XSHCM 30 Ngày - Kết Quả XSHCM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 14/5/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 14/5/2022
G.8 07
G.7 912
G.6 5354 9472 6469
G.5 3599
G.4 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613
G.3 43553 21931
G.2 32729
G.1 75796
ĐB 275361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 9/5/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 9/5/2022
G.8 92
G.7 835
G.6 9921 5205 5366
G.5 2108
G.4 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290
G.3 35650 30008
G.2 37900
G.1 24077
ĐB 292289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 7/5/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 7/5/2022
G.8 88
G.7 938
G.6 1223 5222 5091
G.5 8838
G.4 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745
G.3 74339 42307
G.2 67180
G.1 33313
ĐB 774344
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 2/5/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 2/5/2022
G.8 75
G.7 330
G.6 8933 9529 2345
G.5 3294
G.4 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183
G.3 31385 35680
G.2 98388
G.1 14289
ĐB 568875
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 30/4/2022
G.8 90
G.7 005
G.6 5590 3844 5710
G.5 7246
G.4 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341
G.3 54631 20615
G.2 12955
G.1 71206
ĐB 981317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 25/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 25/4/2022
G.8 35
G.7 912
G.6 2358 7718 6831
G.5 0917
G.4 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975
G.3 96286 10547
G.2 62743
G.1 72819
ĐB 142785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 23/4/2022
G.8 98
G.7 606
G.6 6117 8832 4303
G.5 7012
G.4 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246
G.3 33041 09562
G.2 39088
G.1 96922
ĐB 733438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 18/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 18/4/2022
G.8 52
G.7 724
G.6 8102 2666 5284
G.5 6589
G.4 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742
G.3 94841 76770
G.2 15086
G.1 57364
ĐB 979252
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 16/4/2022
G.8 87
G.7 212
G.6 0993 6069 6582
G.5 7514
G.4 78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510
G.3 75854 39998
G.2 92408
G.1 02626
ĐB 559479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 11/4/2022
G.8 60
G.7 356
G.6 9858 6632 8132
G.5 5648
G.4 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148
G.3 74189 23789
G.2 26537
G.1 79579
ĐB 158611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 9/4/2022
G.8 35
G.7 475
G.6 9405 4381 5630
G.5 3130
G.4 96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473
G.3 43187 80567
G.2 08575
G.1 16149
ĐB 357575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 4/4/2022
G.8 34
G.7 411
G.6 0327 0765 2937
G.5 4227
G.4 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280
G.3 77577 16072
G.2 31044
G.1 76682
ĐB 000989
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/4/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 2/4/2022
G.8 11
G.7 913
G.6 1118 1648 0765
G.5 4201
G.4 50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079
G.3 82027 10710
G.2 18219
G.1 45661
ĐB 832608
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 28/3/2022
G.8 42
G.7 295
G.6 4467 0168 0426
G.5 5576
G.4 93906 29374 90930 21716 61692 85982 29650
G.3 21143 92608
G.2 33917
G.1 16762
ĐB 327636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 26/3/2022
G.8 45
G.7 349
G.6 6048 1104 2365
G.5 5324
G.4 85613 06355 07764 10949 42396 04712 86348
G.3 78343 69368
G.2 65516
G.1 86252
ĐB 046349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 21/3/2022
G.8 92
G.7 144
G.6 1940 0910 1163
G.5 1399
G.4 14702 69817 31414 68031 87130 28472 10451
G.3 60869 40785
G.2 75983
G.1 18881
ĐB 366833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 19/3/2022
G.8 24
G.7 241
G.6 4837 5969 4427
G.5 0221
G.4 02103 37589 06806 96737 13046 47970 80872
G.3 33995 69886
G.2 64546
G.1 84411
ĐB 437618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 14/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 14/3/2022
G.8 09
G.7 057
G.6 6286 7003 9802
G.5 6309
G.4 13749 66160 54965 51476 98242 68619 39093
G.3 02724 94330
G.2 19271
G.1 61574
ĐB 562514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 12/3/2022
G.8 37
G.7 470
G.6 5230 8101 9598
G.5 1027
G.4 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880
G.3 81212 58006
G.2 76976
G.1 55122
ĐB 262607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 7/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 7/3/2022
G.8 66
G.7 417
G.6 6640 5048 8093
G.5 2176
G.4 67367 34897 94059 52139 10360 41559 57582
G.3 73528 82426
G.2 71567
G.1 86675
ĐB 238567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/3/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/3/2022
G.8 32
G.7 102
G.6 3423 7580 1254
G.5 6829
G.4 98900 93240 74152 12156 01952 49346 56297
G.3 15432 02789
G.2 07226
G.1 36144
ĐB 590978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 28/2/2022
G.8 75
G.7 332
G.6 0432 5531 8679
G.5 5135
G.4 27976 00006 78866 16796 73000 96791 02871
G.3 16668 26353
G.2 34885
G.1 38818
ĐB 407251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 26/2/2022
G.8 36
G.7 008
G.6 2235 9043 2489
G.5 6405
G.4 34406 96571 26729 52558 97056 46927 56137
G.3 23221 08957
G.2 98790
G.1 34343
ĐB 722809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 21/2/2022
G.8 02
G.7 919
G.6 7169 1146 5992
G.5 1114
G.4 89851 76321 04024 93761 14158 89863 44071
G.3 44723 39659
G.2 10760
G.1 45779
ĐB 613555
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 19/2/2022
G.8 83
G.7 836
G.6 0682 2282 8926
G.5 2423
G.4 97129 37172 80361 28065 57287 49514 13705
G.3 86076 22254
G.2 73801
G.1 79074
ĐB 487063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 14/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 14/2/2022
G.8 12
G.7 022
G.6 5022 0515 8142
G.5 6890
G.4 94216 68275 82377 35412 04900 42742 44231
G.3 80397 08077
G.2 70872
G.1 14461
ĐB 701677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 12/2/2022
G.8 22
G.7 502
G.6 9312 9426 0446
G.5 8422
G.4 24590 11996 88837 63012 59672 26937 38809
G.3 39913 61163
G.2 04655
G.1 72237
ĐB 527041
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 7/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 7/2/2022
G.8 47
G.7 067
G.6 7413 5444 7312
G.5 0313
G.4 98480 49354 08307 26403 50704 06407 58496
G.3 69489 04393
G.2 47877
G.1 19644
ĐB 971774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/2/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 5/2/2022
G.8 26
G.7 523
G.6 1962 0516 6230
G.5 6281
G.4 74247 52412 47656 28724 40124 51232 46545
G.3 88666 31020
G.2 97390
G.1 28127
ĐB 499771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 31/1/2022

Giải XSHCM
»
XSHCM 31/1/2022
G.8 65
G.7 865
G.6 7465 5474 8214
G.5 8751
G.4 13878 15364 95465 54334 32912 69477 36243
G.3 08175 53492
G.2 04947
G.1 96820
ĐB 027964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hồ Chí Minh

XSHCM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHCM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHCM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.