quay 03/01/2021
52 2 lần quay 03/01/2021
43 1 lần quay 10/01/2021
16 1 lần quay 10/01/2021
41 1 lần quay 10/01/2021
14 1 lần quay 10/01/2021
40 1 lần quay 10/01/2021
48 1 lần quay 10/01/2021
85 1 lần quay 10/01/2021
20 1 lần quay 10/01/2021
21 1 lần quay 10/01/2021
05 1 lần quay 10/01/2021
44 1 lần quay 10/01/2021
23 1 lần quay 10/01/2021
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
4x 73 ngày 08/11/2020
7x 66 ngày 15/11/2020
1x 59 ngày 22/11/2020
6x 45 ngày 06/12/2020
0x 38 ngày 13/12/2020
2x 31 ngày 20/12/2020
5x 24 ngày 27/12/2020
9x 10 ngày 10/01/2021
8x 3 ngày 17/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 136 ngày 06/09/2020
x8 94 ngày 18/10/2020
x1 87 ngày 25/10/2020
x6 59 ngày 22/11/2020
x3 52 ngày 29/11/2020
x4 38 ngày 13/12/2020
x5 31 ngày 20/12/2020
x0 17 ngày 03/01/2021
x2 10 ngày 10/01/2021
x7 3 ngày 17/01/2021