Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lô gan XSPY

Thống kê lo gan Phú Yên 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
70 25 lần quay 07/09/2020
31 23 lần quay 21/09/2020
51 20 lần quay 12/10/2020
02 18 lần quay 26/10/2020
14 17 lần quay 02/11/2020
58 14 lần quay 23/11/2020
81 13 lần quay 30/11/2020
04 12 lần quay 07/12/2020
30 12 lần quay 07/12/2020
59 11 lần quay 14/12/2020
80 11 lần quay 14/12/2020
54 11 lần quay 14/12/2020
53 10 lần quay 21/12/2020
36 10 lần quay 21/12/2020
95 10 lần quay 21/12/2020
66 10 lần quay 21/12/2020
07 10 lần quay 21/12/2020
69 9 lần quay 28/12/2020
06 9 lần quay 28/12/2020
24 8 lần quay 04/01/2021
45 8 lần quay 04/01/2021
25 8 lần quay 04/01/2021
71 8 lần quay 04/01/2021
21 8 lần quay 04/01/2021
55 8 lần quay 04/01/2021
52 7 lần quay 11/01/2021
34 7 lần quay 11/01/2021
37 7 lần quay 11/01/2021
03 7 lần quay 11/01/2021
01 6 lần quay 18/01/2021
89 6 lần quay 18/01/2021
65 6 lần quay 18/01/2021
42 5 lần quay 25/01/2021
90 5 lần quay 25/01/2021
96 5 lần quay 25/01/2021
46 5 lần quay 25/01/2021
26 5 lần quay 25/01/2021
94 5 lần quay 25/01/2021
27 5 lần quay 25/01/2021
29 5 lần quay 25/01/2021
32 5 lần quay 25/01/2021
19 5 lần quay 25/01/2021
93 4 lần quay 01/02/2021
82 4 lần quay 01/02/2021
47 4 lần quay 01/02/2021
15 4 lần quay 01/02/2021
56 4 lần quay 01/02/2021
86 4 lần quay 01/02/2021
72 4 lần quay 01/02/2021
05 4 lần quay 01/02/2021
17 4 lần quay 01/02/2021
10 3 lần quay 08/02/2021
79 3 lần quay 08/02/2021
64 3 lần quay 08/02/2021
16 3 lần quay 08/02/2021
68 3 lần quay 08/02/2021
73 3 lần quay 08/02/2021
41 3 lần quay 08/02/2021
35 3 lần quay 08/02/2021
84 3 lần quay 08/02/2021
33 3 lần quay 08/02/2021
91 3 lần quay 08/02/2021
28 2 lần quay 15/02/2021
97 2 lần quay 15/02/2021
18 2 lần quay 15/02/2021
74 2 lần quay 15/02/2021
43 2 lần quay 15/02/2021
76 2 lần quay 15/02/2021
12 2 lần quay 15/02/2021
77 2 lần quay 15/02/2021
22 2 lần quay 15/02/2021
75 2 lần quay 15/02/2021
83 1 lần quay 22/02/2021
78 1 lần quay 22/02/2021
88 1 lần quay 22/02/2021
92 1 lần quay 22/02/2021
38 1 lần quay 22/02/2021
39 1 lần quay 22/02/2021
49 1 lần quay 22/02/2021
99 1 lần quay 22/02/2021
08 1 lần quay 22/02/2021
60 1 lần quay 22/02/2021
61 1 lần quay 22/02/2021
63 1 lần quay 22/02/2021
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
5x 180 ngày 07/09/2020
1x 166 ngày 21/09/2020
9x 131 ngày 26/10/2020
3x 82 ngày 14/12/2020
0x 54 ngày 11/01/2021
4x 33 ngày 01/02/2021
6x 26 ngày 08/02/2021
7x 19 ngày 15/02/2021
8x 12 ngày 22/02/2021
2x 5 ngày 01/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 180 ngày 07/09/2020
x6 68 ngày 28/12/2020
x2 61 ngày 04/01/2021
x9 47 ngày 18/01/2021
x8 40 ngày 25/01/2021
x1 33 ngày 01/02/2021
x4 26 ngày 08/02/2021
x7 19 ngày 15/02/2021
x5 12 ngày 22/02/2021
x3 5 ngày 01/03/2021