XSCT 30 Ngày - Kết Quả XSCT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 29/6/2022

Giải XSCT
»
XSCT 29/6/2022
G.8 40
G.7 337
G.6 9322 9228 0995
G.5 4307
G.4 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113
G.3 15621 53609
G.2 66628
G.1 28767
ĐB 864057
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 22/6/2022

Giải XSCT
»
XSCT 22/6/2022
G.8 14
G.7 647
G.6 4674 3786 3800
G.5 3440
G.4 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050
G.3 67226 93419
G.2 99872
G.1 25545
ĐB 821302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 15/6/2022

Giải XSCT
»
XSCT 15/6/2022
G.8 93
G.7 138
G.6 5972 1683 3575
G.5 4212
G.4 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523
G.3 66556 73434
G.2 29610
G.1 57910
ĐB 927165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 8/6/2022

Giải XSCT
»
XSCT 8/6/2022
G.8 26
G.7 986
G.6 8631 6757 1122
G.5 2841
G.4 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643
G.3 24076 30484
G.2 91284
G.1 13490
ĐB 579210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 1/6/2022

Giải XSCT
»
XSCT 1/6/2022
G.8 41
G.7 177
G.6 2055 9765 5552
G.5 9510
G.4 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000
G.3 28949 33510
G.2 48230
G.1 62157
ĐB 541281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 25/5/2022

Giải XSCT
»
XSCT 25/5/2022
G.8 93
G.7 263
G.6 9462 6458 0283
G.5 1817
G.4 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815
G.3 24119 11343
G.2 03425
G.1 75400
ĐB 353900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 18/5/2022

Giải XSCT
»
XSCT 18/5/2022
G.8 98
G.7 224
G.6 8706 2281 4688
G.5 3191
G.4 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593
G.3 39408 13407
G.2 60613
G.1 24244
ĐB 547303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 11/5/2022

Giải XSCT
»
XSCT 11/5/2022
G.8 95
G.7 196
G.6 1596 4120 9174
G.5 0358
G.4 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426
G.3 04151 76832
G.2 40230
G.1 70738
ĐB 254658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 4/5/2022

Giải XSCT
»
XSCT 4/5/2022
G.8 37
G.7 373
G.6 9826 4073 4092
G.5 2296
G.4 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606
G.3 78005 68417
G.2 89086
G.1 82339
ĐB 264654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/4/2022

Giải XSCT
»
XSCT 27/4/2022
G.8 95
G.7 864
G.6 5409 3950 2558
G.5 1121
G.4 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487
G.3 46991 37146
G.2 73534
G.1 70914
ĐB 961362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/4/2022

Giải XSCT
»
XSCT 20/4/2022
G.8 84
G.7 992
G.6 9912 9584 7665
G.5 2014
G.4 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804
G.3 58463 82047
G.2 58837
G.1 13308
ĐB 127330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/4/2022

Giải XSCT
»
XSCT 13/4/2022
G.8 65
G.7 326
G.6 6996 4679 6487
G.5 5376
G.4 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645
G.3 60955 47573
G.2 86392
G.1 43070
ĐB 209667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/4/2022

Giải XSCT
»
XSCT 6/4/2022
G.8 57
G.7 698
G.6 9589 2339 3538
G.5 5831
G.4 98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139
G.3 82655 62576
G.2 01060
G.1 51405
ĐB 226042
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/3/2022

Giải XSCT
»
XSCT 30/3/2022
G.8 51
G.7 435
G.6 1372 8176 2104
G.5 7221
G.4 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985
G.3 53602 32306
G.2 05362
G.1 27954
ĐB 555368
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/3/2022

Giải XSCT
»
XSCT 23/3/2022
G.8 98
G.7 941
G.6 9929 5314 5039
G.5 4464
G.4 35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658
G.3 14897 86488
G.2 04494
G.1 75273
ĐB 087055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/3/2022

