Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lo gan Ninh Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
42 29 lần quay 07/02/2020
04 26 lần quay 28/02/2020
97 21 lần quay 24/04/2020
86 18 lần quay 15/05/2020
03 17 lần quay 22/05/2020
73 16 lần quay 29/05/2020
46 16 lần quay 29/05/2020
41 16 lần quay 29/05/2020
45 13 lần quay 19/06/2020
32 13 lần quay 19/06/2020
75 12 lần quay 26/06/2020
40 12 lần quay 26/06/2020
88 11 lần quay 03/07/2020
79 11 lần quay 03/07/2020
58 11 lần quay 03/07/2020
87 10 lần quay 10/07/2020
51 10 lần quay 10/07/2020
16 9 lần quay 17/07/2020
36 8 lần quay 24/07/2020
07 8 lần quay 24/07/2020
83 8 lần quay 24/07/2020
85 8 lần quay 24/07/2020
15 8 lần quay 24/07/2020
72 7 lần quay 31/07/2020
31 7 lần quay 31/07/2020
66 7 lần quay 31/07/2020
25 7 lần quay 31/07/2020
80 7 lần quay 31/07/2020
89 6 lần quay 07/08/2020
64 6 lần quay 07/08/2020
52 5 lần quay 14/08/2020
60 5 lần quay 14/08/2020
49 5 lần quay 14/08/2020
35 5 lần quay 14/08/2020
34 5 lần quay 14/08/2020
92 5 lần quay 14/08/2020
91 5 lần quay 14/08/2020
21 5 lần quay 14/08/2020
74 5 lần quay 14/08/2020
10 5 lần quay 14/08/2020
20 5 lần quay 14/08/2020
14 4 lần quay 21/08/2020
47 4 lần quay 21/08/2020
95 4 lần quay 21/08/2020
53 4 lần quay 21/08/2020
48 4 lần quay 21/08/2020
26 4 lần quay 21/08/2020
50 4 lần quay 21/08/2020
37 4 lần quay 21/08/2020
29 4 lần quay 21/08/2020
59 3 lần quay 28/08/2020
93 3 lần quay 28/08/2020
98 3 lần quay 28/08/2020
82 3 lần quay 28/08/2020
65 3 lần quay 28/08/2020
69 3 lần quay 28/08/2020
17 3 lần quay 28/08/2020
00 3 lần quay 28/08/2020
27 3 lần quay 28/08/2020
24 3 lần quay 28/08/2020
56 2 lần quay 04/09/2020
90 2 lần quay 04/09/2020
70 2 lần quay 04/09/2020
99 2 lần quay 04/09/2020
11 2 lần quay 04/09/2020
28 2 lần quay 04/09/2020
68 2 lần quay 04/09/2020
67 2 lần quay 04/09/2020
08 2 lần quay 04/09/2020
78 2 lần quay 04/09/2020
02 2 lần quay 04/09/2020
43 2 lần quay 04/09/2020
94 1 lần quay 11/09/2020
06 1 lần quay 11/09/2020
01 1 lần quay 11/09/2020
09 1 lần quay 11/09/2020
18 1 lần quay 11/09/2020
39 1 lần quay 11/09/2020
57 1 lần quay 11/09/2020
54 1 lần quay 11/09/2020
33 1 lần quay 11/09/2020
71 1 lần quay 11/09/2020
30 1 lần quay 11/09/2020
76 1 lần quay 11/09/2020
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
44 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 121 ngày 22/05/2020
8x 114 ngày 29/05/2020
2x 51 ngày 31/07/2020
3x 44 ngày 07/08/2020
5x 30 ngày 21/08/2020
0x 23 ngày 28/08/2020
6x 16 ngày 04/09/2020
9x 9 ngày 11/09/2020
4x 2 ngày 18/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 205 ngày 28/02/2020
x3 100 ngày 12/06/2020
x1 86 ngày 26/06/2020
x7 72 ngày 10/07/2020
x5 44 ngày 07/08/2020
x9 37 ngày 14/08/2020
x0 23 ngày 28/08/2020
x8 16 ngày 04/09/2020
x4 2 ngày 18/09/2020