XSBT 30 Ngày - Kết Quả XSBT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/6/2022

Giải XSBT
»
XSBT 28/6/2022
G.8 47
G.7 272
G.6 4609 1139 5536
G.5 9546
G.4 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970
G.3 05782 49249
G.2 53235
G.1 55711
ĐB 904065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 21/6/2022

Giải XSBT
»
XSBT 21/6/2022
G.8 34
G.7 192
G.6 4111 1578 5861
G.5 4935
G.4 50559 53714 77040 66779 10798 93911 17415
G.3 14167 36132
G.2 47094
G.1 71710
ĐB 002582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 14/6/2022

Giải XSBT
»
XSBT 14/6/2022
G.8 98
G.7 059
G.6 9301 4156 5804
G.5 3821
G.4 43299 64069 37352 87952 48352 31230 09465
G.3 85776 57329
G.2 59965
G.1 46236
ĐB 262224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 7/6/2022

Giải XSBT
»
XSBT 7/6/2022
G.8 40
G.7 126
G.6 7116 6731 8510
G.5 4977
G.4 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758
G.3 13458 63362
G.2 34287
G.1 89407
ĐB 773777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 31/5/2022

Giải XSBT
»
XSBT 31/5/2022
G.8 29
G.7 681
G.6 0535 6302 9990
G.5 5191
G.4 63210 51439 53102 36573 76881 54081 04396
G.3 86955 56249
G.2 60240
G.1 70841
ĐB 848313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 24/5/2022

Giải XSBT
»
XSBT 24/5/2022
G.8 26
G.7 125
G.6 3494 6213 7298
G.5 0239
G.4 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654
G.3 98183 47702
G.2 75211
G.1 37248
ĐB 683176
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 17/5/2022

Giải XSBT
»
XSBT 17/5/2022
G.8 40
G.7 307
G.6 9451 9675 8014
G.5 2295
G.4 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790
G.3 93726 47504
G.2 57433
G.1 81084
ĐB 986133
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 10/5/2022

Giải XSBT
»
XSBT 10/5/2022
G.8 64
G.7 143
G.6 0440 4783 8142
G.5 4805
G.4 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727
G.3 26917 86234
G.2 86381
G.1 02531
ĐB 531080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 3/5/2022

Giải XSBT
»
XSBT 3/5/2022
G.8 21
G.7 556
G.6 4773 9463 0333
G.5 8797
G.4 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105
G.3 99053 85912
G.2 47529
G.1 91518
ĐB 360132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/4/2022

Giải XSBT
»
XSBT 26/4/2022
G.8 00
G.7 254
G.6 0197 9713 1710
G.5 1744
G.4 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136
G.3 91852 87357
G.2 49551
G.1 31374
ĐB 937164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 19/4/2022

Giải XSBT
»
XSBT 19/4/2022
G.8 20
G.7 265
G.6 0125 0164 4126
G.5 9308
G.4 93919 63089 62803 58344 70540 15914 93098
G.3 01203 96810
G.2 38973
G.1 30554
ĐB 991992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/4/2022

Giải XSBT
»
XSBT 12/4/2022
G.8 50
G.7 324
G.6 8802 6757 6370
G.5 8162
G.4 46768 95960 97979 36592 55657 73070 54196
G.3 07806 15250
G.2 91067
G.1 94886
ĐB 883562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/4/2022

Giải XSBT
»
XSBT 5/4/2022
G.8 70
G.7 294
G.6 8545 7572 3221
G.5 4396
G.4 53486 49064 45316 76727 98077 86979 45097
G.3 42795 57086
G.2 94801
G.1 46766
ĐB 413005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/3/2022

Giải XSBT
»
XSBT 29/3/2022
G.8 74
G.7 928
G.6 3368 4378 1232
G.5 1281
G.4 56569 01487 60648 88063 95515 68481 47584
G.3 77819 07787
G.2 36729
G.1 55953
ĐB 865563
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/3/2022

Giải XSBT
»
XSBT 22/3/2022
G.8 22
G.7 633
G.6 5535 0250 4276
G.5 3449
G.4 45157 90898 65008 01905 72099 66094 86457
G.3 55457 90700
G.2 71560
G.1 06934
ĐB 117651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/3/2022

