XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 17/6/2021
G.8 62
G.7 965
G.6 9337 8182 6602
G.5 6423
G.4 49064 45523 87819 45223 85564 69689 03168
G.3 33455 25383
G.2 38480
G.1 74724
ĐB 808607
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 10/6/2021
G.8 17
G.7 733
G.6 2757 6412 6952
G.5 9433
G.4 22468 55876 68688 77062 81288 77416 41625
G.3 00649 60299
G.2 08095
G.1 33898
ĐB 796132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/6/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 3/6/2021
G.8 59
G.7 581
G.6 7804 6823 4097
G.5 9836
G.4 13092 13437 10516 20419 28288 65875 33958
G.3 08978 37479
G.2 27529
G.1 67000
ĐB 234366
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 27/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 27/5/2021
G.8 10
G.7 050
G.6 6041 3781 3603
G.5 3362
G.4 40755 61391 71215 28458 93913 68057 20564
G.3 80369 21054
G.2 32944
G.1 34408
ĐB 692204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 20/5/2021
G.8 40
G.7 118
G.6 4256 8233 2349
G.5 9771
G.4 17374 27659 13839 91668 67131 85041 05483
G.3 42490 34186
G.2 25709
G.1 51307
ĐB 533919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 13/5/2021
G.8 60
G.7 671
G.6 3066 6053 4655
G.5 5358
G.4 42131 68975 68364 10032 37606 94247 01692
G.3 88608 35584
G.2 82611
G.1 84720
ĐB 196372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/5/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 6/5/2021
G.8 61
G.7 962
G.6 0808 5663 4252
G.5 4551
G.4 20320 67760 00657 87263 69056 55898 95082
G.3 34590 34866
G.2 95211
G.1 23197
ĐB 355731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 29/4/2021
G.8 88
G.7 229
G.6 3185 4054 7379
G.5 4187
G.4 30083 11113 82614 20659 29550 80305 97931
G.3 21509 81476
G.2 85210
G.1 50624
ĐB 507802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 22/4/2021
G.8 96
G.7 558
G.6 7502 1228 5376
G.5 3945
G.4 09865 69147 37490 50953 37408 64429 93830
G.3 92582 26725
G.2 14905
G.1 42242
ĐB 834859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 15/4/2021
G.8 68
G.7 053
G.6 9585 9844 3705
G.5 8808
G.4 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307
G.3 99696 94980
G.2 40507
G.1 66399
ĐB 572250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 8/4/2021
G.8 72
G.7 468
G.6 4167 2250 7415
G.5 1586
G.4 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729
G.3 79520 07678
G.2 25906
G.1 53860
ĐB 418531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/4/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 1/4/2021
G.8 85
G.7 935
G.6 4083 4501 3923
G.5 8983
G.4 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447
G.3 75082 12970
G.2 83170
G.1 82988
ĐB 110662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 25/3/2021
G.8 39
G.7 262
G.6 0128 2937 2950
G.5 6392
G.4 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028
G.3 08554 53951
G.2 69198
G.1 96904
ĐB 151343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 18/3/2021
G.8 74
G.7 561
G.6 9137 0933 5749
G.5 1069
G.4 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919
G.3 27051 47082
G.2 90447
G.1 85005
ĐB 744377
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 11/3/2021
G.8 30
G.7 279
G.6 9684 7284 1145
G.5 6441
G.4 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950
G.3 84922 35625
G.2 12931
G.1 94576
ĐB 028186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/3/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 4/3/2021
G.8 03
G.7 252
G.6 6156 7962 2308
G.5 7158
G.4 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613
G.3 26357 84084
G.2 14498
G.1 26804
ĐB 046984
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/2/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 25/2/2021
G.8 57
G.7 807
G.6 6847 6142 3126
G.5 8418
G.4 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675
G.3 65703 43123
G.2 35054
G.1 85941
ĐB 251659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/2/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 18/2/2021
G.8 94
G.7 951
G.6 9361 7690 0853
G.5 9880
G.4 80572 22109 63188 08008 63187 01655 89543
G.3 27543 10117
G.2 37184
G.1 78455
ĐB 254083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/2/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 11/2/2021
G.8 60
G.7 203
G.6 2743 1594 4628
G.5 0513
G.4 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715
G.3 02600 68565
G.2 70413
G.1 23973
ĐB 195389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/2/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 4/2/2021
G.8 85
G.7 130
G.6 5952 0387 7041
G.5 8952
G.4 61732 42537 91981 63607 57266 54404 26520
G.3 05710 40264
G.2 00554
G.1 11680
ĐB 252839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/1/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 28/1/2021
G.8 57
G.7 507
G.6 5205 1764 7783
G.5 3635
G.4 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940
G.3 47438 89045
G.2 52882
G.1 08276
ĐB 410039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/1/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 21/1/2021
G.8 13
G.7 679
G.6 8341 9116 2478
G.5 8744
G.4 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200
G.3 24701 54754
G.2 34803
G.1 57275
ĐB 616386
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/1/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 14/1/2021
G.8 71
G.7 818
G.6 1075 8274 6474
G.5 4551
G.4 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303
G.3 61074 24806
G.2 05613
G.1 97274
ĐB 979812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/1/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 7/1/2021
G.8 73
G.7 712
G.6 9368 6982 8068
G.5 5008
G.4 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412
G.3 58830 00364
G.2 38289
G.1 33539
ĐB 405136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/12/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 31/12/2020
G.8 39
G.7 484
G.6 8983 0097 4509
G.5 4898
G.4 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739
G.3 40130 46474
G.2 25419
G.1 56417
ĐB 092956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/12/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 24/12/2020
G.8 33
G.7 329
G.6 4560 7694 7484
G.5 1340
G.4 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884
G.3 26917 13127
G.2 40955
G.1 61351
ĐB 600674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/12/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 17/12/2020
G.8 98
G.7 707
G.6 0632 4012 8147
G.5 2908
G.4 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203
G.3 36732 41255
G.2 98887
G.1 96328
ĐB 746261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/12/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 10/12/2020
G.8 45
G.7 399
G.6 0573 1709 2263
G.5 1620
G.4 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149
G.3 63950 74798
G.2 33633
G.1 57645
ĐB 401947
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/12/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 3/12/2020
G.8 76
G.7 795
G.6 5330 2549 2155
G.5 8501
G.4 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226
G.3 26797 94589
G.2 21678
G.1 86757
ĐB 923015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 26/11/2020

Giải XSBDI
»
XSBDI 26/11/2020
G.8 03
G.7 289
G.6 7980 1537 8225
G.5 8438
G.4 03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916
G.3 15243 22080
G.2 10772
G.1 66379
ĐB 348962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Định

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.