Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lô gan XSBDI

Thống kê lo gan Bình Định 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
21 23 lần quay 24/09/2020
69 22 lần quay 01/10/2020
70 22 lần quay 01/10/2020
91 20 lần quay 15/10/2020
48 19 lần quay 22/10/2020
92 18 lần quay 29/10/2020
96 16 lần quay 12/11/2020
46 15 lần quay 19/11/2020
24 14 lần quay 26/11/2020
67 13 lần quay 03/12/2020
11 12 lần quay 10/12/2020
50 12 lần quay 10/12/2020
93 10 lần quay 24/12/2020
34 10 lần quay 24/12/2020
33 10 lần quay 24/12/2020
27 10 lần quay 24/12/2020
97 9 lần quay 31/12/2020
49 9 lần quay 31/12/2020
19 9 lần quay 31/12/2020
68 8 lần quay 07/01/2021
99 7 lần quay 14/01/2021
74 7 lần quay 14/01/2021
71 7 lần quay 14/01/2021
12 7 lần quay 14/01/2021
86 6 lần quay 21/01/2021
79 6 lần quay 21/01/2021
36 6 lần quay 21/01/2021
01 6 lần quay 21/01/2021
44 6 lần quay 21/01/2021
35 5 lần quay 28/01/2021
05 5 lần quay 28/01/2021
45 5 lần quay 28/01/2021
82 5 lần quay 28/01/2021
95 5 lần quay 28/01/2021
40 5 lần quay 28/01/2021
76 5 lần quay 28/01/2021
22 5 lần quay 28/01/2021
64 4 lần quay 04/02/2021
81 4 lần quay 04/02/2021
66 4 lần quay 04/02/2021
20 4 lần quay 04/02/2021
85 4 lần quay 04/02/2021
10 4 lần quay 04/02/2021
30 4 lần quay 04/02/2021
32 4 lần quay 04/02/2021
37 4 lần quay 04/02/2021
39 4 lần quay 04/02/2021
06 3 lần quay 11/02/2021
65 3 lần quay 11/02/2021
60 3 lần quay 11/02/2021
14 3 lần quay 11/02/2021
15 3 lần quay 11/02/2021
16 3 lần quay 11/02/2021
73 3 lần quay 11/02/2021
02 3 lần quay 11/02/2021
00 3 lần quay 11/02/2021
31 3 lần quay 11/02/2021
89 3 lần quay 11/02/2021
28 3 lần quay 11/02/2021
83 2 lần quay 18/02/2021
80 2 lần quay 18/02/2021
88 2 lần quay 18/02/2021
94 2 lần quay 18/02/2021
72 2 lần quay 18/02/2021
90 2 lần quay 18/02/2021
43 2 lần quay 18/02/2021
51 2 lần quay 18/02/2021
55 2 lần quay 18/02/2021
53 2 lần quay 18/02/2021
17 2 lần quay 18/02/2021
09 2 lần quay 18/02/2021
61 2 lần quay 18/02/2021
87 2 lần quay 18/02/2021
29 1 lần quay 25/02/2021
42 1 lần quay 25/02/2021
26 1 lần quay 25/02/2021
38 1 lần quay 25/02/2021
25 1 lần quay 25/02/2021
23 1 lần quay 25/02/2021
07 1 lần quay 25/02/2021
63 1 lần quay 25/02/2021
47 1 lần quay 25/02/2021
59 1 lần quay 25/02/2021
75 1 lần quay 25/02/2021
54 1 lần quay 25/02/2021
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 149 ngày 08/10/2020
9x 135 ngày 22/10/2020
2x 114 ngày 12/11/2020
4x 86 ngày 10/12/2020
6x 79 ngày 17/12/2020
7x 72 ngày 24/12/2020
1x 51 ngày 14/01/2021
3x 30 ngày 04/02/2021
5x 9 ngày 25/02/2021
8x 2 ngày 04/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 156 ngày 01/10/2020
x5 93 ngày 03/12/2020
x7 86 ngày 10/12/2020
x1 79 ngày 17/12/2020
x2 51 ngày 14/01/2021
x6 44 ngày 21/01/2021
x3 16 ngày 18/02/2021
x9 9 ngày 25/02/2021
x4 2 ngày 04/03/2021