Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lo gan Bình Định 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
13 25 lần quay 11/06/2020
98 17 lần quay 06/08/2020
75 15 lần quay 20/08/2020
71 12 lần quay 10/09/2020
63 12 lần quay 10/09/2020
53 12 lần quay 10/09/2020
47 12 lần quay 10/09/2020
54 11 lần quay 17/09/2020
51 11 lần quay 17/09/2020
82 11 lần quay 17/09/2020
86 11 lần quay 17/09/2020
12 10 lần quay 24/09/2020
21 10 lần quay 24/09/2020
93 9 lần quay 01/10/2020
23 9 lần quay 01/10/2020
19 9 lần quay 01/10/2020
69 9 lần quay 01/10/2020
08 9 lần quay 01/10/2020
70 9 lần quay 01/10/2020
88 8 lần quay 08/10/2020
20 8 lần quay 08/10/2020
33 8 lần quay 08/10/2020
11 7 lần quay 15/10/2020
61 7 lần quay 15/10/2020
00 7 lần quay 15/10/2020
91 7 lần quay 15/10/2020
41 6 lần quay 22/10/2020
48 6 lần quay 22/10/2020
27 6 lần quay 22/10/2020
17 6 lần quay 22/10/2020
87 5 lần quay 29/10/2020
83 5 lần quay 29/10/2020
84 5 lần quay 29/10/2020
92 5 lần quay 29/10/2020
40 5 lần quay 29/10/2020
29 5 lần quay 29/10/2020
07 5 lần quay 29/10/2020
14 5 lần quay 29/10/2020
22 5 lần quay 29/10/2020
56 4 lần quay 05/11/2020
45 4 lần quay 05/11/2020
59 4 lần quay 05/11/2020
77 4 lần quay 05/11/2020
81 4 lần quay 05/11/2020
99 4 lần quay 05/11/2020
28 3 lần quay 12/11/2020
68 3 lần quay 12/11/2020
66 3 lần quay 12/11/2020
18 3 lần quay 12/11/2020
58 3 lần quay 12/11/2020
96 3 lần quay 12/11/2020
32 3 lần quay 12/11/2020
35 3 lần quay 12/11/2020
44 3 lần quay 12/11/2020
42 3 lần quay 12/11/2020
64 2 lần quay 19/11/2020
10 2 lần quay 19/11/2020
46 2 lần quay 19/11/2020
34 2 lần quay 19/11/2020
39 2 lần quay 19/11/2020
73 2 lần quay 19/11/2020
74 2 lần quay 19/11/2020
90 2 lần quay 19/11/2020
85 2 lần quay 19/11/2020
31 2 lần quay 19/11/2020
05 2 lần quay 19/11/2020
04 2 lần quay 19/11/2020
02 1 lần quay 26/11/2020
03 1 lần quay 26/11/2020
79 1 lần quay 26/11/2020
80 1 lần quay 26/11/2020
36 1 lần quay 26/11/2020
62 1 lần quay 26/11/2020
06 1 lần quay 26/11/2020
37 1 lần quay 26/11/2020
38 1 lần quay 26/11/2020
43 1 lần quay 26/11/2020
72 1 lần quay 26/11/2020
25 1 lần quay 26/11/2020
16 1 lần quay 26/11/2020
60 1 lần quay 26/11/2020
24 1 lần quay 26/11/2020
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 86 ngày 10/09/2020
4x 65 ngày 01/10/2020
0x 58 ngày 08/10/2020
9x 44 ngày 22/10/2020
5x 30 ngày 05/11/2020
2x 23 ngày 12/11/2020
8x 16 ngày 19/11/2020
6x 9 ngày 26/11/2020
1x 2 ngày 03/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 191 ngày 28/05/2020
x6 86 ngày 10/09/2020
x1 79 ngày 17/09/2020
x8 65 ngày 01/10/2020
x3 58 ngày 08/10/2020
x7 37 ngày 29/10/2020
x9 30 ngày 05/11/2020
x4 23 ngày 12/11/2020
x2 9 ngày 26/11/2020
x5 2 ngày 03/12/2020