Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lo gan Ninh Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
17 27 lần quay 28/08/2020
28 23 lần quay 25/09/2020
16 15 lần quay 20/11/2020
18 15 lần quay 20/11/2020
59 13 lần quay 04/12/2020
65 12 lần quay 11/12/2020
56 12 lần quay 11/12/2020
79 11 lần quay 18/12/2020
29 11 lần quay 18/12/2020
96 11 lần quay 18/12/2020
27 11 lần quay 18/12/2020
94 11 lần quay 18/12/2020
85 10 lần quay 25/12/2020
97 10 lần quay 25/12/2020
69 10 lần quay 25/12/2020
88 10 lần quay 25/12/2020
10 9 lần quay 01/01/2021
89 9 lần quay 01/01/2021
42 9 lần quay 01/01/2021
76 9 lần quay 01/01/2021
45 8 lần quay 08/01/2021
02 8 lần quay 08/01/2021
11 8 lần quay 08/01/2021
71 7 lần quay 15/01/2021
50 7 lần quay 15/01/2021
48 7 lần quay 15/01/2021
53 7 lần quay 15/01/2021
95 7 lần quay 15/01/2021
36 6 lần quay 22/01/2021
82 6 lần quay 22/01/2021
22 6 lần quay 22/01/2021
34 6 lần quay 22/01/2021
68 5 lần quay 29/01/2021
43 5 lần quay 29/01/2021
24 5 lần quay 29/01/2021
51 5 lần quay 29/01/2021
05 5 lần quay 29/01/2021
58 5 lần quay 29/01/2021
40 5 lần quay 29/01/2021
23 5 lần quay 29/01/2021
75 4 lần quay 05/02/2021
60 4 lần quay 05/02/2021
01 4 lần quay 05/02/2021
57 4 lần quay 05/02/2021
12 4 lần quay 05/02/2021
84 4 lần quay 05/02/2021
73 4 lần quay 05/02/2021
20 4 lần quay 05/02/2021
74 4 lần quay 05/02/2021
44 4 lần quay 05/02/2021
25 3 lần quay 12/02/2021
47 3 lần quay 12/02/2021
06 3 lần quay 12/02/2021
32 3 lần quay 12/02/2021
46 3 lần quay 12/02/2021
21 3 lần quay 12/02/2021
77 2 lần quay 19/02/2021
72 2 lần quay 19/02/2021
98 2 lần quay 19/02/2021
99 2 lần quay 19/02/2021
92 2 lần quay 19/02/2021
81 2 lần quay 19/02/2021
66 2 lần quay 19/02/2021
35 2 lần quay 19/02/2021
09 2 lần quay 19/02/2021
38 2 lần quay 19/02/2021
30 2 lần quay 19/02/2021
03 2 lần quay 19/02/2021
26 1 lần quay 26/02/2021
83 1 lần quay 26/02/2021
00 1 lần quay 26/02/2021
13 1 lần quay 26/02/2021
80 1 lần quay 26/02/2021
19 1 lần quay 26/02/2021
78 1 lần quay 26/02/2021
87 1 lần quay 26/02/2021
37 1 lần quay 26/02/2021
39 1 lần quay 26/02/2021
64 1 lần quay 26/02/2021
61 1 lần quay 26/02/2021
67 1 lần quay 26/02/2021
14 1 lần quay 26/02/2021
70 1 lần quay 26/02/2021
41 1 lần quay 26/02/2021
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
91 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
90 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 162 ngày 25/09/2020
5x 99 ngày 27/11/2020
0x 57 ngày 08/01/2021
4x 50 ngày 15/01/2021
9x 43 ngày 22/01/2021
6x 36 ngày 29/01/2021
7x 15 ngày 19/02/2021
1x 8 ngày 26/02/2021
3x 1 ngày 05/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 127 ngày 30/10/2020
x5 78 ngày 18/12/2020
x1 71 ngày 25/12/2020
x0 50 ngày 15/01/2021
x8 36 ngày 29/01/2021
x2 15 ngày 19/02/2021
x4 8 ngày 26/02/2021
x3 1 ngày 05/03/2021