Thống kê lô gan XSQB

Thống kê lô gan XSQB

Thống kê lo gan Quảng Bình 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
71 25 lần quay 05/03/2020
96 22 lần quay 26/03/2020
24 20 lần quay 07/05/2020
98 19 lần quay 14/05/2020
78 18 lần quay 21/05/2020
47 18 lần quay 21/05/2020
03 17 lần quay 28/05/2020
81 16 lần quay 04/06/2020
22 16 lần quay 04/06/2020
42 16 lần quay 04/06/2020
43 16 lần quay 04/06/2020
61 15 lần quay 11/06/2020
82 15 lần quay 11/06/2020
60 15 lần quay 11/06/2020
08 15 lần quay 11/06/2020
23 14 lần quay 18/06/2020
09 13 lần quay 25/06/2020
89 12 lần quay 02/07/2020
79 12 lần quay 02/07/2020
88 11 lần quay 09/07/2020
04 10 lần quay 16/07/2020
58 10 lần quay 16/07/2020
18 10 lần quay 16/07/2020
85 10 lần quay 16/07/2020
55 9 lần quay 23/07/2020
93 9 lần quay 23/07/2020
34 9 lần quay 23/07/2020
66 9 lần quay 23/07/2020
92 9 lần quay 23/07/2020
91 8 lần quay 30/07/2020
72 7 lần quay 06/08/2020
86 7 lần quay 06/08/2020
35 7 lần quay 06/08/2020
49 7 lần quay 06/08/2020
33 6 lần quay 13/08/2020
59 6 lần quay 13/08/2020
02 6 lần quay 13/08/2020
87 6 lần quay 13/08/2020
62 6 lần quay 13/08/2020
99 6 lần quay 13/08/2020
75 5 lần quay 20/08/2020
38 5 lần quay 20/08/2020
68 5 lần quay 20/08/2020
70 5 lần quay 20/08/2020
53 5 lần quay 20/08/2020
13 5 lần quay 20/08/2020
64 4 lần quay 27/08/2020
94 4 lần quay 27/08/2020
26 4 lần quay 27/08/2020
54 4 lần quay 27/08/2020
07 4 lần quay 27/08/2020
05 4 lần quay 27/08/2020
80 3 lần quay 03/09/2020
21 3 lần quay 03/09/2020
83 3 lần quay 03/09/2020
17 3 lần quay 03/09/2020
37 3 lần quay 03/09/2020
97 3 lần quay 03/09/2020
19 3 lần quay 03/09/2020
74 2 lần quay 10/09/2020
20 2 lần quay 10/09/2020
84 2 lần quay 10/09/2020
01 2 lần quay 10/09/2020
39 2 lần quay 10/09/2020
44 2 lần quay 10/09/2020
30 2 lần quay 10/09/2020
48 2 lần quay 10/09/2020
00 2 lần quay 10/09/2020
95 2 lần quay 10/09/2020
76 1 lần quay 17/09/2020
15 1 lần quay 17/09/2020
16 1 lần quay 17/09/2020
52 1 lần quay 17/09/2020
40 1 lần quay 17/09/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
56 1 lần quay 17/09/2020
14 1 lần quay 17/09/2020
06 1 lần quay 17/09/2020
90 1 lần quay 17/09/2020
69 1 lần quay 17/09/2020
50 1 lần quay 17/09/2020
10 1 lần quay 17/09/2020
31 1 lần quay 17/09/2020
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
3x 196 ngày 19/03/2020
0x 119 ngày 04/06/2020
9x 91 ngày 02/07/2020
5x 77 ngày 16/07/2020
8x 56 ngày 06/08/2020
7x 49 ngày 13/08/2020
2x 35 ngày 27/08/2020
1x 21 ngày 10/09/2020
4x 14 ngày 17/09/2020
6x 7 ngày 24/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 119 ngày 04/06/2020
x3 98 ngày 25/06/2020
x4 84 ngày 09/07/2020
x1 63 ngày 30/07/2020
x9 35 ngày 27/08/2020
x0 21 ngày 10/09/2020
x6 14 ngày 17/09/2020
x7 7 ngày 24/09/2020