Thống kê lô gan XSCT

Thống kê lô gan XSCT

Thống kê lo gan Cần Thơ 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
03 27 lần quay 19/02/2020
64 25 lần quay 04/03/2020
71 21 lần quay 29/04/2020
83 17 lần quay 27/05/2020
21 14 lần quay 17/06/2020
99 13 lần quay 24/06/2020
50 13 lần quay 24/06/2020
37 13 lần quay 24/06/2020
04 13 lần quay 24/06/2020
97 11 lần quay 08/07/2020
36 11 lần quay 08/07/2020
16 11 lần quay 08/07/2020
70 10 lần quay 15/07/2020
72 10 lần quay 15/07/2020
58 10 lần quay 15/07/2020
59 10 lần quay 15/07/2020
62 10 lần quay 15/07/2020
73 9 lần quay 22/07/2020
94 9 lần quay 22/07/2020
76 8 lần quay 29/07/2020
18 8 lần quay 29/07/2020
74 8 lần quay 29/07/2020
23 8 lần quay 29/07/2020
81 8 lần quay 29/07/2020
05 7 lần quay 05/08/2020
80 7 lần quay 05/08/2020
46 7 lần quay 05/08/2020
13 7 lần quay 05/08/2020
17 7 lần quay 05/08/2020
39 6 lần quay 12/08/2020
35 6 lần quay 12/08/2020
01 5 lần quay 19/08/2020
49 5 lần quay 19/08/2020
55 5 lần quay 19/08/2020
90 5 lần quay 19/08/2020
29 5 lần quay 19/08/2020
26 5 lần quay 19/08/2020
78 5 lần quay 19/08/2020
45 5 lần quay 19/08/2020
75 4 lần quay 26/08/2020
82 4 lần quay 26/08/2020
66 4 lần quay 26/08/2020
34 4 lần quay 26/08/2020
33 4 lần quay 26/08/2020
25 4 lần quay 26/08/2020
14 4 lần quay 26/08/2020
07 4 lần quay 26/08/2020
65 3 lần quay 02/09/2020
28 3 lần quay 02/09/2020
08 3 lần quay 02/09/2020
77 3 lần quay 02/09/2020
52 3 lần quay 02/09/2020
51 3 lần quay 02/09/2020
42 3 lần quay 02/09/2020
22 3 lần quay 02/09/2020
44 3 lần quay 02/09/2020
43 3 lần quay 02/09/2020
85 3 lần quay 02/09/2020
10 2 lần quay 09/09/2020
69 2 lần quay 09/09/2020
38 2 lần quay 09/09/2020
86 2 lần quay 09/09/2020
24 2 lần quay 09/09/2020
96 2 lần quay 09/09/2020
02 2 lần quay 09/09/2020
53 2 lần quay 09/09/2020
19 2 lần quay 09/09/2020
57 2 lần quay 09/09/2020
31 2 lần quay 09/09/2020
06 1 lần quay 16/09/2020
88 1 lần quay 16/09/2020
12 1 lần quay 16/09/2020
87 1 lần quay 16/09/2020
92 1 lần quay 16/09/2020
41 1 lần quay 16/09/2020
47 1 lần quay 16/09/2020
32 1 lần quay 16/09/2020
56 1 lần quay 16/09/2020
30 1 lần quay 16/09/2020
60 1 lần quay 16/09/2020
61 1 lần quay 16/09/2020
27 1 lần quay 16/09/2020
00 1 lần quay 16/09/2020
67 1 lần quay 16/09/2020
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
98 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 187 ngày 25/03/2020
6x 124 ngày 27/05/2020
9x 103 ngày 17/06/2020
2x 68 ngày 22/07/2020
7x 61 ngày 29/07/2020
5x 40 ngày 19/08/2020
4x 26 ngày 02/09/2020
3x 12 ngày 16/09/2020
8x 5 ngày 23/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 145 ngày 06/05/2020
x1 89 ngày 01/07/2020
x7 68 ngày 22/07/2020
x4 61 ngày 29/07/2020
x2 54 ngày 05/08/2020
x5 40 ngày 19/08/2020
x3 26 ngày 02/09/2020
x6 19 ngày 09/09/2020
x0 12 ngày 16/09/2020
x9 5 ngày 23/09/2020