Thống kê lô gan XSDN

Thống kê lô gan XSDN

Thống kê lo gan Đồng Nai 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
73 27 lần quay 15/07/2020
79 22 lần quay 19/08/2020
81 20 lần quay 02/09/2020
48 19 lần quay 09/09/2020
43 15 lần quay 07/10/2020
09 14 lần quay 14/10/2020
22 11 lần quay 04/11/2020
12 11 lần quay 04/11/2020
40 11 lần quay 04/11/2020
76 11 lần quay 04/11/2020
92 11 lần quay 04/11/2020
38 10 lần quay 11/11/2020
08 10 lần quay 11/11/2020
00 10 lần quay 11/11/2020
31 9 lần quay 18/11/2020
30 9 lần quay 18/11/2020
77 9 lần quay 18/11/2020
29 8 lần quay 25/11/2020
24 8 lần quay 25/11/2020
56 8 lần quay 25/11/2020
27 8 lần quay 25/11/2020
66 8 lần quay 25/11/2020
62 7 lần quay 02/12/2020
36 7 lần quay 02/12/2020
68 7 lần quay 02/12/2020
86 7 lần quay 02/12/2020
63 7 lần quay 02/12/2020
26 7 lần quay 02/12/2020
39 6 lần quay 09/12/2020
11 6 lần quay 09/12/2020
20 6 lần quay 09/12/2020
69 6 lần quay 09/12/2020
90 6 lần quay 09/12/2020
02 6 lần quay 09/12/2020
93 6 lần quay 09/12/2020
85 5 lần quay 16/12/2020
53 5 lần quay 16/12/2020
55 5 lần quay 16/12/2020
03 5 lần quay 16/12/2020
91 5 lần quay 16/12/2020
89 5 lần quay 16/12/2020
75 5 lần quay 16/12/2020
17 5 lần quay 16/12/2020
19 5 lần quay 16/12/2020
41 5 lần quay 16/12/2020
54 4 lần quay 23/12/2020
33 4 lần quay 23/12/2020
96 4 lần quay 23/12/2020
99 4 lần quay 23/12/2020
72 4 lần quay 23/12/2020
34 4 lần quay 23/12/2020
50 3 lần quay 30/12/2020
64 3 lần quay 30/12/2020
70 3 lần quay 30/12/2020
57 3 lần quay 30/12/2020
25 3 lần quay 30/12/2020
51 3 lần quay 30/12/2020
94 3 lần quay 30/12/2020
47 3 lần quay 30/12/2020
13 3 lần quay 30/12/2020
84 2 lần quay 06/01/2021
01 2 lần quay 06/01/2021
65 2 lần quay 06/01/2021
07 2 lần quay 06/01/2021
21 2 lần quay 06/01/2021
44 2 lần quay 06/01/2021
46 2 lần quay 06/01/2021
97 2 lần quay 06/01/2021
23 2 lần quay 06/01/2021
58 2 lần quay 06/01/2021
60 2 lần quay 06/01/2021
82 1 lần quay 13/01/2021
83 1 lần quay 13/01/2021
88 1 lần quay 13/01/2021
98 1 lần quay 13/01/2021
04 1 lần quay 13/01/2021
05 1 lần quay 13/01/2021
06 1 lần quay 13/01/2021
14 1 lần quay 13/01/2021
59 1 lần quay 13/01/2021
61 1 lần quay 13/01/2021
37 1 lần quay 13/01/2021
87 1 lần quay 13/01/2021
10 1 lần quay 13/01/2021
71 1 lần quay 13/01/2021
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 128 ngày 16/09/2020
8x 121 ngày 23/09/2020
3x 93 ngày 21/10/2020
7x 79 ngày 04/11/2020
5x 58 ngày 25/11/2020
0x 37 ngày 16/12/2020
1x 23 ngày 30/12/2020
6x 16 ngày 06/01/2021
9x 9 ngày 13/01/2021
4x 2 ngày 20/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 198 ngày 08/07/2020
x9 191 ngày 15/07/2020
x6 79 ngày 04/11/2020
x7 58 ngày 25/11/2020
x3 44 ngày 09/12/2020
x1 37 ngày 16/12/2020
x4 30 ngày 23/12/2020
x0 16 ngày 06/01/2021
x8 9 ngày 13/01/2021
x2 2 ngày 20/01/2021