Thống kê lô gan XSLA

Thống kê lô gan XSLA

Thống kê lo gan Long An 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Long An từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
69 20 lần quay 29/08/2020
37 19 lần quay 05/09/2020
55 19 lần quay 05/09/2020
83 19 lần quay 05/09/2020
06 18 lần quay 12/09/2020
31 16 lần quay 26/09/2020
96 15 lần quay 03/10/2020
63 15 lần quay 03/10/2020
11 14 lần quay 10/10/2020
84 13 lần quay 17/10/2020
20 13 lần quay 17/10/2020
72 13 lần quay 17/10/2020
57 12 lần quay 24/10/2020
53 11 lần quay 31/10/2020
26 11 lần quay 31/10/2020
82 9 lần quay 14/11/2020
86 9 lần quay 14/11/2020
16 9 lần quay 14/11/2020
28 7 lần quay 28/11/2020
73 7 lần quay 28/11/2020
54 7 lần quay 28/11/2020
62 7 lần quay 28/11/2020
39 6 lần quay 05/12/2020
99 6 lần quay 05/12/2020
87 6 lần quay 05/12/2020
68 6 lần quay 05/12/2020
10 6 lần quay 05/12/2020
24 6 lần quay 05/12/2020
17 6 lần quay 05/12/2020
81 6 lần quay 05/12/2020
51 5 lần quay 12/12/2020
14 5 lần quay 12/12/2020
65 5 lần quay 12/12/2020
35 5 lần quay 12/12/2020
91 4 lần quay 19/12/2020
93 4 lần quay 19/12/2020
12 4 lần quay 19/12/2020
64 4 lần quay 19/12/2020
79 4 lần quay 19/12/2020
61 4 lần quay 19/12/2020
44 4 lần quay 19/12/2020
29 4 lần quay 19/12/2020
27 4 lần quay 19/12/2020
25 4 lần quay 19/12/2020
75 3 lần quay 26/12/2020
21 3 lần quay 26/12/2020
70 3 lần quay 26/12/2020
85 3 lần quay 26/12/2020
04 3 lần quay 26/12/2020
90 3 lần quay 26/12/2020
92 3 lần quay 26/12/2020
52 3 lần quay 26/12/2020
48 3 lần quay 26/12/2020
36 3 lần quay 26/12/2020
30 3 lần quay 26/12/2020
49 3 lần quay 26/12/2020
15 2 lần quay 02/01/2021
46 2 lần quay 02/01/2021
22 2 lần quay 02/01/2021
05 2 lần quay 02/01/2021
58 2 lần quay 02/01/2021
74 2 lần quay 02/01/2021
03 2 lần quay 02/01/2021
50 2 lần quay 02/01/2021
56 2 lần quay 02/01/2021
95 2 lần quay 02/01/2021
02 1 lần quay 09/01/2021
08 1 lần quay 09/01/2021
97 1 lần quay 09/01/2021
78 1 lần quay 09/01/2021
13 1 lần quay 09/01/2021
80 1 lần quay 09/01/2021
09 1 lần quay 09/01/2021
43 1 lần quay 09/01/2021
33 1 lần quay 09/01/2021
32 1 lần quay 09/01/2021
59 1 lần quay 09/01/2021
38 1 lần quay 09/01/2021
66 1 lần quay 09/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
71 1 lần quay 09/01/2021
19 1 lần quay 09/01/2021
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 193 ngày 11/07/2020
9x 137 ngày 05/09/2020
3x 74 ngày 07/11/2020
4x 60 ngày 21/11/2020
6x 53 ngày 28/11/2020
5x 32 ngày 19/12/2020
1x 25 ngày 26/12/2020
0x 18 ngày 02/01/2021
8x 11 ngày 09/01/2021
7x 4 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 130 ngày 12/09/2020
x4 88 ngày 24/10/2020
x2 53 ngày 28/11/2020
x7 46 ngày 05/12/2020
x8 39 ngày 12/12/2020
x0 32 ngày 19/12/2020
x3 25 ngày 26/12/2020
x5 18 ngày 02/01/2021
x9 11 ngày 09/01/2021
x6 4 ngày 16/01/2021