Thống kê lô gan XSST

Thống kê lô gan XSST

Thống kê lo gan Sóc Trăng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
12 25 lần quay 26/02/2020
13 22 lần quay 18/03/2020
84 21 lần quay 25/03/2020
30 14 lần quay 10/06/2020
77 14 lần quay 10/06/2020
95 14 lần quay 10/06/2020
70 14 lần quay 10/06/2020
06 13 lần quay 17/06/2020
78 13 lần quay 17/06/2020
17 13 lần quay 17/06/2020
91 12 lần quay 24/06/2020
47 12 lần quay 24/06/2020
27 11 lần quay 01/07/2020
48 11 lần quay 01/07/2020
33 11 lần quay 01/07/2020
05 10 lần quay 08/07/2020
97 10 lần quay 08/07/2020
93 10 lần quay 08/07/2020
56 9 lần quay 15/07/2020
58 9 lần quay 15/07/2020
32 9 lần quay 15/07/2020
35 8 lần quay 22/07/2020
66 8 lần quay 22/07/2020
64 8 lần quay 22/07/2020
41 7 lần quay 29/07/2020
99 7 lần quay 29/07/2020
92 7 lần quay 29/07/2020
11 7 lần quay 29/07/2020
50 6 lần quay 05/08/2020
76 6 lần quay 05/08/2020
80 6 lần quay 05/08/2020
20 6 lần quay 05/08/2020
19 6 lần quay 05/08/2020
68 6 lần quay 05/08/2020
18 6 lần quay 05/08/2020
04 6 lần quay 05/08/2020
42 5 lần quay 12/08/2020
72 5 lần quay 12/08/2020
52 5 lần quay 12/08/2020
98 5 lần quay 12/08/2020
45 5 lần quay 12/08/2020
21 5 lần quay 12/08/2020
28 5 lần quay 12/08/2020
39 4 lần quay 19/08/2020
38 4 lần quay 19/08/2020
96 4 lần quay 19/08/2020
54 4 lần quay 19/08/2020
51 4 lần quay 19/08/2020
40 4 lần quay 19/08/2020
46 4 lần quay 19/08/2020
31 3 lần quay 26/08/2020
01 3 lần quay 26/08/2020
67 3 lần quay 26/08/2020
61 3 lần quay 26/08/2020
23 3 lần quay 26/08/2020
43 3 lần quay 26/08/2020
89 3 lần quay 26/08/2020
55 3 lần quay 26/08/2020
90 3 lần quay 26/08/2020
34 3 lần quay 26/08/2020
60 2 lần quay 02/09/2020
73 2 lần quay 02/09/2020
02 2 lần quay 02/09/2020
07 2 lần quay 02/09/2020
65 2 lần quay 02/09/2020
10 2 lần quay 02/09/2020
86 2 lần quay 02/09/2020
16 2 lần quay 02/09/2020
82 2 lần quay 02/09/2020
44 2 lần quay 02/09/2020
22 2 lần quay 02/09/2020
83 1 lần quay 09/09/2020
87 1 lần quay 09/09/2020
71 1 lần quay 09/09/2020
25 1 lần quay 09/09/2020
15 1 lần quay 09/09/2020
14 1 lần quay 09/09/2020
59 1 lần quay 09/09/2020
29 1 lần quay 09/09/2020
08 1 lần quay 09/09/2020
69 1 lần quay 09/09/2020
03 1 lần quay 09/09/2020
24 1 lần quay 09/09/2020
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 216 ngày 19/02/2020
9x 97 ngày 17/06/2020
0x 90 ngày 24/06/2020
4x 55 ngày 29/07/2020
1x 48 ngày 05/08/2020
3x 34 ngày 19/08/2020
2x 27 ngày 26/08/2020
8x 13 ngày 09/09/2020
7x 6 ngày 16/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 188 ngày 18/03/2020
x7 181 ngày 25/03/2020
x0 90 ngày 24/06/2020
x4 76 ngày 08/07/2020
x5 62 ngày 22/07/2020
x2 55 ngày 29/07/2020
x1 41 ngày 12/08/2020
x8 34 ngày 19/08/2020
x3 13 ngày 09/09/2020
x9 6 ngày 16/09/2020