Thống kê lô gan XSTTH

Thống kê lô gan XSTTH

Thống kê lo gan Huế 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
60 30 lần quay 03/02/2020
02 18 lần quay 18/05/2020
50 18 lần quay 18/05/2020
26 17 lần quay 25/05/2020
98 17 lần quay 25/05/2020
61 14 lần quay 15/06/2020
19 14 lần quay 15/06/2020
74 13 lần quay 22/06/2020
85 12 lần quay 29/06/2020
04 12 lần quay 29/06/2020
46 11 lần quay 06/07/2020
83 11 lần quay 06/07/2020
06 10 lần quay 13/07/2020
13 10 lần quay 13/07/2020
52 10 lần quay 13/07/2020
65 10 lần quay 13/07/2020
15 9 lần quay 20/07/2020
44 9 lần quay 20/07/2020
55 9 lần quay 20/07/2020
34 8 lần quay 27/07/2020
07 8 lần quay 27/07/2020
58 8 lần quay 27/07/2020
92 8 lần quay 27/07/2020
01 7 lần quay 03/08/2020
17 7 lần quay 03/08/2020
90 7 lần quay 03/08/2020
41 7 lần quay 03/08/2020
89 6 lần quay 10/08/2020
05 6 lần quay 10/08/2020
97 6 lần quay 10/08/2020
03 6 lần quay 10/08/2020
25 6 lần quay 10/08/2020
16 6 lần quay 10/08/2020
79 6 lần quay 10/08/2020
78 5 lần quay 17/08/2020
31 5 lần quay 17/08/2020
37 5 lần quay 17/08/2020
09 5 lần quay 17/08/2020
33 5 lần quay 17/08/2020
95 5 lần quay 17/08/2020
93 5 lần quay 17/08/2020
69 4 lần quay 24/08/2020
68 4 lần quay 24/08/2020
63 4 lần quay 24/08/2020
57 4 lần quay 24/08/2020
43 4 lần quay 24/08/2020
10 4 lần quay 24/08/2020
21 4 lần quay 24/08/2020
24 4 lần quay 24/08/2020
87 3 lần quay 31/08/2020
00 3 lần quay 31/08/2020
91 3 lần quay 31/08/2020
28 3 lần quay 31/08/2020
88 3 lần quay 31/08/2020
70 3 lần quay 31/08/2020
81 3 lần quay 31/08/2020
47 3 lần quay 31/08/2020
86 2 lần quay 07/09/2020
73 2 lần quay 07/09/2020
84 2 lần quay 07/09/2020
96 2 lần quay 07/09/2020
64 2 lần quay 07/09/2020
77 2 lần quay 07/09/2020
36 2 lần quay 07/09/2020
23 2 lần quay 07/09/2020
75 2 lần quay 07/09/2020
18 2 lần quay 07/09/2020
11 2 lần quay 07/09/2020
14 1 lần quay 14/09/2020
82 1 lần quay 14/09/2020
35 1 lần quay 14/09/2020
12 1 lần quay 14/09/2020
40 1 lần quay 14/09/2020
59 1 lần quay 14/09/2020
32 1 lần quay 14/09/2020
20 1 lần quay 14/09/2020
30 1 lần quay 14/09/2020
49 1 lần quay 14/09/2020
08 1 lần quay 14/09/2020
72 1 lần quay 14/09/2020
71 1 lần quay 14/09/2020
53 1 lần quay 14/09/2020
54 1 lần quay 14/09/2020
29 1 lần quay 14/09/2020
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
4x 222 ngày 17/02/2020
8x 208 ngày 02/03/2020
7x 124 ngày 25/05/2020
0x 82 ngày 06/07/2020
6x 68 ngày 20/07/2020
5x 54 ngày 03/08/2020
1x 26 ngày 31/08/2020
2x 19 ngày 07/09/2020
3x 12 ngày 14/09/2020
9x 5 ngày 21/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 152 ngày 27/04/2020
x8 145 ngày 04/05/2020
x6 82 ngày 06/07/2020
x3 75 ngày 13/07/2020
x1 54 ngày 03/08/2020
x7 47 ngày 10/08/2020
x0 40 ngày 17/08/2020
x4 33 ngày 24/08/2020
x2 12 ngày 14/09/2020
x9 5 ngày 21/09/2020