Thống kê lô gan XSTTH

Thống kê lô gan XSTTH

Thống kê lo gan Huế 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
05 29 lần quay 10/08/2020
75 16 lần quay 09/11/2020
98 14 lần quay 23/11/2020
32 11 lần quay 14/12/2020
40 11 lần quay 14/12/2020
85 10 lần quay 21/12/2020
31 10 lần quay 21/12/2020
93 10 lần quay 21/12/2020
29 10 lần quay 21/12/2020
41 9 lần quay 28/12/2020
37 9 lần quay 28/12/2020
27 9 lần quay 28/12/2020
92 9 lần quay 28/12/2020
06 9 lần quay 28/12/2020
26 8 lần quay 04/01/2021
16 8 lần quay 04/01/2021
12 8 lần quay 04/01/2021
01 8 lần quay 04/01/2021
36 7 lần quay 11/01/2021
62 7 lần quay 11/01/2021
50 7 lần quay 11/01/2021
96 7 lần quay 11/01/2021
17 7 lần quay 11/01/2021
80 7 lần quay 11/01/2021
44 6 lần quay 18/01/2021
08 6 lần quay 18/01/2021
34 5 lần quay 25/01/2021
78 5 lần quay 25/01/2021
39 5 lần quay 25/01/2021
74 5 lần quay 25/01/2021
99 5 lần quay 25/01/2021
59 5 lần quay 25/01/2021
02 5 lần quay 25/01/2021
14 5 lần quay 25/01/2021
10 5 lần quay 25/01/2021
22 5 lần quay 25/01/2021
69 4 lần quay 01/02/2021
52 4 lần quay 01/02/2021
94 4 lần quay 01/02/2021
63 4 lần quay 01/02/2021
79 4 lần quay 01/02/2021
65 4 lần quay 01/02/2021
49 4 lần quay 01/02/2021
88 4 lần quay 01/02/2021
57 3 lần quay 08/02/2021
91 3 lần quay 08/02/2021
73 3 lần quay 08/02/2021
51 3 lần quay 08/02/2021
38 3 lần quay 08/02/2021
84 3 lần quay 08/02/2021
18 3 lần quay 08/02/2021
89 3 lần quay 08/02/2021
45 3 lần quay 08/02/2021
23 2 lần quay 15/02/2021
81 2 lần quay 15/02/2021
25 2 lần quay 15/02/2021
97 2 lần quay 15/02/2021
30 2 lần quay 15/02/2021
70 2 lần quay 15/02/2021
13 2 lần quay 15/02/2021
66 2 lần quay 15/02/2021
82 2 lần quay 15/02/2021
15 2 lần quay 15/02/2021
24 2 lần quay 15/02/2021
43 2 lần quay 15/02/2021
46 2 lần quay 15/02/2021
56 2 lần quay 15/02/2021
54 2 lần quay 15/02/2021
07 1 lần quay 22/02/2021
76 1 lần quay 22/02/2021
90 1 lần quay 22/02/2021
95 1 lần quay 22/02/2021
03 1 lần quay 22/02/2021
11 1 lần quay 22/02/2021
58 1 lần quay 22/02/2021
53 1 lần quay 22/02/2021
42 1 lần quay 22/02/2021
20 1 lần quay 22/02/2021
64 1 lần quay 22/02/2021
87 1 lần quay 22/02/2021
33 1 lần quay 22/02/2021
47 1 lần quay 22/02/2021
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 117 ngày 09/11/2020
3x 96 ngày 30/11/2020
1x 89 ngày 07/12/2020
4x 82 ngày 14/12/2020
6x 61 ngày 04/01/2021
9x 47 ngày 18/01/2021
5x 40 ngày 25/01/2021
7x 33 ngày 01/02/2021
2x 12 ngày 22/02/2021
8x 5 ngày 01/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 208 ngày 10/08/2020
x2 152 ngày 05/10/2020
x8 103 ngày 23/11/2020
x5 75 ngày 21/12/2020
x1 47 ngày 18/01/2021
x4 40 ngày 25/01/2021
x9 26 ngày 08/02/2021
x3 19 ngày 15/02/2021
x0 12 ngày 22/02/2021
x6 5 ngày 01/03/2021