Thống kê lô gan XSCM

Thống kê lô gan XSCM

Thống kê lo gan Cà Mau 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cà Mau từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
59 28 lần quay 06/07/2020
50 21 lần quay 24/08/2020
39 20 lần quay 31/08/2020
43 19 lần quay 07/09/2020
15 18 lần quay 14/09/2020
11 18 lần quay 14/09/2020
46 16 lần quay 28/09/2020
09 15 lần quay 05/10/2020
57 14 lần quay 12/10/2020
63 14 lần quay 12/10/2020
64 14 lần quay 12/10/2020
79 14 lần quay 12/10/2020
20 13 lần quay 19/10/2020
75 13 lần quay 19/10/2020
66 12 lần quay 26/10/2020
17 12 lần quay 26/10/2020
54 11 lần quay 02/11/2020
73 10 lần quay 09/11/2020
96 10 lần quay 09/11/2020
30 9 lần quay 16/11/2020
83 9 lần quay 16/11/2020
78 9 lần quay 16/11/2020
33 8 lần quay 23/11/2020
02 7 lần quay 30/11/2020
53 7 lần quay 30/11/2020
85 7 lần quay 30/11/2020
41 7 lần quay 30/11/2020
99 7 lần quay 30/11/2020
61 6 lần quay 07/12/2020
29 6 lần quay 07/12/2020
00 6 lần quay 07/12/2020
84 6 lần quay 07/12/2020
67 6 lần quay 07/12/2020
95 5 lần quay 14/12/2020
25 5 lần quay 14/12/2020
42 5 lần quay 14/12/2020
28 5 lần quay 14/12/2020
80 5 lần quay 14/12/2020
52 4 lần quay 21/12/2020
60 4 lần quay 21/12/2020
48 4 lần quay 21/12/2020
36 4 lần quay 21/12/2020
05 4 lần quay 21/12/2020
72 4 lần quay 21/12/2020
71 4 lần quay 21/12/2020
70 4 lần quay 21/12/2020
69 4 lần quay 21/12/2020
91 4 lần quay 21/12/2020
58 3 lần quay 28/12/2020
77 3 lần quay 28/12/2020
56 3 lần quay 28/12/2020
81 3 lần quay 28/12/2020
65 3 lần quay 28/12/2020
51 3 lần quay 28/12/2020
31 3 lần quay 28/12/2020
24 3 lần quay 28/12/2020
62 2 lần quay 04/01/2021
94 2 lần quay 04/01/2021
90 2 lần quay 04/01/2021
21 2 lần quay 04/01/2021
03 2 lần quay 04/01/2021
12 2 lần quay 04/01/2021
01 2 lần quay 04/01/2021
74 2 lần quay 04/01/2021
86 2 lần quay 04/01/2021
44 2 lần quay 04/01/2021
40 2 lần quay 04/01/2021
37 2 lần quay 04/01/2021
47 2 lần quay 04/01/2021
49 2 lần quay 04/01/2021
55 2 lần quay 04/01/2021
04 1 lần quay 11/01/2021
92 1 lần quay 11/01/2021
14 1 lần quay 11/01/2021
16 1 lần quay 11/01/2021
18 1 lần quay 11/01/2021
97 1 lần quay 11/01/2021
34 1 lần quay 11/01/2021
76 1 lần quay 11/01/2021
23 1 lần quay 11/01/2021
38 1 lần quay 11/01/2021
27 1 lần quay 11/01/2021
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
4x 177 ngày 27/07/2020
2x 93 ngày 19/10/2020
3x 86 ngày 26/10/2020
0x 51 ngày 30/11/2020
9x 44 ngày 07/12/2020
7x 37 ngày 14/12/2020
8x 23 ngày 28/12/2020
5x 16 ngày 04/01/2021
1x 9 ngày 11/01/2021
6x 2 ngày 18/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 93 ngày 19/10/2020
x3 65 ngày 16/11/2020
x0 58 ngày 23/11/2020
x2 44 ngày 07/12/2020
x7 37 ngày 14/12/2020
x6 30 ngày 21/12/2020
x1 23 ngày 28/12/2020
x5 16 ngày 04/01/2021
x4 9 ngày 11/01/2021
x8 2 ngày 18/01/2021