Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lo gan Bình Định 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
52 29 lần quay 30/01/2020
81 22 lần quay 19/03/2020
15 19 lần quay 07/05/2020
45 19 lần quay 07/05/2020
97 17 lần quay 21/05/2020
39 17 lần quay 21/05/2020
84 16 lần quay 28/05/2020
73 16 lần quay 28/05/2020
41 16 lần quay 28/05/2020
61 14 lần quay 11/06/2020
13 14 lần quay 11/06/2020
33 13 lần quay 18/06/2020
80 13 lần quay 18/06/2020
44 13 lần quay 18/06/2020
04 11 lần quay 02/07/2020
17 10 lần quay 09/07/2020
07 10 lần quay 09/07/2020
55 10 lần quay 09/07/2020
24 10 lần quay 09/07/2020
87 9 lần quay 16/07/2020
14 9 lần quay 16/07/2020
91 9 lần quay 16/07/2020
65 7 lần quay 30/07/2020
37 7 lần quay 30/07/2020
79 7 lần quay 30/07/2020
50 7 lần quay 30/07/2020
25 7 lần quay 30/07/2020
00 7 lần quay 30/07/2020
16 7 lần quay 30/07/2020
42 7 lần quay 30/07/2020
20 6 lần quay 06/08/2020
98 6 lần quay 06/08/2020
19 6 lần quay 06/08/2020
89 5 lần quay 13/08/2020
58 5 lần quay 13/08/2020
08 5 lần quay 13/08/2020
95 5 lần quay 13/08/2020
56 5 lần quay 13/08/2020
01 5 lần quay 13/08/2020
30 5 lần quay 13/08/2020
94 5 lần quay 13/08/2020
23 5 lần quay 13/08/2020
32 5 lần quay 13/08/2020
93 4 lần quay 20/08/2020
78 4 lần quay 20/08/2020
66 4 lần quay 20/08/2020
67 4 lần quay 20/08/2020
76 4 lần quay 20/08/2020
70 4 lần quay 20/08/2020
75 4 lần quay 20/08/2020
09 4 lần quay 20/08/2020
31 3 lần quay 27/08/2020
64 3 lần quay 27/08/2020
74 3 lần quay 27/08/2020
72 3 lần quay 27/08/2020
59 3 lần quay 27/08/2020
57 3 lần quay 27/08/2020
05 3 lần quay 27/08/2020
10 3 lần quay 27/08/2020
62 2 lần quay 03/09/2020
21 2 lần quay 03/09/2020
22 2 lần quay 03/09/2020
34 2 lần quay 03/09/2020
35 2 lần quay 03/09/2020
29 2 lần quay 03/09/2020
26 2 lần quay 03/09/2020
18 2 lần quay 03/09/2020
90 2 lần quay 03/09/2020
60 2 lần quay 03/09/2020
88 2 lần quay 03/09/2020
43 2 lần quay 03/09/2020
03 1 lần quay 10/09/2020
12 1 lần quay 10/09/2020
69 1 lần quay 10/09/2020
83 1 lần quay 10/09/2020
38 1 lần quay 10/09/2020
77 1 lần quay 10/09/2020
27 1 lần quay 10/09/2020
49 1 lần quay 10/09/2020
48 1 lần quay 10/09/2020
53 1 lần quay 10/09/2020
47 1 lần quay 10/09/2020
63 1 lần quay 10/09/2020
68 1 lần quay 10/09/2020
28 1 lần quay 10/09/2020
36 1 lần quay 10/09/2020
71 1 lần quay 10/09/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 187 ngày 19/03/2020
5x 89 ngày 25/06/2020
0x 75 ngày 09/07/2020
8x 61 ngày 23/07/2020
2x 47 ngày 06/08/2020
6x 33 ngày 20/08/2020
4x 19 ngày 03/09/2020
3x 12 ngày 10/09/2020
1x 5 ngày 17/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 117 ngày 28/05/2020
x4 110 ngày 04/06/2020
x5 75 ngày 09/07/2020
x9 68 ngày 16/07/2020
x7 33 ngày 20/08/2020
x2 26 ngày 27/08/2020
x3 19 ngày 03/09/2020
x6 12 ngày 10/09/2020
x1 5 ngày 17/09/2020