Thống kê lô gan XSBT

Thống kê lô gan XSBT

Thống kê lo gan Bến Tre 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bến Tre từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
61 24 lần quay 10/03/2020
06 20 lần quay 05/05/2020
23 16 lần quay 02/06/2020
36 16 lần quay 02/06/2020
81 14 lần quay 16/06/2020
14 14 lần quay 16/06/2020
21 13 lần quay 23/06/2020
88 13 lần quay 23/06/2020
75 12 lần quay 30/06/2020
16 12 lần quay 30/06/2020
94 11 lần quay 07/07/2020
47 11 lần quay 07/07/2020
09 11 lần quay 07/07/2020
98 11 lần quay 07/07/2020
64 10 lần quay 14/07/2020
90 10 lần quay 14/07/2020
55 10 lần quay 14/07/2020
66 9 lần quay 21/07/2020
26 9 lần quay 21/07/2020
71 9 lần quay 21/07/2020
65 8 lần quay 28/07/2020
91 8 lần quay 28/07/2020
32 8 lần quay 28/07/2020
76 8 lần quay 28/07/2020
56 8 lần quay 28/07/2020
11 7 lần quay 04/08/2020
35 7 lần quay 04/08/2020
00 7 lần quay 04/08/2020
72 7 lần quay 04/08/2020
89 7 lần quay 04/08/2020
92 6 lần quay 11/08/2020
68 6 lần quay 11/08/2020
24 6 lần quay 11/08/2020
02 6 lần quay 11/08/2020
51 5 lần quay 18/08/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
95 5 lần quay 18/08/2020
43 5 lần quay 18/08/2020
70 5 lần quay 18/08/2020
39 5 lần quay 18/08/2020
50 4 lần quay 25/08/2020
53 4 lần quay 25/08/2020
93 4 lần quay 25/08/2020
82 4 lần quay 25/08/2020
62 4 lần quay 25/08/2020
28 4 lần quay 25/08/2020
05 4 lần quay 25/08/2020
19 4 lần quay 25/08/2020
12 3 lần quay 01/09/2020
18 3 lần quay 01/09/2020
83 3 lần quay 01/09/2020
29 3 lần quay 01/09/2020
87 3 lần quay 01/09/2020
52 3 lần quay 01/09/2020
97 3 lần quay 01/09/2020
22 3 lần quay 01/09/2020
10 3 lần quay 01/09/2020
41 3 lần quay 01/09/2020
48 3 lần quay 01/09/2020
08 2 lần quay 08/09/2020
07 2 lần quay 08/09/2020
20 2 lần quay 08/09/2020
77 2 lần quay 08/09/2020
84 2 lần quay 08/09/2020
86 2 lần quay 08/09/2020
85 2 lần quay 08/09/2020
30 2 lần quay 08/09/2020
45 2 lần quay 08/09/2020
60 2 lần quay 08/09/2020
54 2 lần quay 08/09/2020
40 2 lần quay 08/09/2020
33 1 lần quay 15/09/2020
46 1 lần quay 15/09/2020
80 1 lần quay 15/09/2020
78 1 lần quay 15/09/2020
59 1 lần quay 15/09/2020
04 1 lần quay 15/09/2020
15 1 lần quay 15/09/2020
74 1 lần quay 15/09/2020
67 1 lần quay 15/09/2020
38 1 lần quay 15/09/2020
01 1 lần quay 15/09/2020
25 1 lần quay 15/09/2020
27 1 lần quay 15/09/2020
69 1 lần quay 15/09/2020
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 216 ngày 25/02/2020
3x 202 ngày 10/03/2020
8x 83 ngày 07/07/2020
6x 55 ngày 04/08/2020
4x 48 ngày 11/08/2020
9x 41 ngày 18/08/2020
5x 27 ngày 01/09/2020
0x 20 ngày 08/09/2020
2x 13 ngày 15/09/2020
1x 6 ngày 22/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 209 ngày 03/03/2020
x9 125 ngày 26/05/2020
x0 76 ngày 14/07/2020
x8 69 ngày 21/07/2020
x1 62 ngày 28/07/2020
x4 48 ngày 11/08/2020
x5 41 ngày 18/08/2020
x3 34 ngày 25/08/2020
x2 27 ngày 01/09/2020
x7 6 ngày 22/09/2020