XSBTH 30 Ngày - Kết Quả XSBTH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSBTH NGÀY 23/5/2024

G.832
G.7279
G.6810451593122
G.50233
G.475049785367854612924180356114456559
G.39142214227
G.202819
G.138186
ĐB676628
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 23/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 24/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 24-5 chính xác 100

SXBTH NGÀY 16/5/2024

G.864
G.7550
G.6191050834179
G.51416
G.485609319744230461726824839009728723
G.39163317830
G.250064
G.145165
ĐB001084
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 16/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 9/5/2024

G.856
G.7607
G.6444052860799
G.58409
G.454269473933405478530780316190420461
G.31172785350
G.226721
G.130239
ĐB773364
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 9/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 2/5/2024

G.878
G.7875
G.6995776425401
G.57121
G.453888160214438696623280290754234219
G.35723084764
G.293838
G.100057
ĐB179433
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 2/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 25/4/2024

G.832
G.7977
G.6432328687530
G.56704
G.455283099246622635568974959687796584
G.32070995268
G.267879
G.162931
ĐB026380
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 25/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH NGÀY 18/4/2024

G.827
G.7683
G.6797362018631
G.58082
G.470100129246635627272621107266241592
G.32550930716
G.286043
G.129299
ĐB134358
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 18/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBTH NGÀY 11/4/2024

G.800
G.7669
G.6020661145822
G.58682
G.460520438517942044585847747514643425
G.35040055097
G.285576
G.181313
ĐB553973
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 11/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 4/4/2024

G.821
G.7191
G.6506251840776
G.54461
G.470074048204528897208317955030325312
G.37808097303
G.242203
G.103028
ĐB483319
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 4/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 28/3/2024

G.813
G.7508
G.6219373930332
G.53410
G.464229136873207900117841726741424438
G.32870318208
G.215514
G.165872
ĐB252065
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 28/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 21/3/2024

G.811
G.7134
G.6547547065131
G.53953
G.453202952674740093265694716390717801
G.32616084704
G.258566
G.105148
ĐB208737
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 21/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH NGÀY 14/3/2024

G.854
G.7123
G.6618545063020
G.55378
G.497757065293089107412804429212338036
G.35195949806
G.284095
G.191714
ĐB378409
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 14/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBTH NGÀY 7/3/2024

G.811
G.7572
G.6125944156129
G.59392
G.489830086066184363048724548922986723
G.34331859090
G.204734
G.154436
ĐB833642
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 7/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 29/2/2024

G.871
G.7431
G.6091763085861
G.56886
G.407968402245023570842947198744242477
G.30048345028
G.207700
G.148218
ĐB171510
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 29/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 22/2/2024

G.873
G.7267
G.6128072361292
G.58003
G.490750511583589081861815329942517342
G.34156310409
G.240327
G.153477
ĐB764175
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 22/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 15/2/2024

G.834
G.7478
G.6157674792161
G.53721
G.441882011933268689778073539158778193
G.37990022396
G.259364
G.118051
ĐB831043
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 15/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH NGÀY 8/2/2024

G.808
G.7738
G.6913837812073
G.56273
G.454606340706160644151779422350326216
G.32304756472
G.298608
G.128150
ĐB110946
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 8/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBTH NGÀY 1/2/2024

G.848
G.7371
G.6905854480772
G.53652
G.492056431801383937739224701517199405
G.32137947390
G.218490
G.160233
ĐB398050
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 1/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 25/1/2024

G.873
G.7653
G.6483339447101
G.53820
G.483996111224520591240663913756210874
G.37015290511
G.237036
G.141009
ĐB089436
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 25/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 18/1/2024

G.839
G.7139
G.6982346100772
G.55050
G.499878884179069305724044999162021551
G.37639016613
G.221082
G.145605
ĐB487423
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 18/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 11/1/2024

G.863
G.7516
G.6917551162717
G.58931
G.493034373537364588505381316626321161
G.35436170423
G.284488
G.163387
ĐB461875
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 11/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH NGÀY 4/1/2024

G.895
G.7152
G.6594191735656
G.56041
G.413649192905669287940270635008791262
G.38777889631
G.272699
G.195764
ĐB521804
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 4/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBTH NGÀY 28/12/2023

G.887
G.7076
G.6344515776116
G.56801
G.456263341332122502892185249757441171
G.36803293716
G.291881
G.170045
ĐB057647
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 28/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 21/12/2023

G.879
G.7235
G.6471451624272
G.58128
G.450529308998046928624823346134509445
G.31791756126
G.225102
G.144098
ĐB646578
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 21/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 14/12/2023

G.876
G.7527
G.6428163353326
G.51687
G.463482314422792690284274268441994589
G.31750397388
G.279964
G.106090
ĐB389053
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 14/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 7/12/2023

G.817
G.7311
G.6501973661047
G.53666
G.460101133054766163342036857321464122
G.39543337917
G.204051
G.100610
ĐB909255
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 7/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH NGÀY 30/11/2023

G.882
G.7624
G.6560067023555
G.57621
G.459146212918195123927060705555508617
G.38087142030
G.287815
G.145059
ĐB917173
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 30/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXBTH NGÀY 23/11/2023

G.873
G.7916
G.6535342758964
G.52067
G.424424199329905160032174178528422070
G.38421410524
G.214010
G.165192
ĐB111468
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 23/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Bình Thuận NGÀY 16/11/2023

G.884
G.7543
G.6519934870079
G.56490
G.403563102572403496851806803561859392
G.31588187159
G.251074
G.138264
ĐB092098
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 16/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSBTH NGÀY 9/11/2023

G.865
G.7714
G.6901456876499
G.52715
G.404524865163383710196869077266419838
G.30074588353
G.212990
G.158061
ĐB199178
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 9/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Bình Thuận NGÀY 2/11/2023

G.885
G.7042
G.6737678518614
G.53063
G.426271273572135193354673808839232612
G.30530367104
G.240524
G.149803
ĐB604114
0123456789
Bảng thống kê loto XSBTH 2/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSBTH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Bình Thuận 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSBTH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSBTH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm