Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lô gan XSDT

Thống kê lo gan Đồng Tháp 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
74 19 lần quay 11/05/2020
18 18 lần quay 18/05/2020
63 13 lần quay 22/06/2020
17 13 lần quay 22/06/2020
90 12 lần quay 29/06/2020
06 12 lần quay 29/06/2020
68 12 lần quay 29/06/2020
24 11 lần quay 06/07/2020
87 11 lần quay 06/07/2020
26 10 lần quay 13/07/2020
13 10 lần quay 13/07/2020
53 10 lần quay 13/07/2020
08 9 lần quay 20/07/2020
67 9 lần quay 20/07/2020
58 9 lần quay 20/07/2020
41 9 lần quay 20/07/2020
98 9 lần quay 20/07/2020
37 8 lần quay 27/07/2020
36 8 lần quay 27/07/2020
55 8 lần quay 27/07/2020
48 8 lần quay 27/07/2020
80 7 lần quay 03/08/2020
15 7 lần quay 03/08/2020
75 7 lần quay 03/08/2020
05 7 lần quay 03/08/2020
85 6 lần quay 10/08/2020
76 6 lần quay 10/08/2020
40 5 lần quay 17/08/2020
43 5 lần quay 17/08/2020
57 5 lần quay 17/08/2020
31 5 lần quay 17/08/2020
46 5 lần quay 17/08/2020
01 5 lần quay 17/08/2020
07 5 lần quay 17/08/2020
78 5 lần quay 17/08/2020
03 4 lần quay 24/08/2020
09 4 lần quay 24/08/2020
60 4 lần quay 24/08/2020
70 4 lần quay 24/08/2020
91 4 lần quay 24/08/2020
32 4 lần quay 24/08/2020
89 3 lần quay 31/08/2020
30 3 lần quay 31/08/2020
52 3 lần quay 31/08/2020
66 3 lần quay 31/08/2020
34 3 lần quay 31/08/2020
10 3 lần quay 31/08/2020
95 3 lần quay 31/08/2020
69 3 lần quay 31/08/2020
62 3 lần quay 31/08/2020
42 3 lần quay 31/08/2020
61 3 lần quay 31/08/2020
64 3 lần quay 31/08/2020
77 2 lần quay 07/09/2020
99 2 lần quay 07/09/2020
81 2 lần quay 07/09/2020
86 2 lần quay 07/09/2020
73 2 lần quay 07/09/2020
93 2 lần quay 07/09/2020
88 2 lần quay 07/09/2020
94 2 lần quay 07/09/2020
02 2 lần quay 07/09/2020
14 2 lần quay 07/09/2020
27 2 lần quay 07/09/2020
49 2 lần quay 07/09/2020
00 2 lần quay 07/09/2020
51 2 lần quay 07/09/2020
21 1 lần quay 14/09/2020
25 1 lần quay 14/09/2020
56 1 lần quay 14/09/2020
84 1 lần quay 14/09/2020
12 1 lần quay 14/09/2020
29 1 lần quay 14/09/2020
20 1 lần quay 14/09/2020
35 1 lần quay 14/09/2020
38 1 lần quay 14/09/2020
97 1 lần quay 14/09/2020
22 1 lần quay 14/09/2020
71 1 lần quay 14/09/2020
45 1 lần quay 14/09/2020
47 1 lần quay 14/09/2020
54 1 lần quay 14/09/2020
19 1 lần quay 14/09/2020
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
39 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
6x 96 ngày 22/06/2020
9x 89 ngày 29/06/2020
3x 82 ngày 06/07/2020
4x 54 ngày 03/08/2020
5x 33 ngày 24/08/2020
1x 26 ngày 31/08/2020
8x 19 ngày 07/09/2020
2x 12 ngày 14/09/2020
7x 5 ngày 21/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 117 ngày 01/06/2020
x8 110 ngày 08/06/2020
x4 103 ngày 15/06/2020
x2 61 ngày 27/07/2020
x7 54 ngày 03/08/2020
x3 40 ngày 17/08/2020
x0 26 ngày 31/08/2020
x6 19 ngày 07/09/2020
x1 12 ngày 14/09/2020
x9 5 ngày 21/09/2020