Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lo gan Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
73 25 lần quay 07/09/2020
97 22 lần quay 28/09/2020
19 21 lần quay 05/10/2020
31 18 lần quay 26/10/2020
41 16 lần quay 09/11/2020
01 15 lần quay 16/11/2020
33 15 lần quay 16/11/2020
38 14 lần quay 23/11/2020
42 14 lần quay 23/11/2020
53 14 lần quay 23/11/2020
22 14 lần quay 23/11/2020
66 13 lần quay 30/11/2020
52 13 lần quay 30/11/2020
28 11 lần quay 14/12/2020
34 11 lần quay 14/12/2020
80 10 lần quay 21/12/2020
11 10 lần quay 21/12/2020
93 9 lần quay 28/12/2020
95 9 lần quay 28/12/2020
24 9 lần quay 28/12/2020
67 8 lần quay 04/01/2021
81 8 lần quay 04/01/2021
50 8 lần quay 04/01/2021
39 7 lần quay 11/01/2021
92 7 lần quay 11/01/2021
83 7 lần quay 11/01/2021
78 7 lần quay 11/01/2021
71 6 lần quay 18/01/2021
89 6 lần quay 18/01/2021
54 6 lần quay 18/01/2021
96 5 lần quay 25/01/2021
15 5 lần quay 25/01/2021
40 5 lần quay 25/01/2021
51 5 lần quay 25/01/2021
68 5 lần quay 25/01/2021
26 5 lần quay 25/01/2021
44 4 lần quay 01/02/2021
09 4 lần quay 01/02/2021
02 4 lần quay 01/02/2021
21 4 lần quay 01/02/2021
82 4 lần quay 01/02/2021
27 4 lần quay 01/02/2021
86 4 lần quay 01/02/2021
87 3 lần quay 08/02/2021
98 3 lần quay 08/02/2021
79 3 lần quay 08/02/2021
57 3 lần quay 08/02/2021
63 3 lần quay 08/02/2021
85 3 lần quay 08/02/2021
84 3 lần quay 08/02/2021
77 3 lần quay 08/02/2021
65 3 lần quay 08/02/2021
12 3 lần quay 08/02/2021
05 3 lần quay 08/02/2021
07 3 lần quay 08/02/2021
29 3 lần quay 08/02/2021
37 2 lần quay 15/02/2021
70 2 lần quay 15/02/2021
35 2 lần quay 15/02/2021
72 2 lần quay 15/02/2021
32 2 lần quay 15/02/2021
18 2 lần quay 15/02/2021
13 2 lần quay 15/02/2021
88 2 lần quay 15/02/2021
43 2 lần quay 15/02/2021
75 2 lần quay 15/02/2021
47 2 lần quay 15/02/2021
48 2 lần quay 15/02/2021
99 1 lần quay 22/02/2021
91 1 lần quay 22/02/2021
90 1 lần quay 22/02/2021
23 1 lần quay 22/02/2021
17 1 lần quay 22/02/2021
14 1 lần quay 22/02/2021
08 1 lần quay 22/02/2021
58 1 lần quay 22/02/2021
64 1 lần quay 22/02/2021
46 1 lần quay 22/02/2021
36 1 lần quay 22/02/2021
56 1 lần quay 22/02/2021
03 1 lần quay 22/02/2021
06 1 lần quay 22/02/2021
94 1 lần quay 22/02/2021
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
69 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
20 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 145 ngày 12/10/2020
3x 96 ngày 30/11/2020
8x 68 ngày 28/12/2020
7x 54 ngày 11/01/2021
4x 47 ngày 18/01/2021
1x 33 ngày 01/02/2021
6x 26 ngày 08/02/2021
9x 19 ngày 15/02/2021
5x 12 ngày 22/02/2021
2x 5 ngày 01/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x1 173 ngày 14/09/2020
x2 145 ngày 12/10/2020
x4 89 ngày 07/12/2020
x7 47 ngày 18/01/2021
x6 40 ngày 25/01/2021
x0 33 ngày 01/02/2021
x3 26 ngày 08/02/2021
x9 19 ngày 15/02/2021
x8 12 ngày 22/02/2021
x5 5 ngày 01/03/2021