Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lô gan XSTV

Thống kê lo gan Trà Vinh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Trà Vinh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
91 24 lần quay 13/03/2020
61 22 lần quay 27/03/2020
38 22 lần quay 27/03/2020
92 16 lần quay 05/06/2020
78 14 lần quay 19/06/2020
15 14 lần quay 19/06/2020
32 14 lần quay 19/06/2020
06 13 lần quay 26/06/2020
30 13 lần quay 26/06/2020
99 13 lần quay 26/06/2020
27 12 lần quay 03/07/2020
56 12 lần quay 03/07/2020
89 11 lần quay 10/07/2020
51 11 lần quay 10/07/2020
29 10 lần quay 17/07/2020
20 10 lần quay 17/07/2020
44 9 lần quay 24/07/2020
36 9 lần quay 24/07/2020
22 9 lần quay 24/07/2020
00 9 lần quay 24/07/2020
60 9 lần quay 24/07/2020
13 9 lần quay 24/07/2020
82 8 lần quay 31/07/2020
45 8 lần quay 31/07/2020
07 8 lần quay 31/07/2020
18 7 lần quay 07/08/2020
79 7 lần quay 07/08/2020
50 7 lần quay 07/08/2020
25 7 lần quay 07/08/2020
34 7 lần quay 07/08/2020
73 6 lần quay 14/08/2020
37 6 lần quay 14/08/2020
75 6 lần quay 14/08/2020
97 6 lần quay 14/08/2020
10 6 lần quay 14/08/2020
98 5 lần quay 21/08/2020
83 5 lần quay 21/08/2020
43 5 lần quay 21/08/2020
41 5 lần quay 21/08/2020
95 5 lần quay 21/08/2020
17 4 lần quay 28/08/2020
12 4 lần quay 28/08/2020
62 4 lần quay 28/08/2020
66 4 lần quay 28/08/2020
65 4 lần quay 28/08/2020
72 4 lần quay 28/08/2020
52 4 lần quay 28/08/2020
69 4 lần quay 28/08/2020
01 4 lần quay 28/08/2020
35 4 lần quay 28/08/2020
85 4 lần quay 28/08/2020
05 3 lần quay 04/09/2020
04 3 lần quay 04/09/2020
31 3 lần quay 04/09/2020
76 3 lần quay 04/09/2020
28 3 lần quay 04/09/2020
09 3 lần quay 04/09/2020
47 3 lần quay 04/09/2020
84 3 lần quay 04/09/2020
87 3 lần quay 04/09/2020
96 2 lần quay 11/09/2020
88 2 lần quay 11/09/2020
24 2 lần quay 11/09/2020
64 2 lần quay 11/09/2020
33 2 lần quay 11/09/2020
77 2 lần quay 11/09/2020
03 2 lần quay 11/09/2020
74 1 lần quay 18/09/2020
86 1 lần quay 18/09/2020
08 1 lần quay 18/09/2020
11 1 lần quay 18/09/2020
80 1 lần quay 18/09/2020
71 1 lần quay 18/09/2020
23 1 lần quay 18/09/2020
46 1 lần quay 18/09/2020
19 1 lần quay 18/09/2020
94 1 lần quay 18/09/2020
57 1 lần quay 18/09/2020
02 1 lần quay 18/09/2020
16 1 lần quay 18/09/2020
63 1 lần quay 18/09/2020
54 1 lần quay 18/09/2020
70 1 lần quay 18/09/2020
26 1 lần quay 18/09/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 98 ngày 19/06/2020
2x 91 ngày 26/06/2020
5x 77 ngày 10/07/2020
1x 49 ngày 07/08/2020
9x 35 ngày 21/08/2020
3x 28 ngày 28/08/2020
6x 21 ngày 04/09/2020
0x 14 ngày 11/09/2020
8x 7 ngày 18/09/2020
4x 0 ngày 25/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 133 ngày 15/05/2020
x9 98 ngày 19/06/2020
x1 49 ngày 07/08/2020
x0 35 ngày 21/08/2020
x5 28 ngày 28/08/2020
x7 21 ngày 04/09/2020
x3 14 ngày 11/09/2020
x6 7 ngày 18/09/2020
x2 0 ngày 25/09/2020