Thống kê lô gan XSBL

Thống kê lô gan XSBL

Thống kê lo gan Bạc Liêu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bạc Liêu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
36 19 lần quay 19/05/2020
47 17 lần quay 02/06/2020
20 17 lần quay 02/06/2020
37 17 lần quay 02/06/2020
92 16 lần quay 09/06/2020
78 15 lần quay 16/06/2020
07 14 lần quay 23/06/2020
83 13 lần quay 30/06/2020
91 13 lần quay 30/06/2020
42 13 lần quay 30/06/2020
58 12 lần quay 07/07/2020
60 12 lần quay 07/07/2020
08 11 lần quay 14/07/2020
13 11 lần quay 14/07/2020
69 11 lần quay 14/07/2020
75 11 lần quay 14/07/2020
32 10 lần quay 21/07/2020
84 10 lần quay 21/07/2020
51 10 lần quay 21/07/2020
98 9 lần quay 28/07/2020
27 9 lần quay 28/07/2020
09 9 lần quay 28/07/2020
93 9 lần quay 28/07/2020
21 9 lần quay 28/07/2020
52 9 lần quay 28/07/2020
30 9 lần quay 28/07/2020
62 8 lần quay 04/08/2020
87 8 lần quay 04/08/2020
72 7 lần quay 11/08/2020
80 7 lần quay 11/08/2020
11 7 lần quay 11/08/2020
06 7 lần quay 11/08/2020
94 7 lần quay 11/08/2020
19 6 lần quay 18/08/2020
16 6 lần quay 18/08/2020
49 6 lần quay 18/08/2020
01 6 lần quay 18/08/2020
41 6 lần quay 18/08/2020
10 6 lần quay 18/08/2020
05 6 lần quay 18/08/2020
04 5 lần quay 25/08/2020
54 5 lần quay 25/08/2020
31 5 lần quay 25/08/2020
48 4 lần quay 01/09/2020
59 4 lần quay 01/09/2020
96 4 lần quay 01/09/2020
95 4 lần quay 01/09/2020
66 4 lần quay 01/09/2020
86 3 lần quay 08/09/2020
73 3 lần quay 08/09/2020
90 3 lần quay 08/09/2020
76 3 lần quay 08/09/2020
38 3 lần quay 08/09/2020
43 3 lần quay 08/09/2020
44 3 lần quay 08/09/2020
03 3 lần quay 08/09/2020
18 3 lần quay 08/09/2020
64 2 lần quay 15/09/2020
17 2 lần quay 15/09/2020
50 2 lần quay 15/09/2020
35 2 lần quay 15/09/2020
14 2 lần quay 15/09/2020
45 2 lần quay 15/09/2020
53 2 lần quay 15/09/2020
28 2 lần quay 15/09/2020
46 2 lần quay 15/09/2020
00 2 lần quay 15/09/2020
97 2 lần quay 15/09/2020
15 1 lần quay 22/09/2020
79 1 lần quay 22/09/2020
81 1 lần quay 22/09/2020
23 1 lần quay 22/09/2020
02 1 lần quay 22/09/2020
99 1 lần quay 22/09/2020
88 1 lần quay 22/09/2020
22 1 lần quay 22/09/2020
89 1 lần quay 22/09/2020
70 1 lần quay 22/09/2020
68 1 lần quay 22/09/2020
67 1 lần quay 22/09/2020
40 1 lần quay 22/09/2020
39 1 lần quay 22/09/2020
57 1 lần quay 22/09/2020
56 1 lần quay 22/09/2020
29 1 lần quay 22/09/2020
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 184 ngày 31/03/2020
4x 128 ngày 26/05/2020
6x 86 ngày 07/07/2020
9x 65 ngày 28/07/2020
3x 51 ngày 11/08/2020
0x 44 ngày 18/08/2020
2x 37 ngày 25/08/2020
8x 16 ngày 15/09/2020
5x 9 ngày 22/09/2020
7x 2 ngày 29/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 198 ngày 17/03/2020
x2 121 ngày 02/06/2020
x9 114 ngày 09/06/2020
x6 65 ngày 28/07/2020
x0 44 ngày 18/08/2020
x3 23 ngày 08/09/2020
x1 16 ngày 15/09/2020
x7 9 ngày 22/09/2020
x4 2 ngày 29/09/2020