Giải XSCT
»
XSCT 16/3/2022
G.8 97
G.7 588
G.6 3144 6736 1549
G.5 9305
G.4 19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870
G.3 44367 62273
G.2 52589
G.1 47342
ĐB 002249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/3/2022

Giải XSCT
»
XSCT 9/3/2022
G.8 26
G.7 454
G.6 0911 4172 0943
G.5 1168
G.4 58622 49154 90319 46841 04561 85332 49837
G.3 20298 71812
G.2 07260
G.1 73431
ĐB 035151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/3/2022

Giải XSCT
»
XSCT 2/3/2022
G.8 88
G.7 076
G.6 6679 8677 6236
G.5 0603
G.4 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401
G.3 92901 24812
G.2 47943
G.1 48407
ĐB 022972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/2/2022

Giải XSCT
»
XSCT 23/2/2022
G.8 92
G.7 326
G.6 1663 4461 3492
G.5 5767
G.4 86938 14109 68418 90556 60822 08134 55266
G.3 16365 01106
G.2 57881
G.1 34849
ĐB 126001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/2/2022

Giải XSCT
»
XSCT 16/2/2022
G.8 31
G.7 694
G.6 1632 5645 4086
G.5 9360
G.4 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842
G.3 73886 34174
G.2 42061
G.1 10279
ĐB 336795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/2/2022

Giải XSCT
»
XSCT 9/2/2022
G.8 26
G.7 473
G.6 5150 9568 9626
G.5 2110
G.4 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826
G.3 59074 48674
G.2 82840
G.1 14750
ĐB 623928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/2/2022

Giải XSCT
»
XSCT 2/2/2022
G.8 17
G.7 789
G.6 7743 8547 7576
G.5 4652
G.4 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850
G.3 88346 00196
G.2 56257
G.1 57132
ĐB 620841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 26/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 26/1/2022
G.8 30
G.7 135
G.6 8924 8179 3183
G.5 7659
G.4 71808 36948 03037 37824 75245 69696 78523
G.3 56908 47436
G.2 55970
G.1 14078
ĐB 570305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 19/1/2022
G.8 68
G.7 751
G.6 2668 4729 8746
G.5 8575
G.4 28690 23496 80893 25725 71680 29261 79709
G.3 58854 02032
G.2 25574
G.1 42004
ĐB 451248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 12/1/2022
G.8 55
G.7 173
G.6 8756 3988 5418
G.5 3555
G.4 58870 04961 84568 59494 06163 43168 66872
G.3 55068 20956
G.2 46522
G.1 75717
ĐB 014079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 5/1/2022
G.8 52
G.7 386
G.6 0316 4397 8385
G.5 1851
G.4 78814 61328 78315 17070 56777 03624 38870
G.3 15012 30168
G.2 96634
G.1 60749
ĐB 805944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 29/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 29/12/2021
G.8 38
G.7 127
G.6 2494 4450 2873
G.5 2357
G.4 84097 73493 52897 39551 48178 10047 11983
G.3 36156 61990
G.2 55741
G.1 91428
ĐB 548145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 22/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 22/12/2021
G.8 38
G.7 939
G.6 1693 3074 3202
G.5 9695
G.4 55855 07699 08244 72313 99267 18114 39362
G.3 71314 08766
G.2 15579
G.1 25886
ĐB 836715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 15/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 15/12/2021
G.8 00
G.7 545
G.6 5154 9765 2948
G.5 0519
G.4 39241 42274 42698 63941 90406 57273 59874
G.3 84058 41192
G.2 79433
G.1 62299
ĐB 713409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 8/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 8/12/2021
G.8 45
G.7 856
G.6 2505 9927 2765
G.5 3134
G.4 98318 44853 89572 52066 24477 89421 39736
G.3 46882 71770
G.2 50339
G.1 82976
ĐB 599999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Cần Thơ

XSCT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Cần Thơ 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSCT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSCT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.