Thống kê lô gan XSBL

Thống kê lô gan XSBL

Thống kê lo gan Bạc Liêu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Bạc Liêu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
89 17 lần quay 22/09/2020
02 15 lần quay 06/10/2020
92 15 lần quay 06/10/2020
69 12 lần quay 27/10/2020
83 12 lần quay 27/10/2020
23 12 lần quay 27/10/2020
58 12 lần quay 27/10/2020
34 11 lần quay 03/11/2020
68 11 lần quay 03/11/2020
67 11 lần quay 03/11/2020
11 10 lần quay 10/11/2020
07 9 lần quay 17/11/2020
17 9 lần quay 17/11/2020
22 9 lần quay 17/11/2020
28 9 lần quay 17/11/2020
94 8 lần quay 24/11/2020
26 8 lần quay 24/11/2020
52 8 lần quay 24/11/2020
31 8 lần quay 24/11/2020
35 8 lần quay 24/11/2020
77 8 lần quay 24/11/2020
80 7 lần quay 01/12/2020
45 7 lần quay 01/12/2020
70 7 lần quay 01/12/2020
72 7 lần quay 01/12/2020
63 7 lần quay 01/12/2020
06 7 lần quay 01/12/2020
09 7 lần quay 01/12/2020
78 6 lần quay 08/12/2020
76 6 lần quay 08/12/2020
64 6 lần quay 08/12/2020
36 6 lần quay 08/12/2020
59 6 lần quay 08/12/2020
93 6 lần quay 08/12/2020
27 6 lần quay 08/12/2020
99 5 lần quay 15/12/2020
88 5 lần quay 15/12/2020
10 5 lần quay 15/12/2020
54 5 lần quay 15/12/2020
43 5 lần quay 15/12/2020
08 5 lần quay 15/12/2020
97 5 lần quay 15/12/2020
39 5 lần quay 15/12/2020
29 5 lần quay 15/12/2020
30 5 lần quay 15/12/2020
04 4 lần quay 22/12/2020
03 4 lần quay 22/12/2020
16 4 lần quay 22/12/2020
32 4 lần quay 22/12/2020
91 3 lần quay 29/12/2020
01 3 lần quay 29/12/2020
66 3 lần quay 29/12/2020
42 3 lần quay 29/12/2020
82 3 lần quay 29/12/2020
25 3 lần quay 29/12/2020
85 3 lần quay 29/12/2020
24 3 lần quay 29/12/2020
00 3 lần quay 29/12/2020
49 3 lần quay 29/12/2020
33 3 lần quay 29/12/2020
81 2 lần quay 05/01/2021
84 2 lần quay 05/01/2021
71 2 lần quay 05/01/2021
48 2 lần quay 05/01/2021
14 2 lần quay 05/01/2021
75 2 lần quay 05/01/2021
13 2 lần quay 05/01/2021
50 2 lần quay 05/01/2021
61 2 lần quay 05/01/2021
47 2 lần quay 05/01/2021
37 1 lần quay 12/01/2021
19 1 lần quay 12/01/2021
20 1 lần quay 12/01/2021
41 1 lần quay 12/01/2021
86 1 lần quay 12/01/2021
18 1 lần quay 12/01/2021
46 1 lần quay 12/01/2021
62 1 lần quay 12/01/2021
98 1 lần quay 12/01/2021
95 1 lần quay 12/01/2021
55 1 lần quay 12/01/2021
51 1 lần quay 12/01/2021
73 1 lần quay 12/01/2021
38 1 lần quay 12/01/2021
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 129 ngày 15/09/2020
5x 122 ngày 22/09/2020
7x 115 ngày 29/09/2020
6x 66 ngày 17/11/2020
9x 59 ngày 24/11/2020
4x 52 ngày 01/12/2020
2x 45 ngày 08/12/2020
0x 31 ngày 22/12/2020
3x 24 ngày 29/12/2020
1x 3 ngày 19/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 178 ngày 28/07/2020
x1 129 ngày 15/09/2020
x7 87 ngày 27/10/2020
x4 80 ngày 03/11/2020
x2 66 ngày 17/11/2020
x8 59 ngày 24/11/2020
x0 38 ngày 15/12/2020
x3 17 ngày 05/01/2021
x9 10 ngày 12/01/2021
x5 3 ngày 19/01/2021