Thống kê lô gan XSDLK

Thống kê lô gan XSDLK

Thống kê lo gan Đắk Lắk 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Lắk từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
67 25 lần quay 10/03/2020
19 23 lần quay 24/03/2020
99 23 lần quay 24/03/2020
13 18 lần quay 19/05/2020
51 15 lần quay 09/06/2020
55 15 lần quay 09/06/2020
93 13 lần quay 23/06/2020
22 13 lần quay 23/06/2020
24 12 lần quay 30/06/2020
32 12 lần quay 30/06/2020
79 12 lần quay 30/06/2020
59 11 lần quay 07/07/2020
63 11 lần quay 07/07/2020
72 11 lần quay 07/07/2020
57 10 lần quay 14/07/2020
62 10 lần quay 14/07/2020
33 9 lần quay 21/07/2020
15 9 lần quay 21/07/2020
88 9 lần quay 21/07/2020
56 8 lần quay 28/07/2020
64 8 lần quay 28/07/2020
75 8 lần quay 28/07/2020
97 7 lần quay 04/08/2020
30 7 lần quay 04/08/2020
53 7 lần quay 04/08/2020
74 7 lần quay 04/08/2020
26 7 lần quay 04/08/2020
04 7 lần quay 04/08/2020
81 6 lần quay 11/08/2020
35 6 lần quay 11/08/2020
17 6 lần quay 11/08/2020
90 6 lần quay 11/08/2020
96 6 lần quay 11/08/2020
83 6 lần quay 11/08/2020
38 5 lần quay 18/08/2020
95 5 lần quay 18/08/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
82 5 lần quay 18/08/2020
14 5 lần quay 18/08/2020
27 5 lần quay 18/08/2020
31 5 lần quay 18/08/2020
66 4 lần quay 25/08/2020
71 4 lần quay 25/08/2020
37 4 lần quay 25/08/2020
48 4 lần quay 25/08/2020
52 4 lần quay 25/08/2020
01 4 lần quay 25/08/2020
87 4 lần quay 25/08/2020
03 4 lần quay 25/08/2020
08 3 lần quay 01/09/2020
21 3 lần quay 01/09/2020
28 3 lần quay 01/09/2020
54 3 lần quay 01/09/2020
29 3 lần quay 01/09/2020
18 3 lần quay 01/09/2020
43 3 lần quay 01/09/2020
44 3 lần quay 01/09/2020
10 3 lần quay 01/09/2020
76 3 lần quay 01/09/2020
02 2 lần quay 08/09/2020
85 2 lần quay 08/09/2020
61 2 lần quay 08/09/2020
60 2 lần quay 08/09/2020
40 2 lần quay 08/09/2020
42 2 lần quay 08/09/2020
46 2 lần quay 08/09/2020
47 2 lần quay 08/09/2020
36 2 lần quay 08/09/2020
07 1 lần quay 15/09/2020
69 1 lần quay 15/09/2020
65 1 lần quay 15/09/2020
09 1 lần quay 15/09/2020
05 1 lần quay 15/09/2020
11 1 lần quay 15/09/2020
78 1 lần quay 15/09/2020
77 1 lần quay 15/09/2020
41 1 lần quay 15/09/2020
23 1 lần quay 15/09/2020
25 1 lần quay 15/09/2020
70 1 lần quay 15/09/2020
98 1 lần quay 15/09/2020
73 1 lần quay 15/09/2020
16 1 lần quay 15/09/2020
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 139 ngày 12/05/2020
2x 125 ngày 26/05/2020
6x 104 ngày 16/06/2020
4x 69 ngày 21/07/2020
7x 62 ngày 28/07/2020
3x 41 ngày 18/08/2020
5x 34 ngày 25/08/2020
1x 20 ngày 08/09/2020
9x 6 ngày 22/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x3 132 ngày 19/05/2020
x7 97 ngày 23/06/2020
x5 62 ngày 28/07/2020
x0 48 ngày 11/08/2020
x2 34 ngày 25/08/2020
x6 20 ngày 08/09/2020
x8 13 ngày 15/09/2020
x1 6 ngày 22/09/2020