Thống kê lô gan XSHG

Thống kê lô gan XSHG

Thống kê lo gan Hậu Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Hậu Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
27 26 lần quay 29/02/2020
96 22 lần quay 28/03/2020
45 16 lần quay 06/06/2020
71 15 lần quay 13/06/2020
97 14 lần quay 20/06/2020
24 13 lần quay 27/06/2020
62 12 lần quay 04/07/2020
01 12 lần quay 04/07/2020
53 12 lần quay 04/07/2020
49 11 lần quay 11/07/2020
64 11 lần quay 11/07/2020
06 11 lần quay 11/07/2020
48 9 lần quay 25/07/2020
12 9 lần quay 25/07/2020
28 9 lần quay 25/07/2020
22 8 lần quay 01/08/2020
85 8 lần quay 01/08/2020
33 8 lần quay 01/08/2020
16 8 lần quay 01/08/2020
60 7 lần quay 08/08/2020
05 7 lần quay 08/08/2020
68 7 lần quay 08/08/2020
90 7 lần quay 08/08/2020
67 7 lần quay 08/08/2020
86 7 lần quay 08/08/2020
95 7 lần quay 08/08/2020
92 7 lần quay 08/08/2020
47 6 lần quay 15/08/2020
52 6 lần quay 15/08/2020
79 6 lần quay 15/08/2020
36 6 lần quay 15/08/2020
26 6 lần quay 15/08/2020
94 6 lần quay 15/08/2020
00 6 lần quay 15/08/2020
13 5 lần quay 22/08/2020
55 5 lần quay 22/08/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
25 5 lần quay 22/08/2020
17 4 lần quay 29/08/2020
15 4 lần quay 29/08/2020
30 4 lần quay 29/08/2020
11 4 lần quay 29/08/2020
58 4 lần quay 29/08/2020
44 4 lần quay 29/08/2020
37 4 lần quay 29/08/2020
80 4 lần quay 29/08/2020
35 4 lần quay 29/08/2020
21 3 lần quay 05/09/2020
56 3 lần quay 05/09/2020
77 3 lần quay 05/09/2020
98 3 lần quay 05/09/2020
75 3 lần quay 05/09/2020
61 3 lần quay 05/09/2020
72 3 lần quay 05/09/2020
42 3 lần quay 05/09/2020
63 3 lần quay 05/09/2020
91 2 lần quay 12/09/2020
83 2 lần quay 12/09/2020
02 2 lần quay 12/09/2020
18 2 lần quay 12/09/2020
29 2 lần quay 12/09/2020
08 2 lần quay 12/09/2020
41 2 lần quay 12/09/2020
46 2 lần quay 12/09/2020
99 2 lần quay 12/09/2020
51 2 lần quay 12/09/2020
57 2 lần quay 12/09/2020
03 1 lần quay 19/09/2020
54 1 lần quay 19/09/2020
87 1 lần quay 19/09/2020
38 1 lần quay 19/09/2020
88 1 lần quay 19/09/2020
59 1 lần quay 19/09/2020
93 1 lần quay 19/09/2020
84 1 lần quay 19/09/2020
07 1 lần quay 19/09/2020
04 1 lần quay 19/09/2020
14 1 lần quay 19/09/2020
78 1 lần quay 19/09/2020
32 1 lần quay 19/09/2020
74 1 lần quay 19/09/2020
40 1 lần quay 19/09/2020
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 199 ngày 14/03/2020
6x 136 ngày 16/05/2020
8x 94 ngày 27/06/2020
5x 45 ngày 15/08/2020
0x 38 ngày 22/08/2020
1x 31 ngày 29/08/2020
7x 24 ngày 05/09/2020
4x 17 ngày 12/09/2020
3x 10 ngày 19/09/2020
2x 3 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 192 ngày 21/03/2020
x5 115 ngày 06/06/2020
x4 80 ngày 11/07/2020
x6 66 ngày 25/07/2020
x2 45 ngày 15/08/2020
x7 24 ngày 05/09/2020
x1 17 ngày 12/09/2020
x8 10 ngày 19/09/2020
x3 3 ngày 26/09/2020