XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 20/1/2022
G.8 19
G.7 021
G.6 7995 9883 6971
G.5 1912
G.4 60598 40197 02687 17494 32154 22735 38813
G.3 49263 48944
G.2 56280
G.1 37451
ĐB 263295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 13/1/2022
G.8 66
G.7 355
G.6 5693 0704 9824
G.5 7744
G.4 46989 57286 35414 01878 93106 11539 68467
G.3 96836 08565
G.2 78949
G.1 21142
ĐB 483609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 6/1/2022
G.8 06
G.7 410
G.6 3654 1585 6612
G.5 4309
G.4 64782 73187 17979 53558 14293 32029 84530
G.3 82601 36876
G.2 10622
G.1 50377
ĐB 601396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 30/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 30/12/2021
G.8 75
G.7 404
G.6 9385 6570 8095
G.5 0350
G.4 74270 32516 71904 67385 10004 67001 32941
G.3 08079 21758
G.2 64644
G.1 71486
ĐB 149395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 23/12/2021
G.8 86
G.7 967
G.6 7149 0323 2701
G.5 1678
G.4 75219 03249 31074 45689 41016 92096 09630
G.3 88046 42841
G.2 19820
G.1 23748
ĐB 279390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 16/12/2021
G.8 12
G.7 046
G.6 8241 9698 3753
G.5 9383
G.4 95179 94070 69366 01348 52137 66230 68075
G.3 50156 31425
G.2 10779
G.1 61601
ĐB 839949
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 9/12/2021
G.8 69
G.7 222
G.6 5848 1323 4312
G.5 0703
G.4 45398 07004 34740 74908 56131 69823 59470
G.3 50296 03523
G.2 84832
G.1 67590
ĐB 154899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 2/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 2/12/2021
G.8 39
G.7 350
G.6 0339 8134 9812
G.5 8565
G.4 50791 93692 36433 21080 79329 99961 10425
G.3 18212 14051
G.2 30994
G.1 21129
ĐB 947986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/11/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 25/11/2021
G.8 88
G.7 136
G.6 4987 3773 0862
G.5 4190
G.4 42688 63170 22003 01582 51988 90234 56669
G.3 43609 60009
G.2 56578
G.1 48207
ĐB 867903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/11/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 18/11/2021
G.8 06
G.7 159
G.6 7291 9378 9203
G.5 5940
G.4 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641
G.3 72496 80462
G.2 93075
G.1 16879
ĐB 823116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/11/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 11/11/2021
G.8 22
G.7 387
G.6 1300 2516 4846
G.5 5278
G.4 49827 35443 11376 13162 81643 63321 26128
G.3 26778 41879
G.2 85062
G.1 04815
ĐB 047927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/11/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 4/11/2021
G.8 97
G.7 139
G.6 6531 9015 5421
G.5 7550
G.4 72732 15614 05960 72708 60580 52300 35358
G.3 81418 05156
G.2 70563
G.1 70072
ĐB 088654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/10/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 28/10/2021
G.8 30
G.7 586
G.6 8721 5203 0700
G.5 5945
G.4 50142 54675 55355 99068 15413 31618 15107
G.3 01342 59738
G.2 99029
G.1 66123
ĐB 225258
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/10/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 21/10/2021
G.8 92
G.7 049
G.6 9757 9275 3942
G.5 7006
G.4 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019
G.3 14794 40270
G.2 83402
G.1 70786
ĐB 644681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/10/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 14/10/2021
G.8 02
G.7 246
G.6 8161 1612 1851
G.5 4015
G.4 32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060
G.3 38263 72005
G.2 04305
G.1 40040
ĐB 818417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/10/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 7/10/2021
G.8 40
G.7 459
G.6 1096 1404 8371
G.5 5504
G.4 44254 74375 07325 69399 91541 62502 55157
G.3 26554 36026
G.2 60932
G.1 78670
ĐB 966475
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 30/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 30/9/2021
G.8 48
G.7 596
G.6 9563 5595 0925
G.5 6624
G.4 11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616
G.3 69582 04233
G.2 35222
G.1 00849
ĐB 100908
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 23/9/2021
G.8 18
G.7 812
G.6 4846 4905 7292
G.5 0415
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377
G.3 65564 62376
G.2 39074
G.1 81862
ĐB 254244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 16/9/2021
G.8 83
G.7 540
G.6 4864 4611 0947
G.5 4951
G.4 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422
G.3 24332 04670
G.2 22312
G.1 12501
ĐB 817551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 9/9/2021
G.8 98
G.7 459
G.6 6060 1404 9559
G.5 8992
G.4 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632
G.3 42227 74943
G.2 36815
G.1 06796
ĐB 869657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 2/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 2/9/2021
G.8 68
G.7 016
G.6 9774 8447 9940
G.5 6165
G.4 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769
G.3 91845 42036
G.2 73883
G.1 06933
ĐB 844599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 26/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 26/8/2021
G.8 52
G.7 802
G.6 6805 5052 6567
G.5 6601
G.4 08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482
G.3 14566 10272
G.2 85737
G.1 33860
ĐB 825397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 19/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 19/8/2021
G.8 00
G.7 026
G.6 9211 0960 1605
G.5 7422
G.4 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185
G.3 38175 88363
G.2 40725
G.1 41339
ĐB 091975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 12/8/2021
G.8 85
G.7 314
G.6 6576 1101 7390
G.5 6432
G.4 34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041
G.3 13117 92847
G.2 67799
G.1 05322
ĐB 110565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 29/7/2021
G.8 49
G.7 852
G.6 5099 8978 7707
G.5 7826
G.4 29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410
G.3 78485 97538
G.2 05511
G.1 59036
ĐB 965435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 22/7/2021
G.8 20
G.7 254
G.6 5786 9320 6235
G.5 1800
G.4 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462
G.3 43850 99436
G.2 94435
G.1 62247
ĐB 728953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 15/7/2021
G.8 62
G.7 277
G.6 7902 4216 7186
G.5 7795
G.4 14367 55856 45990 02130 04769 74146 18604
G.3 06922 65476
G.2 19303
G.1 69468
ĐB 841437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 8/7/2021
G.8 38
G.7 303
G.6 2945 1103 6379
G.5 4912
G.4 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042
G.3 35260 02951
G.2 11247
G.1 30177
ĐB 392905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 1/7/2021
G.8 19
G.7 360
G.6 2521 7741 9784
G.5 1697
G.4 77648 98743 06883 13965 24952 94515 06980
G.3 20626 11647
G.2 03736
G.1 58452
ĐB 738876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 24/6/2021
G.8 08
G.7 070
G.6 6457 6043 9635
G.5 2989
G.4 11783 40072 92544 26443 86295 33460 27961
G.3 06744 23591
G.2 01483
G.1 90184
ĐB 607212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Định

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.