Thống kê lô gan XSKH

Thống kê lô gan XSKH

Thống kê lo gan Khánh Hòa 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Khánh Hòa từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
29 29 lần quay 21/06/2020
72 20 lần quay 22/07/2020
01 19 lần quay 26/07/2020
41 15 lần quay 09/08/2020
86 15 lần quay 09/08/2020
69 14 lần quay 12/08/2020
87 14 lần quay 12/08/2020
13 13 lần quay 16/08/2020
00 12 lần quay 19/08/2020
19 12 lần quay 19/08/2020
18 12 lần quay 19/08/2020
75 12 lần quay 19/08/2020
88 11 lần quay 23/08/2020
43 11 lần quay 23/08/2020
39 10 lần quay 26/08/2020
22 10 lần quay 26/08/2020
23 10 lần quay 26/08/2020
96 9 lần quay 30/08/2020
50 9 lần quay 30/08/2020
76 9 lần quay 30/08/2020
57 9 lần quay 30/08/2020
63 9 lần quay 30/08/2020
55 8 lần quay 02/09/2020
92 7 lần quay 06/09/2020
64 7 lần quay 06/09/2020
83 7 lần quay 06/09/2020
38 7 lần quay 06/09/2020
06 7 lần quay 06/09/2020
08 6 lần quay 09/09/2020
60 6 lần quay 09/09/2020
30 6 lần quay 09/09/2020
61 6 lần quay 09/09/2020
31 5 lần quay 13/09/2020
66 5 lần quay 13/09/2020
52 5 lần quay 13/09/2020
37 5 lần quay 13/09/2020
79 5 lần quay 13/09/2020
54 5 lần quay 13/09/2020
15 5 lần quay 13/09/2020
35 5 lần quay 13/09/2020
56 4 lần quay 16/09/2020
51 4 lần quay 16/09/2020
49 4 lần quay 16/09/2020
68 4 lần quay 16/09/2020
36 4 lần quay 16/09/2020
20 4 lần quay 16/09/2020
12 4 lần quay 16/09/2020
90 4 lần quay 16/09/2020
32 4 lần quay 16/09/2020
24 4 lần quay 16/09/2020
78 3 lần quay 20/09/2020
91 3 lần quay 20/09/2020
53 3 lần quay 20/09/2020
70 3 lần quay 20/09/2020
97 3 lần quay 20/09/2020
05 3 lần quay 20/09/2020
89 3 lần quay 20/09/2020
77 2 lần quay 23/09/2020
11 2 lần quay 23/09/2020
73 2 lần quay 23/09/2020
25 2 lần quay 23/09/2020
45 2 lần quay 23/09/2020
42 2 lần quay 23/09/2020
21 2 lần quay 23/09/2020
02 2 lần quay 23/09/2020
03 2 lần quay 23/09/2020
04 2 lần quay 23/09/2020
93 2 lần quay 23/09/2020
26 1 lần quay 27/09/2020
84 1 lần quay 27/09/2020
33 1 lần quay 27/09/2020
94 1 lần quay 27/09/2020
82 1 lần quay 27/09/2020
59 1 lần quay 27/09/2020
85 1 lần quay 27/09/2020
07 1 lần quay 27/09/2020
44 1 lần quay 27/09/2020
27 1 lần quay 27/09/2020
46 1 lần quay 27/09/2020
17 1 lần quay 27/09/2020
95 1 lần quay 27/09/2020
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
4x 85 ngày 08/07/2020
8x 74 ngày 19/07/2020
6x 50 ngày 12/08/2020
1x 43 ngày 19/08/2020
7x 32 ngày 30/08/2020
3x 29 ngày 02/09/2020
0x 11 ngày 20/09/2020
2x 8 ngày 23/09/2020
9x 4 ngày 27/09/2020
5x 1 ngày 30/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 32 ngày 30/08/2020
x2 25 ngày 06/09/2020
x0 22 ngày 09/09/2020
x7 18 ngày 13/09/2020
x4 15 ngày 16/09/2020
x3 11 ngày 20/09/2020
x1 8 ngày 23/09/2020
x5 4 ngày 27/09/2020
x8 1 ngày 30/09/2020