XSBT 30 Ngày - Kết Quả XSBT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 18/1/2022
G.8 24
G.7 537
G.6 3532 0166 0041
G.5 2789
G.4 99587 47534 04194 68916 45064 62051 05973
G.3 82935 85598
G.2 84097
G.1 53451
ĐB 834776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 11/1/2022
G.8 33
G.7 966
G.6 4852 7562 5253
G.5 0373
G.4 18719 34987 39469 75556 19296 94944 49810
G.3 85401 65109
G.2 06106
G.1 64563
ĐB 105961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/1/2022

Giải XSBT
»
XSBT 4/1/2022
G.8 88
G.7 051
G.6 6993 7155 7209
G.5 4691
G.4 72225 41206 04998 01835 27069 36910 35658
G.3 01905 09574
G.2 49230
G.1 99332
ĐB 807857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 28/12/2021
G.8 39
G.7 596
G.6 2053 9530 7108
G.5 1262
G.4 88338 41236 79418 31763 27191 92526 42341
G.3 34677 97832
G.2 09515
G.1 13402
ĐB 255913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 21/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 21/12/2021
G.8 69
G.7 531
G.6 8214 2416 7180
G.5 4792
G.4 47343 40941 48215 10495 13321 07373 84368
G.3 61967 69746
G.2 60086
G.1 13208
ĐB 794537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 14/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 14/12/2021
G.8 52
G.7 454
G.6 2159 2747 4943
G.5 9414
G.4 44917 25386 71250 25077 61066 09157 69319
G.3 51850 57757
G.2 08154
G.1 56580
ĐB 361839
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 7/12/2021

Giải XSBT
»
XSBT 7/12/2021
G.8 87
G.7 953
G.6 0547 8821 8488
G.5 3942
G.4 14987 44726 88850 07412 60713 77207 45764
G.3 92348 64520
G.2 39766
G.1 64004
ĐB 780544
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/11/2021

Giải XSBT
»
XSBT 30/11/2021
G.8 27
G.7 006
G.6 7453 1431 8035
G.5 7129
G.4 29088 77730 51725 16550 33053 61367 50027
G.3 27919 89765
G.2 38870
G.1 46273
ĐB 218251
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/11/2021

Giải XSBT
»
XSBT 23/11/2021
G.8 22
G.7 347
G.6 6359 8597 9247
G.5 3053
G.4 85070 38651 81740 52971 25519 76078 34559
G.3 19733 40452
G.2 59782
G.1 84054
ĐB 046838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/11/2021

Giải XSBT
»
XSBT 16/11/2021
G.8 95
G.7 867
G.6 9496 3842 3183
G.5 8989
G.4 34367 28077 39561 15002 55360 87863 10700
G.3 32806 81192
G.2 39197
G.1 56947
ĐB 715001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 9/11/2021

Giải XSBT
»
XSBT 9/11/2021
G.8 60
G.7 275
G.6 6211 5784 4762
G.5 6074
G.4 60972 83844 14144 08576 55160 90293 16781
G.3 89412 85181
G.2 31862
G.1 63251
ĐB 985426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 2/11/2021

Giải XSBT
»
XSBT 2/11/2021
G.8 37
G.7 910
G.6 5165 3560 5606
G.5 9972
G.4 05108 75920 33551 18683 29501 52318 86661
G.3 93999 06388
G.2 58962
G.1 93180
ĐB 800108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 26/10/2021

Giải XSBT
»
XSBT 26/10/2021
G.8 80
G.7 696
G.6 2619 6322 5219
G.5 1187
G.4 99629 83313 33382 32510 09071 87696 26597
G.3 70580 49334
G.2 24486
G.1 18682
ĐB 645804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/7/2021

