Thống kê lô gan XSLA

Thống kê lô gan XSLA

Thống kê lo gan Long An 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Long An từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
97 27 lần quay 22/02/2020
73 23 lần quay 21/03/2020
29 19 lần quay 16/05/2020
77 18 lần quay 23/05/2020
40 17 lần quay 30/05/2020
62 16 lần quay 06/06/2020
72 16 lần quay 06/06/2020
22 16 lần quay 06/06/2020
19 15 lần quay 13/06/2020
92 15 lần quay 13/06/2020
39 14 lần quay 20/06/2020
56 14 lần quay 20/06/2020
60 14 lần quay 20/06/2020
57 13 lần quay 27/06/2020
28 13 lần quay 27/06/2020
47 12 lần quay 04/07/2020
78 12 lần quay 04/07/2020
49 11 lần quay 11/07/2020
86 9 lần quay 25/07/2020
87 9 lần quay 25/07/2020
09 8 lần quay 01/08/2020
68 7 lần quay 08/08/2020
81 7 lần quay 08/08/2020
82 7 lần quay 08/08/2020
11 7 lần quay 08/08/2020
88 7 lần quay 08/08/2020
35 6 lần quay 15/08/2020
32 6 lần quay 15/08/2020
03 6 lần quay 15/08/2020
10 6 lần quay 15/08/2020
17 6 lần quay 15/08/2020
99 5 lần quay 22/08/2020
98 5 lần quay 22/08/2020
36 5 lần quay 22/08/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
13 5 lần quay 22/08/2020
59 5 lần quay 22/08/2020
84 5 lần quay 22/08/2020
85 4 lần quay 29/08/2020
64 4 lần quay 29/08/2020
54 4 lần quay 29/08/2020
69 4 lần quay 29/08/2020
38 4 lần quay 29/08/2020
08 4 lần quay 29/08/2020
15 4 lần quay 29/08/2020
16 4 lần quay 29/08/2020
14 4 lần quay 29/08/2020
05 4 lần quay 29/08/2020
37 3 lần quay 05/09/2020
30 3 lần quay 05/09/2020
27 3 lần quay 05/09/2020
83 3 lần quay 05/09/2020
66 3 lần quay 05/09/2020
74 3 lần quay 05/09/2020
33 3 lần quay 05/09/2020
55 3 lần quay 05/09/2020
95 3 lần quay 05/09/2020
24 3 lần quay 05/09/2020
90 3 lần quay 05/09/2020
01 3 lần quay 05/09/2020
48 3 lần quay 05/09/2020
76 2 lần quay 12/09/2020
18 2 lần quay 12/09/2020
67 2 lần quay 12/09/2020
34 2 lần quay 12/09/2020
94 2 lần quay 12/09/2020
50 2 lần quay 12/09/2020
04 2 lần quay 12/09/2020
06 2 lần quay 12/09/2020
21 2 lần quay 12/09/2020
80 1 lần quay 19/09/2020
79 1 lần quay 19/09/2020
00 1 lần quay 19/09/2020
07 1 lần quay 19/09/2020
43 1 lần quay 19/09/2020
51 1 lần quay 19/09/2020
53 1 lần quay 19/09/2020
61 1 lần quay 19/09/2020
63 1 lần quay 19/09/2020
25 1 lần quay 19/09/2020
46 1 lần quay 19/09/2020
44 1 lần quay 19/09/2020
45 1 lần quay 19/09/2020
02 1 lần quay 19/09/2020
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 143 ngày 09/05/2020
6x 115 ngày 06/06/2020
3x 87 ngày 04/07/2020
2x 80 ngày 11/07/2020
0x 59 ngày 01/08/2020
8x 38 ngày 22/08/2020
1x 31 ngày 29/08/2020
9x 24 ngày 05/09/2020
4x 10 ngày 19/09/2020
5x 3 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 129 ngày 23/05/2020
x3 122 ngày 30/05/2020
x6 87 ngày 04/07/2020
x4 66 ngày 25/07/2020
x9 38 ngày 22/08/2020
x0 24 ngày 05/09/2020
x1 17 ngày 12/09/2020
x5 10 ngày 19/09/2020
x8 3 ngày 26/09/2020