XSBDI 30 Ngày - Kết Quả XSBDI 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 26/1/2023

G.892
G.7285
G.6728403331036
G.52800
G.488289466412780808054267828413840773
G.31222927113
G.244133
G.192648
ĐB097317
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 26/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Bình Định

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 19/1/2023

G.817
G.7914
G.6286326485929
G.52526
G.407785047373258322739761512414617303
G.32179486617
G.274110
G.115828
ĐB346270
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 19/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 12/1/2023

G.803
G.7886
G.6560023736080
G.55316
G.494219968451414500359860455925922509
G.34607644087
G.298236
G.144753
ĐB707383
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 12/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 5/1/2023

G.895
G.7430
G.6683076434492
G.58182
G.489731768172595084838738851832305092
G.36296323835
G.209472
G.181002
ĐB714799
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 5/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 29/12/2022

G.888
G.7972
G.6072243142210
G.50655
G.425116221389301990701757079305530445
G.35219356949
G.206518
G.148834
ĐB889134
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 29/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 22/12/2022

G.818
G.7180
G.6491181860819
G.59920
G.451865749754150819594138269813053954
G.38081635586
G.200602
G.182164
ĐB751877
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 22/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 15/12/2022

G.807
G.7805
G.6383669130605
G.54720
G.422480985464726252058360461574540836
G.39640118809
G.227566
G.109580
ĐB962043
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 15/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 8/12/2022

G.843
G.7415
G.6636358001311
G.56307
G.487612220556756300211440422216086249
G.39609154986
G.255306
G.195782
ĐB242193
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 8/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 1/12/2022

G.869
G.7239
G.6888912664364
G.57791
G.496637052161561124227345824239860553
G.37567124438
G.230257
G.142478
ĐB044031
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 1/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 24/11/2022

G.868
G.7134
G.6131818994528
G.59420
G.430859630832721173379134406332056824
G.38063965062
G.282039
G.160794
ĐB113652
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 24/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 17/11/2022

G.872
G.7388
G.6073247744508
G.54130
G.400172957559787810021761167690524274
G.37604097036
G.235432
G.114088
ĐB246429
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 17/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 10/11/2022

G.816
G.7358
G.6351220898498
G.52029
G.465177145347328359006209951379324049
G.35666751827
G.296030
G.175042
ĐB341134
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 10/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 3/11/2022

G.816
G.7227
G.6410109811641
G.59713
G.438559173688857633259503899301108850
G.36323036570
G.291966
G.113023
ĐB485958
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 3/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 27/10/2022

G.833
G.7652
G.6616201963381
G.54239
G.478049321881807270206147078743222471
G.30935255219
G.222449
G.196717
ĐB131735
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 27/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 20/10/2022

G.889
G.7785
G.6387995955873
G.53216
G.486903184981121936410676097229424810
G.38046789196
G.251487
G.139224
ĐB028549
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 20/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 13/10/2022

G.828
G.7260
G.6082047361453
G.56721
G.480977089781317152089888497964078803
G.39888816233
G.269258
G.113996
ĐB016107
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 13/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 6/10/2022

G.887
G.7305
G.6599954615900
G.53780
G.454057179021876961616934382808576426
G.31931756379
G.249650
G.147829
ĐB749896
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 6/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 29/9/2022

G.800
G.7938
G.6684801384636
G.58302
G.423385020180842840435641000599230881
G.37014761044
G.212791
G.153124
ĐB544167
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 29/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 22/9/2022

G.818
G.7944
G.6413186122352
G.51842
G.416729055415561617285954337055775716
G.32818531491
G.296695
G.176538
ĐB337142
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 22/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 15/9/2022

G.831
G.7237
G.6892161477397
G.50764
G.450992296656063317933106207570473797
G.31013235319
G.287567
G.157815
ĐB532612
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 15/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 8/9/2022

G.836
G.7295
G.6046765252473
G.56357
G.400362329558393186015181509260945044
G.39801468684
G.236499
G.105379
ĐB989287
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 8/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 1/9/2022

G.838
G.7403
G.6510589355137
G.53861
G.415453355415294591127284542249385849
G.36049956328
G.242231
G.105485
ĐB017689
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 1/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 25/8/2022

G.896
G.7634
G.6643964386466
G.57553
G.437214140502516695713640337273193892
G.38085470274
G.239826
G.168340
ĐB816871
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 25/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 18/8/2022

G.827
G.7406
G.6035657410334
G.51195
G.474803720909795485615273294276130317
G.37602074406
G.217149
G.182544
ĐB619986
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 18/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 11/8/2022

G.826
G.7306
G.6184666441221
G.58009
G.460435584092508775455928052474241885
G.38238986726
G.278718
G.106257
ĐB071656
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 11/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 4/8/2022

G.865
G.7958
G.6404892994923
G.51721
G.470705809401123684354782298875180619
G.37334305403
G.236332
G.180581
ĐB244331
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 4/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 28/7/2022

G.810
G.7027
G.6484332965917
G.51847
G.442525981300330306289748895865882237
G.37100330523
G.257172
G.157802
ĐB122677
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 28/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 21/7/2022

G.873
G.7120
G.6770678955482
G.51761
G.495858493304676890146976717034255435
G.39135693290
G.282652
G.107352
ĐB460324
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 21/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 14/7/2022

G.817
G.7729
G.6028423686577
G.59808
G.478099545970701833958914405596975912
G.37229402101
G.282989
G.191858
ĐB472220
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 14/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDIThứ 5
»
XSBDI 7/7/2022

G.840
G.7528
G.6988895505556
G.56989
G.494284649449640408687638670372874485
G.33438056912
G.241472
G.125170
ĐB216860
0123456789
Bảng thống kê loto XSBDI 7/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBDI 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Định 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBDI 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBDI trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm