Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lo gan Quảng Nam 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Nam từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
91 19 lần quay 21/07/2020
83 18 lần quay 28/07/2020
60 17 lần quay 04/08/2020
98 17 lần quay 04/08/2020
52 15 lần quay 18/08/2020
93 15 lần quay 18/08/2020
23 15 lần quay 18/08/2020
97 15 lần quay 18/08/2020
12 14 lần quay 25/08/2020
69 14 lần quay 25/08/2020
08 13 lần quay 01/09/2020
54 13 lần quay 01/09/2020
67 13 lần quay 01/09/2020
82 12 lần quay 08/09/2020
46 12 lần quay 08/09/2020
85 11 lần quay 15/09/2020
14 11 lần quay 15/09/2020
07 11 lần quay 15/09/2020
36 11 lần quay 15/09/2020
27 11 lần quay 15/09/2020
95 10 lần quay 22/09/2020
22 9 lần quay 29/09/2020
57 9 lần quay 29/09/2020
32 9 lần quay 29/09/2020
11 9 lần quay 29/09/2020
43 8 lần quay 06/10/2020
48 8 lần quay 06/10/2020
26 8 lần quay 06/10/2020
45 7 lần quay 13/10/2020
68 7 lần quay 13/10/2020
77 7 lần quay 13/10/2020
71 7 lần quay 13/10/2020
70 7 lần quay 13/10/2020
96 7 lần quay 13/10/2020
84 6 lần quay 20/10/2020
72 6 lần quay 20/10/2020
10 6 lần quay 20/10/2020
63 6 lần quay 20/10/2020
75 6 lần quay 20/10/2020
79 6 lần quay 20/10/2020
49 5 lần quay 27/10/2020
88 4 lần quay 03/11/2020
61 4 lần quay 03/11/2020
66 4 lần quay 03/11/2020
80 4 lần quay 03/11/2020
05 4 lần quay 03/11/2020
87 4 lần quay 03/11/2020
86 4 lần quay 03/11/2020
41 4 lần quay 03/11/2020
44 4 lần quay 03/11/2020
64 3 lần quay 10/11/2020
99 3 lần quay 10/11/2020
58 3 lần quay 10/11/2020
03 3 lần quay 10/11/2020
37 3 lần quay 10/11/2020
21 3 lần quay 10/11/2020
04 3 lần quay 10/11/2020
92 3 lần quay 10/11/2020
06 3 lần quay 10/11/2020
18 3 lần quay 10/11/2020
15 3 lần quay 10/11/2020
51 3 lần quay 10/11/2020
65 2 lần quay 17/11/2020
90 2 lần quay 17/11/2020
28 2 lần quay 17/11/2020
38 2 lần quay 17/11/2020
30 2 lần quay 17/11/2020
09 2 lần quay 17/11/2020
24 2 lần quay 17/11/2020
35 2 lần quay 17/11/2020
01 1 lần quay 24/11/2020
78 1 lần quay 24/11/2020
17 1 lần quay 24/11/2020
20 1 lần quay 24/11/2020
29 1 lần quay 24/11/2020
25 1 lần quay 24/11/2020
39 1 lần quay 24/11/2020
56 1 lần quay 24/11/2020
55 1 lần quay 24/11/2020
47 1 lần quay 24/11/2020
40 1 lần quay 24/11/2020
73 1 lần quay 24/11/2020
16 1 lần quay 24/11/2020
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
76 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
33 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 113 ngày 11/08/2020
0x 92 ngày 01/09/2020
6x 57 ngày 06/10/2020
4x 50 ngày 13/10/2020
3x 43 ngày 20/10/2020
5x 29 ngày 03/11/2020
9x 22 ngày 10/11/2020
2x 15 ngày 17/11/2020
1x 8 ngày 24/11/2020
7x 1 ngày 01/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 148 ngày 07/07/2020
x1 134 ngày 21/07/2020
x6 99 ngày 25/08/2020
x7 92 ngày 01/09/2020
x3 78 ngày 15/09/2020
x8 64 ngày 29/09/2020
x5 50 ngày 13/10/2020
x0 29 ngày 03/11/2020
x9 8 ngày 24/11/2020
x4 1 ngày 01/12/2020