XSBT 30 Ngày - Kết Quả XSBT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBTThứ 3
»
XSBT 24/1/2023

G.840
G.7980
G.6143817902135
G.57863
G.495787858138395260753101503191761930
G.30898924510
G.268746
G.119888
ĐB831255
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 24/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Bến Tre

XSBTThứ 3
»
XSBT 17/1/2023

G.885
G.7566
G.6023289083577
G.53530
G.445416818186699044330631097024754414
G.31092559433
G.206292
G.169119
ĐB893450
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 17/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 10/1/2023

G.827
G.7387
G.6909325367257
G.53097
G.466146419399972441577154991607364927
G.30827716083
G.256422
G.164246
ĐB409362
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 10/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 3/1/2023

G.808
G.7422
G.6706334128728
G.59619
G.439124555366041160907832250416356326
G.30404472042
G.240483
G.105222
ĐB144979
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 3/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 27/12/2022

G.855
G.7006
G.6588154210785
G.59573
G.458717603888440475203793905003558504
G.34338074731
G.210955
G.184388
ĐB505483
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 27/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 20/12/2022

G.824
G.7019
G.6311750776851
G.57154
G.403930377951870999945695591917197196
G.35659770773
G.298831
G.165478
ĐB980345
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 20/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 13/12/2022

G.855
G.7298
G.6113805973507
G.57018
G.438963042515776184330593994332926329
G.31821605174
G.270734
G.109464
ĐB636972
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 13/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 6/12/2022

G.870
G.7528
G.6934064054167
G.55640
G.465385575486674373499034622034364088
G.37989155391
G.290986
G.100415
ĐB306485
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 6/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 29/11/2022

G.885
G.7310
G.6298349661245
G.54906
G.461819760574832245012981505039069324
G.31515100298
G.291958
G.105331
ĐB137922
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 29/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 22/11/2022

G.855
G.7949
G.6393747616579
G.50406
G.469442116264332970081981170634670224
G.31531493421
G.274219
G.136426
ĐB465257
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 22/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 15/11/2022

G.897
G.7486
G.6429600360990
G.54079
G.447966891527033919578005274676209801
G.35413263104
G.263555
G.121744
ĐB114966
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 15/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 8/11/2022

G.801
G.7976
G.6789287067529
G.51683
G.407471853755991748827693556539385999
G.33704433402
G.278363
G.193388
ĐB409126
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 8/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 1/11/2022

G.819
G.7552
G.6029693829172
G.55963
G.413402611875209508813209366771658252
G.33063946953
G.238398
G.151241
ĐB267454
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 1/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 25/10/2022

G.885
G.7026
G.6318244700483
G.59004
G.493154867777503159293617955389111929
G.35306731566
G.265398
G.157905
ĐB083923
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 25/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 18/10/2022

G.818
G.7212
G.6525417557356
G.57129
G.477569154676312501204413307222067506
G.36327073559
G.265803
G.159176
ĐB733527
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 18/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 11/10/2022

G.862
G.7750
G.6029149035530
G.59896
G.448067429550007077038532588689644818
G.33922297126
G.200978
G.186458
ĐB107252
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 11/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 4/10/2022

G.844
G.7640
G.6973381808744
G.50716
G.447129593694195145420710891950221012
G.38981627781
G.201383
G.171181
ĐB031740
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 4/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 27/9/2022

G.808
G.7164
G.6808042504974
G.57199
G.475838954979867718460581597322731281
G.30570415153
G.256204
G.139198
ĐB041409
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 27/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 20/9/2022

G.879
G.7199
G.6436236646479
G.54237
G.451930260057060582874104201097139039
G.37287268921
G.208187
G.116629
ĐB308925
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 20/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 13/9/2022

G.846
G.7182
G.6845301559010
G.59704
G.408311357909467550570871805662035244
G.39121656796
G.251054
G.149838
ĐB079825
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 13/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 6/9/2022

G.828
G.7881
G.6057580078655
G.54836
G.408125007228423476339661120295737382
G.35772281414
G.245809
G.174778
ĐB279226
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 6/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 30/8/2022

G.894
G.7113
G.6842145863842
G.51843
G.456624340113703978093946090578236091
G.34524744226
G.259034
G.196037
ĐB174201
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 30/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 23/8/2022

G.840
G.7966
G.6355211876186
G.54954
G.408038513407072100867395423878805739
G.37326736781
G.259316
G.126465
ĐB750386
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 23/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 16/8/2022

G.824
G.7638
G.6902694397358
G.53656
G.420234533939641485153544375317885206
G.36776744448
G.249021
G.186317
ĐB162914
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 16/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 9/8/2022

G.893
G.7273
G.6535008543746
G.52789
G.413038117458685150466862076596753945
G.35402783670
G.264368
G.141957
ĐB379271
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 9/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 2/8/2022

G.893
G.7264
G.6186733031431
G.58052
G.420773858257743360223100316620194320
G.34171300463
G.251127
G.185240
ĐB475132
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 2/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 26/7/2022

G.807
G.7830
G.6501988630554
G.53312
G.457370629517506642518105655041903531
G.36712749159
G.216002
G.107197
ĐB400455
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 26/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 19/7/2022

G.820
G.7270
G.6817709675157
G.50999
G.430227729063648555277254428937413767
G.36335662332
G.279217
G.106063
ĐB352727
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 19/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 12/7/2022

G.827
G.7777
G.6741910548041
G.55092
G.436193465844346082354364604471478451
G.31141000204
G.256808
G.133876
ĐB088381
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 12/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTThứ 3
»
XSBT 5/7/2022

G.809
G.7316
G.6603358839930
G.59717
G.458050938178150967385802191703989746
G.30926176309
G.240160
G.167173
ĐB708064
0123456789
Bảng thống kê loto XSBT 5/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bến Tre 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm