Thống kê lô gan XSVT

Thống kê lô gan XSVT

Thống kê lo gan Vũng Tàu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vũng Tàu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
14 28 lần quay 30/06/2020
58 24 lần quay 28/07/2020
03 23 lần quay 04/08/2020
18 20 lần quay 25/08/2020
86 18 lần quay 08/09/2020
88 17 lần quay 15/09/2020
74 16 lần quay 22/09/2020
00 16 lần quay 22/09/2020
94 15 lần quay 29/09/2020
02 15 lần quay 29/09/2020
35 10 lần quay 03/11/2020
23 10 lần quay 03/11/2020
61 10 lần quay 03/11/2020
96 9 lần quay 10/11/2020
99 9 lần quay 10/11/2020
44 9 lần quay 10/11/2020
49 8 lần quay 17/11/2020
42 8 lần quay 17/11/2020
66 8 lần quay 17/11/2020
50 8 lần quay 17/11/2020
87 8 lần quay 17/11/2020
33 8 lần quay 17/11/2020
28 8 lần quay 17/11/2020
56 8 lần quay 17/11/2020
24 8 lần quay 17/11/2020
84 7 lần quay 24/11/2020
54 7 lần quay 24/11/2020
01 7 lần quay 24/11/2020
48 7 lần quay 24/11/2020
08 7 lần quay 24/11/2020
40 7 lần quay 24/11/2020
91 6 lần quay 01/12/2020
06 6 lần quay 01/12/2020
10 6 lần quay 01/12/2020
41 6 lần quay 01/12/2020
78 6 lần quay 01/12/2020
77 6 lần quay 01/12/2020
76 6 lần quay 01/12/2020
90 5 lần quay 08/12/2020
85 5 lần quay 08/12/2020
43 5 lần quay 08/12/2020
82 5 lần quay 08/12/2020
39 5 lần quay 08/12/2020
12 5 lần quay 08/12/2020
22 5 lần quay 08/12/2020
20 5 lần quay 08/12/2020
72 4 lần quay 15/12/2020
95 4 lần quay 15/12/2020
32 4 lần quay 15/12/2020
92 4 lần quay 15/12/2020
62 3 lần quay 22/12/2020
97 3 lần quay 22/12/2020
07 3 lần quay 22/12/2020
16 3 lần quay 22/12/2020
26 3 lần quay 22/12/2020
69 3 lần quay 22/12/2020
46 3 lần quay 22/12/2020
75 3 lần quay 22/12/2020
98 2 lần quay 29/12/2020
19 2 lần quay 29/12/2020
73 2 lần quay 29/12/2020
64 2 lần quay 29/12/2020
36 2 lần quay 29/12/2020
25 2 lần quay 29/12/2020
80 2 lần quay 29/12/2020
47 2 lần quay 29/12/2020
05 1 lần quay 05/01/2021
93 1 lần quay 05/01/2021
70 1 lần quay 05/01/2021
52 1 lần quay 05/01/2021
51 1 lần quay 05/01/2021
11 1 lần quay 05/01/2021
59 1 lần quay 05/01/2021
60 1 lần quay 05/01/2021
21 1 lần quay 05/01/2021
63 1 lần quay 05/01/2021
65 1 lần quay 05/01/2021
13 1 lần quay 05/01/2021
29 1 lần quay 05/01/2021
15 1 lần quay 05/01/2021
38 1 lần quay 05/01/2021
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
37 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
34 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
31 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
30 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
45 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
67 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
71 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
09 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
79 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
57 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
55 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
83 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
68 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
81 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
8x 117 ngày 22/09/2020
2x 96 ngày 13/10/2020
5x 68 ngày 10/11/2020
1x 61 ngày 17/11/2020
4x 54 ngày 24/11/2020
0x 40 ngày 08/12/2020
7x 33 ngày 15/12/2020
9x 26 ngày 22/12/2020
3x 19 ngày 29/12/2020
6x 5 ngày 12/01/2021

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x4 159 ngày 11/08/2020
x7 103 ngày 06/10/2020
x5 96 ngày 13/10/2020
x0 61 ngày 17/11/2020
x6 54 ngày 24/11/2020
x9 40 ngày 08/12/2020
x2 33 ngày 15/12/2020
x1 19 ngày 29/12/2020
x3 12 ngày 05/01/2021
x8 5 ngày 12/01/2021