Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lo gan Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
37 18 lần quay 27/07/2020
09 14 lần quay 24/08/2020
34 13 lần quay 31/08/2020
61 13 lần quay 31/08/2020
30 13 lần quay 31/08/2020
69 13 lần quay 31/08/2020
62 13 lần quay 31/08/2020
73 12 lần quay 07/09/2020
99 12 lần quay 07/09/2020
86 12 lần quay 07/09/2020
88 12 lần quay 07/09/2020
84 11 lần quay 14/09/2020
56 11 lần quay 14/09/2020
21 11 lần quay 14/09/2020
25 11 lần quay 14/09/2020
71 11 lần quay 14/09/2020
04 10 lần quay 21/09/2020
59 10 lần quay 21/09/2020
23 10 lần quay 21/09/2020
11 10 lần quay 21/09/2020
50 10 lần quay 21/09/2020
28 10 lần quay 21/09/2020
97 9 lần quay 28/09/2020
96 9 lần quay 28/09/2020
72 9 lần quay 28/09/2020
43 9 lần quay 28/09/2020
19 8 lần quay 05/10/2020
65 8 lần quay 05/10/2020
82 8 lần quay 05/10/2020
64 7 lần quay 12/10/2020
60 5 lần quay 26/10/2020
12 5 lần quay 26/10/2020
44 5 lần quay 26/10/2020
93 5 lần quay 26/10/2020
98 5 lần quay 26/10/2020
31 5 lần quay 26/10/2020
27 5 lần quay 26/10/2020
26 5 lần quay 26/10/2020
00 5 lần quay 26/10/2020
20 5 lần quay 26/10/2020
02 4 lần quay 02/11/2020
40 4 lần quay 02/11/2020
87 4 lần quay 02/11/2020
80 4 lần quay 02/11/2020
47 4 lần quay 02/11/2020
03 4 lần quay 02/11/2020
75 4 lần quay 02/11/2020
81 3 lần quay 09/11/2020
79 3 lần quay 09/11/2020
13 3 lần quay 09/11/2020
49 3 lần quay 09/11/2020
36 3 lần quay 09/11/2020
39 3 lần quay 09/11/2020
41 3 lần quay 09/11/2020
05 3 lần quay 09/11/2020
17 3 lần quay 09/11/2020
95 2 lần quay 16/11/2020
94 2 lần quay 16/11/2020
90 2 lần quay 16/11/2020
77 2 lần quay 16/11/2020
01 2 lần quay 16/11/2020
14 2 lần quay 16/11/2020
10 2 lần quay 16/11/2020
33 2 lần quay 16/11/2020
58 2 lần quay 16/11/2020
32 2 lần quay 16/11/2020
46 2 lần quay 16/11/2020
24 2 lần quay 16/11/2020
91 2 lần quay 16/11/2020
53 1 lần quay 23/11/2020
78 1 lần quay 23/11/2020
55 1 lần quay 23/11/2020
51 1 lần quay 23/11/2020
89 1 lần quay 23/11/2020
45 1 lần quay 23/11/2020
85 1 lần quay 23/11/2020
38 1 lần quay 23/11/2020
22 1 lần quay 23/11/2020
68 1 lần quay 23/11/2020
42 1 lần quay 23/11/2020
70 1 lần quay 23/11/2020
74 1 lần quay 23/11/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
48 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
9x 156 ngày 29/06/2020
2x 79 ngày 14/09/2020
7x 72 ngày 21/09/2020
8x 58 ngày 05/10/2020
0x 51 ngày 12/10/2020
6x 37 ngày 26/10/2020
4x 30 ngày 02/11/2020
1x 23 ngày 09/11/2020
5x 16 ngày 16/11/2020
3x 2 ngày 30/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 121 ngày 03/08/2020
x3 107 ngày 17/08/2020
x1 79 ngày 14/09/2020
x9 72 ngày 21/09/2020
x2 51 ngày 12/10/2020
x6 44 ngày 19/10/2020
x0 30 ngày 02/11/2020
x4 23 ngày 09/11/2020
x8 16 ngày 16/11/2020
x5 2 ngày 30/11/2020