Thống kê lô gan XSTG

Thống kê lô gan XSTG

Thống kê lo gan Tiền Giang 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tiền Giang từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
35 26 lần quay 31/05/2020
46 20 lần quay 12/07/2020
09 17 lần quay 02/08/2020
01 16 lần quay 09/08/2020
64 15 lần quay 16/08/2020
15 13 lần quay 30/08/2020
08 13 lần quay 30/08/2020
42 13 lần quay 30/08/2020
03 13 lần quay 30/08/2020
97 12 lần quay 06/09/2020
90 12 lần quay 06/09/2020
31 11 lần quay 13/09/2020
69 10 lần quay 20/09/2020
75 9 lần quay 27/09/2020
43 9 lần quay 27/09/2020
16 9 lần quay 27/09/2020
51 9 lần quay 27/09/2020
04 9 lần quay 27/09/2020
02 8 lần quay 04/10/2020
24 8 lần quay 04/10/2020
49 7 lần quay 11/10/2020
19 7 lần quay 11/10/2020
34 6 lần quay 18/10/2020
39 6 lần quay 18/10/2020
25 6 lần quay 18/10/2020
79 6 lần quay 18/10/2020
86 6 lần quay 18/10/2020
70 6 lần quay 18/10/2020
99 6 lần quay 18/10/2020
73 5 lần quay 25/10/2020
60 5 lần quay 25/10/2020
59 5 lần quay 25/10/2020
56 5 lần quay 25/10/2020
80 5 lần quay 25/10/2020
07 5 lần quay 25/10/2020
85 5 lần quay 25/10/2020
82 5 lần quay 25/10/2020
20 4 lần quay 01/11/2020
13 4 lần quay 01/11/2020
65 4 lần quay 01/11/2020
58 4 lần quay 01/11/2020
36 4 lần quay 01/11/2020
29 4 lần quay 01/11/2020
48 4 lần quay 01/11/2020
55 3 lần quay 08/11/2020
94 3 lần quay 08/11/2020
96 3 lần quay 08/11/2020
68 3 lần quay 08/11/2020
17 3 lần quay 08/11/2020
33 3 lần quay 08/11/2020
21 3 lần quay 08/11/2020
83 3 lần quay 08/11/2020
74 3 lần quay 08/11/2020
27 3 lần quay 08/11/2020
89 2 lần quay 15/11/2020
77 2 lần quay 15/11/2020
76 2 lần quay 15/11/2020
81 2 lần quay 15/11/2020
91 2 lần quay 15/11/2020
67 2 lần quay 15/11/2020
23 2 lần quay 15/11/2020
05 2 lần quay 15/11/2020
28 2 lần quay 15/11/2020
10 2 lần quay 15/11/2020
11 2 lần quay 15/11/2020
12 2 lần quay 15/11/2020
57 1 lần quay 22/11/2020
40 1 lần quay 22/11/2020
50 1 lần quay 22/11/2020
78 1 lần quay 22/11/2020
32 1 lần quay 22/11/2020
26 1 lần quay 22/11/2020
00 1 lần quay 22/11/2020
41 1 lần quay 22/11/2020
44 1 lần quay 22/11/2020
61 1 lần quay 22/11/2020
98 1 lần quay 22/11/2020
95 1 lần quay 22/11/2020
22 1 lần quay 22/11/2020
14 1 lần quay 22/11/2020
72 1 lần quay 22/11/2020
93 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
92 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
18 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
38 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
84 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
62 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
63 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
54 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
66 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
52 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
47 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
87 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
2x 157 ngày 28/06/2020
3x 80 ngày 13/09/2020
9x 66 ngày 27/09/2020
0x 59 ngày 04/10/2020
4x 45 ngày 18/10/2020
5x 31 ngày 01/11/2020
6x 24 ngày 08/11/2020
8x 17 ngày 15/11/2020
7x 10 ngày 22/11/2020
1x 3 ngày 29/11/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x6 129 ngày 26/07/2020
x5 122 ngày 02/08/2020
x4 101 ngày 23/08/2020
x7 59 ngày 04/10/2020
x9 52 ngày 11/10/2020
x3 38 ngày 25/10/2020
x0 31 ngày 01/11/2020
x1 17 ngày 15/11/2020
x2 10 ngày 22/11/2020
x8 3 ngày 29/11/2020