Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lo gan Phú Yên 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
13 27 lần quay 25/05/2020
52 26 lần quay 01/06/2020
00 24 lần quay 15/06/2020
64 18 lần quay 27/07/2020
79 17 lần quay 03/08/2020
30 15 lần quay 17/08/2020
12 15 lần quay 17/08/2020
90 14 lần quay 24/08/2020
40 14 lần quay 24/08/2020
11 14 lần quay 24/08/2020
43 13 lần quay 31/08/2020
70 12 lần quay 07/09/2020
73 12 lần quay 07/09/2020
29 12 lần quay 07/09/2020
38 12 lần quay 07/09/2020
16 11 lần quay 14/09/2020
07 11 lần quay 14/09/2020
31 10 lần quay 21/09/2020
27 9 lần quay 28/09/2020
36 9 lần quay 28/09/2020
09 9 lần quay 28/09/2020
32 8 lần quay 05/10/2020
59 8 lần quay 05/10/2020
57 8 lần quay 05/10/2020
92 8 lần quay 05/10/2020
05 8 lần quay 05/10/2020
45 7 lần quay 12/10/2020
50 7 lần quay 12/10/2020
93 7 lần quay 12/10/2020
71 7 lần quay 12/10/2020
51 7 lần quay 12/10/2020
17 7 lần quay 12/10/2020
01 7 lần quay 12/10/2020
89 6 lần quay 19/10/2020
68 6 lần quay 19/10/2020
85 6 lần quay 19/10/2020
54 6 lần quay 19/10/2020
82 6 lần quay 19/10/2020
91 5 lần quay 26/10/2020
04 5 lần quay 26/10/2020
69 5 lần quay 26/10/2020
47 5 lần quay 26/10/2020
02 5 lần quay 26/10/2020
97 5 lần quay 26/10/2020
14 4 lần quay 02/11/2020
80 4 lần quay 02/11/2020
10 4 lần quay 02/11/2020
24 4 lần quay 02/11/2020
96 4 lần quay 02/11/2020
84 4 lần quay 02/11/2020
23 4 lần quay 02/11/2020
86 4 lần quay 02/11/2020
26 3 lần quay 09/11/2020
75 3 lần quay 09/11/2020
60 3 lần quay 09/11/2020
76 3 lần quay 09/11/2020
39 3 lần quay 09/11/2020
20 3 lần quay 09/11/2020
95 3 lần quay 09/11/2020
08 2 lần quay 16/11/2020
06 2 lần quay 16/11/2020
98 2 lần quay 16/11/2020
87 2 lần quay 16/11/2020
65 2 lần quay 16/11/2020
83 2 lần quay 16/11/2020
49 2 lần quay 16/11/2020
18 2 lần quay 16/11/2020
53 2 lần quay 16/11/2020
41 2 lần quay 16/11/2020
37 2 lần quay 16/11/2020
34 2 lần quay 16/11/2020
25 1 lần quay 23/11/2020
28 1 lần quay 23/11/2020
48 1 lần quay 23/11/2020
03 1 lần quay 23/11/2020
42 1 lần quay 23/11/2020
77 1 lần quay 23/11/2020
67 1 lần quay 23/11/2020
58 1 lần quay 23/11/2020
94 1 lần quay 23/11/2020
21 1 lần quay 23/11/2020
35 1 lần quay 23/11/2020
74 1 lần quay 23/11/2020
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 135 ngày 20/07/2020
0x 93 ngày 31/08/2020
5x 86 ngày 07/09/2020
1x 72 ngày 21/09/2020
3x 65 ngày 28/09/2020
9x 37 ngày 26/10/2020
4x 30 ngày 02/11/2020
2x 23 ngày 09/11/2020
6x 9 ngày 23/11/2020
7x 2 ngày 30/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 135 ngày 20/07/2020
x0 86 ngày 07/09/2020
x6 58 ngày 05/10/2020
x3 51 ngày 12/10/2020
x1 44 ngày 19/10/2020
x4 30 ngày 02/11/2020
x5 16 ngày 16/11/2020
x7 9 ngày 23/11/2020
x8 2 ngày 30/11/2020