Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lo gan Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
99 22 lần quay 02/10/2020
60 21 lần quay 09/10/2020
81 20 lần quay 16/10/2020
92 18 lần quay 30/10/2020
27 17 lần quay 06/11/2020
73 14 lần quay 27/11/2020
41 13 lần quay 04/12/2020
69 13 lần quay 04/12/2020
19 12 lần quay 11/12/2020
35 12 lần quay 11/12/2020
75 11 lần quay 18/12/2020
80 11 lần quay 18/12/2020
62 9 lần quay 01/01/2021
32 9 lần quay 01/01/2021
79 9 lần quay 01/01/2021
08 9 lần quay 01/01/2021
11 8 lần quay 08/01/2021
54 8 lần quay 08/01/2021
96 7 lần quay 15/01/2021
21 7 lần quay 15/01/2021
55 7 lần quay 15/01/2021
87 6 lần quay 22/01/2021
26 6 lần quay 22/01/2021
25 6 lần quay 22/01/2021
45 5 lần quay 29/01/2021
48 5 lần quay 29/01/2021
57 5 lần quay 29/01/2021
49 5 lần quay 29/01/2021
58 5 lần quay 29/01/2021
30 5 lần quay 29/01/2021
04 5 lần quay 29/01/2021
20 5 lần quay 29/01/2021
91 4 lần quay 05/02/2021
86 4 lần quay 05/02/2021
00 4 lần quay 05/02/2021
39 4 lần quay 05/02/2021
16 4 lần quay 05/02/2021
65 4 lần quay 05/02/2021
47 4 lần quay 05/02/2021
64 4 lần quay 05/02/2021
66 4 lần quay 05/02/2021
29 4 lần quay 05/02/2021
52 4 lần quay 05/02/2021
12 3 lần quay 12/02/2021
77 3 lần quay 12/02/2021
74 3 lần quay 12/02/2021
59 3 lần quay 12/02/2021
68 3 lần quay 12/02/2021
97 3 lần quay 12/02/2021
17 3 lần quay 12/02/2021
09 3 lần quay 12/02/2021
13 3 lần quay 12/02/2021
23 3 lần quay 12/02/2021
01 3 lần quay 12/02/2021
36 3 lần quay 12/02/2021
10 3 lần quay 12/02/2021
31 2 lần quay 19/02/2021
40 2 lần quay 19/02/2021
24 2 lần quay 19/02/2021
67 2 lần quay 19/02/2021
71 2 lần quay 19/02/2021
82 2 lần quay 19/02/2021
18 2 lần quay 19/02/2021
95 2 lần quay 19/02/2021
05 2 lần quay 19/02/2021
42 2 lần quay 19/02/2021
90 2 lần quay 19/02/2021
07 2 lần quay 19/02/2021
06 1 lần quay 26/02/2021
88 1 lần quay 26/02/2021
94 1 lần quay 26/02/2021
78 1 lần quay 26/02/2021
14 1 lần quay 26/02/2021
84 1 lần quay 26/02/2021
50 1 lần quay 26/02/2021
56 1 lần quay 26/02/2021
37 1 lần quay 26/02/2021
72 1 lần quay 26/02/2021
53 1 lần quay 26/02/2021
33 1 lần quay 26/02/2021
28 1 lần quay 26/02/2021
63 1 lần quay 26/02/2021
43 1 lần quay 26/02/2021
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 197 ngày 21/08/2020
2x 155 ngày 02/10/2020
6x 92 ngày 04/12/2020
4x 64 ngày 01/01/2021
8x 43 ngày 22/01/2021
1x 22 ngày 12/02/2021
7x 15 ngày 19/02/2021
3x 8 ngày 26/02/2021
0x 1 ngày 05/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 148 ngày 09/10/2020
x5 78 ngày 18/12/2020
x6 57 ngày 08/01/2021
x8 50 ngày 15/01/2021
x7 43 ngày 22/01/2021
x9 29 ngày 05/02/2021
x4 22 ngày 12/02/2021
x1 15 ngày 19/02/2021
x3 8 ngày 26/02/2021
x2 1 ngày 05/03/2021