Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lo gan Phú Yên 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
67 28 lần quay 17/02/2020
26 21 lần quay 27/04/2020
99 20 lần quay 04/05/2020
13 17 lần quay 25/05/2020
52 16 lần quay 01/06/2020
00 14 lần quay 15/06/2020
02 14 lần quay 15/06/2020
42 13 lần quay 22/06/2020
86 13 lần quay 22/06/2020
22 12 lần quay 29/06/2020
15 12 lần quay 29/06/2020
57 10 lần quay 13/07/2020
87 10 lần quay 13/07/2020
54 9 lần quay 20/07/2020
65 9 lần quay 20/07/2020
85 9 lần quay 20/07/2020
27 9 lần quay 20/07/2020
55 9 lần quay 20/07/2020
34 8 lần quay 27/07/2020
47 8 lần quay 27/07/2020
64 8 lần quay 27/07/2020
80 8 lần quay 27/07/2020
59 7 lần quay 03/08/2020
17 7 lần quay 03/08/2020
92 7 lần quay 03/08/2020
79 7 lần quay 03/08/2020
35 6 lần quay 10/08/2020
41 6 lần quay 10/08/2020
51 6 lần quay 10/08/2020
74 6 lần quay 10/08/2020
23 6 lần quay 10/08/2020
83 5 lần quay 17/08/2020
49 5 lần quay 17/08/2020
88 5 lần quay 17/08/2020
46 5 lần quay 17/08/2020
53 5 lần quay 17/08/2020
93 5 lần quay 17/08/2020
12 5 lần quay 17/08/2020
05 5 lần quay 17/08/2020
30 5 lần quay 17/08/2020
76 4 lần quay 24/08/2020
11 4 lần quay 24/08/2020
81 4 lần quay 24/08/2020
24 4 lần quay 24/08/2020
03 4 lần quay 24/08/2020
45 4 lần quay 24/08/2020
48 4 lần quay 24/08/2020
90 4 lần quay 24/08/2020
40 4 lần quay 24/08/2020
89 3 lần quay 31/08/2020
98 3 lần quay 31/08/2020
60 3 lần quay 31/08/2020
20 3 lần quay 31/08/2020
08 3 lần quay 31/08/2020
62 3 lần quay 31/08/2020
43 3 lần quay 31/08/2020
04 3 lần quay 31/08/2020
70 2 lần quay 07/09/2020
71 2 lần quay 07/09/2020
72 2 lần quay 07/09/2020
94 2 lần quay 07/09/2020
73 2 lần quay 07/09/2020
38 2 lần quay 07/09/2020
75 2 lần quay 07/09/2020
95 2 lần quay 07/09/2020
69 2 lần quay 07/09/2020
21 2 lần quay 07/09/2020
36 2 lần quay 07/09/2020
29 2 lần quay 07/09/2020
07 1 lần quay 14/09/2020
25 1 lần quay 14/09/2020
32 1 lần quay 14/09/2020
44 1 lần quay 14/09/2020
37 1 lần quay 14/09/2020
97 1 lần quay 14/09/2020
06 1 lần quay 14/09/2020
63 1 lần quay 14/09/2020
61 1 lần quay 14/09/2020
58 1 lần quay 14/09/2020
16 1 lần quay 14/09/2020
10 1 lần quay 14/09/2020
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 109 ngày 08/06/2020
8x 67 ngày 20/07/2020
2x 53 ngày 03/08/2020
9x 39 ngày 17/08/2020
4x 32 ngày 24/08/2020
0x 25 ngày 31/08/2020
5x 18 ngày 07/09/2020
6x 11 ngày 14/09/2020
1x 4 ngày 21/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 95 ngày 22/06/2020
x7 74 ngày 13/07/2020
x9 67 ngày 20/07/2020
x4 53 ngày 03/08/2020
x5 46 ngày 10/08/2020
x3 39 ngày 17/08/2020
x0 18 ngày 07/09/2020
x1 11 ngày 14/09/2020
x8 4 ngày 21/09/2020