Thống kê lô gan XSDNO

Thống kê lô gan XSDNO

Thống kê lo gan Đắk Nông 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đắk Nông từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
04 21 lần quay 22/08/2020
23 20 lần quay 29/08/2020
42 20 lần quay 29/08/2020
67 18 lần quay 12/09/2020
93 17 lần quay 19/09/2020
11 16 lần quay 26/09/2020
37 14 lần quay 10/10/2020
81 14 lần quay 10/10/2020
03 14 lần quay 10/10/2020
58 13 lần quay 17/10/2020
54 13 lần quay 17/10/2020
69 12 lần quay 24/10/2020
82 11 lần quay 31/10/2020
60 11 lần quay 31/10/2020
92 11 lần quay 31/10/2020
48 10 lần quay 07/11/2020
89 10 lần quay 07/11/2020
35 10 lần quay 07/11/2020
70 9 lần quay 14/11/2020
68 9 lần quay 14/11/2020
87 9 lần quay 14/11/2020
12 9 lần quay 14/11/2020
13 9 lần quay 14/11/2020
73 8 lần quay 21/11/2020
16 8 lần quay 21/11/2020
27 8 lần quay 21/11/2020
79 7 lần quay 28/11/2020
56 7 lần quay 28/11/2020
45 7 lần quay 28/11/2020
41 6 lần quay 05/12/2020
02 6 lần quay 05/12/2020
76 6 lần quay 05/12/2020
86 6 lần quay 05/12/2020
95 6 lần quay 05/12/2020
22 6 lần quay 05/12/2020
91 6 lần quay 05/12/2020
57 5 lần quay 12/12/2020
90 5 lần quay 12/12/2020
10 5 lần quay 12/12/2020
59 5 lần quay 12/12/2020
00 5 lần quay 12/12/2020
63 5 lần quay 12/12/2020
66 5 lần quay 12/12/2020
77 5 lần quay 12/12/2020
75 4 lần quay 19/12/2020
51 4 lần quay 19/12/2020
08 4 lần quay 19/12/2020
21 4 lần quay 19/12/2020
39 4 lần quay 19/12/2020
09 4 lần quay 19/12/2020
33 4 lần quay 19/12/2020
46 3 lần quay 26/12/2020
74 3 lần quay 26/12/2020
61 3 lần quay 26/12/2020
25 3 lần quay 26/12/2020
26 3 lần quay 26/12/2020
19 3 lần quay 26/12/2020
18 3 lần quay 26/12/2020
24 3 lần quay 26/12/2020
98 3 lần quay 26/12/2020
44 3 lần quay 26/12/2020
28 2 lần quay 02/01/2021
71 2 lần quay 02/01/2021
05 2 lần quay 02/01/2021
01 2 lần quay 02/01/2021
94 2 lần quay 02/01/2021
99 2 lần quay 02/01/2021
17 2 lần quay 02/01/2021
43 2 lần quay 02/01/2021
65 2 lần quay 02/01/2021
64 2 lần quay 02/01/2021
53 2 lần quay 02/01/2021
29 1 lần quay 09/01/2021
52 1 lần quay 09/01/2021
62 1 lần quay 09/01/2021
06 1 lần quay 09/01/2021
14 1 lần quay 09/01/2021
55 1 lần quay 09/01/2021
20 1 lần quay 09/01/2021
31 1 lần quay 09/01/2021
32 1 lần quay 09/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
5x 172 ngày 01/08/2020
3x 165 ngày 08/08/2020
1x 109 ngày 03/10/2020
2x 95 ngày 17/10/2020
0x 53 ngày 28/11/2020
8x 46 ngày 05/12/2020
4x 25 ngày 26/12/2020
9x 18 ngày 02/01/2021
6x 11 ngày 09/01/2021
7x 4 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 81 ngày 31/10/2020
x3 74 ngày 07/11/2020
x5 60 ngày 21/11/2020
x6 46 ngày 05/12/2020
x7 39 ngày 12/12/2020
x1 32 ngày 19/12/2020
x4 25 ngày 26/12/2020
x9 18 ngày 02/01/2021
x2 11 ngày 09/01/2021
x8 4 ngày 16/01/2021