XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

XSMB NGÀY 23/6/2024

ĐB28501
Mã đặc biệt: 11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
G.182333
G.27075512632
G.3666794509622032034945677844165
G.43608490839792964
G.5065716058402015564596512
G.6582872699
G.716364349
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 23/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMB 24/6/2024 - Soi cầu xổ số Miền Bắc 24-6 chính xác 100

SXMB NGÀY 22/6/2024

ĐB24362
Mã đặc biệt: 9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
G.136143
G.28075988565
G.3865848492360925166114743294039
G.42964191567060171
G.5724911793059963684234066
G.6803059596
G.770871001
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 22/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Miền Bắc NGÀY 21/6/2024

ĐB14296
Mã đặc biệt: 4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
G.122522
G.21641377472
G.3128450483556642038060778515529
G.40992554710990542
G.5068945198337672898975595
G.6389051276
G.711521761
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 21/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSMB NGÀY 20/6/2024

ĐB81439
Mã đặc biệt: 14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
G.172590
G.27194514138
G.3063550631977494799762195883540
G.49583104988339394
G.5251992666072015149028572
G.6683444632
G.717044068
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 20/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 19/6/2024

ĐB37567
Mã đặc biệt: 4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
G.166937
G.22500258693
G.3036713846676277955895456150911
G.45029125645494432
G.5449392411095917949242507
G.6657014523
G.755427889
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 19/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS Mien Bac NGÀY 18/6/2024

ĐB74990
Mã đặc biệt: 15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
G.157985
G.27748433052
G.3813645867412602836953177454774
G.40166149935619098
G.5856136865040924988683006
G.6726553932
G.770105646
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 18/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS MB NGÀY 17/6/2024

ĐB00002
Mã đặc biệt: 12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
G.189539
G.26519614242
G.3367911746517396808347469849217
G.41790490935327588
G.5846462308652513808537207
G.6959746249
G.722721703
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 17/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSMB NGÀY 16/6/2024

ĐB17597
Mã đặc biệt: 13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
G.114213
G.28205725910
G.3340169562066695910891914996769
G.46324937193419350
G.5251624375066683996694629
G.6254366156
G.770329681
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 16/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXMB NGÀY 15/6/2024

ĐB40369
Mã đặc biệt: 8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
G.161635
G.28588589164
G.3823630511815616003830111213463
G.44569184513534889
G.5217304780898715917693106
G.6121026567
G.713779652
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 15/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Miền Bắc NGÀY 14/6/2024

ĐB80287
Mã đặc biệt: 16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
G.134741
G.21660476482
G.3801633302210306289505294414753
G.48777054534014633
G.5210801418279622881456843
G.6716160396
G.759091290
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 14/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSMB NGÀY 13/6/2024

ĐB29826
Mã đặc biệt: 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
G.113498
G.26332115802
G.3277385616393997371901259230960
G.47699285061914221
G.5071894335262198157780943
G.6179216075
G.798354802
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 13/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 12/6/2024

ĐB86255
Mã đặc biệt: 12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
G.111249
G.28712959903
G.3953659837170344839982075720659
G.42837787019694974
G.5125498460925035682622283
G.6675532661
G.754641584
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 12/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS Mien Bac NGÀY 11/6/2024

ĐB17409
Mã đặc biệt: 12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
G.134794
G.20249177554
G.3051507760092021429317334440793
G.46405997337429996
G.5252277553264263792157973
G.6460970823
G.707535214
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 11/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS MB NGÀY 10/6/2024

ĐB44465
Mã đặc biệt: 17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
G.174590
G.24278045659
G.3291963430414475537246163714983
G.42658718793748323
G.5658200094547542959500984
G.6646461869
G.733067692
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 10/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSMB NGÀY 9/6/2024

ĐB29226
Mã đặc biệt: 20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
G.112081
G.20497889159
G.3757650876658006280800924462832
G.47153694432783322
G.5012094189965989897011674
G.6166197692
G.722538419
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 9/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXMB NGÀY 8/6/2024

ĐB63333
Mã đặc biệt: 13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
G.106115
G.20360447710
G.3208141288790480761290540967246
G.48973263640153549
G.5260586191376646477305679
G.6140887883
G.724895866
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 8/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Miền Bắc NGÀY 7/6/2024

