Thống kê lô gan XSDLK

Thống kê lô gan XSDLK

Thống kê lo gan Đắk Lắk 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Lắk từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
63 28 lần quay 07/07/2020
56 25 lần quay 28/07/2020
81 23 lần quay 11/08/2020
11 18 lần quay 15/09/2020
27 16 lần quay 29/09/2020
19 16 lần quay 29/09/2020
51 15 lần quay 06/10/2020
84 15 lần quay 06/10/2020
29 14 lần quay 13/10/2020
21 13 lần quay 20/10/2020
57 12 lần quay 27/10/2020
70 12 lần quay 27/10/2020
85 12 lần quay 27/10/2020
59 11 lần quay 03/11/2020
24 11 lần quay 03/11/2020
65 11 lần quay 03/11/2020
75 11 lần quay 03/11/2020
86 10 lần quay 10/11/2020
64 10 lần quay 10/11/2020
00 10 lần quay 10/11/2020
67 9 lần quay 17/11/2020
18 9 lần quay 17/11/2020
92 8 lần quay 24/11/2020
71 8 lần quay 24/11/2020
53 8 lần quay 24/11/2020
83 8 lần quay 24/11/2020
99 7 lần quay 01/12/2020
45 7 lần quay 01/12/2020
73 7 lần quay 01/12/2020
44 7 lần quay 01/12/2020
61 6 lần quay 08/12/2020
05 6 lần quay 08/12/2020
08 6 lần quay 08/12/2020
22 6 lần quay 08/12/2020
93 6 lần quay 08/12/2020
95 6 lần quay 08/12/2020
32 6 lần quay 08/12/2020
66 5 lần quay 15/12/2020
72 5 lần quay 15/12/2020
06 5 lần quay 15/12/2020
42 5 lần quay 15/12/2020
69 5 lần quay 15/12/2020
40 5 lần quay 15/12/2020
16 5 lần quay 15/12/2020
04 5 lần quay 15/12/2020
98 5 lần quay 15/12/2020
10 4 lần quay 22/12/2020
13 4 lần quay 22/12/2020
94 4 lần quay 22/12/2020
07 4 lần quay 22/12/2020
89 4 lần quay 22/12/2020
41 4 lần quay 22/12/2020
68 3 lần quay 29/12/2020
49 3 lần quay 29/12/2020
74 3 lần quay 29/12/2020
78 3 lần quay 29/12/2020
28 3 lần quay 29/12/2020
82 3 lần quay 29/12/2020
46 3 lần quay 29/12/2020
14 2 lần quay 05/01/2021
15 2 lần quay 05/01/2021
60 2 lần quay 05/01/2021
26 2 lần quay 05/01/2021
47 2 lần quay 05/01/2021
48 2 lần quay 05/01/2021
39 2 lần quay 05/01/2021
30 2 lần quay 05/01/2021
34 2 lần quay 05/01/2021
55 2 lần quay 05/01/2021
90 1 lần quay 12/01/2021
96 1 lần quay 12/01/2021
79 1 lần quay 12/01/2021
01 1 lần quay 12/01/2021
80 1 lần quay 12/01/2021
91 1 lần quay 12/01/2021
88 1 lần quay 12/01/2021
77 1 lần quay 12/01/2021
76 1 lần quay 12/01/2021
17 1 lần quay 12/01/2021
54 1 lần quay 12/01/2021
87 1 lần quay 12/01/2021
25 1 lần quay 12/01/2021
62 1 lần quay 12/01/2021
09 1 lần quay 12/01/2021
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 106 ngày 06/10/2020
8x 92 ngày 20/10/2020
7x 64 ngày 17/11/2020
3x 43 ngày 08/12/2020
1x 36 ngày 15/12/2020
0x 22 ngày 29/12/2020
4x 15 ngày 05/01/2021
9x 8 ngày 12/01/2021
5x 1 ngày 19/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 78 ngày 03/11/2020
x7 71 ngày 10/11/2020
x5 57 ngày 24/11/2020
x4 50 ngày 01/12/2020
x2 43 ngày 08/12/2020
x6 36 ngày 15/12/2020
x0 29 ngày 22/12/2020
x3 22 ngày 29/12/2020
x1 8 ngày 12/01/2021
x8 1 ngày 19/01/2021