Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lô gan XSVL

Thống kê lo gan Vĩnh Long 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vĩnh Long từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
07 29 lần quay 08/05/2020
82 28 lần quay 15/05/2020
50 28 lần quay 15/05/2020
23 27 lần quay 22/05/2020
78 20 lần quay 10/07/2020
64 20 lần quay 10/07/2020
06 19 lần quay 17/07/2020
19 18 lần quay 24/07/2020
29 18 lần quay 24/07/2020
27 16 lần quay 07/08/2020
88 15 lần quay 14/08/2020
62 15 lần quay 14/08/2020
70 13 lần quay 28/08/2020
83 13 lần quay 28/08/2020
01 13 lần quay 28/08/2020
56 13 lần quay 28/08/2020
61 13 lần quay 28/08/2020
02 11 lần quay 11/09/2020
34 10 lần quay 18/09/2020
43 10 lần quay 18/09/2020
09 10 lần quay 18/09/2020
17 9 lần quay 25/09/2020
91 9 lần quay 25/09/2020
68 9 lần quay 25/09/2020
00 9 lần quay 25/09/2020
98 9 lần quay 25/09/2020
47 8 lần quay 02/10/2020
03 8 lần quay 02/10/2020
72 7 lần quay 09/10/2020
54 7 lần quay 09/10/2020
85 7 lần quay 09/10/2020
32 7 lần quay 09/10/2020
18 7 lần quay 09/10/2020
08 7 lần quay 09/10/2020
96 6 lần quay 16/10/2020
93 6 lần quay 16/10/2020
31 5 lần quay 23/10/2020
14 5 lần quay 23/10/2020
67 5 lần quay 23/10/2020
42 5 lần quay 23/10/2020
26 5 lần quay 23/10/2020
49 5 lần quay 23/10/2020
75 4 lần quay 30/10/2020
59 4 lần quay 30/10/2020
11 4 lần quay 30/10/2020
04 4 lần quay 30/10/2020
57 4 lần quay 30/10/2020
77 4 lần quay 30/10/2020
94 4 lần quay 30/10/2020
25 4 lần quay 30/10/2020
33 3 lần quay 06/11/2020
41 3 lần quay 06/11/2020
45 3 lần quay 06/11/2020
22 3 lần quay 06/11/2020
05 3 lần quay 06/11/2020
81 3 lần quay 06/11/2020
73 3 lần quay 06/11/2020
90 3 lần quay 06/11/2020
40 2 lần quay 13/11/2020
71 2 lần quay 13/11/2020
97 2 lần quay 13/11/2020
60 2 lần quay 13/11/2020
84 2 lần quay 13/11/2020
44 2 lần quay 13/11/2020
48 2 lần quay 13/11/2020
80 2 lần quay 13/11/2020
37 2 lần quay 13/11/2020
52 2 lần quay 13/11/2020
79 2 lần quay 13/11/2020
76 1 lần quay 20/11/2020
86 1 lần quay 20/11/2020
95 1 lần quay 20/11/2020
99 1 lần quay 20/11/2020
69 1 lần quay 20/11/2020
10 1 lần quay 20/11/2020
16 1 lần quay 20/11/2020
21 1 lần quay 20/11/2020
28 1 lần quay 20/11/2020
30 1 lần quay 20/11/2020
36 1 lần quay 20/11/2020
12 1 lần quay 20/11/2020
51 1 lần quay 20/11/2020
53 1 lần quay 20/11/2020
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
46 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 136 ngày 17/07/2020
2x 108 ngày 14/08/2020
6x 73 ngày 18/09/2020
7x 52 ngày 09/10/2020
1x 45 ngày 16/10/2020
9x 38 ngày 23/10/2020
3x 24 ngày 06/11/2020
4x 17 ngày 13/11/2020
5x 10 ngày 20/11/2020
8x 3 ngày 27/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 178 ngày 05/06/2020
x7 115 ngày 07/08/2020
x1 108 ngày 14/08/2020
x6 66 ngày 25/09/2020
x2 52 ngày 09/10/2020
x4 45 ngày 16/10/2020
x5 38 ngày 23/10/2020
x0 17 ngày 13/11/2020
x3 10 ngày 20/11/2020
x9 3 ngày 27/11/2020