Thống kê lô gan XSCT

Thống kê lô gan XSCT

Thống kê lo gan Cần Thơ 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
72 26 lần quay 15/07/2020
55 21 lần quay 19/08/2020
84 16 lần quay 23/09/2020
98 16 lần quay 23/09/2020
21 14 lần quay 07/10/2020
92 14 lần quay 07/10/2020
58 13 lần quay 14/10/2020
05 13 lần quay 14/10/2020
75 12 lần quay 21/10/2020
77 12 lần quay 21/10/2020
24 11 lần quay 28/10/2020
27 11 lần quay 28/10/2020
97 9 lần quay 11/11/2020
08 9 lần quay 11/11/2020
00 8 lần quay 18/11/2020
41 8 lần quay 18/11/2020
33 8 lần quay 18/11/2020
02 8 lần quay 18/11/2020
17 7 lần quay 25/11/2020
36 7 lần quay 25/11/2020
47 7 lần quay 25/11/2020
88 7 lần quay 25/11/2020
42 7 lần quay 25/11/2020
30 7 lần quay 25/11/2020
28 7 lần quay 25/11/2020
57 7 lần quay 25/11/2020
50 6 lần quay 02/12/2020
37 6 lần quay 02/12/2020
65 6 lần quay 02/12/2020
90 5 lần quay 09/12/2020
81 5 lần quay 09/12/2020
69 5 lần quay 09/12/2020
20 5 lần quay 09/12/2020
34 5 lần quay 09/12/2020
31 5 lần quay 09/12/2020
94 5 lần quay 09/12/2020
49 5 lần quay 09/12/2020
91 4 lần quay 16/12/2020
38 4 lần quay 16/12/2020
76 4 lần quay 16/12/2020
45 4 lần quay 16/12/2020
44 4 lần quay 16/12/2020
54 4 lần quay 16/12/2020
09 4 lần quay 16/12/2020
13 4 lần quay 16/12/2020
35 4 lần quay 16/12/2020
18 3 lần quay 23/12/2020
73 3 lần quay 23/12/2020
26 3 lần quay 23/12/2020
59 3 lần quay 23/12/2020
51 3 lần quay 23/12/2020
14 3 lần quay 23/12/2020
32 3 lần quay 23/12/2020
78 3 lần quay 23/12/2020
61 3 lần quay 23/12/2020
93 2 lần quay 30/12/2020
66 2 lần quay 30/12/2020
87 2 lần quay 30/12/2020
89 2 lần quay 30/12/2020
15 2 lần quay 30/12/2020
80 2 lần quay 30/12/2020
82 2 lần quay 30/12/2020
53 2 lần quay 30/12/2020
12 2 lần quay 30/12/2020
56 2 lần quay 30/12/2020
46 2 lần quay 30/12/2020
52 2 lần quay 30/12/2020
04 1 lần quay 06/01/2021
48 1 lần quay 06/01/2021
29 1 lần quay 06/01/2021
79 1 lần quay 06/01/2021
01 1 lần quay 06/01/2021
83 1 lần quay 06/01/2021
74 1 lần quay 06/01/2021
85 1 lần quay 06/01/2021
95 1 lần quay 06/01/2021
22 1 lần quay 06/01/2021
96 1 lần quay 06/01/2021
67 1 lần quay 06/01/2021
23 1 lần quay 06/01/2021
43 1 lần quay 06/01/2021
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 175 ngày 29/07/2020
8x 119 ngày 23/09/2020
2x 84 ngày 28/10/2020
3x 63 ngày 18/11/2020
4x 56 ngày 25/11/2020
5x 21 ngày 30/12/2020
0x 14 ngày 06/01/2021
6x 7 ngày 13/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x3 140 ngày 02/09/2020
x9 119 ngày 23/09/2020
x5 105 ngày 07/10/2020
x0 77 ngày 04/11/2020
x2 70 ngày 11/11/2020
x7 56 ngày 25/11/2020
x1 35 ngày 16/12/2020
x6 21 ngày 30/12/2020
x4 14 ngày 06/01/2021
x8 7 ngày 13/01/2021