XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 30/6/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 30/6/2022
G.8 40
G.7 492
G.6 8740 1656 1023
G.5 8746
G.4 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240
G.3 81069 16172
G.2 60519
G.1 97395
ĐB 698427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/6/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 23/6/2022
G.8 79
G.7 991
G.6 2856 1360 4823
G.5 6504
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866
G.3 71812 16421
G.2 40534
G.1 59223
ĐB 499819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/6/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 16/6/2022
G.8 25
G.7 390
G.6 6009 8437 3388
G.5 8809
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453
G.3 09262 63223
G.2 20893
G.1 61139
ĐB 566588
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/6/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 9/6/2022
G.8 45
G.7 422
G.6 6730 0840 1567
G.5 2863
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245
G.3 32059 75461
G.2 51480
G.1 47055
ĐB 232474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 2/6/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 2/6/2022
G.8 14
G.7 958
G.6 5061 2231 0536
G.5 7625
G.4 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049
G.3 74619 91898
G.2 37785
G.1 10822
ĐB 607705
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 26/5/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 26/5/2022
G.8 14
G.7 863
G.6 3735 3988 4253
G.5 7299
G.4 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657
G.3 27637 26178
G.2 81013
G.1 98922
ĐB 660307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 19/5/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 19/5/2022
G.8 23
G.7 108
G.6 4055 7121 1913
G.5 5457
G.4 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627
G.3 52186 96993
G.2 00506
G.1 09880
ĐB 050702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/5/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 12/5/2022
G.8 60
G.7 075
G.6 1374 0743 6645
G.5 4730
G.4 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268
G.3 82068 85150
G.2 79779
G.1 61180
ĐB 993623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 5/5/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 5/5/2022
G.8 06
G.7 527
G.6 8684 1714 7397
G.5 1525
G.4 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545
G.3 58421 04233
G.2 12118
G.1 35280
ĐB 040287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/4/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 28/4/2022
G.8 39
G.7 444
G.6 5027 7535 0922
G.5 0622
G.4 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926
G.3 31817 27556
G.2 18429
G.1 40354
ĐB 588617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/4/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 21/4/2022
G.8 70
G.7 880
G.6 1282 2343 3664
G.5 0398
G.4 33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351
G.3 68495 30843
G.2 47574
G.1 58765
ĐB 841832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/4/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 14/4/2022
G.8 10
G.7 457
G.6 4741 9406 2913
G.5 5938
G.4 30109 28347 99075 68767 40077 22056 12122
G.3 56457 57260
G.2 61357
G.1 08461
ĐB 514084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/4/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 7/4/2022
G.8 92
G.7 151
G.6 5329 7556 5305
G.5 3137
G.4 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718
G.3 07550 37855
G.2 13130
G.1 04193
ĐB 721744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/3/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 31/3/2022
G.8 96
G.7 820
G.6 1199 3343 2046
G.5 7213
G.4 49790 25769 76066 89524 27279 67914 73883
G.3 74116 25801
G.2 98013
G.1 56150
ĐB 617205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/3/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 24/3/2022
G.8 55
G.7 900
G.6 6583 2718 9177
G.5 8332
G.4 34481 97552 16789 72165 73828 67057 84704
G.3 71670 60369
G.2 52523
G.1 18836
ĐB 167560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/3/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 17/3/2022
G.8 54
G.7 045
G.6 7421 5370 2455
G.5 5191
G.4 92503 96538 23551 45749 60543 24176 50998
G.3 77831 94872
G.2 14941
G.1 21686
ĐB 208286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/3/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 10/3/2022
G.8 34
G.7 795
G.6 1987 0959 3734
G.5 2999
G.4 77066 50189 33786 06345 42885 91265 98438
G.3 07366 03100
G.2 66245
G.1 06487
ĐB 069600
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/3/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 3/3/2022
G.8 21
G.7 821
G.6 6348 4204 3240
G.5 6598
G.4 37652 40914 17355 62390 92373 05111 96637
G.3 17860 85475
G.2 53760
G.1 74826
ĐB 506350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/2/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 24/2/2022
G.8 67
G.7 225
G.6 2261 1469 2970
G.5 5401
G.4 43997 11066 10592 48501 82058 75258 48385
G.3 21014 09876
G.2 17051
G.1 28991
ĐB 439827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/2/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 17/2/2022
G.8 54
G.7 707
G.6 0505 1273 0219
G.5 8318
G.4 98841 89745 34535 75850 10299 79772 75179
G.3 65389 53662
G.2 04502
G.1 51702
ĐB 397297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/2/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 10/2/2022
G.8 21
G.7 500
G.6 9366 3453 5402
G.5 0066
G.4 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804
G.3 21841 47091
G.2 60490
G.1 56804
ĐB 999180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/2/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 3/2/2022
G.8 42
G.7 710
G.6 1771 7950 3101
G.5 5511
G.4 89378 79091 82700 75500 49815 79730 44553
G.3 56013 12086
G.2 46485
G.1 92958
ĐB 582304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 27/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 27/1/2022
G.8 50
G.7 697
G.6 9894 9244 5571
G.5 7718
G.4 50687 62077 78156 90349 06387 13105 52735
G.3 09531 20171
G.2 40790
G.1 45814
ĐB 496870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 20/1/2022
G.8 19
G.7 021
G.6 7995 9883 6971
G.5 1912
G.4 60598 40197 02687 17494 32154 22735 38813
G.3 49263 48944
G.2 56280
G.1 37451
ĐB 263295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 13/1/2022
G.8 66
G.7 355
G.6 5693 0704 9824
G.5 7744
G.4 46989 57286 35414 01878 93106 11539 68467
G.3 96836 08565
G.2 78949
G.1 21142
ĐB 483609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/1/2022

Giải XSBDI
»
XSBDI 6/1/2022
G.8 06
G.7 410
G.6 3654 1585 6612
G.5 4309
G.4 64782 73187 17979 53558 14293 32029 84530
G.3 82601 36876
G.2 10622
G.1 50377
ĐB 601396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 30/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 30/12/2021
G.8 75
G.7 404
G.6 9385 6570 8095
G.5 0350
G.4 74270 32516 71904 67385 10004 67001 32941
G.3 08079 21758
G.2 64644
G.1 71486
ĐB 149395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 23/12/2021
G.8 86
G.7 967
G.6 7149 0323 2701
G.5 1678
G.4 75219 03249 31074 45689 41016 92096 09630
G.3 88046 42841
G.2 19820
G.1 23748
ĐB 279390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 16/12/2021
G.8 12
G.7 046
G.6 8241 9698 3753
G.5 9383
G.4 95179 94070 69366 01348 52137 66230 68075
G.3 50156 31425
G.2 10779
G.1 61601
ĐB 839949
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/12/2021

Giải XSBDI
»
XSBDI 9/12/2021
G.8 69
G.7 222
G.6 5848 1323 4312
G.5 0703
G.4 45398 07004 34740 74908 56131 69823 59470
G.3 50296 03523
G.2 84832
G.1 67590
ĐB 154899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Định

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.