ĐB04651
Mã đặc biệt: 11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
G.166342
G.20391251761
G.3534847645006690809446452599819
G.43903916694597593
G.5304304404161733391268586
G.6047611685
G.732965701
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 7/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSMB NGÀY 6/6/2024

ĐB66688
Mã đặc biệt: 5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
G.112104
G.27120688217
G.3422664466312063028160501655725
G.44250482361108859
G.5455650417581750745398341
G.6320047190
G.728071410
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 6/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 5/6/2024

ĐB97856
Mã đặc biệt: 13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC
G.125539
G.26564889467
G.3653787710608335317086524527153
G.44181629545163382
G.5583008218066429231893421
G.6031966620
G.768294432
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 5/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS Mien Bac NGÀY 4/6/2024

ĐB86127
Mã đặc biệt: 13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
G.195915
G.28684137274
G.3108291945885562075218570170057
G.41080380962675179
G.5526061109746151865044996
G.6942278257
G.715821855
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 4/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS MB NGÀY 3/6/2024

ĐB35024
Mã đặc biệt: 19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA
G.146369
G.27660327648
G.3555103278654609394792971406833
G.47020867630895912
G.5928802773980864146897198
G.6225813825
G.778484515
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 3/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSMB NGÀY 2/6/2024

ĐB27070
Mã đặc biệt: 1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
G.102994
G.23629252317
G.3079371460810458062135886817285
G.46972549620270066
G.5943813079291673607770712
G.6000718703
G.799904811
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 2/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXMB NGÀY 1/6/2024

ĐB12612
Mã đặc biệt: 2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY
G.112229
G.25244578001
G.3355408418627880367308678311313
G.44189885579702800
G.5848278011359665954414180
G.6019239877
G.770496819
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 1/6/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Miền Bắc NGÀY 31/5/2024

ĐB06102
Mã đặc biệt: 14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
G.101933
G.20598582337
G.3660920977831470863445133993810
G.46817011585279928
G.5878621823849879428603424
G.6109070092
G.735729004
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 31/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSMB NGÀY 30/5/2024

ĐB98932
Mã đặc biệt: 11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
G.174989
G.26394368861
G.3143715996235608246259981603229
G.45752124435263796
G.5983192483552919227681230
G.6512138128
G.712846832
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 30/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 29/5/2024

ĐB60031
Mã đặc biệt: 7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
G.150514
G.20951454630
G.3361980367641622639898356513439
G.48127704239819883
G.5490975031143535459506000
G.6666096210
G.707205249
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 29/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS Mien Bac NGÀY 28/5/2024

ĐB47490
Mã đặc biệt: 15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
G.172043
G.20983029003
G.3308791515762025167552335705880
G.48291695399811132
G.5081103412380493549148694
G.6232937880
G.763297512
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 28/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XS MB NGÀY 27/5/2024

ĐB72578
Mã đặc biệt: 15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
G.103162
G.22994649185
G.3106943937583675965219450849856
G.45521755906988712
G.5179349001219254104753049
G.6322063620
G.740073252
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 27/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSMB NGÀY 26/5/2024

ĐB53398
Mã đặc biệt: 1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
G.112478
G.21438506275
G.3503690711573615527523778090972
G.41340320831521799
G.5557078345867517329691012
G.6288878459
G.761920833
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 26/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXMB NGÀY 25/5/2024

ĐB09743
Mã đặc biệt: 17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
G.180957
G.25879538612
G.3301659947559693266478099467715
G.47348372394687032
G.5119237503229426314127585
G.6192342319
G.743551023
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 25/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSMB123.com - Tra cứu XSMB 30 ngày thuận tiện và dễ dàng!

Bạn muốn tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây? Hãy đến với XSMB123.com - trang web tra cứu xổ số uy tín và chất lượng hàng đầu hiện nay!

Với XSMB123.com, việc tìm kiếm kết quả XSMB 30 ngày gần nhất trở nên vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin KQXSMB 30 ngày qua, từ những con số may mắn đến thông tin chi tiết về giải thưởng.

XSMB123.com cung cấp toàn bộ những thông tin XSMB trong 30 ngày đầy đủ từ giải 7 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo chính xác. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu XSTD 30 ngày tại đây.

Xem thêm