Thống kê lô gan XSDL

Thống kê lô gan XSDL

Thống kê lo gan Đà Lạt 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
75 27 lần quay 23/02/2020
38 25 lần quay 08/03/2020
46 22 lần quay 29/03/2020
26 22 lần quay 29/03/2020
36 18 lần quay 24/05/2020
84 18 lần quay 24/05/2020
98 15 lần quay 14/06/2020
31 14 lần quay 21/06/2020
34 13 lần quay 28/06/2020
25 13 lần quay 28/06/2020
86 12 lần quay 05/07/2020
89 12 lần quay 05/07/2020
50 11 lần quay 12/07/2020
16 11 lần quay 12/07/2020
97 10 lần quay 19/07/2020
08 10 lần quay 19/07/2020
35 10 lần quay 19/07/2020
91 9 lần quay 26/07/2020
27 9 lần quay 26/07/2020
41 8 lần quay 02/08/2020
42 8 lần quay 02/08/2020
00 8 lần quay 02/08/2020
70 8 lần quay 02/08/2020
77 8 lần quay 02/08/2020
24 7 lần quay 09/08/2020
90 7 lần quay 09/08/2020
60 7 lần quay 09/08/2020
39 6 lần quay 16/08/2020
15 6 lần quay 16/08/2020
04 6 lần quay 16/08/2020
93 5 lần quay 23/08/2020
14 5 lần quay 23/08/2020
82 5 lần quay 23/08/2020
56 5 lần quay 23/08/2020
01 5 lần quay 23/08/2020
69 5 lần quay 23/08/2020
11 5 lần quay 23/08/2020
92 5 lần quay 23/08/2020
09 4 lần quay 30/08/2020
49 4 lần quay 30/08/2020
99 4 lần quay 30/08/2020
05 4 lần quay 30/08/2020
18 4 lần quay 30/08/2020
45 4 lần quay 30/08/2020
19 4 lần quay 30/08/2020
30 3 lần quay 06/09/2020
62 3 lần quay 06/09/2020
61 3 lần quay 06/09/2020
78 3 lần quay 06/09/2020
59 3 lần quay 06/09/2020
43 3 lần quay 06/09/2020
33 3 lần quay 06/09/2020
22 3 lần quay 06/09/2020
65 3 lần quay 06/09/2020
53 3 lần quay 06/09/2020
48 3 lần quay 06/09/2020
87 3 lần quay 06/09/2020
68 3 lần quay 06/09/2020
73 3 lần quay 06/09/2020
64 2 lần quay 13/09/2020
74 2 lần quay 13/09/2020
81 2 lần quay 13/09/2020
28 2 lần quay 13/09/2020
40 2 lần quay 13/09/2020
79 2 lần quay 13/09/2020
52 2 lần quay 13/09/2020
51 2 lần quay 13/09/2020
85 2 lần quay 13/09/2020
02 2 lần quay 13/09/2020
71 2 lần quay 13/09/2020
83 1 lần quay 20/09/2020
96 1 lần quay 20/09/2020
29 1 lần quay 20/09/2020
72 1 lần quay 20/09/2020
55 1 lần quay 20/09/2020
17 1 lần quay 20/09/2020
58 1 lần quay 20/09/2020
12 1 lần quay 20/09/2020
20 1 lần quay 20/09/2020
32 1 lần quay 20/09/2020
23 1 lần quay 20/09/2020
66 1 lần quay 20/09/2020
67 1 lần quay 20/09/2020
37 1 lần quay 20/09/2020
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 207 ngày 08/03/2020
3x 123 ngày 31/05/2020
0x 67 ngày 26/07/2020
5x 53 ngày 09/08/2020
9x 46 ngày 16/08/2020
6x 25 ngày 06/09/2020
8x 18 ngày 13/09/2020
2x 11 ngày 20/09/2020
1x 4 ngày 27/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 95 ngày 28/06/2020
x4 67 ngày 26/07/2020
x2 46 ngày 16/08/2020
x0 39 ngày 23/08/2020
x6 32 ngày 30/08/2020
x8 25 ngày 06/09/2020
x1 18 ngày 13/09/2020
x9 11 ngày 20/09/2020
x3 4 ngày 27/09/2020