Thống kê lô gan XSVT

Thống kê lô gan XSVT

Thống kê lo gan Vũng Tàu 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Vũng Tàu từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất
45 28 lần quay 11/02/2020
90 26 lần quay 25/02/2020
60 17 lần quay 26/05/2020
41 14 lần quay 16/06/2020
39 14 lần quay 16/06/2020
98 13 lần quay 23/06/2020
87 13 lần quay 23/06/2020
81 12 lần quay 30/06/2020
14 12 lần quay 30/06/2020
31 12 lần quay 30/06/2020
43 10 lần quay 14/07/2020
67 10 lần quay 14/07/2020
49 9 lần quay 21/07/2020
93 9 lần quay 21/07/2020
66 8 lần quay 28/07/2020
09 8 lần quay 28/07/2020
58 8 lần quay 28/07/2020
38 7 lần quay 04/08/2020
69 7 lần quay 04/08/2020
63 7 lần quay 04/08/2020
84 7 lần quay 04/08/2020
15 7 lần quay 04/08/2020
02 7 lần quay 04/08/2020
03 7 lần quay 04/08/2020
61 6 lần quay 11/08/2020
37 6 lần quay 11/08/2020
11 6 lần quay 11/08/2020
92 6 lần quay 11/08/2020
06 6 lần quay 11/08/2020
65 5 lần quay 18/08/2020
28 5 lần quay 18/08/2020
62 5 lần quay 18/08/2020
10 5 lần quay 18/08/2020
79 5 lần quay 18/08/2020
08 5 lần quay 18/08/2020
12 5 lần quay 18/08/2020
71 5 lần quay 18/08/2020
05 4 lần quay 25/08/2020
55 4 lần quay 25/08/2020
73 4 lần quay 25/08/2020
52 4 lần quay 25/08/2020
50 4 lần quay 25/08/2020
18 4 lần quay 25/08/2020
64 4 lần quay 25/08/2020
35 4 lần quay 25/08/2020
36 4 lần quay 25/08/2020
78 4 lần quay 25/08/2020
19 4 lần quay 25/08/2020
51 4 lần quay 25/08/2020
80 3 lần quay 01/09/2020
97 3 lần quay 01/09/2020
82 3 lần quay 01/09/2020
24 3 lần quay 01/09/2020
44 3 lần quay 01/09/2020
32 3 lần quay 01/09/2020
47 3 lần quay 01/09/2020
83 2 lần quay 08/09/2020
68 2 lần quay 08/09/2020
29 2 lần quay 08/09/2020
20 2 lần quay 08/09/2020
91 2 lần quay 08/09/2020
72 2 lần quay 08/09/2020
99 2 lần quay 08/09/2020
86 2 lần quay 08/09/2020
77 2 lần quay 08/09/2020
76 2 lần quay 08/09/2020
33 2 lần quay 08/09/2020
46 2 lần quay 08/09/2020
57 1 lần quay 15/09/2020
75 1 lần quay 15/09/2020
13 1 lần quay 15/09/2020
21 1 lần quay 15/09/2020
70 1 lần quay 15/09/2020
88 1 lần quay 15/09/2020
48 1 lần quay 15/09/2020
59 1 lần quay 15/09/2020
25 1 lần quay 15/09/2020
30 1 lần quay 15/09/2020
34 1 lần quay 15/09/2020
01 1 lần quay 15/09/2020
96 1 lần quay 15/09/2020
95 1 lần quay 15/09/2020
54 1 lần quay 15/09/2020
53 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
04 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
16 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
89 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
94 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
85 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
40 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
42 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
27 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
26 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
74 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
00 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
23 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
22 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
56 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
17 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay
07 Chưa ra Chưa ra trong 30 kỳ quay

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
7x 188 ngày 24/03/2020
9x 139 ngày 12/05/2020
6x 118 ngày 02/06/2020
3x 83 ngày 07/07/2020
1x 69 ngày 21/07/2020
0x 48 ngày 11/08/2020
5x 27 ngày 01/09/2020
2x 13 ngày 15/09/2020
8x 6 ngày 22/09/2020

Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất

Đầu số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
x8 146 ngày 05/05/2020
x2 118 ngày 02/06/2020
x3 90 ngày 30/06/2020
x7 69 ngày 21/07/2020
x1 62 ngày 28/07/2020
x4 48 ngày 11/08/2020
x9 41 ngày 18/08/2020
x0 34 ngày 25/08/2020
x6 20 ngày 08/09/2020
x5 6 ngày 22/09/2020