Thống kê lô gan XSQB

Thống kê lô gan XSQB

Thống kê lo gan Quảng Bình 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
34 26 lần quay 23/07/2020
83 20 lần quay 03/09/2020
50 18 lần quay 17/09/2020
30 16 lần quay 01/10/2020
91 16 lần quay 01/10/2020
25 16 lần quay 01/10/2020
84 15 lần quay 08/10/2020
79 15 lần quay 08/10/2020
78 14 lần quay 15/10/2020
76 14 lần quay 15/10/2020
02 12 lần quay 29/10/2020
35 11 lần quay 05/11/2020
42 11 lần quay 05/11/2020
23 11 lần quay 05/11/2020
71 10 lần quay 12/11/2020
13 10 lần quay 12/11/2020
73 10 lần quay 12/11/2020
67 10 lần quay 12/11/2020
10 9 lần quay 19/11/2020
80 9 lần quay 19/11/2020
01 9 lần quay 19/11/2020
37 8 lần quay 26/11/2020
69 8 lần quay 26/11/2020
68 8 lần quay 26/11/2020
29 8 lần quay 26/11/2020
55 7 lần quay 03/12/2020
66 7 lần quay 03/12/2020
32 7 lần quay 03/12/2020
11 7 lần quay 03/12/2020
41 7 lần quay 03/12/2020
15 7 lần quay 03/12/2020
27 7 lần quay 03/12/2020
59 6 lần quay 10/12/2020
81 6 lần quay 10/12/2020
60 6 lần quay 10/12/2020
00 6 lần quay 10/12/2020
40 5 lần quay 17/12/2020
18 5 lần quay 17/12/2020
61 5 lần quay 17/12/2020
62 5 lần quay 17/12/2020
94 5 lần quay 17/12/2020
45 5 lần quay 17/12/2020
46 4 lần quay 24/12/2020
47 4 lần quay 24/12/2020
56 4 lần quay 24/12/2020
90 4 lần quay 24/12/2020
08 4 lần quay 24/12/2020
93 4 lần quay 24/12/2020
07 3 lần quay 31/12/2020
95 3 lần quay 31/12/2020
16 3 lần quay 31/12/2020
96 3 lần quay 31/12/2020
06 3 lần quay 31/12/2020
97 3 lần quay 31/12/2020
98 3 lần quay 31/12/2020
85 3 lần quay 31/12/2020
26 3 lần quay 31/12/2020
28 3 lần quay 31/12/2020
86 3 lần quay 31/12/2020
74 2 lần quay 07/01/2021
63 2 lần quay 07/01/2021
54 2 lần quay 07/01/2021
48 2 lần quay 07/01/2021
33 2 lần quay 07/01/2021
19 2 lần quay 07/01/2021
22 2 lần quay 07/01/2021
58 2 lần quay 07/01/2021
82 1 lần quay 14/01/2021
87 1 lần quay 14/01/2021
77 1 lần quay 14/01/2021
75 1 lần quay 14/01/2021
70 1 lần quay 14/01/2021
24 1 lần quay 14/01/2021
20 1 lần quay 14/01/2021
44 1 lần quay 14/01/2021
49 1 lần quay 14/01/2021
12 1 lần quay 14/01/2021
09 1 lần quay 14/01/2021
53 1 lần quay 14/01/2021
57 1 lần quay 14/01/2021
65 1 lần quay 14/01/2021
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 162 ngày 13/08/2020
2x 148 ngày 27/08/2020
9x 85 ngày 29/10/2020
8x 64 ngày 19/11/2020
6x 50 ngày 03/12/2020
4x 43 ngày 10/12/2020
3x 29 ngày 24/12/2020
1x 22 ngày 31/12/2020
5x 1 ngày 21/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 176 ngày 30/07/2020
x9 92 ngày 22/10/2020
x3 57 ngày 26/11/2020
x0 43 ngày 10/12/2020
x8 29 ngày 24/12/2020
x6 22 ngày 31/12/2020
x4 15 ngày 07/01/2021
x7 8 ngày 14/01/2021
x2 1 ngày 21/01/2021