Giải XSBT
»
XSBT 6/7/2021
G.8 83
G.7 950
G.6 3386 7416 8577
G.5 0829
G.4 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075
G.3 96726 78191
G.2 34253
G.1 98432
ĐB 330932
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 29/6/2021
G.8 55
G.7 820
G.6 0982 1693 9528
G.5 8380
G.4 33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263
G.3 00776 00362
G.2 80615
G.1 43280
ĐB 111651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 22/6/2021
G.8 64
G.7 426
G.6 4805 3676 7695
G.5 1294
G.4 50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173
G.3 20268 65949
G.2 85626
G.1 92876
ĐB 916418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 15/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 15/6/2021
G.8 40
G.7 452
G.6 4204 1125 1245
G.5 4231
G.4 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437
G.3 96519 46849
G.2 95881
G.1 26374
ĐB 731583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 8/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 8/6/2021
G.8 02
G.7 297
G.6 9354 6678 1935
G.5 3601
G.4 24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690
G.3 84188 90183
G.2 80427
G.1 39094
ĐB 830059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 1/6/2021

Giải XSBT
»
XSBT 1/6/2021
G.8 22
G.7 895
G.6 4829 3303 1253
G.5 2199
G.4 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747
G.3 47810 85512
G.2 90833
G.1 77802
ĐB 653911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 25/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 25/5/2021
G.8 25
G.7 505
G.6 9841 7615 1323
G.5 6051
G.4 51938 57657 78930 48449 24238 98645 67409
G.3 90537 21888
G.2 46277
G.1 84102
ĐB 610875
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 18/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 18/5/2021
G.8 05
G.7 845
G.6 4903 5998 7977
G.5 7851
G.4 64087 45679 58039 96549 49017 89225 43472
G.3 61161 22853
G.2 40542
G.1 23641
ĐB 311139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 11/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 11/5/2021
G.8 44
G.7 016
G.6 5752 2632 5327
G.5 9555
G.4 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152
G.3 28314 54971
G.2 37145
G.1 46970
ĐB 620492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 4/5/2021

Giải XSBT
»
XSBT 4/5/2021
G.8 23
G.7 597
G.6 9250 3596 9447
G.5 4510
G.4 76094 18211 27229 66236 95270 11584 49458
G.3 97077 90250
G.2 65988
G.1 73485
ĐB 393350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 27/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 27/4/2021
G.8 49
G.7 202
G.6 7274 9067 7310
G.5 8911
G.4 17641 73114 37211 41186 17548 73482 36011
G.3 28250 86264
G.2 93284
G.1 26905
ĐB 308101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 20/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 20/4/2021
G.8 03
G.7 107
G.6 7248 7524 1438
G.5 2842
G.4 71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124
G.3 37857 65815
G.2 14890
G.1 50401
ĐB 082430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 13/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 13/4/2021
G.8 90
G.7 062
G.6 8443 8150 6640
G.5 0026
G.4 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140
G.3 40214 14858
G.2 93225
G.1 13361
ĐB 310500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 6/4/2021

Giải XSBT
»
XSBT 6/4/2021
G.8 65
G.7 760
G.6 6388 1488 6256
G.5 2196
G.4 48730 17656 56616 08650 22745 99399 18036
G.3 86703 02196
G.2 17509
G.1 91333
ĐB 496790
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 30/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 30/3/2021
G.8 59
G.7 779
G.6 0636 5666 8719
G.5 1687
G.4 15765 49491 88650 47296 95338 79176 88039
G.3 49628 43069
G.2 46829
G.1 29886
ĐB 274074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 23/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 23/3/2021
G.8 30
G.7 804
G.6 8095 3260 7360
G.5 6315
G.4 55131 49059 00816 56825 81766 36194 31606
G.3 28593 40478
G.2 92669
G.1 24266
ĐB 322014
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 16/3/2021

Giải XSBT
»
XSBT 16/3/2021
G.8 42
G.7 508
G.6 0858 9408 0477
G.5 3639
G.4 58320 71480 40626 20623 60651 55362 31994
G.3 90870 11780
G.2 32188
G.1 21500
ĐB 459299
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Bến Tre

XSBT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bến Tre 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.