Thống kê lô gan XSBTH

Thống kê lô gan XSBTH

Thống kê lo gan Bình Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bình Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
47 22 lần quay 20/08/2020
29 21 lần quay 27/08/2020
12 20 lần quay 03/09/2020
36 17 lần quay 24/09/2020
91 17 lần quay 24/09/2020
85 16 lần quay 01/10/2020
61 15 lần quay 08/10/2020
53 13 lần quay 22/10/2020
35 13 lần quay 22/10/2020
10 12 lần quay 29/10/2020
90 12 lần quay 29/10/2020
96 11 lần quay 05/11/2020
06 10 lần quay 12/11/2020
43 10 lần quay 12/11/2020
31 9 lần quay 19/11/2020
07 9 lần quay 19/11/2020
93 9 lần quay 19/11/2020
89 9 lần quay 19/11/2020
27 8 lần quay 26/11/2020
57 7 lần quay 03/12/2020
55 7 lần quay 03/12/2020
58 7 lần quay 03/12/2020
34 7 lần quay 03/12/2020
14 7 lần quay 03/12/2020
44 7 lần quay 03/12/2020
88 7 lần quay 03/12/2020
65 7 lần quay 03/12/2020
38 6 lần quay 10/12/2020
20 6 lần quay 10/12/2020
30 6 lần quay 10/12/2020
60 6 lần quay 10/12/2020
48 5 lần quay 17/12/2020
32 5 lần quay 17/12/2020
03 5 lần quay 17/12/2020
94 5 lần quay 17/12/2020
79 4 lần quay 24/12/2020
16 4 lần quay 24/12/2020
95 4 lần quay 24/12/2020
39 4 lần quay 24/12/2020
66 4 lần quay 24/12/2020
77 4 lần quay 24/12/2020
99 4 lần quay 24/12/2020
22 4 lần quay 24/12/2020
71 3 lần quay 31/12/2020
64 3 lần quay 31/12/2020
59 3 lần quay 31/12/2020
73 3 lần quay 31/12/2020
56 3 lần quay 31/12/2020
62 3 lần quay 31/12/2020
15 3 lần quay 31/12/2020
18 3 lần quay 31/12/2020
28 3 lần quay 31/12/2020
40 3 lần quay 31/12/2020
41 3 lần quay 31/12/2020
01 3 lần quay 31/12/2020
86 3 lần quay 31/12/2020
08 2 lần quay 07/01/2021
11 2 lần quay 07/01/2021
04 2 lần quay 07/01/2021
67 2 lần quay 07/01/2021
05 2 lần quay 07/01/2021
70 2 lần quay 07/01/2021
68 2 lần quay 07/01/2021
37 2 lần quay 07/01/2021
78 2 lần quay 07/01/2021
83 2 lần quay 07/01/2021
52 2 lần quay 07/01/2021
81 2 lần quay 07/01/2021
42 2 lần quay 07/01/2021
26 2 lần quay 07/01/2021
09 2 lần quay 07/01/2021
74 2 lần quay 07/01/2021
75 1 lần quay 14/01/2021
82 1 lần quay 14/01/2021
84 1 lần quay 14/01/2021
72 1 lần quay 14/01/2021
25 1 lần quay 14/01/2021
21 1 lần quay 14/01/2021
02 1 lần quay 14/01/2021
45 1 lần quay 14/01/2021
46 1 lần quay 14/01/2021
49 1 lần quay 14/01/2021
00 1 lần quay 14/01/2021
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 125 ngày 24/09/2020
5x 97 ngày 22/10/2020
3x 69 ngày 19/11/2020
0x 55 ngày 03/12/2020
7x 34 ngày 24/12/2020
1x 27 ngày 31/12/2020
6x 20 ngày 07/01/2021
4x 13 ngày 14/01/2021
2x 6 ngày 21/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 202 ngày 09/07/2020
x5 181 ngày 30/07/2020
x2 160 ngày 20/08/2020
x3 76 ngày 12/11/2020
x1 41 ngày 17/12/2020
x8 27 ngày 31/12/2020
x7 20 ngày 07/01/2021
x6 13 ngày 14/01/2021
x4 6 ngày 21/01/2021