XSBP 30 Ngày - Kết Quả XSBP 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 14/5/2022

Giải XSBP
»
XSBP 14/5/2022
G.8 03
G.7 330
G.6 6179 3117 1309
G.5 2198
G.4 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978
G.3 25252 48798
G.2 72733
G.1 05230
ĐB 765353
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 7/5/2022

Giải XSBP
»
XSBP 7/5/2022
G.8 55
G.7 324
G.6 8211 9624 0520
G.5 0621
G.4 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201
G.3 31251 92604
G.2 18012
G.1 91609
ĐB 827262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/4/2022

Giải XSBP
»
XSBP 30/4/2022
G.8 27
G.7 602
G.6 4804 3274 2226
G.5 7708
G.4 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541
G.3 84001 76822
G.2 92318
G.1 67049
ĐB 198358
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/4/2022

Giải XSBP
»
XSBP 23/4/2022
G.8 93
G.7 394
G.6 4812 3273 6880
G.5 2053
G.4 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461
G.3 29196 40081
G.2 49798
G.1 75144
ĐB 459149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/4/2022

Giải XSBP
»
XSBP 16/4/2022
G.8 18
G.7 289
G.6 5545 0300 9321
G.5 7226
G.4 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876
G.3 98692 12772
G.2 45297
G.1 57428
ĐB 576870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/4/2022

Giải XSBP
»
XSBP 9/4/2022
G.8 42
G.7 118
G.6 4824 5108 2699
G.5 3307
G.4 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831
G.3 70807 68537
G.2 06625
G.1 91800
ĐB 735286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/4/2022

Giải XSBP
»
XSBP 2/4/2022
G.8 20
G.7 237
G.6 3377 9834 6713
G.5 7880
G.4 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863
G.3 61275 30945
G.2 34863
G.1 38905
ĐB 948343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/3/2022

Giải XSBP
»
XSBP 26/3/2022
G.8 43
G.7 141
G.6 5211 6387 5454
G.5 1585
G.4 04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607
G.3 83465 50239
G.2 34273
G.1 49657
ĐB 244634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/3/2022

Giải XSBP
»
XSBP 19/3/2022
G.8 28
G.7 745
G.6 2126 9607 7849
G.5 3432
G.4 84273 33811 84939 99710 84622 84775 54687
G.3 66904 41075
G.2 29549
G.1 65145
ĐB 654027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/3/2022

Giải XSBP
»
XSBP 12/3/2022
G.8 19
G.7 403
G.6 0099 6750 7424
G.5 3714
G.4 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640
G.3 84813 73633
G.2 42819
G.1 91356
ĐB 843639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/3/2022

Giải XSBP
»
XSBP 5/3/2022
G.8 14
G.7 620
G.6 3517 1731 9876
G.5 5383
G.4 60399 15433 37790 00770 95912 82514 82659
G.3 87730 82037
G.2 00605
G.1 05752
ĐB 642505
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/2/2022

Giải XSBP
»
XSBP 26/2/2022
G.8 90
G.7 893
G.6 6511 6691 7664
G.5 7915
G.4 82353 32188 89102 23352 74592 35289 48203
G.3 32796 33925
G.2 23556
G.1 06091
ĐB 144704
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/2/2022

Giải XSBP
»
XSBP 19/2/2022
G.8 74
G.7 168
G.6 9495 9140 3682
G.5 9474
G.4 89223 21091 49819 44471 65835 77717 19087
G.3 44002 16736
G.2 19314
G.1 98401
ĐB 086327
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/2/2022

Giải XSBP
»
XSBP 12/2/2022
G.8 43
G.7 120
G.6 0088 5614 7223
G.5 7546
G.4 03564 31649 60087 41823 56307 89992 29777
G.3 93987 26656
G.2 35218
G.1 21850
ĐB 509410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/2/2022

Giải XSBP
»
XSBP 5/2/2022
G.8 78
G.7 470
G.6 4253 4013 6283
G.5 1800
G.4 09510 62869 29109 72202 01572 96683 50259
G.3 13722 05455
G.2 08546
G.1 04667
ĐB 561331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 29/1/2022

Giải XSBP
»
XSBP 29/1/2022
G.8 70
G.7 113
G.6 6939 0564 0807
G.5 4047
G.4 62232 19341 78374 08683 86599 90505 23781
G.3 23891 34465
G.2 45860
G.1 41014
ĐB 291711
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 22/1/2022

