Thống kê lô gan XSQNG

Thống kê lô gan XSQNG

Thống kê lo gan Quảng Ngãi 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Ngãi từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
64 28 lần quay 04/07/2020
31 18 lần quay 12/09/2020
94 18 lần quay 12/09/2020
37 15 lần quay 03/10/2020
84 15 lần quay 03/10/2020
57 14 lần quay 10/10/2020
00 13 lần quay 17/10/2020
01 13 lần quay 17/10/2020
99 12 lần quay 24/10/2020
30 12 lần quay 24/10/2020
88 11 lần quay 31/10/2020
26 10 lần quay 07/11/2020
11 10 lần quay 07/11/2020
14 10 lần quay 07/11/2020
90 9 lần quay 14/11/2020
92 9 lần quay 14/11/2020
43 9 lần quay 14/11/2020
95 8 lần quay 21/11/2020
77 8 lần quay 21/11/2020
06 8 lần quay 21/11/2020
10 8 lần quay 21/11/2020
93 8 lần quay 21/11/2020
75 7 lần quay 28/11/2020
40 7 lần quay 28/11/2020
34 7 lần quay 28/11/2020
05 7 lần quay 28/11/2020
16 6 lần quay 05/12/2020
04 6 lần quay 05/12/2020
69 6 lần quay 05/12/2020
68 6 lần quay 05/12/2020
50 5 lần quay 12/12/2020
46 5 lần quay 12/12/2020
12 5 lần quay 12/12/2020
52 5 lần quay 12/12/2020
98 5 lần quay 12/12/2020
58 5 lần quay 12/12/2020
74 5 lần quay 12/12/2020
51 4 lần quay 19/12/2020
49 4 lần quay 19/12/2020
82 4 lần quay 19/12/2020
56 4 lần quay 19/12/2020
44 4 lần quay 19/12/2020
78 4 lần quay 19/12/2020
18 4 lần quay 19/12/2020
59 4 lần quay 19/12/2020
35 4 lần quay 19/12/2020
70 3 lần quay 26/12/2020
55 3 lần quay 26/12/2020
80 3 lần quay 26/12/2020
23 3 lần quay 26/12/2020
27 3 lần quay 26/12/2020
17 3 lần quay 26/12/2020
28 3 lần quay 26/12/2020
02 3 lần quay 26/12/2020
15 3 lần quay 26/12/2020
33 3 lần quay 26/12/2020
08 3 lần quay 26/12/2020
03 3 lần quay 26/12/2020
21 2 lần quay 02/01/2021
71 2 lần quay 02/01/2021
73 2 lần quay 02/01/2021
96 2 lần quay 02/01/2021
13 2 lần quay 02/01/2021
89 2 lần quay 02/01/2021
87 2 lần quay 02/01/2021
09 2 lần quay 02/01/2021
22 2 lần quay 02/01/2021
25 2 lần quay 02/01/2021
54 2 lần quay 02/01/2021
48 2 lần quay 02/01/2021
60 2 lần quay 02/01/2021
19 1 lần quay 09/01/2021
47 1 lần quay 09/01/2021
53 1 lần quay 09/01/2021
86 1 lần quay 09/01/2021
38 1 lần quay 09/01/2021
07 1 lần quay 09/01/2021
42 1 lần quay 09/01/2021
41 1 lần quay 09/01/2021
39 1 lần quay 09/01/2021
20 1 lần quay 09/01/2021
65 1 lần quay 09/01/2021
62 1 lần quay 09/01/2021
63 1 lần quay 09/01/2021
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 104 ngày 10/10/2020
4x 76 ngày 07/11/2020
9x 69 ngày 14/11/2020
7x 48 ngày 05/12/2020
5x 41 ngày 12/12/2020
3x 34 ngày 19/12/2020
2x 20 ngày 02/01/2021
8x 13 ngày 09/01/2021
6x 6 ngày 16/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 146 ngày 29/08/2020
x9 118 ngày 26/09/2020
x4 97 ngày 17/10/2020
x7 90 ngày 24/10/2020
x0 48 ngày 05/12/2020
x8 41 ngày 12/12/2020
x6 34 ngày 19/12/2020
x3 27 ngày 26/12/2020
x5 20 ngày 02/01/2021
x1 6 ngày 16/01/2021