Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lo gan Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
03 22 lần quay 20/03/2020
36 21 lần quay 27/03/2020
07 19 lần quay 08/05/2020
50 18 lần quay 15/05/2020
82 18 lần quay 15/05/2020
23 17 lần quay 22/05/2020
30 16 lần quay 29/05/2020
94 13 lần quay 19/06/2020
22 13 lần quay 19/06/2020
87 13 lần quay 19/06/2020
00 12 lần quay 26/06/2020
42 11 lần quay 03/07/2020
18 11 lần quay 03/07/2020
15 11 lần quay 03/07/2020
64 10 lần quay 10/07/2020
81 10 lần quay 10/07/2020
78 10 lần quay 10/07/2020
31 9 lần quay 17/07/2020
47 9 lần quay 17/07/2020
06 9 lần quay 17/07/2020
86 9 lần quay 17/07/2020
84 9 lần quay 17/07/2020
19 8 lần quay 24/07/2020
98 8 lần quay 24/07/2020
29 8 lần quay 24/07/2020
53 8 lần quay 24/07/2020
51 7 lần quay 31/07/2020
96 7 lần quay 31/07/2020
55 7 lần quay 31/07/2020
08 7 lần quay 31/07/2020
90 7 lần quay 31/07/2020
27 6 lần quay 07/08/2020
75 6 lần quay 07/08/2020
14 6 lần quay 07/08/2020
32 6 lần quay 07/08/2020
62 5 lần quay 14/08/2020
92 5 lần quay 14/08/2020
88 5 lần quay 14/08/2020
76 5 lần quay 14/08/2020
26 5 lần quay 14/08/2020
20 5 lần quay 14/08/2020
21 5 lần quay 14/08/2020
11 5 lần quay 14/08/2020
67 4 lần quay 21/08/2020
49 4 lần quay 21/08/2020
85 4 lần quay 21/08/2020
38 4 lần quay 21/08/2020
93 4 lần quay 21/08/2020
04 4 lần quay 21/08/2020
95 4 lần quay 21/08/2020
70 3 lần quay 28/08/2020
61 3 lần quay 28/08/2020
56 3 lần quay 28/08/2020
54 3 lần quay 28/08/2020
79 3 lần quay 28/08/2020
01 3 lần quay 28/08/2020
83 3 lần quay 28/08/2020
89 3 lần quay 28/08/2020
68 2 lần quay 04/09/2020
28 2 lần quay 04/09/2020
05 2 lần quay 04/09/2020
24 2 lần quay 04/09/2020
71 2 lần quay 04/09/2020
73 2 lần quay 04/09/2020
17 2 lần quay 04/09/2020
80 2 lần quay 04/09/2020
66 2 lần quay 04/09/2020
39 2 lần quay 04/09/2020
60 2 lần quay 04/09/2020
40 2 lần quay 04/09/2020
48 2 lần quay 04/09/2020
65 1 lần quay 11/09/2020
99 1 lần quay 11/09/2020
13 1 lần quay 11/09/2020
35 1 lần quay 11/09/2020
45 1 lần quay 11/09/2020
10 1 lần quay 11/09/2020
44 1 lần quay 11/09/2020
37 1 lần quay 11/09/2020
02 1 lần quay 11/09/2020
33 1 lần quay 11/09/2020
52 1 lần quay 11/09/2020
72 1 lần quay 11/09/2020
46 1 lần quay 11/09/2020
57 1 lần quay 11/09/2020
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 129 ngày 15/05/2020
3x 108 ngày 05/06/2020
7x 101 ngày 12/06/2020
0x 66 ngày 17/07/2020
4x 52 ngày 31/07/2020
2x 38 ngày 14/08/2020
5x 31 ngày 21/08/2020
8x 24 ngày 28/08/2020
9x 10 ngày 11/09/2020
6x 3 ngày 18/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x0 234 ngày 31/01/2020
x8 108 ngày 05/06/2020
x5 94 ngày 19/06/2020
x2 80 ngày 03/07/2020
x7 45 ngày 07/08/2020
x1 38 ngày 14/08/2020
x4 31 ngày 21/08/2020
x6 17 ngày 04/09/2020
x9 10 ngày 11/09/2020
x3 3 ngày 18/09/2020