Thống kê lô gan XSHG

Thống kê lô gan XSHG

Thống kê lo gan Hậu Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hậu Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
22 24 lần quay 01/08/2020
57 18 lần quay 12/09/2020
02 18 lần quay 12/09/2020
08 18 lần quay 12/09/2020
78 17 lần quay 19/09/2020
31 16 lần quay 26/09/2020
81 16 lần quay 26/09/2020
20 16 lần quay 26/09/2020
70 14 lần quay 10/10/2020
16 13 lần quay 17/10/2020
51 13 lần quay 17/10/2020
55 12 lần quay 24/10/2020
45 10 lần quay 07/11/2020
69 10 lần quay 07/11/2020
56 10 lần quay 07/11/2020
03 10 lần quay 07/11/2020
65 9 lần quay 14/11/2020
38 9 lần quay 14/11/2020
50 9 lần quay 14/11/2020
00 8 lần quay 21/11/2020
82 8 lần quay 21/11/2020
89 8 lần quay 21/11/2020
58 8 lần quay 21/11/2020
07 8 lần quay 21/11/2020
67 7 lần quay 28/11/2020
43 7 lần quay 28/11/2020
39 7 lần quay 28/11/2020
21 7 lần quay 28/11/2020
37 6 lần quay 05/12/2020
53 6 lần quay 05/12/2020
33 6 lần quay 05/12/2020
79 6 lần quay 05/12/2020
23 6 lần quay 05/12/2020
29 5 lần quay 12/12/2020
84 5 lần quay 12/12/2020
18 5 lần quay 12/12/2020
75 5 lần quay 12/12/2020
74 5 lần quay 12/12/2020
54 5 lần quay 12/12/2020
80 5 lần quay 12/12/2020
85 4 lần quay 19/12/2020
48 4 lần quay 19/12/2020
96 4 lần quay 19/12/2020
97 4 lần quay 19/12/2020
59 4 lần quay 19/12/2020
15 4 lần quay 19/12/2020
41 4 lần quay 19/12/2020
26 4 lần quay 19/12/2020
34 4 lần quay 19/12/2020
68 4 lần quay 19/12/2020
66 3 lần quay 26/12/2020
72 3 lần quay 26/12/2020
98 3 lần quay 26/12/2020
63 3 lần quay 26/12/2020
01 3 lần quay 26/12/2020
32 3 lần quay 26/12/2020
40 3 lần quay 26/12/2020
13 3 lần quay 26/12/2020
14 3 lần quay 26/12/2020
12 3 lần quay 26/12/2020
71 2 lần quay 02/01/2021
35 2 lần quay 02/01/2021
10 2 lần quay 02/01/2021
83 2 lần quay 02/01/2021
24 2 lần quay 02/01/2021
46 2 lần quay 02/01/2021
06 2 lần quay 02/01/2021
91 2 lần quay 02/01/2021
95 2 lần quay 02/01/2021
77 1 lần quay 09/01/2021
04 1 lần quay 09/01/2021
88 1 lần quay 09/01/2021
94 1 lần quay 09/01/2021
92 1 lần quay 09/01/2021
99 1 lần quay 09/01/2021
62 1 lần quay 09/01/2021
60 1 lần quay 09/01/2021
64 1 lần quay 09/01/2021
28 1 lần quay 09/01/2021
11 1 lần quay 09/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
52 1 lần quay 09/01/2021
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 144 ngày 29/08/2020
3x 123 ngày 19/09/2020
8x 81 ngày 31/10/2020
5x 74 ngày 07/11/2020
7x 60 ngày 21/11/2020
6x 46 ngày 05/12/2020
2x 32 ngày 19/12/2020
4x 18 ngày 02/01/2021
0x 11 ngày 09/01/2021
9x 4 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 130 ngày 12/09/2020
x5 102 ngày 10/10/2020
x0 88 ngày 24/10/2020
x7 60 ngày 21/11/2020
x8 53 ngày 28/11/2020
x9 39 ngày 12/12/2020
x6 25 ngày 26/12/2020
x2 18 ngày 02/01/2021
x4 11 ngày 09/01/2021
x3 4 ngày 16/01/2021