XSDNG 30 Ngày - Kết Quả XSDNG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 27/10/2021
G.8 60
G.7 841
G.6 2062 7860 4394
G.5 3952
G.4 16115 71634 17119 34696 23545 37664 41203
G.3 07473 29903
G.2 22379
G.1 37297
ĐB 010491
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/10/2021
G.8 93
G.7 523
G.6 6179 3956 4909
G.5 4140
G.4 45437 90549 91676 11691 17633 84828 19826
G.3 26060 49670
G.2 28451
G.1 25518
ĐB 837947
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 20/10/2021
G.8 77
G.7 129
G.6 8080 5621 5889
G.5 1702
G.4 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260
G.3 04120 05783
G.2 52236
G.1 29415
ĐB 125690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 16/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/10/2021
G.8 20
G.7 172
G.6 4904 0619 6399
G.5 7160
G.4 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233
G.3 71791 93064
G.2 59482
G.1 82324
ĐB 712965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 13/10/2021
G.8 12
G.7 895
G.6 2137 6164 5576
G.5 0989
G.4 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497
G.3 56942 54081
G.2 01049
G.1 35200
ĐB 599126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/10/2021
G.8 88
G.7 721
G.6 8555 6342 7330
G.5 7291
G.4 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064
G.3 07078 73152
G.2 26192
G.1 50453
ĐB 746396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 6/10/2021
G.8 38
G.7 317
G.6 8821 4453 4728
G.5 2235
G.4 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760
G.3 76696 90480
G.2 12192
G.1 86077
ĐB 452883
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 2/10/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 2/10/2021
G.8 85
G.7 250
G.6 0408 6606 7614
G.5 7712
G.4 47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938
G.3 44857 13716
G.2 82054
G.1 45404
ĐB 208214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 29/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 29/9/2021
G.8 87
G.7 513
G.6 3452 3848 0121
G.5 8407
G.4 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569
G.3 81039 66415
G.2 15419
G.1 98912
ĐB 395548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 25/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 25/9/2021
G.8 72
G.7 849
G.6 9359 5075 2276
G.5 1124
G.4 19545 17016 72019 11170 31757 63232 82247
G.3 56804 11350
G.2 22484
G.1 43503
ĐB 352454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 22/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 22/9/2021
G.8 71
G.7 560
G.6 7779 0702 3141
G.5 5716
G.4 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902
G.3 50082 75087
G.2 31156
G.1 34097
ĐB 241508
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 18/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 18/9/2021
G.8 80
G.7 676
G.6 3450 9355 3720
G.5 7723
G.4 17734 71242 05970 09625 04009 69744 25430
G.3 57362 28515
G.2 84886
G.1 87588
ĐB 493402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 15/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 15/9/2021
G.8 42
G.7 157
G.6 6156 4836 7117
G.5 3319
G.4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747
G.3 61599 94764
G.2 63632
G.1 51311
ĐB 488060
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 11/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 11/9/2021
G.8 30
G.7 765
G.6 2322 0291 9986
G.5 4712
G.4 11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125
G.3 25217 52768
G.2 24627
G.1 20113
ĐB 998137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 8/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 8/9/2021
G.8 30
G.7 990
G.6 6784 8601 2610
G.5 9580
G.4 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287
G.3 39038 09728
G.2 53862
G.1 95258
ĐB 273968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 4/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 4/9/2021
G.8 74
G.7 041
G.6 9382 2437 7835
G.5 1444
G.4 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624
G.3 02314 13016
G.2 28942
G.1 69914
ĐB 618260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 1/9/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 1/9/2021
G.8 70
G.7 486
G.6 3014 2485 9768
G.5 9922
G.4 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827
G.3 98041 30913
G.2 45197
G.1 05641
ĐB 784082
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 28/8/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 28/8/2021
G.8 63
G.7 883
G.6 5942 1157 5878
G.5 5686
G.4 57318 30807 13316 52367 07341 27000 82753
G.3 98072 02304
G.2 97070
G.1 45820
ĐB 605637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 25/8/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 25/8/2021
G.8 76
G.7 273
G.6 9956 4978 3757
G.5 3014
G.4 33393 60599 84373 80536 23236 26909 20630
G.3 39112 12373
G.2 99847
G.1 17125
ĐB 437938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 14/8/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/8/2021
G.8 32
G.7 964
G.6 1569 7785 1417
G.5 0954
G.4 44217 26208 13387 62037 03530 77758 90104
G.3 28088 52083
G.2 97565
G.1 88191
ĐB 470618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/8/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 11/8/2021
G.8 43
G.7 079
G.6 8960 1927 2056
G.5 9545
G.4 21277 12193 86274 57767 26349 92641 55665
G.3 54610 67890
G.2 08031
G.1 80384
ĐB 720171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 24/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 24/7/2021
G.8 65
G.7 989
G.6 2562 4456 4068
G.5 5002
G.4 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431
G.3 13092 84367
G.2 47912
G.1 93782
ĐB 706798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 21/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 21/7/2021
G.8 44
G.7 159
G.6 0075 3787 1148
G.5 5128
G.4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614
G.3 42050 75729
G.2 65246
G.1 58340
ĐB 441683
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 17/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/7/2021
G.8 75
G.7 224
G.6 3070 9399 6343
G.5 1163
G.4 34931 80895 94153 07319 76325 34415 31973
G.3 09746 22067
G.2 45007
G.1 67626
ĐB 080283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/7/2021
G.8 75
G.7 334
G.6 0084 2535 3563
G.5 8954
G.4 50061 92038 07549 15801 16422 52156 70690
G.3 98248 66347
G.2 10520
G.1 16569
ĐB 529373
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 10/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 10/7/2021
G.8 58
G.7 099
G.6 4487 4532 4027
G.5 4737
G.4 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123
G.3 87391 64667
G.2 71334
G.1 39416
ĐB 882479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 7/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 7/7/2021
G.8 30
G.7 814
G.6 6243 2584 6492
G.5 1569
G.4 64758 17702 83748 96134 04204 72956 51804
G.3 72046 20627
G.2 11427
G.1 32139
ĐB 112653
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 3/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 3/7/2021
G.8 00
G.7 300
G.6 5878 6971 3793
G.5 8591
G.4 82840 84440 08272 86689 18764 57576 95638
G.3 97014 29337
G.2 19667
G.1 74477
ĐB 358551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 30/6/2021
G.8 66
G.7 053
G.6 5127 1490 3789
G.5 2775
G.4 22857 87745 85657 50623 59376 22824 59112
G.3 70183 33223
G.2 02946
G.1 91347
ĐB 459744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 26/6/2021
G.8 57
G.7 291
G.6 5276 2030 3768
G.5 5721
G.4 46033 66661 14354 36858 60135 14584 93183
G.3 60689 90972
G.2 43830
G.1 58804
ĐB 802667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Nẵng

XSDNG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDNG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDNG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.