Thống kê lô gan XSST

Thống kê lô gan XSST

Thống kê lo gan Sóc Trăng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
78 24 lần quay 17/06/2020
05 21 lần quay 08/07/2020
58 20 lần quay 15/07/2020
99 18 lần quay 29/07/2020
28 16 lần quay 12/08/2020
72 16 lần quay 12/08/2020
39 15 lần quay 19/08/2020
40 15 lần quay 19/08/2020
82 13 lần quay 02/09/2020
73 13 lần quay 02/09/2020
74 11 lần quay 16/09/2020
94 11 lần quay 16/09/2020
55 10 lần quay 23/09/2020
35 9 lần quay 30/09/2020
01 9 lần quay 30/09/2020
41 8 lần quay 07/10/2020
44 8 lần quay 07/10/2020
93 8 lần quay 07/10/2020
26 8 lần quay 07/10/2020
66 8 lần quay 07/10/2020
02 8 lần quay 07/10/2020
64 8 lần quay 07/10/2020
32 7 lần quay 14/10/2020
60 7 lần quay 14/10/2020
83 6 lần quay 21/10/2020
47 6 lần quay 21/10/2020
42 6 lần quay 21/10/2020
34 6 lần quay 21/10/2020
89 6 lần quay 21/10/2020
20 5 lần quay 28/10/2020
65 5 lần quay 28/10/2020
63 5 lần quay 28/10/2020
46 5 lần quay 28/10/2020
86 5 lần quay 28/10/2020
97 5 lần quay 28/10/2020
75 5 lần quay 28/10/2020
76 4 lần quay 04/11/2020
54 4 lần quay 04/11/2020
77 4 lần quay 04/11/2020
50 4 lần quay 04/11/2020
00 4 lần quay 04/11/2020
87 4 lần quay 04/11/2020
14 4 lần quay 04/11/2020
52 4 lần quay 04/11/2020
36 4 lần quay 04/11/2020
13 3 lần quay 11/11/2020
96 3 lần quay 11/11/2020
57 3 lần quay 11/11/2020
10 3 lần quay 11/11/2020
07 3 lần quay 11/11/2020
61 3 lần quay 11/11/2020
70 3 lần quay 11/11/2020
79 3 lần quay 11/11/2020
15 3 lần quay 11/11/2020
85 3 lần quay 11/11/2020
25 3 lần quay 11/11/2020
84 3 lần quay 11/11/2020
29 2 lần quay 18/11/2020
04 2 lần quay 18/11/2020
30 2 lần quay 18/11/2020
45 2 lần quay 18/11/2020
67 2 lần quay 18/11/2020
21 2 lần quay 18/11/2020
18 2 lần quay 18/11/2020
03 2 lần quay 18/11/2020
80 1 lần quay 25/11/2020
95 1 lần quay 25/11/2020
98 1 lần quay 25/11/2020
69 1 lần quay 25/11/2020
68 1 lần quay 25/11/2020
08 1 lần quay 25/11/2020
17 1 lần quay 25/11/2020
22 1 lần quay 25/11/2020
23 1 lần quay 25/11/2020
27 1 lần quay 25/11/2020
33 1 lần quay 25/11/2020
37 1 lần quay 25/11/2020
43 1 lần quay 25/11/2020
59 1 lần quay 25/11/2020
38 1 lần quay 25/11/2020
51 1 lần quay 25/11/2020
56 1 lần quay 25/11/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 171 ngày 17/06/2020
4x 129 ngày 29/07/2020
8x 87 ngày 09/09/2020
7x 80 ngày 16/09/2020
0x 59 ngày 07/10/2020
2x 45 ngày 21/10/2020
3x 38 ngày 28/10/2020
6x 24 ngày 11/11/2020
1x 10 ngày 25/11/2020
5x 3 ngày 02/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 164 ngày 24/06/2020
x5 136 ngày 22/07/2020
x8 108 ngày 19/08/2020
x2 73 ngày 23/09/2020
x9 59 ngày 07/10/2020
x4 52 ngày 14/10/2020
x1 17 ngày 18/11/2020
x7 10 ngày 25/11/2020
x3 3 ngày 02/12/2020