XSBT 30 Ngày - Kết Quả XSBT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBT NGÀY 28/5/2024

G.857
G.7344
G.6113533397757
G.50484
G.496694079210151167819620123495866028
G.30430589095
G.287536
G.140274
ĐB851323
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 28/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 28/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 28-5 chính xác 100

SXBT NGÀY 21/5/2024

G.853
G.7509
G.6846268192952
G.59922
G.418925070819742369570540292167949079
G.34087749209
G.213923
G.176808
ĐB661030
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 21/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 14/5/2024

G.825
G.7491
G.6726284045765
G.55226
G.488289534440675850088157113382311824
G.37642145465
G.254704
G.177260
ĐB897285
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 14/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 7/5/2024

G.874
G.7510
G.6549824722610
G.59812
G.462580909330406672333125935472202735
G.38820068987
G.282587
G.144619
ĐB991172
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 7/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 30/4/2024

G.817
G.7468
G.6989193903804
G.50756
G.456327793158638882081369967656511958
G.35647918369
G.216194
G.115298
ĐB436064
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 30/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT NGÀY 23/4/2024

G.856
G.7881
G.6572173193495
G.54541
G.482281841105609508463456242945508337
G.30739893827
G.271334
G.147900
ĐB563964
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 23/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBT NGÀY 16/4/2024

G.823
G.7512
G.6291163890517
G.55409
G.445268610994927885738995719387094737
G.34794672722
G.203955
G.141764
ĐB637925
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 16/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 9/4/2024

G.881
G.7590
G.6597495335388
G.53690
G.467860705706517852720473941473814307
G.39484484680
G.208401
G.174098
ĐB915430
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 9/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 2/4/2024

G.850
G.7272
G.6437730516707
G.54926
G.436973978924422908980373263165053524
G.36695703300
G.281009
G.130856
ĐB234272
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 2/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 26/3/2024

G.811
G.7917
G.6392546779040
G.55071
G.452864710074757760214199977506008019
G.38934710737
G.208723
G.199350
ĐB742973
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 26/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT NGÀY 19/3/2024

G.890
G.7934
G.6503160563920
G.58958
G.421867938617736054999229965951167031
G.33027796249
G.216270
G.118424
ĐB817660
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 19/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBT NGÀY 12/3/2024

G.802
G.7939
G.6095815410536
G.58834
G.432149284181977669874939241533233717
G.37521312105
G.289042
G.167256
ĐB401945
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 12/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 5/3/2024

G.814
G.7564
G.6090535126982
G.52480
G.451773904138080756062453413301311932
G.35357252067
G.235782
G.157842
ĐB875382
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 5/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 27/2/2024

G.859
G.7271
G.6446338573675
G.53205
G.479446947299824207323050056397659744
G.30183959693
G.294459
G.178556
ĐB665991
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 27/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 20/2/2024

G.848
G.7607
G.6462469776210
G.54425
G.440586669578650301607899137577146610
G.38542417281
G.285007
G.145021
ĐB576381
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 20/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT NGÀY 13/2/2024

G.844
G.7750
G.6048793377864
G.52457
G.430276514657870661807582050791869408
G.30642873201
G.238517
G.101984
ĐB702041
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 13/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBT NGÀY 6/2/2024

G.804
G.7870
G.6956375023902
G.54916
G.462693800519302764833774160191663646
G.36249962517
G.270268
G.113814
ĐB602776
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 6/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 30/1/2024

G.815
G.7874
G.6482067784020
G.53012
G.414340891124886696406432384273738576
G.30555459344
G.230232
G.132766
ĐB857772
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 30/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 23/1/2024

G.852
G.7321
G.6377443964444
G.59523
G.456031413720984906380611346266143504
G.34156594414
G.211724
G.196293
ĐB453883
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 23/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 16/1/2024

G.817
G.7877
G.6743950626848
G.55342
G.441350589480724595281603567048281766
G.31893158468
G.277660
G.108667
ĐB495964
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 16/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT NGÀY 9/1/2024

G.822
G.7968
G.6613709049776
G.56010
G.457094156603826653228101200681078642
G.34039196901
G.299978
G.156181
ĐB754864
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 9/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBT NGÀY 2/1/2024

G.871
G.7559
G.6961044542544
G.59811
G.410865941795722663063474610688842128
G.35337497041
G.252826
G.114202
ĐB481251
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 2/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 26/12/2023

G.880
G.7876
G.6605850982109
G.54400
G.424426662540860989870427835749098945
G.39422288704
G.290944
G.115787
ĐB274974
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 26/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 19/12/2023

G.811
G.7368
G.6746423619606
G.55694
G.487566744590660151565307454549253009
G.30162217041
G.236590
G.110717
ĐB079792
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 19/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 12/12/2023

G.899
G.7475
G.6139672799694
G.51962
G.467478572474143990821756199419284742
G.33026847848
G.274281
G.195284
ĐB567457
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 12/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT NGÀY 5/12/2023

G.851
G.7498
G.6675332490477
G.56437
G.441519978062141859949509914494694796
G.36710720027
G.265244
G.111772
ĐB249968
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 5/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBT NGÀY 28/11/2023

G.805
G.7252
G.6895100211918
G.54251
G.434155849627964443649443658791808894
G.39377460045
G.244422
G.108490
ĐB467228
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 28/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bến Tre NGÀY 21/11/2023

G.838
G.7781
G.6306898537085
G.54243
G.447215640806956149246517923769196774
G.39457267915
G.270040
G.143118
ĐB954344
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 21/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBT NGÀY 14/11/2023

G.870
G.7507
G.6085074955471
G.56138
G.416742862965053596611924161551341797
G.35045553479
G.262541
G.179191
ĐB205547
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 14/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bến Tre NGÀY 7/11/2023

G.820
G.7223
G.6366337993287
G.59799
G.437448632881628279508658616564349277
G.37918658892
G.214027
G.106320
ĐB197343
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 7/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bến Tre 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm