Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lô gan XSQNA

Thống kê lo gan Quảng Nam 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Nam từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
05 29 lần quay 11/02/2020
21 20 lần quay 05/05/2020
63 20 lần quay 05/05/2020
35 19 lần quay 12/05/2020
74 17 lần quay 26/05/2020
71 14 lần quay 16/06/2020
18 13 lần quay 23/06/2020
01 13 lần quay 23/06/2020
41 13 lần quay 23/06/2020
56 13 lần quay 23/06/2020
48 12 lần quay 30/06/2020
62 11 lần quay 07/07/2020
32 11 lần quay 07/07/2020
86 10 lần quay 14/07/2020
58 10 lần quay 14/07/2020
20 10 lần quay 14/07/2020
39 10 lần quay 14/07/2020
91 9 lần quay 21/07/2020
55 8 lần quay 28/07/2020
83 8 lần quay 28/07/2020
65 7 lần quay 04/08/2020
59 7 lần quay 04/08/2020
17 7 lần quay 04/08/2020
88 7 lần quay 04/08/2020
98 7 lần quay 04/08/2020
47 7 lần quay 04/08/2020
60 7 lần quay 04/08/2020
72 6 lần quay 11/08/2020
10 6 lần quay 11/08/2020
79 6 lần quay 11/08/2020
16 6 lần quay 11/08/2020
40 5 lần quay 18/08/2020
52 5 lần quay 18/08/2020
44 5 lần quay 18/08/2020
49 5 lần quay 18/08/2020
76 5 lần quay 18/08/2020
97 5 lần quay 18/08/2020
90 5 lần quay 18/08/2020
33 5 lần quay 18/08/2020
93 5 lần quay 18/08/2020
00 5 lần quay 18/08/2020
23 5 lần quay 18/08/2020
26 5 lần quay 18/08/2020
78 5 lần quay 18/08/2020
34 4 lần quay 25/08/2020
57 4 lần quay 25/08/2020
12 4 lần quay 25/08/2020
69 4 lần quay 25/08/2020
22 4 lần quay 25/08/2020
37 4 lần quay 25/08/2020
64 4 lần quay 25/08/2020
68 3 lần quay 01/09/2020
96 3 lần quay 01/09/2020
80 3 lần quay 01/09/2020
89 3 lần quay 01/09/2020
84 3 lần quay 01/09/2020
67 3 lần quay 01/09/2020
54 3 lần quay 01/09/2020
08 3 lần quay 01/09/2020
38 3 lần quay 01/09/2020
30 2 lần quay 08/09/2020
29 2 lần quay 08/09/2020
25 2 lần quay 08/09/2020
77 2 lần quay 08/09/2020
06 2 lần quay 08/09/2020
82 2 lần quay 08/09/2020
94 2 lần quay 08/09/2020
31 2 lần quay 08/09/2020
11 2 lần quay 08/09/2020
61 2 lần quay 08/09/2020
42 2 lần quay 08/09/2020
46 2 lần quay 08/09/2020
85 1 lần quay 15/09/2020
14 1 lần quay 15/09/2020
07 1 lần quay 15/09/2020
92 1 lần quay 15/09/2020
36 1 lần quay 15/09/2020
27 1 lần quay 15/09/2020
99 1 lần quay 15/09/2020
45 1 lần quay 15/09/2020
43 1 lần quay 15/09/2020
04 1 lần quay 15/09/2020
70 1 lần quay 15/09/2020
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
95 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
24 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
19 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
5x 109 ngày 09/06/2020
4x 102 ngày 16/06/2020
6x 67 ngày 21/07/2020
9x 53 ngày 04/08/2020
8x 46 ngày 11/08/2020
7x 39 ngày 18/08/2020
3x 32 ngày 25/08/2020
0x 25 ngày 01/09/2020
2x 18 ngày 08/09/2020
1x 4 ngày 22/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 81 ngày 07/07/2020
x1 67 ngày 21/07/2020
x4 46 ngày 11/08/2020
x8 39 ngày 18/08/2020
x6 32 ngày 25/08/2020
x7 25 ngày 01/09/2020
x9 18 ngày 08/09/2020
x3 11 ngày 15/09/2020
x5 4 ngày 22/09/2020