XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBDI NGÀY 23/5/2024

G.852
G.7814
G.6298596819431
G.56578
G.456586313092770997043681733247342717
G.34893881618
G.263991
G.146247
ĐB725475
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 23/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMT 27/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Trung 27-5 chính xác 100

SXBDI NGÀY 16/5/2024

G.856
G.7356
G.6552388004872
G.56066
G.400875729441542645424374766315280669
G.37928303641
G.218448
G.158606
ĐB229333
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 16/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 9/5/2024

G.837
G.7833
G.6991009090857
G.53793
G.424812012745636016754697006616334906
G.38841401286
G.223277
G.188904
ĐB051442
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 9/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 2/5/2024

G.809
G.7676
G.6725098797905
G.53343
G.477545118812375557082843928573537917
G.36268936338
G.293687
G.160719
ĐB517422
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 2/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 25/4/2024

G.898
G.7288
G.6518632117358
G.54623
G.462990977574311751659471741998720573
G.30770472501
G.294393
G.116539
ĐB288648
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 25/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI NGÀY 18/4/2024

G.825
G.7493
G.6511536319334
G.59579
G.414184360743929725331033366041192149
G.34321233240
G.206731
G.184329
ĐB645366
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 18/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBDI NGÀY 11/4/2024

G.840
G.7178
G.6016828120482
G.55765
G.426779146823323361033170998348316241
G.39343553438
G.219714
G.109089
ĐB413781
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 11/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 4/4/2024

G.841
G.7939
G.6938300068297
G.55660
G.439118594606762781154309348787128260
G.34520649292
G.213620
G.173965
ĐB217426
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 4/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 28/3/2024

G.893
G.7559
G.6307125787629
G.57583
G.442052838475794832345236798372323086
G.35856079183
G.255250
G.147528
ĐB315683
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 28/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 21/3/2024

G.865
G.7800
G.6094366535909
G.57877
G.423750896878147059966354532592007042
G.39764140616
G.237642
G.179228
ĐB666069
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 21/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI NGÀY 14/3/2024

G.807
G.7197
G.6556754544818
G.52994
G.419957397110329252230125751114013591
G.38472623878
G.238963
G.130935
ĐB849263
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 14/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBDI NGÀY 7/3/2024

G.887
G.7908
G.6791089983137
G.51238
G.457395340923843637033957621719354342
G.32349641802
G.208092
G.187093
ĐB950417
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 7/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 29/2/2024

G.823
G.7416
G.6965631201715
G.58933
G.481727171229029886210368903702636895
G.30005051940
G.274210
G.139084
ĐB525120
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 29/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 22/2/2024

G.838
G.7931
G.6619771050980
G.50249
G.431410070231841094324441353355133641
G.36565811286
G.234325
G.125964
ĐB070593
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 22/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 15/2/2024

G.897
G.7630
G.6883508912350
G.53678
G.412959363247185830329450940656571736
G.34171867094
G.261133
G.124562
ĐB159648
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 15/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI NGÀY 8/2/2024

G.879
G.7898
G.6203440967336
G.59783
G.488211902229705552001478409862649966
G.39665968741
G.282442
G.169623
ĐB642864
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 8/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBDI NGÀY 1/2/2024

G.867
G.7225
G.6909221413486
G.51539
G.408950786546244936693639053813912592
G.35352120317
G.247581
G.199299
ĐB348464
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 1/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 25/1/2024

G.821
G.7292
G.6781301305387
G.51961
G.453646350524226681277767094309115245
G.36288327152
G.279947
G.104761
ĐB037760
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 25/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 18/1/2024

G.840
G.7820
G.6341458747685
G.53725
G.489977610493284008528763506451770504
G.32926445132
G.209504
G.126456
ĐB355932
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 18/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 11/1/2024

G.898
G.7562
G.6175833543180
G.50003
G.423329187594900615156206370656112837
G.36868458496
G.246753
G.109146
ĐB440661
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 11/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI NGÀY 4/1/2024

G.832
G.7920
G.6231077388208
G.50040
G.407061707450454927717685761826526626
G.32302134424
G.286251
G.148209
ĐB443605
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 4/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBDI NGÀY 28/12/2023

G.847
G.7616
G.6709885130509
G.50239
G.498709334288501026331982051693508352
G.33023317306
G.234870
G.116682
ĐB579838
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 28/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 21/12/2023

G.824
G.7691
G.6576703758237
G.50417
G.472130106087533390784515198401936016
G.37689572274
G.296805
G.189335
ĐB509339
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 21/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 14/12/2023

G.843
G.7437
G.6876186148569
G.53818
G.466567392857503118375533252201172107
G.33980774150
G.273682
G.192864
ĐB987011
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 14/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 7/12/2023

G.874
G.7989
G.6598592311046
G.50398
G.458477312726038220608443254623079929
G.38846702281
G.214423
G.161434
ĐB875543
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 7/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI NGÀY 30/11/2023

G.829
G.7343
G.6930024593847
G.55911
G.463293964889793832866094679778393338
G.31625553964
G.232734
G.125564
ĐB832616
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 30/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBDI NGÀY 23/11/2023

G.870
G.7011
G.6971543199182
G.59733
G.482411555233447066489360696709346304
G.39724245660
G.214214
G.101813
ĐB700957
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 23/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Định NGÀY 16/11/2023

G.864
G.7233
G.6438780471648
G.56506
G.475356623045056176215678806039819087
G.30817793481
G.259635
G.128510
ĐB835628
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 16/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBDI NGÀY 9/11/2023

G.832
G.7034
G.6261650919712
G.51219
G.421718538786840954187516867476567615
G.37345242091
G.257712
G.159677
ĐB393574
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 9/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Định NGÀY 2/11/2023

G.875
G.7007
G.6008902298044
G.53969
G.453638200979661114817660979205592625
G.32369417712
G.201401
G.179029
ĐB943306
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 2/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm