Thống kê XSVT - Thống kê xổ số Vũng Tàu (30 ngày, theo tuần, theo tháng)

Thống kê XSVT - Thống kê xổ số Vũng Tàu trong 30 ngày, theo tuần, theo tháng, những cặp số xuất hiện nhiều nhất, lâu không xuất hiện, ra liên tiếp, thống kê đầu đuôi.

Thống kê Vũng Tàu 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt xổ số XSVT trong 30 lần quay

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
27/10 01653 20/10 43938 13/10 02425
06/10 32397 29/09 70967 22/09 73785
15/09 34225 08/09 34386 01/09 39856
25/08 63950 18/08 69989 11/08 52704
04/08 01784 28/07 05101 21/07 25117
14/07 72029 07/07 24136 30/06 36953
23/06 52434 16/06 70856 09/06 55910
02/06 34362 26/05 50134 19/05 67634
12/05 89499 05/05 86498 31/03 35163
24/03 61471 17/03 33956 10/03 73854

20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số XSVT

Loto Số lần về Loto Số lần về
34 14 lần 36 12 lần
32 9 lần 16 9 lần
01 9 lần 25 9 lần
66 9 lần 61 8 lần
62 8 lần 55 8 lần
84 8 lần 81 8 lần
74 7 lần 35 7 lần
48 7 lần 37 7 lần
51 7 lần 95 7 lần
82 7 lần 93 7 lần

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số XSVT

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
39 19 ngày 16/06/2020
41 19 ngày 16/06/2020
14 17 ngày 30/06/2020
31 17 ngày 30/06/2020
49 14 ngày 21/07/2020
58 13 ngày 28/07/2020
09 13 ngày 28/07/2020
03 12 ngày 04/08/2020
15 12 ngày 04/08/2020
63 12 ngày 04/08/2020

Những cặp số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay xổ số XSVT

36
4 ngày
(12 lần)
34
4 ngày
(14 lần)
32
4 ngày
(8 lần)
48
3 ngày
(6 lần)
22
3 ngày
(5 lần)
98
3 ngày
(5 lần)
83
3 ngày
(5 lần)
17
3 ngày
(8 lần)
81
3 ngày
(9 lần)
51
3 ngày
(9 lần)

Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số XSVT

3x 69 lần +10
8x 60 lần +8
1x 58 lần +4
6x 55 lần +12
5x 55 lần -0
2x 54 lần -3
0x 53 lần -7
9x 51 lần -6
7x 46 lần -11
4x 39 lần -7

Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay xổ số XSVT

x6 73 lần +23
x2 64 lần +6
x4 61 lần +4
x5 56 lần +2
x3 54 lần -3
x1 52 lần -3
x7 47 lần -7
x0 45 lần -11
x8 44 lần -14
x9 44 lần +3