XSBT 30 Ngày - Kết Quả XSBT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSBT
»
XSBT 6/7/2021
G.8 83
G.7 950
G.6 3386 7416 8577
G.5 0829
G.4 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075
G.3 96726 78191
G.2 34253
G.1 98432
ĐB 330932
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 29/6/2021
G.8 55
G.7 820
G.6 0982 1693 9528
G.5 8380
G.4 33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263
G.3 00776 00362
G.2 80615
G.1 43280
ĐB 111651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 22/6/2021
G.8 64
G.7 426
G.6 4805 3676 7695
G.5 1294
G.4 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173
G.3 20268 65949
G.2 85626
G.1 92876
ĐB 916418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 15/6/2021
G.8 40
G.7 452
G.6 4204 1125 1245
G.5 4231
G.4 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437
G.3 96519 46849
G.2 95881
G.1 26374
ĐB 731583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 8/6/2021
G.8 02
G.7 297
G.6 9354 6678 1935
G.5 3601
G.4 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690
G.3 84188 90183
G.2 80427
G.1 39094
ĐB 830059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 1/6/2021
G.8 22
G.7 895
G.6 4829 3303 1253
G.5 2199
G.4 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747
G.3 47810 85512
G.2 90833
G.1 77802
ĐB 653911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 25/5/2021
G.8 25
G.7 505
G.6 9841 7615 1323
G.5 6051
G.4 51938 57657 78930 48449 24238 98645 67409
G.3 90537 21888
G.2 46277
G.1 84102
ĐB 610875
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 18/5/2021
G.8 05
G.7 845
G.6 4903 5998 7977
G.5 7851
G.4 64087 45679 58039 96549 49017 89225 43472
G.3 61161 22853
G.2 40542
G.1 23641
ĐB 311139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 11/5/2021
G.8 44
G.7 016
G.6 5752 2632 5327
G.5 9555
G.4 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152
G.3 28314 54971
G.2 37145
G.1 46970
ĐB 620492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 4/5/2021
G.8 23
G.7 597
G.6 9250 3596 9447
G.5 4510
G.4 76094 18211 27229 66236 95270 11584 49458
G.3 97077 90250
G.2 65988
G.1 73485
ĐB 393350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 27/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 27/4/2021
G.8 49
G.7 202
G.6 7274 9067 7310
G.5 8911
G.4 17641 73114 37211 41186 17548 73482 36011
G.3 28250 86264
G.2 93284
G.1 26905
ĐB 308101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 20/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 20/4/2021
G.8 03
G.7 107
G.6 7248 7524 1438
G.5 2842
G.4 71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124
G.3 37857 65815
G.2 14890
G.1 50401
ĐB 082430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 13/4/2021
G.8 90
G.7 062
G.6 8443 8150 6640
G.5 0026
G.4 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140
G.3 40214 14858
G.2 93225
G.1 13361
ĐB 310500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 6/4/2021
G.8 65
G.7 760
G.6 6388 1488 6256
G.5 2196
G.4 48730 17656 56616 08650 22745 99399 18036
G.3 86703 02196
G.2 17509
G.1 91333
ĐB 496790
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 30/3/2021
G.8 59
G.7 779
G.6 0636 5666 8719
G.5 1687
G.4 15765 49491 88650 47296 95338 79176 88039
G.3 49628 43069
G.2 46829
G.1 29886
ĐB 274074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 23/3/2021
G.8 30
G.7 804
G.6 8095 3260 7360
G.5 6315
G.4 55131 49059 00816 56825 81766 36194 31606
G.3 28593 40478
G.2 92669
G.1 24266
ĐB 322014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 16/3/2021
G.8 42
G.7 508
G.6 0858 9408 0477
G.5 3639
G.4 58320 71480 40626 20623 60651 55362 31994
G.3 90870 11780
G.2 32188
G.1 21500
ĐB 459299
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 9/3/2021
G.8 66
G.7 176
G.6 5059 4734 7095
G.5 1104
G.4 35582 02762 30956 93502 64176 37069 41321
G.3 98991 15968
G.2 35795
G.1 06078
ĐB 075691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 2/3/2021
G.8 43
G.7 929
G.6 6378 2453 7583
G.5 2014
G.4 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418
G.3 53791 46008
G.2 78278
G.1 29282
ĐB 354874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/2/2021

Giải XSBT
»
XSBT 23/2/2021
G.8 38
G.7 291
G.6 2869 8780 5722
G.5 0514
G.4 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207
G.3 66560 58484
G.2 49617
G.1 83080
ĐB 628630
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/2/2021

Giải XSBT
»
XSBT 16/2/2021
G.8 50
G.7 397
G.6 0092 5211 7799
G.5 0057
G.4 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787
G.3 44642 08788
G.2 98532
G.1 02510
ĐB 143175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/2/2021

Giải XSBT
»
XSBT 9/2/2021
G.8 81
G.7 969
G.6 7125 0766 8035
G.5 3393
G.4 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439
G.3 90133 65826
G.2 86550
G.1 14709
ĐB 600993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/2/2021

Giải XSBT
»
XSBT 2/2/2021
G.8 81
G.7 946
G.6 7427 0954 6698
G.5 5794
G.4 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110
G.3 65903 64923
G.2 43820
G.1 93145
ĐB 110651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/1/2021

Giải XSBT
»
XSBT 26/1/2021
G.8 40
G.7 481
G.6 1983 5335 0183
G.5 7075
G.4 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971
G.3 62991 58455
G.2 41767
G.1 03524
ĐB 750439
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/1/2021

Giải XSBT
»
XSBT 19/1/2021
G.8 75
G.7 241
G.6 0209 0621 2589
G.5 6454
G.4 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323
G.3 19567 46737
G.2 65903
G.1 23134
ĐB 955128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021

Giải XSBT
»
XSBT 12/1/2021
G.8 36
G.7 421
G.6 3190 8733 2715
G.5 0686
G.4 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201
G.3 76219 52285
G.2 17772
G.1 68296
ĐB 695252
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/1/2021

Giải XSBT
»
XSBT 5/1/2021
G.8 02
G.7 340
G.6 1293 5406 7655
G.5 3533
G.4 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767
G.3 88687 60770
G.2 84283
G.1 51608
ĐB 231991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/12/2020

Giải XSBT
»
XSBT 29/12/2020
G.8 81
G.7 873
G.6 8908 9682 4145
G.5 8379
G.4 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903
G.3 00844 59316
G.2 18926
G.1 33247
ĐB 053859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/12/2020

Giải XSBT
»
XSBT 22/12/2020
G.8 15
G.7 641
G.6 7941 8677 0546
G.5 9485
G.4 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044
G.3 22369 94254
G.2 73895
G.1 67738
ĐB 167738
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/12/2020

Giải XSBT
»
XSBT 15/12/2020
G.8 14
G.7 711
G.6 0137 6092 6346
G.5 5866
G.4 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522
G.3 75633 54108
G.2 81877
G.1 68297
ĐB 415182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bến Tre

XSBT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bến Tre 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.