Thống kê lô gan XSDNO

Thống kê lô gan XSDNO

Thống kê lo gan Đắk Nông 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Nông từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
43 29 lần quay 15/02/2020
49 28 lần quay 22/02/2020
28 21 lần quay 02/05/2020
73 20 lần quay 09/05/2020
46 18 lần quay 23/05/2020
96 17 lần quay 30/05/2020
82 16 lần quay 06/06/2020
60 16 lần quay 06/06/2020
02 16 lần quay 06/06/2020
95 15 lần quay 13/06/2020
48 15 lần quay 13/06/2020
59 14 lần quay 20/06/2020
90 14 lần quay 20/06/2020
19 13 lần quay 27/06/2020
66 13 lần quay 27/06/2020
34 13 lần quay 27/06/2020
17 11 lần quay 11/07/2020
33 11 lần quay 11/07/2020
97 10 lần quay 18/07/2020
83 9 lần quay 25/07/2020
77 8 lần quay 01/08/2020
41 8 lần quay 01/08/2020
88 8 lần quay 01/08/2020
57 8 lần quay 01/08/2020
03 7 lần quay 08/08/2020
25 7 lần quay 08/08/2020
62 7 lần quay 08/08/2020
85 7 lần quay 08/08/2020
35 6 lần quay 15/08/2020
98 6 lần quay 15/08/2020
36 6 lần quay 15/08/2020
30 6 lần quay 15/08/2020
86 6 lần quay 15/08/2020
32 6 lần quay 15/08/2020
07 6 lần quay 15/08/2020
20 6 lần quay 15/08/2020
50 6 lần quay 15/08/2020
04 5 lần quay 22/08/2020
78 5 lần quay 22/08/2020
91 5 lần quay 22/08/2020
94 4 lần quay 29/08/2020
05 4 lần quay 29/08/2020
13 4 lần quay 29/08/2020
89 4 lần quay 29/08/2020
42 4 lần quay 29/08/2020
23 4 lần quay 29/08/2020
99 4 lần quay 29/08/2020
79 4 lần quay 29/08/2020
27 4 lần quay 29/08/2020
26 4 lần quay 29/08/2020
56 4 lần quay 29/08/2020
38 3 lần quay 05/09/2020
74 3 lần quay 05/09/2020
45 3 lần quay 05/09/2020
31 3 lần quay 05/09/2020
44 3 lần quay 05/09/2020
21 3 lần quay 05/09/2020
75 3 lần quay 05/09/2020
14 2 lần quay 12/09/2020
67 2 lần quay 12/09/2020
71 2 lần quay 12/09/2020
72 2 lần quay 12/09/2020
53 2 lần quay 12/09/2020
12 2 lần quay 12/09/2020
47 2 lần quay 12/09/2020
09 2 lần quay 12/09/2020
01 2 lần quay 12/09/2020
06 2 lần quay 12/09/2020
51 2 lần quay 12/09/2020
93 1 lần quay 19/09/2020
22 1 lần quay 19/09/2020
18 1 lần quay 19/09/2020
16 1 lần quay 19/09/2020
15 1 lần quay 19/09/2020
58 1 lần quay 19/09/2020
81 1 lần quay 19/09/2020
63 1 lần quay 19/09/2020
55 1 lần quay 19/09/2020
52 1 lần quay 19/09/2020
61 1 lần quay 19/09/2020
69 1 lần quay 19/09/2020
70 1 lần quay 19/09/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 142 ngày 09/05/2020
1x 107 ngày 13/06/2020
4x 100 ngày 20/06/2020
2x 65 ngày 25/07/2020
5x 58 ngày 01/08/2020
3x 51 ngày 08/08/2020
8x 44 ngày 15/08/2020
7x 30 ngày 29/08/2020
0x 16 ngày 12/09/2020
6x 2 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 191 ngày 21/03/2020
x8 135 ngày 16/05/2020
x3 107 ngày 13/06/2020
x6 65 ngày 25/07/2020
x5 58 ngày 01/08/2020
x7 44 ngày 15/08/2020
x0 23 ngày 05/09/2020
x9 16 ngày 12/09/2020
x1 9 ngày 19/09/2020
x4 2 ngày 26/09/2020