XSCT 30 Ngày - Kết Quả XSCT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 19/1/2022
G.8 68
G.7 751
G.6 2668 4729 8746
G.5 8575
G.4 28690 23496 80893 25725 71680 29261 79709
G.3 58854 02032
G.2 25574
G.1 42004
ĐB 451248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 12/1/2022
G.8 55
G.7 173
G.6 8756 3988 5418
G.5 3555
G.4 58870 04961 84568 59494 06163 43168 66872
G.3 55068 20956
G.2 46522
G.1 75717
ĐB 014079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/1/2022

Giải XSCT
»
XSCT 5/1/2022
G.8 52
G.7 386
G.6 0316 4397 8385
G.5 1851
G.4 78814 61328 78315 17070 56777 03624 38870
G.3 15012 30168
G.2 96634
G.1 60749
ĐB 805944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 29/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 29/12/2021
G.8 38
G.7 127
G.6 2494 4450 2873
G.5 2357
G.4 84097 73493 52897 39551 48178 10047 11983
G.3 36156 61990
G.2 55741
G.1 91428
ĐB 548145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 22/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 22/12/2021
G.8 38
G.7 939
G.6 1693 3074 3202
G.5 9695
G.4 55855 07699 08244 72313 99267 18114 39362
G.3 71314 08766
G.2 15579
G.1 25886
ĐB 836715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 15/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 15/12/2021
G.8 00
G.7 545
G.6 5154 9765 2948
G.5 0519
G.4 39241 42274 42698 63941 90406 57273 59874
G.3 84058 41192
G.2 79433
G.1 62299
ĐB 713409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 8/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 8/12/2021
G.8 45
G.7 856
G.6 2505 9927 2765
G.5 3134
G.4 98318 44853 89572 52066 24477 89421 39736
G.3 46882 71770
G.2 50339
G.1 82976
ĐB 599999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 1/12/2021

Giải XSCT
»
XSCT 1/12/2021
G.8 05
G.7 769
G.6 5983 7939 7389
G.5 6939
G.4 62496 81057 98976 53531 75490 44657 66738
G.3 77563 29423
G.2 27751
G.1 63037
ĐB 703270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/11/2021

Giải XSCT
»
XSCT 24/11/2021
G.8 84
G.7 140
G.6 4985 6219 6652
G.5 8338
G.4 87049 71777 89158 68894 51326 69551 65809
G.3 07117 01336
G.2 29307
G.1 20963
ĐB 871454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/11/2021

Giải XSCT
»
XSCT 17/11/2021
G.8 77
G.7 505
G.6 9868 2321 1861
G.5 0585
G.4 25365 31597 63201 05753 49565 48559 30007
G.3 09342 57726
G.2 65416
G.1 90899
ĐB 730625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/11/2021

Giải XSCT
»
XSCT 10/11/2021
G.8 73
G.7 413
G.6 1639 5244 7183
G.5 3256
G.4 36944 13168 47433 29573 94249 96499 61460
G.3 26073 36253
G.2 80259
G.1 17600
ĐB 575418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/11/2021

Giải XSCT
»
XSCT 3/11/2021
G.8 99
G.7 839
G.6 8315 9287 4174
G.5 9043
G.4 75152 82169 21164 08782 56598 02453 57075
G.3 32962 72571
G.2 71360
G.1 05681
ĐB 091750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/10/2021

Giải XSCT
»
XSCT 27/10/2021
G.8 03
G.7 782
G.6 6768 6263 2884
G.5 2143
G.4 17011 58498 21126 36054 78068 09033 84625
G.3 15762 38461
G.2 00736
G.1 88113
ĐB 531535
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/7/2021

Giải XSCT
»
XSCT 7/7/2021
G.8 45
G.7 421
G.6 2050 8724 4774
G.5 9903
G.4 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867
G.3 49479 63453
G.2 69035
G.1 26139
ĐB 125151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 30/6/2021
G.8 10
G.7 561
G.6 1319 4450 4346
G.5 9378
G.4 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063
G.3 22183 80910
G.2 37165
G.1 53310
ĐB 264290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 23/6/2021
G.8 08
G.7 883
G.6 0157 1849 7020
G.5 6867
G.4 91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
G.3 09403 75219
G.2 85249
G.1 91576
ĐB 266191
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 16/6/2021
G.8 60
G.7 775
G.6 0369 2128 2895
G.5 7648
G.4 54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538
G.3 26308 45568
G.2 08199
G.1 39434
ĐB 812555
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 9/6/2021
G.8 91
G.7 602
G.6 5026 4135 9441
G.5 4553
G.4 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583
G.3 26623 37179
G.2 20196
G.1 49155
ĐB 093630
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 2/6/2021
G.8 76
G.7 487
G.6 6320 7043 8969
G.5 5679
G.4 22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018
G.3 94388 94761
G.2 80183
G.1 05698
ĐB 621632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 26/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 26/5/2021
G.8 16
G.7 099
G.6 7832 5274 0576
G.5 5372
G.4 22105 76317 21582 68808 83362 55235 95520
G.3 52441 06900
G.2 89601
G.1 01647
ĐB 881675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 19/5/2021
G.8 79
G.7 191
G.6 5878 1199 0536
G.5 8408
G.4 03410 41369 61663 69931 60906 32909 78985
G.3 47075 65238
G.2 79873
G.1 38239
ĐB 268814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 12/5/2021
G.8 67
G.7 611
G.6 9446 5081 5953
G.5 4265
G.4 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
G.3 69097 57193
G.2 00313
G.1 00512
ĐB 260250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 5/5/2021
G.8 18
G.7 592
G.6 1100 8513 8275
G.5 4213
G.4 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990
G.3 64778 48135
G.2 34963
G.1 29563
ĐB 277451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 28/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 28/4/2021
G.8 83
G.7 218
G.6 8887 6502 7009
G.5 1948
G.4 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424
G.3 90236 61229
G.2 45936
G.1 92684
ĐB 584247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 21/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 21/4/2021
G.8 60
G.7 373
G.6 7477 9488 2142
G.5 2303
G.4 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340
G.3 21839 36203
G.2 70635
G.1 80369
ĐB 460005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 14/4/2021
G.8 17
G.7 320
G.6 5057 9469 1106
G.5 9207
G.4 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888
G.3 04499 93991
G.2 08044
G.1 75428
ĐB 506779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 7/4/2021
G.8 72
G.7 118
G.6 6099 6229 4670
G.5 9945
G.4 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770
G.3 05235 04700
G.2 78389
G.1 31485
ĐB 357670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 31/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 31/3/2021
G.8 47
G.7 996
G.6 9967 5584 7245
G.5 7024
G.4 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572
G.3 25645 87333
G.2 36430
G.1 04777
ĐB 771912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 24/3/2021
G.8 39
G.7 691
G.6 8456 3319 6446
G.5 9983
G.4 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343
G.3 29856 30357
G.2 36301
G.1 97633
ĐB 138302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 17/3/2021
G.8 16
G.7 397
G.6 3779 9523 3684
G.5 8640
G.4 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116
G.3 67051 01770
G.2 84982
G.1 70637
ĐB 087019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Cần Thơ

XSCT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Cần Thơ 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSCT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSCT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.