Thống kê lô gan XSST

Thống kê lô gan XSST

Thống kê lo gan Sóc Trăng 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
74 23 lần quay 16/09/2020
55 22 lần quay 23/09/2020
83 18 lần quay 21/10/2020
65 17 lần quay 28/10/2020
15 15 lần quay 11/11/2020
79 15 lần quay 11/11/2020
13 15 lần quay 11/11/2020
25 15 lần quay 11/11/2020
68 13 lần quay 25/11/2020
69 13 lần quay 25/11/2020
48 12 lần quay 02/12/2020
39 11 lần quay 09/12/2020
45 10 lần quay 16/12/2020
22 10 lần quay 16/12/2020
30 10 lần quay 16/12/2020
95 10 lần quay 16/12/2020
34 10 lần quay 16/12/2020
77 10 lần quay 16/12/2020
92 9 lần quay 23/12/2020
43 9 lần quay 23/12/2020
21 9 lần quay 23/12/2020
16 8 lần quay 30/12/2020
61 7 lần quay 06/01/2021
57 7 lần quay 06/01/2021
01 7 lần quay 06/01/2021
29 7 lần quay 06/01/2021
20 7 lần quay 06/01/2021
71 6 lần quay 13/01/2021
47 6 lần quay 13/01/2021
53 6 lần quay 13/01/2021
75 5 lần quay 20/01/2021
33 5 lần quay 20/01/2021
54 5 lần quay 20/01/2021
40 5 lần quay 20/01/2021
00 5 lần quay 20/01/2021
23 5 lần quay 20/01/2021
08 5 lần quay 20/01/2021
35 4 lần quay 27/01/2021
72 4 lần quay 27/01/2021
26 4 lần quay 27/01/2021
04 4 lần quay 27/01/2021
70 4 lần quay 27/01/2021
89 4 lần quay 27/01/2021
88 4 lần quay 27/01/2021
62 4 lần quay 27/01/2021
98 3 lần quay 03/02/2021
10 3 lần quay 03/02/2021
58 3 lần quay 03/02/2021
97 3 lần quay 03/02/2021
05 3 lần quay 03/02/2021
36 3 lần quay 03/02/2021
76 3 lần quay 03/02/2021
80 3 lần quay 03/02/2021
28 3 lần quay 03/02/2021
42 3 lần quay 03/02/2021
37 3 lần quay 03/02/2021
31 3 lần quay 03/02/2021
32 3 lần quay 03/02/2021
06 2 lần quay 10/02/2021
66 2 lần quay 10/02/2021
82 2 lần quay 10/02/2021
73 2 lần quay 10/02/2021
63 2 lần quay 10/02/2021
93 2 lần quay 10/02/2021
52 2 lần quay 10/02/2021
85 2 lần quay 10/02/2021
19 2 lần quay 10/02/2021
17 2 lần quay 10/02/2021
56 2 lần quay 10/02/2021
59 2 lần quay 10/02/2021
60 2 lần quay 10/02/2021
99 1 lần quay 17/02/2021
86 1 lần quay 17/02/2021
81 1 lần quay 17/02/2021
44 1 lần quay 17/02/2021
41 1 lần quay 17/02/2021
03 1 lần quay 17/02/2021
94 1 lần quay 17/02/2021
49 1 lần quay 17/02/2021
91 1 lần quay 17/02/2021
51 1 lần quay 17/02/2021
07 1 lần quay 17/02/2021
96 1 lần quay 17/02/2021
87 1 lần quay 17/02/2021
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
14 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 168 ngày 16/09/2020
3x 77 ngày 16/12/2020
4x 70 ngày 23/12/2020
0x 56 ngày 06/01/2021
8x 49 ngày 13/01/2021
6x 35 ngày 27/01/2021
2x 28 ngày 03/02/2021
5x 21 ngày 10/02/2021
1x 7 ngày 24/02/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 161 ngày 23/09/2020
x4 140 ngày 14/10/2020
x7 98 ngày 25/11/2020
x3 56 ngày 06/01/2021
x5 49 ngày 13/01/2021
x6 35 ngày 27/01/2021
x8 28 ngày 03/02/2021
x9 21 ngày 10/02/2021
x1 7 ngày 24/02/2021