Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lo gan Quảng Trị 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Trị từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
50 25 lần quay 03/09/2020
70 22 lần quay 24/09/2020
29 20 lần quay 08/10/2020
08 19 lần quay 15/10/2020
58 16 lần quay 05/11/2020
80 15 lần quay 12/11/2020
37 15 lần quay 12/11/2020
40 15 lần quay 12/11/2020
91 14 lần quay 19/11/2020
62 12 lần quay 03/12/2020
30 12 lần quay 03/12/2020
05 12 lần quay 03/12/2020
57 11 lần quay 10/12/2020
41 11 lần quay 10/12/2020
19 11 lần quay 10/12/2020
96 10 lần quay 17/12/2020
85 10 lần quay 17/12/2020
17 10 lần quay 17/12/2020
38 10 lần quay 17/12/2020
45 9 lần quay 24/12/2020
86 9 lần quay 24/12/2020
12 8 lần quay 31/12/2020
01 8 lần quay 31/12/2020
55 7 lần quay 07/01/2021
79 7 lần quay 07/01/2021
07 7 lần quay 07/01/2021
33 6 lần quay 14/01/2021
48 6 lần quay 14/01/2021
88 6 lần quay 14/01/2021
16 6 lần quay 14/01/2021
22 6 lần quay 14/01/2021
23 6 lần quay 14/01/2021
09 6 lần quay 14/01/2021
71 6 lần quay 14/01/2021
82 5 lần quay 21/01/2021
69 5 lần quay 21/01/2021
68 5 lần quay 21/01/2021
64 5 lần quay 21/01/2021
93 5 lần quay 21/01/2021
47 4 lần quay 28/01/2021
94 4 lần quay 28/01/2021
13 4 lần quay 28/01/2021
74 4 lần quay 28/01/2021
87 4 lần quay 28/01/2021
21 4 lần quay 28/01/2021
76 4 lần quay 28/01/2021
53 3 lần quay 04/02/2021
98 3 lần quay 04/02/2021
63 3 lần quay 04/02/2021
84 3 lần quay 04/02/2021
92 3 lần quay 04/02/2021
52 3 lần quay 04/02/2021
36 3 lần quay 04/02/2021
26 3 lần quay 04/02/2021
24 3 lần quay 04/02/2021
34 3 lần quay 04/02/2021
15 3 lần quay 04/02/2021
14 3 lần quay 04/02/2021
00 3 lần quay 04/02/2021
42 3 lần quay 04/02/2021
35 2 lần quay 11/02/2021
32 2 lần quay 11/02/2021
44 2 lần quay 11/02/2021
77 2 lần quay 11/02/2021
78 2 lần quay 11/02/2021
20 2 lần quay 11/02/2021
95 2 lần quay 11/02/2021
03 2 lần quay 11/02/2021
66 2 lần quay 11/02/2021
39 2 lần quay 11/02/2021
54 2 lần quay 11/02/2021
51 2 lần quay 11/02/2021
46 1 lần quay 18/02/2021
90 1 lần quay 18/02/2021
89 1 lần quay 18/02/2021
49 1 lần quay 18/02/2021
06 1 lần quay 18/02/2021
25 1 lần quay 18/02/2021
56 1 lần quay 18/02/2021
97 1 lần quay 18/02/2021
72 1 lần quay 18/02/2021
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
11 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
65 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
28 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
43 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
60 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
5x 209 ngày 06/08/2020
6x 90 ngày 03/12/2020
8x 62 ngày 31/12/2020
4x 48 ngày 14/01/2021
3x 41 ngày 21/01/2021
9x 27 ngày 04/02/2021
0x 20 ngày 11/02/2021
7x 13 ngày 18/02/2021
2x 6 ngày 25/02/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x9 209 ngày 06/08/2020
x1 55 ngày 07/01/2021
x8 48 ngày 14/01/2021
x6 41 ngày 21/01/2021
x5 34 ngày 28/01/2021
x0 27 ngày 04/02/2021
x3 20 ngày 11/02/2021
x2 13 ngày 18/02/2021
x7 6 ngày 25/02/2021