Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lo gan Quảng Trị 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Trị từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
32 28 lần quay 21/05/2020
11 24 lần quay 18/06/2020
03 23 lần quay 25/06/2020
46 18 lần quay 30/07/2020
27 18 lần quay 30/07/2020
93 16 lần quay 13/08/2020
43 14 lần quay 27/08/2020
50 13 lần quay 03/09/2020
53 13 lần quay 03/09/2020
66 13 lần quay 03/09/2020
76 13 lần quay 03/09/2020
10 12 lần quay 10/09/2020
99 12 lần quay 10/09/2020
88 11 lần quay 17/09/2020
84 11 lần quay 17/09/2020
70 10 lần quay 24/09/2020
73 10 lần quay 24/09/2020
47 10 lần quay 24/09/2020
02 10 lần quay 24/09/2020
07 9 lần quay 01/10/2020
90 9 lần quay 01/10/2020
19 8 lần quay 08/10/2020
01 8 lần quay 08/10/2020
29 8 lần quay 08/10/2020
57 7 lần quay 15/10/2020
28 7 lần quay 15/10/2020
39 7 lần quay 15/10/2020
08 7 lần quay 15/10/2020
45 7 lần quay 15/10/2020
17 7 lần quay 15/10/2020
20 7 lần quay 15/10/2020
31 6 lần quay 22/10/2020
96 6 lần quay 22/10/2020
86 6 lần quay 22/10/2020
42 6 lần quay 22/10/2020
13 5 lần quay 29/10/2020
14 5 lần quay 29/10/2020
97 5 lần quay 29/10/2020
69 5 lần quay 29/10/2020
82 5 lần quay 29/10/2020
77 5 lần quay 29/10/2020
78 5 lần quay 29/10/2020
95 4 lần quay 05/11/2020
24 4 lần quay 05/11/2020
68 4 lần quay 05/11/2020
55 4 lần quay 05/11/2020
04 4 lần quay 05/11/2020
09 4 lần quay 05/11/2020
58 4 lần quay 05/11/2020
23 4 lần quay 05/11/2020
44 3 lần quay 12/11/2020
26 3 lần quay 12/11/2020
74 3 lần quay 12/11/2020
37 3 lần quay 12/11/2020
87 3 lần quay 12/11/2020
40 3 lần quay 12/11/2020
80 3 lần quay 12/11/2020
98 3 lần quay 12/11/2020
56 3 lần quay 12/11/2020
16 2 lần quay 19/11/2020
71 2 lần quay 19/11/2020
15 2 lần quay 19/11/2020
85 2 lần quay 19/11/2020
06 2 lần quay 19/11/2020
34 2 lần quay 19/11/2020
65 2 lần quay 19/11/2020
51 2 lần quay 19/11/2020
33 2 lần quay 19/11/2020
92 2 lần quay 19/11/2020
91 2 lần quay 19/11/2020
41 2 lần quay 19/11/2020
48 2 lần quay 19/11/2020
81 1 lần quay 26/11/2020
54 1 lần quay 26/11/2020
21 1 lần quay 26/11/2020
75 1 lần quay 26/11/2020
35 1 lần quay 26/11/2020
49 1 lần quay 26/11/2020
67 1 lần quay 26/11/2020
63 1 lần quay 26/11/2020
60 1 lần quay 26/11/2020
72 1 lần quay 26/11/2020
25 1 lần quay 26/11/2020
36 1 lần quay 26/11/2020
22 1 lần quay 26/11/2020
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
12 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
64 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
1x 170 ngày 18/06/2020
5x 121 ngày 06/08/2020
9x 114 ngày 13/08/2020
3x 86 ngày 10/09/2020
0x 58 ngày 08/10/2020
2x 51 ngày 15/10/2020
7x 44 ngày 22/10/2020
4x 23 ngày 12/11/2020
8x 9 ngày 26/11/2020
6x 2 ngày 03/12/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x4 128 ngày 30/07/2020
x9 121 ngày 06/08/2020
x3 114 ngày 13/08/2020
x8 86 ngày 10/09/2020
x6 51 ngày 15/10/2020
x7 30 ngày 05/11/2020
x0 23 ngày 12/11/2020
x5 16 ngày 19/11/2020
x1 9 ngày 26/11/2020
x2 2 ngày 03/12/2020