Thống kê lô gan XSQNG

Thống kê lô gan XSQNG

Thống kê lo gan Quảng Ngãi 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Ngãi từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
90 30 lần quay 08/02/2020
40 21 lần quay 02/05/2020
44 19 lần quay 16/05/2020
05 19 lần quay 16/05/2020
62 16 lần quay 06/06/2020
11 16 lần quay 06/06/2020
73 14 lần quay 20/06/2020
70 14 lần quay 20/06/2020
32 13 lần quay 27/06/2020
65 13 lần quay 27/06/2020
52 12 lần quay 04/07/2020
18 12 lần quay 04/07/2020
64 12 lần quay 04/07/2020
87 12 lần quay 04/07/2020
38 12 lần quay 04/07/2020
67 12 lần quay 04/07/2020
96 10 lần quay 18/07/2020
68 10 lần quay 18/07/2020
78 10 lần quay 18/07/2020
91 9 lần quay 25/07/2020
86 9 lần quay 25/07/2020
61 8 lần quay 01/08/2020
29 8 lần quay 01/08/2020
39 8 lần quay 01/08/2020
04 8 lần quay 01/08/2020
16 7 lần quay 08/08/2020
43 7 lần quay 08/08/2020
01 7 lần quay 08/08/2020
36 6 lần quay 15/08/2020
57 6 lần quay 15/08/2020
28 6 lần quay 15/08/2020
12 6 lần quay 15/08/2020
23 6 lần quay 15/08/2020
83 6 lần quay 15/08/2020
45 5 lần quay 22/08/2020
08 5 lần quay 22/08/2020
89 5 lần quay 22/08/2020
77 5 lần quay 22/08/2020
27 5 lần quay 22/08/2020
85 4 lần quay 29/08/2020
97 4 lần quay 29/08/2020
95 4 lần quay 29/08/2020
93 4 lần quay 29/08/2020
54 4 lần quay 29/08/2020
69 4 lần quay 29/08/2020
72 4 lần quay 29/08/2020
24 4 lần quay 29/08/2020
25 4 lần quay 29/08/2020
42 4 lần quay 29/08/2020
34 3 lần quay 05/09/2020
92 3 lần quay 05/09/2020
37 3 lần quay 05/09/2020
84 3 lần quay 05/09/2020
35 3 lần quay 05/09/2020
51 3 lần quay 05/09/2020
81 3 lần quay 05/09/2020
99 3 lần quay 05/09/2020
71 2 lần quay 12/09/2020
31 2 lần quay 12/09/2020
82 2 lần quay 12/09/2020
66 2 lần quay 12/09/2020
74 2 lần quay 12/09/2020
88 2 lần quay 12/09/2020
53 2 lần quay 12/09/2020
75 2 lần quay 12/09/2020
49 2 lần quay 12/09/2020
46 2 lần quay 12/09/2020
07 2 lần quay 12/09/2020
06 2 lần quay 12/09/2020
94 2 lần quay 12/09/2020
10 2 lần quay 12/09/2020
15 1 lần quay 19/09/2020
98 1 lần quay 19/09/2020
47 1 lần quay 19/09/2020
14 1 lần quay 19/09/2020
19 1 lần quay 19/09/2020
48 1 lần quay 19/09/2020
56 1 lần quay 19/09/2020
60 1 lần quay 19/09/2020
50 1 lần quay 19/09/2020
26 1 lần quay 19/09/2020
00 1 lần quay 19/09/2020
22 1 lần quay 19/09/2020
21 1 lần quay 19/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 138 ngày 16/05/2020
7x 124 ngày 30/05/2020
3x 68 ngày 25/07/2020
1x 61 ngày 01/08/2020
2x 47 ngày 15/08/2020
8x 40 ngày 22/08/2020
4x 33 ngày 29/08/2020
9x 19 ngày 12/09/2020
6x 12 ngày 19/09/2020
5x 5 ngày 26/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 208 ngày 07/03/2020
x1 131 ngày 23/05/2020
x7 124 ngày 30/05/2020
x3 68 ngày 25/07/2020
x8 47 ngày 15/08/2020
x2 33 ngày 29/08/2020
x6 26 ngày 05/09/2020
x4 19 ngày 12/09/2020
x0 12 ngày 19/09/2020
x9 5 ngày 26/09/2020