XSHCM 30 Ngày - Kết Quả XSHCM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSHCM NGÀY 20/5/2024

G.885
G.7652
G.6661830054307
G.51931
G.475791880110928481848542101635955293
G.32479479754
G.292683
G.137865
ĐB817292
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 20/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 24/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 24-5 chính xác 100

SXHCM NGÀY 18/5/2024

G.818
G.7644
G.6697740692583
G.57046
G.475112698997326141899341958314116416
G.35041925948
G.250566
G.181584
ĐB067456
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 18/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 13/5/2024

G.838
G.7649
G.6978250904323
G.59344
G.401892790350406985661925392262474152
G.37621098118
G.248222
G.135512
ĐB968020
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 13/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 11/5/2024

G.863
G.7133
G.6677890290341
G.59655
G.493664490067632294256405812625818239
G.33861925628
G.226648
G.153134
ĐB416236
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 11/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 6/5/2024

G.820
G.7035
G.6824911839938
G.54487
G.449008775952488180293301580275876579
G.36499670372
G.299786
G.197762
ĐB833301
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 6/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 4/5/2024

G.860
G.7696
G.6540681328130
G.53319
G.403149734545040049097792623450766844
G.30013041719
G.274106
G.154533
ĐB742011
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 4/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 29/4/2024

G.811
G.7249
G.6727792183780
G.59412
G.473560416309760135273038887877777508
G.34413062631
G.210798
G.195677
ĐB393297
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 29/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 27/4/2024

G.880
G.7925
G.6786795202730
G.58722
G.446731282955533049083840289403793382
G.32944835953
G.228423
G.118456
ĐB598621
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 27/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 22/4/2024

G.889
G.7630
G.6525820425126
G.56452
G.444942240583447897825550238320374191
G.35841412911
G.276422
G.110690
ĐB689897
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 22/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 20/4/2024

G.840
G.7718
G.6184670125636
G.57251
G.446650961015295059499726667498238377
G.36579420437
G.255121
G.188161
ĐB597474
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 20/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 15/4/2024

G.898
G.7494
G.6197305206979
G.53468
G.458492624161527819922215005649747467
G.39101828489
G.263050
G.124696
ĐB903684
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 15/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 13/4/2024

G.870
G.7974
G.6819849778302
G.55714
G.461116295764241337115292429663638806
G.35161386409
G.244565
G.165226
ĐB309125
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 13/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 8/4/2024

G.835
G.7190
G.6419144893914
G.52524
G.485601287887759853243954568079846147
G.36147228640
G.206394
G.198034
ĐB529215
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 8/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 6/4/2024

G.891
G.7127
G.6009295862241
G.53772
G.492758579752393788844216111515825460
G.34328002985
G.278420
G.193846
ĐB193631
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 6/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 1/4/2024

G.856
G.7465
G.6539089390659
G.56691
G.415817302241391674123554363236011249
G.36687147492
G.211314
G.165548
ĐB013739
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 1/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 30/3/2024

G.859
G.7049
G.6223077855399
G.50884
G.493745966499407973388817736450848980
G.39534222890
G.288487
G.193533
ĐB379085
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 30/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 25/3/2024

G.867
G.7530
G.6276672263632
G.52857
G.458685965984801809207180851279943906
G.33665630970
G.257284
G.183153
ĐB252048
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 25/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 23/3/2024

G.867
G.7170
G.6019612939725
G.56014
G.498015702634183661686993814395026564
G.38424012643
G.259499
G.193961
ĐB232734
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 23/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 18/3/2024

G.864
G.7058
G.6774393353266
G.51573
G.454579776254374348378565537600511163
G.31598993908
G.244115
G.100315
ĐB318059
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 18/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 16/3/2024

G.800
G.7557
G.6999513745946
G.53208
G.437546562462440869577174379192037870
G.37468817950
G.271480
G.102929
ĐB174016
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 16/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 11/3/2024

G.875
G.7498
G.6674077157290
G.58424
G.476577596360668608652036455062348867
G.38070777351
G.227889
G.134272
ĐB929658
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 11/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 9/3/2024

G.895
G.7529
G.6434610484075
G.55655
G.409048551724495655634550462464927462
G.36018990077
G.254895
G.198110
ĐB211356
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 9/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 4/3/2024

G.896
G.7741
G.6848593787276
G.58047
G.447070138670439315218737645970225493
G.34877687878
G.250733
G.167291
ĐB176172
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 4/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 2/3/2024

G.809
G.7041
G.6591792128310
G.53502
G.412392954268914243291945239304974332
G.37790051081
G.254610
G.192132
ĐB830049
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 2/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 26/2/2024

G.873
G.7258
G.6451213540977
G.58781
G.425497604547719159386408478994531806
G.30092695089
G.212290
G.126661
ĐB988909
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 26/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM NGÀY 24/2/2024

G.824
G.7171
G.6480735309315
G.58735
G.490688994248467694219185621663074307
G.30484820509
G.293320
G.111646
ĐB034241
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 24/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHCM NGÀY 19/2/2024

G.899
G.7075
G.6904834591867
G.58167
G.488707984422916273894388020743483136
G.32112157898
G.233324
G.115989
ĐB172724
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 19/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 17/2/2024

G.837
G.7900
G.6872396950750
G.59606
G.416351671353617692097626011920827132
G.33271596871
G.201177
G.184332
ĐB179627
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 17/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHCM NGÀY 12/2/2024

G.837
G.7501
G.6959050047980
G.53201
G.434719316158929391841135689339654828
G.34325804131
G.263095
G.106495
ĐB433361
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 12/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh NGÀY 10/2/2024

G.889
G.7621
G.6402857230634
G.52862
G.459691509222566874960947630316449828
G.37753829466
G.205733
G.111027
ĐB850589
0123456789
Bảng thống kê loto XSHCM 10/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHCM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHCM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHCM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm