Thống kê lô gan XSCM

Thống kê lô gan XSCM

Thống kê lo gan Cà Mau 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cà Mau từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
10 26 lần quay 02/03/2020
04 19 lần quay 18/05/2020
99 18 lần quay 25/05/2020
71 16 lần quay 08/06/2020
84 14 lần quay 22/06/2020
19 12 lần quay 06/07/2020
74 12 lần quay 06/07/2020
59 12 lần quay 06/07/2020
36 12 lần quay 06/07/2020
00 12 lần quay 06/07/2020
86 12 lần quay 06/07/2020
61 10 lần quay 20/07/2020
77 10 lần quay 20/07/2020
62 10 lần quay 20/07/2020
82 10 lần quay 20/07/2020
44 10 lần quay 20/07/2020
90 9 lần quay 27/07/2020
75 9 lần quay 27/07/2020
07 9 lần quay 27/07/2020
28 9 lần quay 27/07/2020
09 8 lần quay 03/08/2020
14 8 lần quay 03/08/2020
17 8 lần quay 03/08/2020
85 7 lần quay 10/08/2020
08 7 lần quay 10/08/2020
92 7 lần quay 10/08/2020
49 7 lần quay 10/08/2020
57 7 lần quay 10/08/2020
64 7 lần quay 10/08/2020
68 7 lần quay 10/08/2020
20 7 lần quay 10/08/2020
76 7 lần quay 10/08/2020
03 6 lần quay 17/08/2020
22 6 lần quay 17/08/2020
54 6 lần quay 17/08/2020
50 5 lần quay 24/08/2020
52 5 lần quay 24/08/2020
55 5 lần quay 24/08/2020
79 5 lần quay 24/08/2020
23 5 lần quay 24/08/2020
25 5 lần quay 24/08/2020
39 4 lần quay 31/08/2020
88 4 lần quay 31/08/2020
89 4 lần quay 31/08/2020
24 4 lần quay 31/08/2020
45 4 lần quay 31/08/2020
67 4 lần quay 31/08/2020
97 4 lần quay 31/08/2020
30 3 lần quay 07/09/2020
56 3 lần quay 07/09/2020
21 3 lần quay 07/09/2020
05 3 lần quay 07/09/2020
32 3 lần quay 07/09/2020
06 3 lần quay 07/09/2020
98 3 lần quay 07/09/2020
48 3 lần quay 07/09/2020
95 3 lần quay 07/09/2020
43 3 lần quay 07/09/2020
51 2 lần quay 14/09/2020
78 2 lần quay 14/09/2020
15 2 lần quay 14/09/2020
13 2 lần quay 14/09/2020
18 2 lần quay 14/09/2020
27 2 lần quay 14/09/2020
34 2 lần quay 14/09/2020
87 2 lần quay 14/09/2020
29 2 lần quay 14/09/2020
11 2 lần quay 14/09/2020
72 2 lần quay 14/09/2020
53 1 lần quay 21/09/2020
16 1 lần quay 21/09/2020
91 1 lần quay 21/09/2020
81 1 lần quay 21/09/2020
73 1 lần quay 21/09/2020
63 1 lần quay 21/09/2020
42 1 lần quay 21/09/2020
58 1 lần quay 21/09/2020
26 1 lần quay 21/09/2020
65 1 lần quay 21/09/2020
66 1 lần quay 21/09/2020
69 1 lần quay 21/09/2020
37 1 lần quay 21/09/2020
60 1 lần quay 21/09/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
01 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 211 ngày 02/03/2020
5x 113 ngày 08/06/2020
9x 99 ngày 22/06/2020
1x 78 ngày 13/07/2020
4x 64 ngày 27/07/2020
0x 43 ngày 17/08/2020
6x 29 ngày 31/08/2020
8x 15 ngày 14/09/2020
3x 1 ngày 28/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 232 ngày 10/02/2020
x0 197 ngày 16/03/2020
x4 71 ngày 20/07/2020
x2 50 ngày 10/08/2020
x9 36 ngày 24/08/2020
x3 29 ngày 31/08/2020
x5 22 ngày 07/09/2020
x7 15 ngày 14/09/2020
x8 8 ngày 21/09/2020
x1 1 ngày 28/09/2020