Thống kê lô gan XSTN

Thống kê lô gan XSTN

Thống kê lo gan Tây Ninh 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
19 21 lần quay 20/08/2020
65 19 lần quay 03/09/2020
10 19 lần quay 03/09/2020
89 19 lần quay 03/09/2020
77 18 lần quay 10/09/2020
11 15 lần quay 01/10/2020
90 15 lần quay 01/10/2020
47 15 lần quay 01/10/2020
56 14 lần quay 08/10/2020
69 13 lần quay 15/10/2020
60 13 lần quay 15/10/2020
78 13 lần quay 15/10/2020
46 12 lần quay 22/10/2020
03 11 lần quay 29/10/2020
86 11 lần quay 29/10/2020
58 10 lần quay 05/11/2020
97 10 lần quay 05/11/2020
33 9 lần quay 12/11/2020
64 9 lần quay 12/11/2020
62 9 lần quay 12/11/2020
14 9 lần quay 12/11/2020
39 8 lần quay 19/11/2020
53 8 lần quay 19/11/2020
38 8 lần quay 19/11/2020
12 8 lần quay 19/11/2020
68 8 lần quay 19/11/2020
66 8 lần quay 19/11/2020
04 7 lần quay 26/11/2020
16 7 lần quay 26/11/2020
55 7 lần quay 26/11/2020
82 7 lần quay 26/11/2020
71 7 lần quay 26/11/2020
00 6 lần quay 03/12/2020
45 6 lần quay 03/12/2020
91 6 lần quay 03/12/2020
40 6 lần quay 03/12/2020
84 6 lần quay 03/12/2020
23 6 lần quay 03/12/2020
29 6 lần quay 03/12/2020
30 5 lần quay 10/12/2020
36 5 lần quay 10/12/2020
35 5 lần quay 10/12/2020
94 5 lần quay 10/12/2020
83 5 lần quay 10/12/2020
08 5 lần quay 10/12/2020
67 4 lần quay 17/12/2020
37 4 lần quay 17/12/2020
09 4 lần quay 17/12/2020
85 4 lần quay 17/12/2020
02 4 lần quay 17/12/2020
87 4 lần quay 17/12/2020
74 3 lần quay 24/12/2020
92 3 lần quay 24/12/2020
21 3 lần quay 24/12/2020
22 3 lần quay 24/12/2020
01 3 lần quay 24/12/2020
27 3 lần quay 24/12/2020
54 3 lần quay 24/12/2020
44 3 lần quay 24/12/2020
34 2 lần quay 31/12/2020
61 2 lần quay 31/12/2020
15 2 lần quay 31/12/2020
20 2 lần quay 31/12/2020
95 2 lần quay 31/12/2020
07 2 lần quay 31/12/2020
63 2 lần quay 31/12/2020
42 2 lần quay 31/12/2020
31 2 lần quay 31/12/2020
43 2 lần quay 31/12/2020
79 1 lần quay 07/01/2021
76 1 lần quay 07/01/2021
48 1 lần quay 07/01/2021
73 1 lần quay 07/01/2021
72 1 lần quay 07/01/2021
24 1 lần quay 07/01/2021
98 1 lần quay 07/01/2021
28 1 lần quay 07/01/2021
52 1 lần quay 07/01/2021
93 1 lần quay 07/01/2021
18 1 lần quay 07/01/2021
70 1 lần quay 07/01/2021
17 1 lần quay 07/01/2021
99 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
06 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
05 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
96 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
41 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
88 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
75 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
25 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
59 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
50 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
51 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
49 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
13 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
80 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
32 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 209 ngày 25/06/2020
6x 153 ngày 20/08/2020
9x 90 ngày 22/10/2020
5x 55 ngày 26/11/2020
2x 48 ngày 03/12/2020
8x 34 ngày 17/12/2020
4x 27 ngày 24/12/2020
3x 20 ngày 31/12/2020
1x 13 ngày 07/01/2021
0x 6 ngày 14/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x4 139 ngày 03/09/2020
x8 132 ngày 10/09/2020
x3 125 ngày 17/09/2020
x2 48 ngày 03/12/2020
x5 41 ngày 10/12/2020
x9 27 ngày 24/12/2020
x1 20 ngày 31/12/2020
x7 13 ngày 07/01/2021
x6 6 ngày 14/01/2021