Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lo gan Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
78 23 lần quay 19/06/2020
51 20 lần quay 10/07/2020
20 19 lần quay 17/07/2020
29 19 lần quay 17/07/2020
22 18 lần quay 24/07/2020
34 16 lần quay 07/08/2020
52 13 lần quay 28/08/2020
85 13 lần quay 28/08/2020
33 11 lần quay 11/09/2020
03 11 lần quay 11/09/2020
94 10 lần quay 18/09/2020
23 10 lần quay 18/09/2020
86 10 lần quay 18/09/2020
68 9 lần quay 25/09/2020
90 9 lần quay 25/09/2020
39 9 lần quay 25/09/2020
53 9 lần quay 25/09/2020
55 9 lần quay 25/09/2020
93 9 lần quay 25/09/2020
28 8 lần quay 02/10/2020
99 8 lần quay 02/10/2020
60 7 lần quay 09/10/2020
88 7 lần quay 09/10/2020
71 7 lần quay 09/10/2020
47 6 lần quay 16/10/2020
81 6 lần quay 16/10/2020
69 6 lần quay 16/10/2020
09 6 lần quay 16/10/2020
17 6 lần quay 16/10/2020
41 6 lần quay 16/10/2020
89 6 lần quay 16/10/2020
35 6 lần quay 16/10/2020
58 5 lần quay 23/10/2020
98 5 lần quay 23/10/2020
42 5 lần quay 23/10/2020
66 5 lần quay 23/10/2020
19 5 lần quay 23/10/2020
11 5 lần quay 23/10/2020
12 5 lần quay 23/10/2020
16 5 lần quay 23/10/2020
44 5 lần quay 23/10/2020
57 4 lần quay 30/10/2020
67 4 lần quay 30/10/2020
74 4 lần quay 30/10/2020
79 4 lần quay 30/10/2020
38 4 lần quay 30/10/2020
10 4 lần quay 30/10/2020
92 4 lần quay 30/10/2020
21 4 lần quay 30/10/2020
61 3 lần quay 06/11/2020
02 3 lần quay 06/11/2020
04 3 lần quay 06/11/2020
96 3 lần quay 06/11/2020
18 3 lần quay 06/11/2020
27 3 lần quay 06/11/2020
32 3 lần quay 06/11/2020
82 3 lần quay 06/11/2020
40 3 lần quay 06/11/2020
91 2 lần quay 13/11/2020
84 2 lần quay 13/11/2020
95 2 lần quay 13/11/2020
83 2 lần quay 13/11/2020
65 2 lần quay 13/11/2020
63 2 lần quay 13/11/2020
43 2 lần quay 13/11/2020
46 2 lần quay 13/11/2020
15 2 lần quay 13/11/2020
13 2 lần quay 13/11/2020
62 2 lần quay 13/11/2020
75 2 lần quay 13/11/2020
07 2 lần quay 13/11/2020
08 1 lần quay 20/11/2020
00 1 lần quay 20/11/2020
26 1 lần quay 20/11/2020
36 1 lần quay 20/11/2020
05 1 lần quay 20/11/2020
80 1 lần quay 20/11/2020
87 1 lần quay 20/11/2020
49 1 lần quay 20/11/2020
72 1 lần quay 20/11/2020
59 1 lần quay 20/11/2020
70 1 lần quay 20/11/2020
48 1 lần quay 20/11/2020
76 1 lần quay 20/11/2020
77 1 lần quay 20/11/2020
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 166 ngày 19/06/2020
5x 145 ngày 10/07/2020
9x 103 ngày 21/08/2020
0x 82 ngày 11/09/2020
2x 61 ngày 02/10/2020
8x 47 ngày 16/10/2020
4x 33 ngày 30/10/2020
6x 26 ngày 06/11/2020
1x 19 ngày 13/11/2020
3x 5 ngày 27/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 201 ngày 15/05/2020
x7 89 ngày 04/09/2020
x2 68 ngày 25/09/2020
x0 54 ngày 09/10/2020
x9 47 ngày 16/10/2020
x3 26 ngày 06/11/2020
x5 19 ngày 13/11/2020
x6 12 ngày 20/11/2020
x1 5 ngày 27/11/2020