Thống kê lô gan XSDL

Thống kê lô gan XSDL

Thống kê lo gan Đà Lạt 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
14 21 lần quay 23/08/2020
45 20 lần quay 30/08/2020
96 17 lần quay 20/09/2020
94 16 lần quay 27/09/2020
59 14 lần quay 11/10/2020
02 13 lần quay 18/10/2020
54 13 lần quay 18/10/2020
39 12 lần quay 25/10/2020
08 12 lần quay 25/10/2020
40 11 lần quay 01/11/2020
09 11 lần quay 01/11/2020
07 10 lần quay 08/11/2020
51 10 lần quay 08/11/2020
77 9 lần quay 15/11/2020
62 9 lần quay 15/11/2020
78 9 lần quay 15/11/2020
29 9 lần quay 15/11/2020
44 8 lần quay 22/11/2020
57 8 lần quay 22/11/2020
15 8 lần quay 22/11/2020
36 8 lần quay 22/11/2020
68 8 lần quay 22/11/2020
92 7 lần quay 29/11/2020
52 7 lần quay 29/11/2020
37 6 lần quay 06/12/2020
12 5 lần quay 13/12/2020
88 5 lần quay 13/12/2020
31 5 lần quay 13/12/2020
84 5 lần quay 13/12/2020
98 5 lần quay 13/12/2020
93 5 lần quay 13/12/2020
06 5 lần quay 13/12/2020
70 4 lần quay 20/12/2020
75 4 lần quay 20/12/2020
73 4 lần quay 20/12/2020
26 4 lần quay 20/12/2020
35 4 lần quay 20/12/2020
03 4 lần quay 20/12/2020
85 4 lần quay 20/12/2020
16 3 lần quay 27/12/2020
83 3 lần quay 27/12/2020
27 3 lần quay 27/12/2020
18 3 lần quay 27/12/2020
00 3 lần quay 27/12/2020
71 3 lần quay 27/12/2020
30 3 lần quay 27/12/2020
22 3 lần quay 27/12/2020
65 3 lần quay 27/12/2020
67 3 lần quay 27/12/2020
01 3 lần quay 27/12/2020
42 3 lần quay 27/12/2020
60 2 lần quay 03/01/2021
81 2 lần quay 03/01/2021
64 2 lần quay 03/01/2021
56 2 lần quay 03/01/2021
28 2 lần quay 03/01/2021
25 2 lần quay 03/01/2021
24 2 lần quay 03/01/2021
86 2 lần quay 03/01/2021
46 2 lần quay 03/01/2021
17 2 lần quay 03/01/2021
48 2 lần quay 03/01/2021
80 2 lần quay 03/01/2021
95 2 lần quay 03/01/2021
10 2 lần quay 03/01/2021
61 2 lần quay 03/01/2021
89 1 lần quay 10/01/2021
72 1 lần quay 10/01/2021
99 1 lần quay 10/01/2021
90 1 lần quay 10/01/2021
91 1 lần quay 10/01/2021
82 1 lần quay 10/01/2021
69 1 lần quay 10/01/2021
34 1 lần quay 10/01/2021
43 1 lần quay 10/01/2021
50 1 lần quay 10/01/2021
53 1 lần quay 10/01/2021
55 1 lần quay 10/01/2021
13 1 lần quay 10/01/2021
23 1 lần quay 10/01/2021
38 1 lần quay 10/01/2021
66 1 lần quay 10/01/2021
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 180 ngày 26/07/2020
2x 110 ngày 04/10/2020
8x 103 ngày 11/10/2020
5x 96 ngày 18/10/2020
6x 75 ngày 08/11/2020
9x 68 ngày 15/11/2020
7x 33 ngày 20/12/2020
3x 26 ngày 27/12/2020
1x 12 ngày 10/01/2021
4x 5 ngày 17/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 208 ngày 28/06/2020
x4 180 ngày 26/07/2020
x9 89 ngày 25/10/2020
x2 68 ngày 15/11/2020
x7 40 ngày 13/12/2020
x0 33 ngày 20/12/2020
x8 26 ngày 27/12/2020
x6 19 ngày 03/01/2021
x3 12 ngày 10/01/2021
x1 5 ngày 17/01/2021