Thống kê lô gan XSAG

Thống kê lô gan XSAG

Thống kê lo gan An Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
52 25 lần quay 05/03/2020
95 24 lần quay 12/03/2020
62 22 lần quay 26/03/2020
08 22 lần quay 26/03/2020
27 19 lần quay 14/05/2020
13 19 lần quay 14/05/2020
01 16 lần quay 04/06/2020
20 15 lần quay 11/06/2020
60 14 lần quay 18/06/2020
25 13 lần quay 25/06/2020
70 11 lần quay 09/07/2020
17 11 lần quay 09/07/2020
19 11 lần quay 09/07/2020
11 10 lần quay 16/07/2020
99 10 lần quay 16/07/2020
85 10 lần quay 16/07/2020
61 10 lần quay 16/07/2020
73 9 lần quay 23/07/2020
65 9 lần quay 23/07/2020
59 9 lần quay 23/07/2020
58 9 lần quay 23/07/2020
84 9 lần quay 23/07/2020
74 8 lần quay 30/07/2020
76 8 lần quay 30/07/2020
87 8 lần quay 30/07/2020
03 8 lần quay 30/07/2020
78 8 lần quay 30/07/2020
55 7 lần quay 06/08/2020
49 7 lần quay 06/08/2020
21 7 lần quay 06/08/2020
86 7 lần quay 06/08/2020
82 7 lần quay 06/08/2020
37 7 lần quay 06/08/2020
26 6 lần quay 13/08/2020
28 6 lần quay 13/08/2020
97 6 lần quay 13/08/2020
94 6 lần quay 13/08/2020
12 6 lần quay 13/08/2020
10 6 lần quay 13/08/2020
14 6 lần quay 13/08/2020
64 5 lần quay 20/08/2020
53 5 lần quay 20/08/2020
29 5 lần quay 20/08/2020
22 5 lần quay 20/08/2020
30 5 lần quay 20/08/2020
92 4 lần quay 27/08/2020
89 4 lần quay 27/08/2020
88 4 lần quay 27/08/2020
81 4 lần quay 27/08/2020
75 4 lần quay 27/08/2020
00 4 lần quay 27/08/2020
32 4 lần quay 27/08/2020
31 4 lần quay 27/08/2020
09 4 lần quay 27/08/2020
93 3 lần quay 03/09/2020
41 3 lần quay 03/09/2020
06 3 lần quay 03/09/2020
48 3 lần quay 03/09/2020
56 3 lần quay 03/09/2020
83 2 lần quay 10/09/2020
24 2 lần quay 10/09/2020
47 2 lần quay 10/09/2020
54 2 lần quay 10/09/2020
90 2 lần quay 10/09/2020
36 2 lần quay 10/09/2020
80 2 lần quay 10/09/2020
44 2 lần quay 10/09/2020
69 2 lần quay 10/09/2020
34 1 lần quay 17/09/2020
79 1 lần quay 17/09/2020
18 1 lần quay 17/09/2020
16 1 lần quay 17/09/2020
96 1 lần quay 17/09/2020
07 1 lần quay 17/09/2020
02 1 lần quay 17/09/2020
05 1 lần quay 17/09/2020
04 1 lần quay 17/09/2020
67 1 lần quay 17/09/2020
43 1 lần quay 17/09/2020
39 1 lần quay 17/09/2020
71 1 lần quay 17/09/2020
51 1 lần quay 17/09/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
33 1 lần quay 17/09/2020
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 231 ngày 13/02/2020
8x 112 ngày 11/06/2020
6x 70 ngày 23/07/2020
2x 49 ngày 13/08/2020
1x 42 ngày 20/08/2020
9x 28 ngày 03/09/2020
0x 21 ngày 10/09/2020
7x 14 ngày 17/09/2020
4x 7 ngày 24/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 119 ngày 04/06/2020
x0 105 ngày 18/06/2020
x7 98 ngày 25/06/2020
x1 91 ngày 02/07/2020
x6 49 ngày 13/08/2020
x8 35 ngày 27/08/2020
x3 28 ngày 03/09/2020
x4 21 ngày 10/09/2020
x9 14 ngày 17/09/2020
x5 7 ngày 24/09/2020