XSHCM 30 Ngày - Kết Quả XSHCM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSHCM NGÀY 3/6/2023

G.820
G.7096
G.6931958798421
G.58592
G.424273960103253679016583750881541639
G.37710518824
G.212430
G.124135
ĐB331639
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 3/6/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Hồ Chí Minh

SXHCM NGÀY 29/5/2023

G.850
G.7453
G.6992721761003
G.58051
G.467589099106601714590019128172252246
G.36639040716
G.287280
G.158068
ĐB124399
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 29/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 27/5/2023

G.863
G.7260
G.6687948469181
G.56545
G.487137118585861628538193702251787915
G.35568286425
G.256854
G.180920
ĐB467972
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 27/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 22/5/2023

G.834
G.7678
G.6875049131502
G.58154
G.404335964821785769373480651544390554
G.35754210898
G.267849
G.171714
ĐB940078
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 22/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 20/5/2023

G.858
G.7857
G.6929504343996
G.55267
G.459261040601819920318009619100558028
G.32124492475
G.265847
G.127333
ĐB921019
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 20/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 15/5/2023

G.881
G.7314
G.6116637066901
G.53434
G.424648550192975576145185526517310335
G.31735591438
G.280802
G.156292
ĐB054090
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 15/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 13/5/2023

G.899
G.7989
G.6410644512033
G.57150
G.464425606183202386786873976748386697
G.38187444529
G.262399
G.196075
ĐB135994
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 13/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 8/5/2023

G.833
G.7214
G.6074566249846
G.54615
G.427323019124570279912306819410959890
G.35590749526
G.272503
G.112451
ĐB127663
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 8/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 6/5/2023

G.864
G.7284
G.6905147661537
G.53461
G.433185497174746141498845494262487138
G.31899197545
G.258384
G.155773
ĐB899797
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 6/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 1/5/2023

G.862
G.7071
G.6653153825585
G.55966
G.484057724277978351060824183470809510
G.31555628509
G.290121
G.127778
ĐB109127
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 1/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 29/4/2023

G.860
G.7766
G.6898084344961
G.52410
G.401130131881713099230472268507194520
G.31840986498
G.220495
G.168556
ĐB356255
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 29/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 24/4/2023

G.844
G.7126
G.6554954953306
G.54052
G.457937297424763624830559891278404115
G.36737460126
G.280521
G.197773
ĐB228827
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 24/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 22/4/2023

G.868
G.7803
G.6139826502889
G.54216
G.412890713580599174940667518744501847
G.35150229178
G.294597
G.119467
ĐB671998
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 22/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 17/4/2023

G.803
G.7750
G.6045402242955
G.50004
G.401538876764519567521362642825165530
G.30363490742
G.270903
G.182358
ĐB376763
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 17/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 15/4/2023

G.888
G.7369
G.6931792068238
G.55122
G.473399784799079964227166504652007524
G.36450086620
G.294447
G.130316
ĐB423809
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 15/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 10/4/2023

G.896
G.7067
G.6303918340256
G.52658
G.412040617306146795275065672653397288
G.34347246275
G.285665
G.126196
ĐB331863
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 10/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 8/4/2023

G.841
G.7530
G.6146071053006
G.54405
G.445400393921860308026381310834469763
G.32399455504
G.227272
G.100696
ĐB744278
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 8/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 3/4/2023

G.890
G.7064
G.6642676697549
G.51024
G.407989159318615715220801324221877636
G.31821922169
G.228645
G.190215
ĐB551507
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 3/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 1/4/2023

G.894
G.7822
G.6200935341391
G.59752
G.402914851506441492389878198819103267
G.34038181358
G.258896
G.152858
ĐB819946
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 1/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 27/3/2023

G.817
G.7533
G.6180605369426
G.53721
G.426461502758470909153633640932391021
G.39455370308
G.265629
G.171984
ĐB196165
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 27/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 25/3/2023

G.876
G.7730
G.6838797984717
G.56290
G.497120006691026874972619423462677512
G.34225679889
G.274069
G.159679
ĐB262761
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 25/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 20/3/2023

G.890
G.7414
G.6120792439190
G.57921
G.407946850915531372255121786584913731
G.30487930533
G.265716
G.110981
ĐB763435
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 20/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 18/3/2023

G.898
G.7675
G.6353643047824
G.54574
G.470828743599468573710106046034072101
G.38942678718
G.292246
G.106266
ĐB652444
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 18/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 13/3/2023

G.818
G.7494
G.6279361569222
G.52960
G.404800197504109144035600288843041143
G.34507234473
G.265054
G.142744
ĐB841165
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 13/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 11/3/2023

G.858
G.7525
G.6903962112345
G.52468
G.484103001892844837140064008463424574
G.30448327882
G.210417
G.121765
ĐB270765
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 11/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 6/3/2023

G.875
G.7197
G.6584381378444
G.51662
G.411328628982708357533133793365164557
G.32274377600
G.246395
G.134992
ĐB434547
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 6/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 4/3/2023

G.831
G.7058
G.6745846930231
G.56768
G.442494193801633390895274069044610090
G.34426631054
G.278724
G.185345
ĐB715547
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 4/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 27/2/2023

G.869
G.7784
G.6751535328899
G.54843
G.427579822812248582180145006438690341
G.35952676557
G.210178
G.121342
ĐB317971
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 27/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 25/2/2023

G.835
G.7629
G.6557319524019
G.57313
G.446640505581388683796334803612880439
G.36204276147
G.279520
G.156547
ĐB369214
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 25/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 20/2/2023

G.859
G.7164
G.6671547500899
G.54306
G.441494799200549573619992634360400241
G.33905980681
G.282637
G.153007
ĐB643731
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 20/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHCM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHCM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.