Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lô gan XSNT

Thống kê lo gan Ninh Thuận 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
73 26 lần quay 29/05/2020
88 21 lần quay 03/07/2020
51 20 lần quay 10/07/2020
66 17 lần quay 31/07/2020
35 15 lần quay 14/08/2020
20 15 lần quay 14/08/2020
26 14 lần quay 21/08/2020
95 14 lần quay 21/08/2020
00 13 lần quay 28/08/2020
24 13 lần quay 28/08/2020
17 13 lần quay 28/08/2020
65 13 lần quay 28/08/2020
98 13 lần quay 28/08/2020
81 10 lần quay 18/09/2020
38 10 lần quay 18/09/2020
05 10 lần quay 18/09/2020
28 9 lần quay 25/09/2020
04 9 lần quay 25/09/2020
61 9 lần quay 25/09/2020
06 9 lần quay 25/09/2020
55 9 lần quay 25/09/2020
60 9 lần quay 25/09/2020
62 8 lần quay 02/10/2020
39 8 lần quay 02/10/2020
33 8 lần quay 02/10/2020
86 8 lần quay 02/10/2020
48 8 lần quay 02/10/2020
09 8 lần quay 02/10/2020
54 7 lần quay 09/10/2020
10 7 lần quay 09/10/2020
52 6 lần quay 16/10/2020
64 6 lần quay 16/10/2020
92 6 lần quay 16/10/2020
23 6 lần quay 16/10/2020
44 6 lần quay 16/10/2020
70 6 lần quay 16/10/2020
49 6 lần quay 16/10/2020
77 6 lần quay 16/10/2020
75 5 lần quay 23/10/2020
22 5 lần quay 23/10/2020
47 5 lần quay 23/10/2020
15 4 lần quay 30/10/2020
93 4 lần quay 30/10/2020
13 4 lần quay 30/10/2020
11 4 lần quay 30/10/2020
89 4 lần quay 30/10/2020
99 4 lần quay 30/10/2020
42 4 lần quay 30/10/2020
80 4 lần quay 30/10/2020
01 4 lần quay 30/10/2020
29 3 lần quay 06/11/2020
91 3 lần quay 06/11/2020
63 3 lần quay 06/11/2020
59 3 lần quay 06/11/2020
78 3 lần quay 06/11/2020
79 3 lần quay 06/11/2020
32 3 lần quay 06/11/2020
96 3 lần quay 06/11/2020
84 3 lần quay 06/11/2020
03 3 lần quay 06/11/2020
83 3 lần quay 06/11/2020
90 3 lần quay 06/11/2020
76 2 lần quay 13/11/2020
46 2 lần quay 13/11/2020
85 2 lần quay 13/11/2020
25 2 lần quay 13/11/2020
30 2 lần quay 13/11/2020
71 2 lần quay 13/11/2020
45 2 lần quay 13/11/2020
69 2 lần quay 13/11/2020
67 2 lần quay 13/11/2020
43 2 lần quay 13/11/2020
37 2 lần quay 13/11/2020
19 1 lần quay 20/11/2020
41 1 lần quay 20/11/2020
40 1 lần quay 20/11/2020
94 1 lần quay 20/11/2020
58 1 lần quay 20/11/2020
14 1 lần quay 20/11/2020
18 1 lần quay 20/11/2020
74 1 lần quay 20/11/2020
12 1 lần quay 20/11/2020
07 1 lần quay 20/11/2020
16 1 lần quay 20/11/2020
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
82 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
21 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
36 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
72 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 192 ngày 22/05/2020
8x 185 ngày 29/05/2020
0x 94 ngày 28/08/2020
2x 66 ngày 25/09/2020
6x 59 ngày 02/10/2020
4x 38 ngày 23/10/2020
9x 31 ngày 30/10/2020
3x 24 ngày 06/11/2020
1x 10 ngày 20/11/2020
5x 3 ngày 27/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x3 171 ngày 12/06/2020
x1 157 ngày 26/06/2020
x7 143 ngày 10/07/2020
x4 73 ngày 18/09/2020
x5 66 ngày 25/09/2020
x2 38 ngày 23/10/2020
x9 31 ngày 30/10/2020
x8 10 ngày 20/11/2020
x0 3 ngày 27/11/2020