Thống kê lô gan XSAG

Thống kê lô gan XSAG

Thống kê lo gan An Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
99 27 lần quay 16/07/2020
73 26 lần quay 23/07/2020
09 15 lần quay 08/10/2020
60 14 lần quay 15/10/2020
56 14 lần quay 15/10/2020
58 12 lần quay 29/10/2020
65 12 lần quay 29/10/2020
57 11 lần quay 05/11/2020
44 11 lần quay 05/11/2020
59 10 lần quay 12/11/2020
37 10 lần quay 12/11/2020
63 10 lần quay 12/11/2020
13 10 lần quay 12/11/2020
02 10 lần quay 12/11/2020
79 9 lần quay 19/11/2020
71 9 lần quay 19/11/2020
72 9 lần quay 19/11/2020
69 9 lần quay 19/11/2020
03 8 lần quay 26/11/2020
33 8 lần quay 26/11/2020
07 8 lần quay 26/11/2020
48 8 lần quay 26/11/2020
01 8 lần quay 26/11/2020
93 8 lần quay 26/11/2020
00 8 lần quay 26/11/2020
23 7 lần quay 03/12/2020
92 7 lần quay 03/12/2020
51 7 lần quay 03/12/2020
64 6 lần quay 10/12/2020
98 6 lần quay 10/12/2020
34 6 lần quay 10/12/2020
77 5 lần quay 17/12/2020
62 5 lần quay 17/12/2020
78 5 lần quay 17/12/2020
84 5 lần quay 17/12/2020
30 5 lần quay 17/12/2020
54 5 lần quay 17/12/2020
28 5 lần quay 17/12/2020
45 5 lần quay 17/12/2020
66 5 lần quay 17/12/2020
68 4 lần quay 24/12/2020
61 4 lần quay 24/12/2020
76 4 lần quay 24/12/2020
86 4 lần quay 24/12/2020
97 4 lần quay 24/12/2020
06 4 lần quay 24/12/2020
96 4 lần quay 24/12/2020
36 4 lần quay 24/12/2020
39 4 lần quay 24/12/2020
88 3 lần quay 31/12/2020
22 3 lần quay 31/12/2020
89 3 lần quay 31/12/2020
74 3 lần quay 31/12/2020
47 3 lần quay 31/12/2020
40 3 lần quay 31/12/2020
46 3 lần quay 31/12/2020
27 3 lần quay 31/12/2020
52 3 lần quay 31/12/2020
81 2 lần quay 07/01/2021
95 2 lần quay 07/01/2021
11 2 lần quay 07/01/2021
50 2 lần quay 07/01/2021
94 2 lần quay 07/01/2021
83 2 lần quay 07/01/2021
19 2 lần quay 07/01/2021
20 2 lần quay 07/01/2021
21 2 lần quay 07/01/2021
25 2 lần quay 07/01/2021
42 2 lần quay 07/01/2021
91 1 lần quay 14/01/2021
82 1 lần quay 14/01/2021
85 1 lần quay 14/01/2021
26 1 lần quay 14/01/2021
15 1 lần quay 14/01/2021
35 1 lần quay 14/01/2021
29 1 lần quay 14/01/2021
43 1 lần quay 14/01/2021
49 1 lần quay 14/01/2021
87 1 lần quay 14/01/2021
08 1 lần quay 14/01/2021
55 1 lần quay 14/01/2021
04 1 lần quay 14/01/2021
16 1 lần quay 14/01/2021
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 118 ngày 01/10/2020
6x 104 ngày 15/10/2020
4x 97 ngày 22/10/2020
5x 62 ngày 26/11/2020
0x 48 ngày 10/12/2020
7x 41 ngày 17/12/2020
2x 20 ngày 07/01/2021
8x 13 ngày 14/01/2021
1x 6 ngày 21/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 132 ngày 17/09/2020
x1 111 ngày 08/10/2020
x3 97 ngày 22/10/2020
x4 76 ngày 12/11/2020
x0 69 ngày 19/11/2020
x2 62 ngày 26/11/2020
x7 41 ngày 17/12/2020
x6 20 ngày 07/01/2021
x5 13 ngày 14/01/2021
x8 6 ngày 21/01/2021