Thống kê lô gan XSBT

Thống kê lô gan XSBT

Thống kê lo gan Bến Tre 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bến Tre từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
39 22 lần quay 18/08/2020
10 20 lần quay 01/09/2020
29 20 lần quay 01/09/2020
60 19 lần quay 08/09/2020
57 17 lần quay 22/09/2020
31 17 lần quay 22/09/2020
18 15 lần quay 06/10/2020
32 14 lần quay 13/10/2020
48 13 lần quay 20/10/2020
99 13 lần quay 20/10/2020
24 12 lần quay 27/10/2020
68 12 lần quay 27/10/2020
53 11 lần quay 03/11/2020
74 11 lần quay 03/11/2020
50 10 lần quay 10/11/2020
71 10 lần quay 10/11/2020
27 9 lần quay 17/11/2020
78 9 lần quay 17/11/2020
30 8 lần quay 24/11/2020
84 8 lần quay 24/11/2020
88 8 lần quay 24/11/2020
04 8 lần quay 24/11/2020
56 8 lần quay 24/11/2020
98 8 lần quay 24/11/2020
61 8 lần quay 24/11/2020
51 7 lần quay 01/12/2020
07 7 lần quay 01/12/2020
63 7 lần quay 01/12/2020
64 7 lần quay 01/12/2020
25 7 lần quay 01/12/2020
12 6 lần quay 08/12/2020
65 6 lần quay 08/12/2020
22 5 lần quay 15/12/2020
14 5 lần quay 15/12/2020
11 5 lần quay 15/12/2020
66 5 lần quay 15/12/2020
92 5 lần quay 15/12/2020
94 5 lần quay 15/12/2020
97 5 lần quay 15/12/2020
38 4 lần quay 22/12/2020
95 4 lần quay 22/12/2020
77 4 lần quay 22/12/2020
80 4 lần quay 22/12/2020
46 4 lần quay 22/12/2020
42 4 lần quay 22/12/2020
44 3 lần quay 29/12/2020
16 3 lần quay 29/12/2020
62 3 lần quay 29/12/2020
26 3 lần quay 29/12/2020
00 3 lần quay 29/12/2020
69 3 lần quay 29/12/2020
81 3 lần quay 29/12/2020
73 3 lần quay 29/12/2020
76 3 lần quay 29/12/2020
59 3 lần quay 29/12/2020
45 3 lần quay 29/12/2020
79 3 lần quay 29/12/2020
55 2 lần quay 05/01/2021
83 2 lần quay 05/01/2021
49 2 lần quay 05/01/2021
70 2 lần quay 05/01/2021
47 2 lần quay 05/01/2021
13 2 lần quay 05/01/2021
43 2 lần quay 05/01/2021
17 2 lần quay 05/01/2021
06 2 lần quay 05/01/2021
08 2 lần quay 05/01/2021
87 2 lần quay 05/01/2021
02 2 lần quay 05/01/2021
93 2 lần quay 05/01/2021
91 2 lần quay 05/01/2021
01 1 lần quay 12/01/2021
85 1 lần quay 12/01/2021
72 1 lần quay 12/01/2021
05 1 lần quay 12/01/2021
90 1 lần quay 12/01/2021
96 1 lần quay 12/01/2021
86 1 lần quay 12/01/2021
15 1 lần quay 12/01/2021
19 1 lần quay 12/01/2021
58 1 lần quay 12/01/2021
20 1 lần quay 12/01/2021
33 1 lần quay 12/01/2021
36 1 lần quay 12/01/2021
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 120 ngày 22/09/2020
0x 106 ngày 06/10/2020
4x 85 ngày 27/10/2020
7x 71 ngày 10/11/2020
6x 43 ngày 08/12/2020
8x 36 ngày 15/12/2020
3x 29 ngày 22/12/2020
9x 15 ngày 05/01/2021
5x 8 ngày 12/01/2021
2x 1 ngày 19/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 92 ngày 20/10/2020
x0 85 ngày 27/10/2020
x3 57 ngày 24/11/2020
x4 50 ngày 01/12/2020
x7 43 ngày 08/12/2020
x9 22 ngày 29/12/2020
x1 15 ngày 05/01/2021
x2 8 ngày 12/01/2021
x8 1 ngày 19/01/2021