XSCT 30 Ngày - Kết Quả XSCT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/7/2021

Giải XSCT
»
XSCT 7/7/2021
G.8 45
G.7 421
G.6 2050 8724 4774
G.5 9903
G.4 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867
G.3 49479 63453
G.2 69035
G.1 26139
ĐB 125151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 30/6/2021
G.8 10
G.7 561
G.6 1319 4450 4346
G.5 9378
G.4 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063
G.3 22183 80910
G.2 37165
G.1 53310
ĐB 264290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 23/6/2021
G.8 08
G.7 883
G.6 0157 1849 7020
G.5 6867
G.4 91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
G.3 09403 75219
G.2 85249
G.1 91576
ĐB 266191
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 16/6/2021
G.8 60
G.7 775
G.6 0369 2128 2895
G.5 7648
G.4 54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538
G.3 26308 45568
G.2 08199
G.1 39434
ĐB 812555
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 9/6/2021
G.8 91
G.7 602
G.6 5026 4135 9441
G.5 4553
G.4 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583
G.3 26623 37179
G.2 20196
G.1 49155
ĐB 093630
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/6/2021

Giải XSCT
»
XSCT 2/6/2021
G.8 76
G.7 487
G.6 6320 7043 8969
G.5 5679
G.4 22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018
G.3 94388 94761
G.2 80183
G.1 05698
ĐB 621632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 26/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 26/5/2021
G.8 16
G.7 099
G.6 7832 5274 0576
G.5 5372
G.4 22105 76317 21582 68808 83362 55235 95520
G.3 52441 06900
G.2 89601
G.1 01647
ĐB 881675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 19/5/2021
G.8 79
G.7 191
G.6 5878 1199 0536
G.5 8408
G.4 03410 41369 61663 69931 60906 32909 78985
G.3 47075 65238
G.2 79873
G.1 38239
ĐB 268814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 12/5/2021
G.8 67
G.7 611
G.6 9446 5081 5953
G.5 4265
G.4 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
G.3 69097 57193
G.2 00313
G.1 00512
ĐB 260250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/5/2021

Giải XSCT
»
XSCT 5/5/2021
G.8 18
G.7 592
G.6 1100 8513 8275
G.5 4213
G.4 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990
G.3 64778 48135
G.2 34963
G.1 29563
ĐB 277451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 28/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 28/4/2021
G.8 83
G.7 218
G.6 8887 6502 7009
G.5 1948
G.4 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424
G.3 90236 61229
G.2 45936
G.1 92684
ĐB 584247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 21/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 21/4/2021
G.8 60
G.7 373
G.6 7477 9488 2142
G.5 2303
G.4 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340
G.3 21839 36203
G.2 70635
G.1 80369
ĐB 460005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 14/4/2021
G.8 17
G.7 320
G.6 5057 9469 1106
G.5 9207
G.4 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888
G.3 04499 93991
G.2 08044
G.1 75428
ĐB 506779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/4/2021

Giải XSCT
»
XSCT 7/4/2021
G.8 72
G.7 118
G.6 6099 6229 4670
G.5 9945
G.4 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770
G.3 05235 04700
G.2 78389
G.1 31485
ĐB 357670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 31/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 31/3/2021
G.8 47
G.7 996
G.6 9967 5584 7245
G.5 7024
G.4 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572
G.3 25645 87333
G.2 36430
G.1 04777
ĐB 771912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 24/3/2021
G.8 39
G.7 691
G.6 8456 3319 6446
G.5 9983
G.4 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343
G.3 29856 30357
G.2 36301
G.1 97633
ĐB 138302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 17/3/2021
G.8 16
G.7 397
G.6 3779 9523 3684
G.5 8640
G.4 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116
G.3 67051 01770
G.2 84982
G.1 70637
ĐB 087019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 10/3/2021
G.8 81
G.7 701
G.6 5353 0144 3872
G.5 3283
G.4 28749 81856 91877 24187 03437 81337 21499
G.3 95880 34857
G.2 98224
G.1 13475
ĐB 811680
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/3/2021

Giải XSCT
»
XSCT 3/3/2021
G.8 06
G.7 222
G.6 6215 4816 7933
G.5 2523
G.4 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557
G.3 51102 31421
G.2 50151
G.1 51374
ĐB 414303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/2/2021

Giải XSCT
»
XSCT 24/2/2021
G.8 15
G.7 225
G.6 2165 5067 0569
G.5 2165
G.4 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478
G.3 21683 36942
G.2 98852
G.1 94795
ĐB 436986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/2/2021

Giải XSCT
»
XSCT 17/2/2021
G.8 72
G.7 451
G.6 4177 4222 8515
G.5 5158
G.4 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447
G.3 44721 17351
G.2 83215
G.1 23459
ĐB 948595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/2/2021

Giải XSCT
»
XSCT 10/2/2021
G.8 78
G.7 698
G.6 4917 7299 7414
G.5 3613
G.4 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553
G.3 92054 60113
G.2 78166
G.1 76253
ĐB 828101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/2/2021

Giải XSCT
»
XSCT 3/2/2021
G.8 50
G.7 250
G.6 9958 7481 3809
G.5 1126
G.4 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913
G.3 37645 43206
G.2 96908
G.1 13270
ĐB 097062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/1/2021

Giải XSCT
»
XSCT 27/1/2021
G.8 82
G.7 378
G.6 0531 6638 1965
G.5 1068
G.4 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522
G.3 43425 97833
G.2 69384
G.1 49626
ĐB 770287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/1/2021

Giải XSCT
»
XSCT 20/1/2021
G.8 64
G.7 247
G.6 8563 7304 8147
G.5 3935
G.4 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761
G.3 72476 88936
G.2 52039
G.1 01520
ĐB 285895
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021

Giải XSCT
»
XSCT 13/1/2021
G.8 39
G.7 362
G.6 5164 8260 5570
G.5 1325
G.4 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419
G.3 00616 93207
G.2 88110
G.1 81586
ĐB 066968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/1/2021

Giải XSCT
»
XSCT 6/1/2021
G.8 29
G.7 243
G.6 7179 4662 3522
G.5 0695
G.4 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185
G.3 68183 12304
G.2 59067
G.1 06540
ĐB 643304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/12/2020

Giải XSCT
»
XSCT 30/12/2020
G.8 03
G.7 919
G.6 1782 4387 8412
G.5 8846
G.4 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199
G.3 54853 15680
G.2 68615
G.1 12893
ĐB 241956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/12/2020

Giải XSCT
»
XSCT 23/12/2020
G.8 73
G.7 961
G.6 2932 7467 1959
G.5 6696
G.4 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078
G.3 77915 67414
G.2 49126
G.1 98463
ĐB 320304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/12/2020

Giải XSCT
»
XSCT 16/12/2020
G.8 91
G.7 825
G.6 2953 5526 5176
G.5 8563
G.4 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946
G.3 61479 00944
G.2 52509
G.1 63238
ĐB 848351
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Cần Thơ

XSCT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Cần Thơ 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSCT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSCT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.