Thống kê lô gan XSKH

Thống kê lô gan XSKH

Thống kê lo gan Khánh Hòa 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Khánh Hòa từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
09 21 lần quay 08/11/2020
88 19 lần quay 15/11/2020
55 18 lần quay 18/11/2020
80 17 lần quay 22/11/2020
71 16 lần quay 25/11/2020
85 16 lần quay 25/11/2020
91 12 lần quay 09/12/2020
15 12 lần quay 09/12/2020
68 12 lần quay 09/12/2020
01 11 lần quay 13/12/2020
26 11 lần quay 13/12/2020
69 11 lần quay 13/12/2020
33 10 lần quay 16/12/2020
73 10 lần quay 16/12/2020
10 10 lần quay 16/12/2020
75 9 lần quay 20/12/2020
78 9 lần quay 20/12/2020
60 9 lần quay 20/12/2020
59 9 lần quay 20/12/2020
66 9 lần quay 20/12/2020
72 9 lần quay 20/12/2020
58 9 lần quay 20/12/2020
36 8 lần quay 23/12/2020
27 8 lần quay 23/12/2020
96 8 lần quay 23/12/2020
79 7 lần quay 27/12/2020
47 7 lần quay 27/12/2020
13 7 lần quay 27/12/2020
12 7 lần quay 27/12/2020
76 6 lần quay 30/12/2020
38 6 lần quay 30/12/2020
31 6 lần quay 30/12/2020
37 6 lần quay 30/12/2020
14 6 lần quay 30/12/2020
56 6 lần quay 30/12/2020
39 5 lần quay 03/01/2021
03 5 lần quay 03/01/2021
45 5 lần quay 03/01/2021
52 5 lần quay 03/01/2021
64 5 lần quay 03/01/2021
11 5 lần quay 03/01/2021
67 5 lần quay 03/01/2021
62 5 lần quay 03/01/2021
82 5 lần quay 03/01/2021
98 5 lần quay 03/01/2021
92 4 lần quay 06/01/2021
50 4 lần quay 06/01/2021
86 4 lần quay 06/01/2021
00 4 lần quay 06/01/2021
43 4 lần quay 06/01/2021
08 4 lần quay 06/01/2021
29 4 lần quay 06/01/2021
32 3 lần quay 10/01/2021
41 3 lần quay 10/01/2021
61 3 lần quay 10/01/2021
84 3 lần quay 10/01/2021
53 3 lần quay 10/01/2021
24 3 lần quay 10/01/2021
34 3 lần quay 10/01/2021
70 2 lần quay 13/01/2021
28 2 lần quay 13/01/2021
83 2 lần quay 13/01/2021
21 2 lần quay 13/01/2021
93 2 lần quay 13/01/2021
63 2 lần quay 13/01/2021
04 2 lần quay 13/01/2021
54 2 lần quay 13/01/2021
44 2 lần quay 13/01/2021
05 2 lần quay 13/01/2021
89 2 lần quay 13/01/2021
87 1 lần quay 17/01/2021
90 1 lần quay 17/01/2021
94 1 lần quay 17/01/2021
07 1 lần quay 17/01/2021
17 1 lần quay 17/01/2021
81 1 lần quay 17/01/2021
97 1 lần quay 17/01/2021
18 1 lần quay 17/01/2021
20 1 lần quay 17/01/2021
40 1 lần quay 17/01/2021
22 1 lần quay 17/01/2021
74 1 lần quay 17/01/2021
48 1 lần quay 17/01/2021
25 1 lần quay 17/01/2021
46 1 lần quay 17/01/2021
65 1 lần quay 17/01/2021
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 68 ngày 15/11/2020
4x 54 ngày 29/11/2020
5x 44 ngày 09/12/2020
7x 40 ngày 13/12/2020
9x 30 ngày 23/12/2020
8x 26 ngày 27/12/2020
6x 19 ngày 03/01/2021
2x 12 ngày 10/01/2021
1x 9 ngày 13/01/2021
0x 2 ngày 20/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 75 ngày 08/11/2020
x0 61 ngày 22/11/2020
x5 51 ngày 02/12/2020
x8 47 ngày 06/12/2020
x4 19 ngày 03/01/2021
x3 16 ngày 06/01/2021
x1 12 ngày 10/01/2021
x6 9 ngày 13/01/2021
x7 5 ngày 17/01/2021
x2 2 ngày 20/01/2021