Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lô gan XSQT

Thống kê lo gan Quảng Trị 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Quảng Trị từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
31 25 lần quay 05/03/2020
23 20 lần quay 07/05/2020
15 20 lần quay 07/05/2020
32 18 lần quay 21/05/2020
98 18 lần quay 21/05/2020
96 17 lần quay 28/05/2020
78 16 lần quay 04/06/2020
20 16 lần quay 04/06/2020
33 16 lần quay 04/06/2020
94 16 lần quay 04/06/2020
86 15 lần quay 11/06/2020
11 14 lần quay 18/06/2020
03 13 lần quay 25/06/2020
17 12 lần quay 02/07/2020
97 10 lần quay 16/07/2020
62 10 lần quay 16/07/2020
61 9 lần quay 23/07/2020
26 8 lần quay 30/07/2020
07 8 lần quay 30/07/2020
46 8 lần quay 30/07/2020
27 8 lần quay 30/07/2020
39 7 lần quay 06/08/2020
54 7 lần quay 06/08/2020
87 7 lần quay 06/08/2020
92 6 lần quay 13/08/2020
95 6 lần quay 13/08/2020
21 6 lần quay 13/08/2020
37 6 lần quay 13/08/2020
48 6 lần quay 13/08/2020
06 6 lần quay 13/08/2020
93 6 lần quay 13/08/2020
41 5 lần quay 20/08/2020
36 5 lần quay 20/08/2020
09 5 lần quay 20/08/2020
12 5 lần quay 20/08/2020
28 5 lần quay 20/08/2020
56 5 lần quay 20/08/2020
55 5 lần quay 20/08/2020
04 5 lần quay 20/08/2020
64 4 lần quay 27/08/2020
43 4 lần quay 27/08/2020
82 4 lần quay 27/08/2020
80 4 lần quay 27/08/2020
85 4 lần quay 27/08/2020
90 4 lần quay 27/08/2020
68 4 lần quay 27/08/2020
16 4 lần quay 27/08/2020
24 4 lần quay 27/08/2020
65 3 lần quay 03/09/2020
60 3 lần quay 03/09/2020
72 3 lần quay 03/09/2020
66 3 lần quay 03/09/2020
76 3 lần quay 03/09/2020
53 3 lần quay 03/09/2020
18 3 lần quay 03/09/2020
51 3 lần quay 03/09/2020
50 3 lần quay 03/09/2020
14 3 lần quay 03/09/2020
19 3 lần quay 03/09/2020
99 2 lần quay 10/09/2020
69 2 lần quay 10/09/2020
22 2 lần quay 10/09/2020
77 2 lần quay 10/09/2020
74 2 lần quay 10/09/2020
30 2 lần quay 10/09/2020
52 2 lần quay 10/09/2020
89 2 lần quay 10/09/2020
10 2 lần quay 10/09/2020
05 2 lần quay 10/09/2020
49 2 lần quay 10/09/2020
75 1 lần quay 17/09/2020
83 1 lần quay 17/09/2020
01 1 lần quay 17/09/2020
84 1 lần quay 17/09/2020
88 1 lần quay 17/09/2020
45 1 lần quay 17/09/2020
91 1 lần quay 17/09/2020
79 1 lần quay 17/09/2020
29 1 lần quay 17/09/2020
00 1 lần quay 17/09/2020
63 1 lần quay 17/09/2020
44 1 lần quay 17/09/2020
57 1 lần quay 17/09/2020
34 1 lần quay 17/09/2020
73 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
02 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
08 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
35 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
70 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 211 ngày 27/02/2020
1x 99 ngày 18/06/2020
2x 57 ngày 30/07/2020
5x 50 ngày 06/08/2020
9x 43 ngày 13/08/2020
8x 29 ngày 27/08/2020
6x 22 ngày 03/09/2020
3x 15 ngày 10/09/2020
0x 8 ngày 17/09/2020
4x 1 ngày 24/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x7 141 ngày 07/05/2020
x1 113 ngày 04/06/2020
x5 78 ngày 09/07/2020
x4 57 ngày 30/07/2020
x9 50 ngày 06/08/2020
x3 43 ngày 13/08/2020
x6 36 ngày 20/08/2020
x8 15 ngày 10/09/2020
x0 8 ngày 17/09/2020
x2 1 ngày 24/09/2020