Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lo gan Quảng Nam 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Nam từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
69 27 lần quay 25/08/2020
54 26 lần quay 01/09/2020
26 21 lần quay 06/10/2020
45 20 lần quay 13/10/2020
71 20 lần quay 13/10/2020
99 16 lần quay 10/11/2020
04 16 lần quay 10/11/2020
00 13 lần quay 01/12/2020
76 12 lần quay 08/12/2020
32 12 lần quay 08/12/2020
01 12 lần quay 08/12/2020
15 12 lần quay 08/12/2020
28 11 lần quay 15/12/2020
72 11 lần quay 15/12/2020
59 11 lần quay 15/12/2020
19 11 lần quay 15/12/2020
96 11 lần quay 15/12/2020
17 10 lần quay 22/12/2020
47 9 lần quay 29/12/2020
60 9 lần quay 29/12/2020
95 8 lần quay 05/01/2021
25 8 lần quay 05/01/2021
64 8 lần quay 05/01/2021
93 8 lần quay 05/01/2021
83 8 lần quay 05/01/2021
14 8 lần quay 05/01/2021
91 7 lần quay 12/01/2021
05 7 lần quay 12/01/2021
94 7 lần quay 12/01/2021
02 6 lần quay 19/01/2021
41 6 lần quay 19/01/2021
38 6 lần quay 19/01/2021
61 5 lần quay 26/01/2021
48 5 lần quay 26/01/2021
56 5 lần quay 26/01/2021
68 5 lần quay 26/01/2021
34 5 lần quay 26/01/2021
89 5 lần quay 26/01/2021
82 5 lần quay 26/01/2021
07 4 lần quay 02/02/2021
88 4 lần quay 02/02/2021
90 4 lần quay 02/02/2021
98 4 lần quay 02/02/2021
12 4 lần quay 02/02/2021
27 4 lần quay 02/02/2021
73 4 lần quay 02/02/2021
30 4 lần quay 02/02/2021
87 3 lần quay 09/02/2021
65 3 lần quay 09/02/2021
55 3 lần quay 09/02/2021
70 3 lần quay 09/02/2021
37 3 lần quay 09/02/2021
35 3 lần quay 09/02/2021
50 3 lần quay 09/02/2021
43 3 lần quay 09/02/2021
13 3 lần quay 09/02/2021
20 3 lần quay 09/02/2021
39 2 lần quay 16/02/2021
22 2 lần quay 16/02/2021
57 2 lần quay 16/02/2021
79 2 lần quay 16/02/2021
31 2 lần quay 16/02/2021
40 2 lần quay 16/02/2021
84 2 lần quay 16/02/2021
62 2 lần quay 16/02/2021
08 2 lần quay 16/02/2021
74 2 lần quay 16/02/2021
16 2 lần quay 16/02/2021
58 2 lần quay 16/02/2021
42 2 lần quay 16/02/2021
21 1 lần quay 23/02/2021
75 1 lần quay 23/02/2021
77 1 lần quay 23/02/2021
81 1 lần quay 23/02/2021
92 1 lần quay 23/02/2021
29 1 lần quay 23/02/2021
46 1 lần quay 23/02/2021
51 1 lần quay 23/02/2021
44 1 lần quay 23/02/2021
63 1 lần quay 23/02/2021
66 1 lần quay 23/02/2021
36 1 lần quay 23/02/2021
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
97 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
78 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
86 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
0x 186 ngày 01/09/2020
9x 116 ngày 10/11/2020
2x 109 ngày 17/11/2020
7x 95 ngày 01/12/2020
5x 60 ngày 05/01/2021
1x 46 ngày 19/01/2021
8x 32 ngày 02/02/2021
4x 18 ngày 16/02/2021
3x 11 ngày 23/02/2021
6x 4 ngày 02/03/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x5 144 ngày 13/10/2020
x4 95 ngày 01/12/2020
x3 67 ngày 29/12/2020
x1 46 ngày 19/01/2021
x9 39 ngày 26/01/2021
x8 32 ngày 02/02/2021
x0 25 ngày 09/02/2021
x2 18 ngày 16/02/2021
x6 11 ngày 23/02/2021
x7 4 ngày 02/03/2021