Thống kê lô gan XSTG

Thống kê lô gan XSTG

Thống kê lo gan Tiền Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tiền Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
31 24 lần quay 13/09/2020
82 18 lần quay 25/10/2020
65 17 lần quay 01/11/2020
23 15 lần quay 15/11/2020
89 15 lần quay 15/11/2020
40 14 lần quay 22/11/2020
18 13 lần quay 29/11/2020
93 13 lần quay 29/11/2020
71 13 lần quay 29/11/2020
47 13 lần quay 29/11/2020
41 12 lần quay 06/12/2020
78 11 lần quay 13/12/2020
73 10 lần quay 20/12/2020
04 10 lần quay 20/12/2020
12 10 lần quay 20/12/2020
25 9 lần quay 27/12/2020
42 9 lần quay 27/12/2020
43 9 lần quay 27/12/2020
59 8 lần quay 03/01/2021
50 8 lần quay 03/01/2021
21 8 lần quay 03/01/2021
45 8 lần quay 03/01/2021
54 7 lần quay 10/01/2021
92 7 lần quay 10/01/2021
91 7 lần quay 10/01/2021
53 7 lần quay 10/01/2021
24 7 lần quay 10/01/2021
64 6 lần quay 17/01/2021
69 6 lần quay 17/01/2021
46 6 lần quay 17/01/2021
08 6 lần quay 17/01/2021
11 5 lần quay 24/01/2021
48 5 lần quay 24/01/2021
20 5 lần quay 24/01/2021
75 5 lần quay 24/01/2021
33 5 lần quay 24/01/2021
01 4 lần quay 31/01/2021
81 4 lần quay 31/01/2021
90 4 lần quay 31/01/2021
70 4 lần quay 31/01/2021
83 4 lần quay 31/01/2021
98 4 lần quay 31/01/2021
32 4 lần quay 31/01/2021
22 4 lần quay 31/01/2021
39 4 lần quay 31/01/2021
56 3 lần quay 07/02/2021
51 3 lần quay 07/02/2021
67 3 lần quay 07/02/2021
63 3 lần quay 07/02/2021
60 3 lần quay 07/02/2021
76 3 lần quay 07/02/2021
85 3 lần quay 07/02/2021
00 3 lần quay 07/02/2021
84 3 lần quay 07/02/2021
30 3 lần quay 07/02/2021
19 3 lần quay 07/02/2021
17 3 lần quay 07/02/2021
97 2 lần quay 14/02/2021
94 2 lần quay 14/02/2021
66 2 lần quay 14/02/2021
68 2 lần quay 14/02/2021
06 2 lần quay 14/02/2021
44 2 lần quay 14/02/2021
99 2 lần quay 14/02/2021
13 2 lần quay 14/02/2021
35 2 lần quay 14/02/2021
57 2 lần quay 14/02/2021
02 2 lần quay 14/02/2021
14 2 lần quay 14/02/2021
36 2 lần quay 14/02/2021
28 1 lần quay 21/02/2021
79 1 lần quay 21/02/2021
09 1 lần quay 21/02/2021
38 1 lần quay 21/02/2021
87 1 lần quay 21/02/2021
34 1 lần quay 21/02/2021
05 1 lần quay 21/02/2021
62 1 lần quay 21/02/2021
96 1 lần quay 21/02/2021
86 1 lần quay 21/02/2021
95 1 lần quay 21/02/2021
37 1 lần quay 21/02/2021
72 1 lần quay 21/02/2021
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
03 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
10 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
15 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
58 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
29 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
77 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
61 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
5x 125 ngày 01/11/2020
6x 118 ngày 08/11/2020
2x 83 ngày 13/12/2020
9x 62 ngày 03/01/2021
1x 41 ngày 24/01/2021
4x 34 ngày 31/01/2021
0x 27 ngày 07/02/2021
3x 20 ngày 14/02/2021
7x 13 ngày 21/02/2021
8x 6 ngày 28/02/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x2 76 ngày 20/12/2020
x3 69 ngày 27/12/2020
x1 55 ngày 10/01/2021
x7 48 ngày 17/01/2021
x4 34 ngày 31/01/2021
x0 27 ngày 07/02/2021
x5 20 ngày 14/02/2021
x9 13 ngày 21/02/2021
x8 6 ngày 28/02/2021