Giải XSBP
»
XSBP 22/1/2022
G.8 56
G.7 633
G.6 2937 6046 4567
G.5 0568
G.4 38769 07255 37754 76220 46984 68371 51446
G.3 81490 54950
G.2 30928
G.1 81685
ĐB 858025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 15/1/2022

Giải XSBP
»
XSBP 15/1/2022
G.8 18
G.7 384
G.6 5847 9723 4684
G.5 6468
G.4 23306 89692 47638 63010 30436 20871 44764
G.3 93470 13079
G.2 80245
G.1 91434
ĐB 021784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 8/1/2022

Giải XSBP
»
XSBP 8/1/2022
G.8 61
G.7 636
G.6 2560 5042 6629
G.5 4561
G.4 16429 28671 85267 41203 74119 06415 06168
G.3 72411 00263
G.2 23400
G.1 10289
ĐB 123449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 1/1/2022

Giải XSBP
»
XSBP 1/1/2022
G.8 11
G.7 772
G.6 6231 7782 6140
G.5 2283
G.4 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585
G.3 71043 75612
G.2 08091
G.1 48262
ĐB 110449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 25/12/2021

Giải XSBP
»
XSBP 25/12/2021
G.8 13
G.7 452
G.6 1748 5932 0041
G.5 5186
G.4 02519 81852 53445 06023 46357 69721 11140
G.3 12257 71858
G.2 26999
G.1 35228
ĐB 565398
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 18/12/2021

Giải XSBP
»
XSBP 18/12/2021
G.8 53
G.7 735
G.6 5806 1633 9272
G.5 2019
G.4 43746 76112 80021 49854 38239 65608 02023
G.3 93056 33398
G.2 81355
G.1 05170
ĐB 605091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 11/12/2021

Giải XSBP
»
XSBP 11/12/2021
G.8 94
G.7 767
G.6 1358 2714 4238
G.5 6860
G.4 66596 51519 04904 85699 78920 63083 68712
G.3 10007 30332
G.2 77564
G.1 73077
ĐB 658796
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 4/12/2021

Giải XSBP
»
XSBP 4/12/2021
G.8 29
G.7 886
G.6 1615 6973 0345
G.5 6432
G.4 88105 27241 05843 55782 94724 41472 33097
G.3 86488 25660
G.2 08636
G.1 52723
ĐB 595167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/11/2021

Giải XSBP
»
XSBP 27/11/2021
G.8 70
G.7 664
G.6 1746 3186 8389
G.5 2814
G.4 35730 05728 98460 81025 00604 02670 62080
G.3 46185 58684
G.2 81523
G.1 71128
ĐB 983112
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/11/2021

Giải XSBP
»
XSBP 20/11/2021
G.8 81
G.7 113
G.6 6377 5489 1733
G.5 3662
G.4 34235 00814 65156 11746 13971 58709 95934
G.3 57109 81504
G.2 07046
G.1 42230
ĐB 577002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/11/2021

Giải XSBP
»
XSBP 13/11/2021
G.8 62
G.7 197
G.6 1005 0997 1098
G.5 8586
G.4 55962 96606 58379 87855 34951 08524 01813
G.3 20607 88320
G.2 71646
G.1 31804
ĐB 404010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/11/2021

Giải XSBP
»
XSBP 6/11/2021
G.8 73
G.7 677
G.6 1516 9624 7210
G.5 1310
G.4 36418 00492 65746 71442 56277 53239 91920
G.3 35630 67508
G.2 80217
G.1 51483
ĐB 459164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/10/2021

Giải XSBP
»
XSBP 30/10/2021
G.8 20
G.7 415
G.6 5197 8134 1312
G.5 5864
G.4 28832 00238 42448 33971 04150 60824 54441
G.3 34876 61399
G.2 91497
G.1 67247
ĐB 175730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/10/2021

Giải XSBP
»
XSBP 23/10/2021
G.8 15
G.7 138
G.6 2335 1182 9840
G.5 2575
G.4 68035 54080 48988 89750 05125 61067 40348
G.3 99993 72960
G.2 73115
G.1 79665
ĐB 180266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bình Phước

XSBP 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Phước 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBP 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBP trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.