XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 23/9/2021
G.8 18
G.7 812
G.6 4846 4905 7292
G.5 0415
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377
G.3 65564 62376
G.2 39074
G.1 81862
ĐB 254244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 16/9/2021
G.8 83
G.7 540
G.6 4864 4611 0947
G.5 4951
G.4 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422
G.3 24332 04670
G.2 22312
G.1 12501
ĐB 817551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 9/9/2021
G.8 98
G.7 459
G.6 6060 1404 9559
G.5 8992
G.4 54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632
G.3 42227 74943
G.2 36815
G.1 06796
ĐB 869657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 2/9/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 2/9/2021
G.8 68
G.7 016
G.6 9774 8447 9940
G.5 6165
G.4 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769
G.3 91845 42036
G.2 73883
G.1 06933
ĐB 844599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 26/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 26/8/2021
G.8 52
G.7 802
G.6 6805 5052 6567
G.5 6601
G.4 08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482
G.3 14566 10272
G.2 85737
G.1 33860
ĐB 825397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 19/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 19/8/2021
G.8 00
G.7 026
G.6 9211 0960 1605
G.5 7422
G.4 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185
G.3 38175 88363
G.2 40725
G.1 41339
ĐB 091975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/8/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 12/8/2021
G.8 85
G.7 314
G.6 6576 1101 7390
G.5 6432
G.4 34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041
G.3 13117 92847
G.2 67799
G.1 05322
ĐB 110565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 29/7/2021
G.8 49
G.7 852
G.6 5099 8978 7707
G.5 7826
G.4 29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410
G.3 78485 97538
G.2 05511
G.1 59036
ĐB 965435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 22/7/2021
G.8 20
G.7 254
G.6 5786 9320 6235
G.5 1800
G.4 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462
G.3 43850 99436
G.2 94435
G.1 62247
ĐB 728953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 15/7/2021
G.8 62
G.7 277
G.6 7902 4216 7186
G.5 7795
G.4 14367 55856 45990 02130 04769 74146 18604
G.3 06922 65476
G.2 19303
G.1 69468
ĐB 841437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 8/7/2021
G.8 38
G.7 303
G.6 2945 1103 6379
G.5 4912
G.4 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042
G.3 35260 02951
G.2 11247
G.1 30177
ĐB 392905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/7/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 1/7/2021
G.8 19
G.7 360
G.6 2521 7741 9784
G.5 1697
G.4 77648 98743 06883 13965 24952 94515 06980
G.3 20626 11647
G.2 03736
G.1 58452
ĐB 738876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 24/6/2021
G.8 08
G.7 070
G.6 6457 6043 9635
G.5 2989
G.4 11783 40072 92544 26443 86295 33460 27961
G.3 06744 23591
G.2 01483
G.1 90184
ĐB 607212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 17/6/2021
G.8 62
G.7 965
G.6 9337 8182 6602
G.5 6423
G.4 49064 45523 87819 45223 85564 69689 03168
G.3 33455 25383
G.2 38480
G.1 74724
ĐB 808607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 10/6/2021
G.8 17
G.7 733
G.6 2757 6412 6952
G.5 9433
G.4 22468 55876 68688 77062 81288 77416 41625
G.3 00649 60299
G.2 08095
G.1 33898
ĐB 796132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 3/6/2021
G.8 59
G.7 581
G.6 7804 6823 4097
G.5 9836
G.4 13092 13437 10516 20419 28288 65875 33958
G.3 08978 37479
G.2 27529
G.1 67000
ĐB 234366
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 27/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 27/5/2021
G.8 10
G.7 050
G.6 6041 3781 3603
G.5 3362
G.4 40755 61391 71215 28458 93913 68057 20564
G.3 80369 21054
G.2 32944
G.1 34408
ĐB 692204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 20/5/2021
G.8 40
G.7 118
G.6 4256 8233 2349
G.5 9771
G.4 17374 27659 13839 91668 67131 85041 05483
G.3 42490 34186
G.2 25709
G.1 51307
ĐB 533919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 13/5/2021
G.8 60
G.7 671
G.6 3066 6053 4655
G.5 5358
G.4 42131 68975 68364 10032 37606 94247 01692
G.3 88608 35584
G.2 82611
G.1 84720
ĐB 196372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 6/5/2021
G.8 61
G.7 962
G.6 0808 5663 4252
G.5 4551
G.4 20320 67760 00657 87263 69056 55898 95082
G.3 34590 34866
G.2 95211
G.1 23197
ĐB 355731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 29/4/2021
G.8 88
G.7 229
G.6 3185 4054 7379
G.5 4187
G.4 30083 11113 82614 20659 29550 80305 97931
G.3 21509 81476
G.2 85210
G.1 50624
ĐB 507802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 22/4/2021
G.8 96
G.7 558
G.6 7502 1228 5376
G.5 3945
G.4 09865 69147 37490 50953 37408 64429 93830
G.3 92582 26725
G.2 14905
G.1 42242
ĐB 834859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 15/4/2021
G.8 68
G.7 053
G.6 9585 9844 3705
G.5 8808
G.4 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307
G.3 99696 94980
G.2 40507
G.1 66399
ĐB 572250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 8/4/2021
G.8 72
G.7 468
G.6 4167 2250 7415
G.5 1586
G.4 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729
G.3 79520 07678
G.2 25906
G.1 53860
ĐB 418531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 1/4/2021
G.8 85
G.7 935
G.6 4083 4501 3923
G.5 8983
G.4 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447
G.3 75082 12970
G.2 83170
G.1 82988
ĐB 110662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 25/3/2021
G.8 39
G.7 262
G.6 0128 2937 2950
G.5 6392
G.4 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028
G.3 08554 53951
G.2 69198
G.1 96904
ĐB 151343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 18/3/2021
G.8 74
G.7 561
G.6 9137 0933 5749
G.5 1069
G.4 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919
G.3 27051 47082
G.2 90447
G.1 85005
ĐB 744377
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 11/3/2021
G.8 30
G.7 279
G.6 9684 7284 1145
G.5 6441
G.4 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950
G.3 84922 35625
G.2 12931
G.1 94576
ĐB 028186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 4/3/2021
G.8 03
G.7 252
G.6 6156 7962 2308
G.5 7158
G.4 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613
G.3 26357 84084
G.2 14498
G.1 26804
ĐB 046984
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/2/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 25/2/2021
G.8 57
G.7 807
G.6 6847 6142 3126
G.5 8418
G.4 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675
G.3 65703 43123
G.2 35054
G.1 85941
ĐB 251659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Định

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.