Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lo gan Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
62 29 lần quay 14/08/2020
01 27 lần quay 28/08/2020
34 24 lần quay 18/09/2020
18 21 lần quay 09/10/2020
96 20 lần quay 16/10/2020
12 15 lần quay 20/11/2020
74 14 lần quay 27/11/2020
33 13 lần quay 04/12/2020
66 13 lần quay 04/12/2020
73 12 lần quay 11/12/2020
65 12 lần quay 11/12/2020
64 11 lần quay 18/12/2020
80 11 lần quay 18/12/2020
60 11 lần quay 18/12/2020
82 10 lần quay 25/12/2020
83 10 lần quay 25/12/2020
10 10 lần quay 25/12/2020
52 10 lần quay 25/12/2020
19 10 lần quay 25/12/2020
77 9 lần quay 01/01/2021
61 8 lần quay 08/01/2021
26 8 lần quay 08/01/2021
94 7 lần quay 15/01/2021
13 7 lần quay 15/01/2021
47 7 lần quay 15/01/2021
78 7 lần quay 15/01/2021
17 7 lần quay 15/01/2021
95 6 lần quay 22/01/2021
49 6 lần quay 22/01/2021
92 6 lần quay 22/01/2021
50 6 lần quay 22/01/2021
28 6 lần quay 22/01/2021
22 6 lần quay 22/01/2021
70 6 lần quay 22/01/2021
14 6 lần quay 22/01/2021
24 5 lần quay 29/01/2021
51 5 lần quay 29/01/2021
63 5 lần quay 29/01/2021
54 5 lần quay 29/01/2021
89 5 lần quay 29/01/2021
85 5 lần quay 29/01/2021
58 5 lần quay 29/01/2021
44 5 lần quay 29/01/2021
35 5 lần quay 29/01/2021
56 4 lần quay 05/02/2021
04 4 lần quay 05/02/2021
72 4 lần quay 05/02/2021
79 4 lần quay 05/02/2021
87 4 lần quay 05/02/2021
31 4 lần quay 05/02/2021
15 4 lần quay 05/02/2021
67 3 lần quay 12/02/2021
55 3 lần quay 12/02/2021
88 3 lần quay 12/02/2021
53 3 lần quay 12/02/2021
86 3 lần quay 12/02/2021
27 3 lần quay 12/02/2021
09 3 lần quay 12/02/2021
81 3 lần quay 12/02/2021
42 3 lần quay 12/02/2021
75 2 lần quay 19/02/2021
16 2 lần quay 19/02/2021
29 2 lần quay 19/02/2021
38 2 lần quay 19/02/2021
45 2 lần quay 19/02/2021
02 2 lần quay 19/02/2021
40 2 lần quay 19/02/2021
43 2 lần quay 19/02/2021
37 2 lần quay 19/02/2021
36 2 lần quay 19/02/2021
32 2 lần quay 19/02/2021
59 2 lần quay 19/02/2021
93 2 lần quay 19/02/2021
11 1 lần quay 26/02/2021
98 1 lần quay 26/02/2021
91 1 lần quay 26/02/2021
03 1 lần quay 26/02/2021
84 1 lần quay 26/02/2021
90 1 lần quay 26/02/2021
05 1 lần quay 26/02/2021
71 1 lần quay 26/02/2021
57 1 lần quay 26/02/2021
00 1 lần quay 26/02/2021
68 1 lần quay 26/02/2021
69 1 lần quay 26/02/2021
23 1 lần quay 26/02/2021
39 1 lần quay 26/02/2021
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 148 ngày 09/10/2020
6x 78 ngày 18/12/2020
1x 71 ngày 25/12/2020
9x 57 ngày 08/01/2021
4x 43 ngày 22/01/2021
5x 29 ngày 05/02/2021
3x 15 ngày 19/02/2021
8x 8 ngày 26/02/2021
2x 1 ngày 05/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 92 ngày 04/12/2020
x0 71 ngày 25/12/2020
x3 64 ngày 01/01/2021
x9 43 ngày 22/01/2021
x5 36 ngày 29/01/2021
x6 22 ngày 12/02/2021
x8 15 ngày 19/02/2021
x4 8 ngày 26/02/2021
x1 1 ngày 05/03/2021