Thống kê lô gan XSKONTUM

Thống kê lô gan XSKONTUM

Thống kê lo gan Kon Tum 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Kon Tum từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
79 27 lần quay 12/07/2020
55 23 lần quay 09/08/2020
53 21 lần quay 23/08/2020
35 16 lần quay 27/09/2020
32 14 lần quay 11/10/2020
94 14 lần quay 11/10/2020
49 13 lần quay 18/10/2020
66 13 lần quay 18/10/2020
44 12 lần quay 25/10/2020
41 12 lần quay 25/10/2020
36 12 lần quay 25/10/2020
04 11 lần quay 01/11/2020
43 10 lần quay 08/11/2020
51 10 lần quay 08/11/2020
60 10 lần quay 08/11/2020
21 9 lần quay 15/11/2020
80 9 lần quay 15/11/2020
46 9 lần quay 15/11/2020
69 8 lần quay 22/11/2020
47 8 lần quay 22/11/2020
15 8 lần quay 22/11/2020
77 8 lần quay 22/11/2020
56 8 lần quay 22/11/2020
07 7 lần quay 29/11/2020
09 7 lần quay 29/11/2020
45 7 lần quay 29/11/2020
72 7 lần quay 29/11/2020
31 7 lần quay 29/11/2020
54 6 lần quay 06/12/2020
57 6 lần quay 06/12/2020
10 6 lần quay 06/12/2020
95 5 lần quay 13/12/2020
83 5 lần quay 13/12/2020
11 5 lần quay 13/12/2020
90 5 lần quay 13/12/2020
02 5 lần quay 13/12/2020
08 5 lần quay 13/12/2020
39 5 lần quay 13/12/2020
73 5 lần quay 13/12/2020
25 5 lần quay 13/12/2020
62 4 lần quay 20/12/2020
65 4 lần quay 20/12/2020
98 4 lần quay 20/12/2020
34 4 lần quay 20/12/2020
82 4 lần quay 20/12/2020
84 4 lần quay 20/12/2020
64 4 lần quay 20/12/2020
74 3 lần quay 27/12/2020
67 3 lần quay 27/12/2020
91 3 lần quay 27/12/2020
38 3 lần quay 27/12/2020
14 3 lần quay 27/12/2020
40 3 lần quay 27/12/2020
75 3 lần quay 27/12/2020
29 3 lần quay 27/12/2020
85 3 lần quay 27/12/2020
89 3 lần quay 27/12/2020
24 2 lần quay 03/01/2021
28 2 lần quay 03/01/2021
33 2 lần quay 03/01/2021
26 2 lần quay 03/01/2021
88 2 lần quay 03/01/2021
20 2 lần quay 03/01/2021
59 2 lần quay 03/01/2021
05 2 lần quay 03/01/2021
06 2 lần quay 03/01/2021
92 2 lần quay 03/01/2021
93 2 lần quay 03/01/2021
99 1 lần quay 10/01/2021
96 1 lần quay 10/01/2021
97 1 lần quay 10/01/2021
17 1 lần quay 10/01/2021
00 1 lần quay 10/01/2021
19 1 lần quay 10/01/2021
18 1 lần quay 10/01/2021
42 1 lần quay 10/01/2021
16 1 lần quay 10/01/2021
22 1 lần quay 10/01/2021
03 1 lần quay 10/01/2021
50 1 lần quay 10/01/2021
63 1 lần quay 10/01/2021
70 1 lần quay 10/01/2021
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 124 ngày 20/09/2020
5x 110 ngày 04/10/2020
3x 89 ngày 25/10/2020
9x 47 ngày 06/12/2020
7x 40 ngày 13/12/2020
8x 33 ngày 20/12/2020
0x 26 ngày 27/12/2020
2x 12 ngày 10/01/2021
4x 5 ngày 17/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 166 ngày 09/08/2020
x1 110 ngày 04/10/2020
x3 89 ngày 25/10/2020
x6 47 ngày 06/12/2020
x5 40 ngày 13/12/2020
x9 33 ngày 20/12/2020
x0 19 ngày 03/01/2021
x2 12 ngày 10/01/2021
x8 5 ngày 17/01/2021