Thống kê lô gan XSBD

Thống kê lô gan XSBD

Thống kê lo gan Bình Dương 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Dương từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
44 17 lần quay 29/05/2020
10 16 lần quay 05/06/2020
75 16 lần quay 05/06/2020
54 15 lần quay 12/06/2020
68 15 lần quay 12/06/2020
58 15 lần quay 12/06/2020
66 14 lần quay 19/06/2020
37 13 lần quay 26/06/2020
01 13 lần quay 26/06/2020
49 11 lần quay 10/07/2020
36 10 lần quay 17/07/2020
29 10 lần quay 17/07/2020
39 9 lần quay 24/07/2020
46 9 lần quay 24/07/2020
79 9 lần quay 24/07/2020
22 8 lần quay 31/07/2020
78 8 lần quay 31/07/2020
14 8 lần quay 31/07/2020
40 8 lần quay 31/07/2020
04 8 lần quay 31/07/2020
86 8 lần quay 31/07/2020
28 7 lần quay 07/08/2020
82 7 lần quay 07/08/2020
32 7 lần quay 07/08/2020
76 7 lần quay 07/08/2020
20 7 lần quay 07/08/2020
12 7 lần quay 07/08/2020
30 6 lần quay 14/08/2020
19 6 lần quay 14/08/2020
00 6 lần quay 14/08/2020
73 6 lần quay 14/08/2020
62 5 lần quay 21/08/2020
91 5 lần quay 21/08/2020
13 5 lần quay 21/08/2020
43 5 lần quay 21/08/2020
72 5 lần quay 21/08/2020
64 5 lần quay 21/08/2020
90 4 lần quay 28/08/2020
50 4 lần quay 28/08/2020
23 4 lần quay 28/08/2020
06 4 lần quay 28/08/2020
21 4 lần quay 28/08/2020
17 4 lần quay 28/08/2020
69 3 lần quay 04/09/2020
87 3 lần quay 04/09/2020
65 3 lần quay 04/09/2020
94 3 lần quay 04/09/2020
35 3 lần quay 04/09/2020
48 3 lần quay 04/09/2020
47 3 lần quay 04/09/2020
34 3 lần quay 04/09/2020
77 3 lần quay 04/09/2020
70 3 lần quay 04/09/2020
08 3 lần quay 04/09/2020
67 3 lần quay 04/09/2020
27 3 lần quay 04/09/2020
83 2 lần quay 11/09/2020
84 2 lần quay 11/09/2020
81 2 lần quay 11/09/2020
59 2 lần quay 11/09/2020
57 2 lần quay 11/09/2020
42 2 lần quay 11/09/2020
33 2 lần quay 11/09/2020
97 2 lần quay 11/09/2020
45 2 lần quay 11/09/2020
93 2 lần quay 11/09/2020
03 2 lần quay 11/09/2020
85 2 lần quay 11/09/2020
96 1 lần quay 18/09/2020
88 1 lần quay 18/09/2020
05 1 lần quay 18/09/2020
98 1 lần quay 18/09/2020
09 1 lần quay 18/09/2020
74 1 lần quay 18/09/2020
15 1 lần quay 18/09/2020
55 1 lần quay 18/09/2020
56 1 lần quay 18/09/2020
60 1 lần quay 18/09/2020
61 1 lần quay 18/09/2020
52 1 lần quay 18/09/2020
18 1 lần quay 18/09/2020
38 1 lần quay 18/09/2020
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 104 ngày 19/06/2020
4x 97 ngày 26/06/2020
1x 90 ngày 03/07/2020
3x 69 ngày 24/07/2020
0x 62 ngày 31/07/2020
6x 41 ngày 21/08/2020
5x 34 ngày 28/08/2020
9x 20 ngày 11/09/2020
7x 13 ngày 18/09/2020
8x 6 ngày 25/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 195 ngày 20/03/2020
x6 111 ngày 12/06/2020
x5 104 ngày 19/06/2020
x3 55 ngày 07/08/2020
x2 41 ngày 21/08/2020
x1 34 ngày 28/08/2020
x0 27 ngày 04/09/2020
x8 20 ngày 11/09/2020
x4 13 ngày 18/09/2020
x9 6 ngày 25/09/2020