Giải XSBT
»
XSBT 15/3/2022
G.8 24
G.7 437
G.6 5588 9550 1075
G.5 4120
G.4 59436 05259 94307 99301 86184 93705 34954
G.3 54985 32244
G.2 73856
G.1 78184
ĐB 285856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/3/2022

Giải XSBT
»
XSBT 8/3/2022
G.8 70
G.7 652
G.6 6303 3957 2812
G.5 6187
G.4 53352 99891 77139 13368 66918 12155 28082
G.3 88840 46067
G.2 95874
G.1 61499
ĐB 740034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/3/2022

Giải XSBT
»
XSBT 1/3/2022
G.8 13
G.7 044
G.6 2166 0395 5317
G.5 0319
G.4 56915 53303 97965 63017 85563 92550 82146
G.3 37727 87359
G.2 80441
G.1 78906
ĐB 468527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/2/2022

Giải XSBT
»
XSBT 22/2/2022
G.8 37
G.7 343
G.6 6311 9040 3559
G.5 2565
G.4 12659 37719 89079 83670 11489 43350 31462
G.3 85383 33920
G.2 86146
G.1 48943
ĐB 489771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/2/2022

Giải XSBT
»
XSBT 15/2/2022
G.8 67
G.7 842
G.6 2113 0799 3801
G.5 7663
G.4 33063 18804 01300 60269 31841 39548 16071
G.3 65065 08984
G.2 48395
G.1 54686
ĐB 948139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/2/2022

Giải XSBT
»
XSBT 8/2/2022
G.8 35
G.7 735
G.6 9582 4454 9584
G.5 9169
G.4 67369 91463 78436 75896 85335 43139 36006
G.3 64251 60864
G.2 65205
G.1 07232
ĐB 090063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/2/2022

Giải XSBT
»
XSBT 1/2/2022
G.8 92
G.7 569
G.6 5484 9269 7331
G.5 3384
G.4 40181 61167 38808 71289 66271 35007 41425
G.3 68422 91574
G.2 20877
G.1 52109
ĐB 684471
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 25/1/2022
G.8 99
G.7 431
G.6 5197 6353 1462
G.5 0001
G.4 55252 67256 35037 05020 84781 36432 66128
G.3 95513 36352
G.2 64833
G.1 45882
ĐB 116165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 18/1/2022
G.8 24
G.7 537
G.6 3532 0166 0041
G.5 2789
G.4 99587 47534 04194 68916 45064 62051 05973
G.3 82935 85598
G.2 84097
G.1 53451
ĐB 834776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 11/1/2022
G.8 33
G.7 966
G.6 4852 7562 5253
G.5 0373
G.4 18719 34987 39469 75556 19296 94944 49810
G.3 85401 65109
G.2 06106
G.1 64563
ĐB 105961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 4/1/2022
G.8 88
G.7 051
G.6 6993 7155 7209
G.5 4691
G.4 72225 41206 04998 01835 27069 36910 35658
G.3 01905 09574
G.2 49230
G.1 99332
ĐB 807857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 28/12/2021
G.8 39
G.7 596
G.6 2053 9530 7108
G.5 1262
G.4 88338 41236 79418 31763 27191 92526 42341
G.3 34677 97832
G.2 09515
G.1 13402
ĐB 255913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 21/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 21/12/2021
G.8 69
G.7 531
G.6 8214 2416 7180
G.5 4792
G.4 47343 40941 48215 10495 13321 07373 84368
G.3 61967 69746
G.2 60086
G.1 13208
ĐB 794537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 14/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 14/12/2021
G.8 52
G.7 454
G.6 2159 2747 4943
G.5 9414
G.4 44917 25386 71250 25077 61066 09157 69319
G.3 51850 57757
G.2 08154
G.1 56580
ĐB 361839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 7/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 7/12/2021
G.8 87
G.7 953
G.6 0547 8821 8488
G.5 3942
G.4 14987 44726 88850 07412 60713 77207 45764
G.3 92348 64520
G.2 39766
G.1 64004
ĐB 780544
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bến Tre

XSBT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bến Tre 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.