Thống kê lô gan XSBD

Thống kê lô gan XSBD

Thống kê lo gan Bình Dương 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Dương từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
95 17 lần quay 25/09/2020
48 16 lần quay 02/10/2020
25 16 lần quay 02/10/2020
59 15 lần quay 09/10/2020
21 14 lần quay 16/10/2020
00 13 lần quay 23/10/2020
70 13 lần quay 23/10/2020
66 13 lần quay 23/10/2020
80 13 lần quay 23/10/2020
36 12 lần quay 30/10/2020
65 12 lần quay 30/10/2020
13 12 lần quay 30/10/2020
94 12 lần quay 30/10/2020
31 11 lần quay 06/11/2020
10 11 lần quay 06/11/2020
29 10 lần quay 13/11/2020
97 10 lần quay 13/11/2020
68 10 lần quay 13/11/2020
78 10 lần quay 13/11/2020
77 9 lần quay 20/11/2020
41 9 lần quay 20/11/2020
56 9 lần quay 20/11/2020
69 9 lần quay 20/11/2020
40 8 lần quay 27/11/2020
88 8 lần quay 27/11/2020
02 8 lần quay 27/11/2020
38 8 lần quay 27/11/2020
82 8 lần quay 27/11/2020
67 7 lần quay 04/12/2020
63 7 lần quay 04/12/2020
90 7 lần quay 04/12/2020
71 6 lần quay 11/12/2020
85 6 lần quay 11/12/2020
50 6 lần quay 11/12/2020
12 6 lần quay 11/12/2020
98 5 lần quay 18/12/2020
57 5 lần quay 18/12/2020
58 5 lần quay 18/12/2020
74 5 lần quay 18/12/2020
18 5 lần quay 18/12/2020
92 5 lần quay 18/12/2020
55 5 lần quay 18/12/2020
33 5 lần quay 18/12/2020
01 5 lần quay 18/12/2020
75 4 lần quay 25/12/2020
35 4 lần quay 25/12/2020
05 4 lần quay 25/12/2020
72 4 lần quay 25/12/2020
93 4 lần quay 25/12/2020
76 4 lần quay 25/12/2020
43 4 lần quay 25/12/2020
03 4 lần quay 25/12/2020
20 3 lần quay 01/01/2021
84 3 lần quay 01/01/2021
61 3 lần quay 01/01/2021
11 3 lần quay 01/01/2021
37 3 lần quay 01/01/2021
44 3 lần quay 01/01/2021
06 3 lần quay 01/01/2021
54 3 lần quay 01/01/2021
73 2 lần quay 08/01/2021
17 2 lần quay 08/01/2021
81 2 lần quay 08/01/2021
28 2 lần quay 08/01/2021
30 2 lần quay 08/01/2021
51 2 lần quay 08/01/2021
62 2 lần quay 08/01/2021
89 2 lần quay 08/01/2021
86 2 lần quay 08/01/2021
32 2 lần quay 08/01/2021
83 1 lần quay 15/01/2021
04 1 lần quay 15/01/2021
07 1 lần quay 15/01/2021
91 1 lần quay 15/01/2021
87 1 lần quay 15/01/2021
23 1 lần quay 15/01/2021
53 1 lần quay 15/01/2021
15 1 lần quay 15/01/2021
34 1 lần quay 15/01/2021
49 1 lần quay 15/01/2021
26 1 lần quay 15/01/2021
64 1 lần quay 15/01/2021
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 82 ngày 06/11/2020
7x 75 ngày 13/11/2020
4x 68 ngày 20/11/2020
8x 61 ngày 27/11/2020
9x 40 ngày 18/12/2020
3x 26 ngày 01/01/2021
5x 19 ngày 08/01/2021
0x 12 ngày 15/01/2021
6x 5 ngày 22/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 103 ngày 16/10/2020
x3 89 ngày 30/10/2020
x2 61 ngày 27/11/2020
x7 47 ngày 11/12/2020
x9 40 ngày 18/12/2020
x4 33 ngày 25/12/2020
x1 19 ngày 08/01/2021
x8 12 ngày 15/01/2021
x0 5 ngày 22/01/2021