XSDNG 30 Ngày - Kết Quả XSDNG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 24/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 24/7/2021
G.8 65
G.7 989
G.6 2562 4456 4068
G.5 5002
G.4 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431
G.3 13092 84367
G.2 47912
G.1 93782
ĐB 706798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 21/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 21/7/2021
G.8 44
G.7 159
G.6 0075 3787 1148
G.5 5128
G.4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614
G.3 42050 75729
G.2 65246
G.1 58340
ĐB 441683
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 17/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/7/2021
G.8 75
G.7 224
G.6 3070 9399 6343
G.5 1163
G.4 34931 80895 94153 07319 76325 34415 31973
G.3 09746 22067
G.2 45007
G.1 67626
ĐB 080283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/7/2021
G.8 75
G.7 334
G.6 0084 2535 3563
G.5 8954
G.4 50061 92038 07549 15801 16422 52156 70690
G.3 98248 66347
G.2 10520
G.1 16569
ĐB 529373
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 10/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 10/7/2021
G.8 58
G.7 099
G.6 4487 4532 4027
G.5 4737
G.4 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123
G.3 87391 64667
G.2 71334
G.1 39416
ĐB 882479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 7/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 7/7/2021
G.8 30
G.7 814
G.6 6243 2584 6492
G.5 1569
G.4 64758 17702 83748 96134 04204 72956 51804
G.3 72046 20627
G.2 11427
G.1 32139
ĐB 112653
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 3/7/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 3/7/2021
G.8 00
G.7 300
G.6 5878 6971 3793
G.5 8591
G.4 82840 84440 08272 86689 18764 57576 95638
G.3 97014 29337
G.2 19667
G.1 74477
ĐB 358551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 30/6/2021
G.8 66
G.7 053
G.6 5127 1490 3789
G.5 2775
G.4 22857 87745 85657 50623 59376 22824 59112
G.3 70183 33223
G.2 02946
G.1 91347
ĐB 459744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 26/6/2021
G.8 57
G.7 291
G.6 5276 2030 3768
G.5 5721
G.4 46033 66661 14354 36858 60135 14584 93183
G.3 60689 90972
G.2 43830
G.1 58804
ĐB 802667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 23/6/2021
G.8 35
G.7 171
G.6 8967 5576 3774
G.5 9556
G.4 05646 15027 83949 43493 75914 64465 24953
G.3 54891 97187
G.2 47135
G.1 55276
ĐB 003055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 19/6/2021
G.8 67
G.7 252
G.6 2885 3528 9152
G.5 9697
G.4 94395 36388 81865 57903 69270 54419 75347
G.3 44253 30026
G.2 15076
G.1 05458
ĐB 756717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 16/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 16/6/2021
G.8 47
G.7 170
G.6 6888 5620 0130
G.5 6644
G.4 81423 09535 65914 34725 41507 78183 98691
G.3 84199 22324
G.2 63957
G.1 77579
ĐB 012987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 12/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 12/6/2021
G.8 93
G.7 229
G.6 8451 7798 6778
G.5 4212
G.4 09672 89798 75257 75193 31389 93133 23343
G.3 88365 95641
G.2 15535
G.1 19547
ĐB 014160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 9/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 9/6/2021
G.8 43
G.7 128
G.6 3237 2011 3764
G.5 4796
G.4 63177 97356 07529 27871 47955 64937 68999
G.3 76393 99728
G.2 00126
G.1 60185
ĐB 316693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 5/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 5/6/2021
G.8 11
G.7 154
G.6 6068 0903 0562
G.5 6449
G.4 54127 86321 76140 79786 58210 75822 42635
G.3 00054 54130
G.2 85459
G.1 00720
ĐB 145815
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 2/6/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 2/6/2021
G.8 98
G.7 045
G.6 7398 6973 1279
G.5 8533
G.4 09463 19267 39745 99967 58494 61415 62579
G.3 37538 89820
G.2 50864
G.1 83003
ĐB 244539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 29/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 29/5/2021
G.8 57
G.7 658
G.6 5109 7842 3744
G.5 6712
G.4 59698 92376 50165 28671 83965 74027 56048
G.3 39296 47909
G.2 37129
G.1 50991
ĐB 088324
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 26/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 26/5/2021
G.8 37
G.7 470
G.6 0705 5415 7236
G.5 9662
G.4 29150 09866 62322 35303 91052 86963 07109
G.3 70431 88103
G.2 65028
G.1 99911
ĐB 973856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 22/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 22/5/2021
G.8 81
G.7 794
G.6 2272 4397 0719
G.5 5734
G.4 62626 07224 15714 18293 61875 14776 05960
G.3 41787 18314
G.2 40669
G.1 88138
ĐB 346201
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 19/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 19/5/2021
G.8 15
G.7 042
G.6 9877 5612 4796
G.5 8912
G.4 79068 75231 24447 72644 87064 45059 00109
G.3 12233 87844
G.2 59154
G.1 84233
ĐB 471070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 15/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 15/5/2021
G.8 11
G.7 332
G.6 0759 0060 8198
G.5 4796
G.4 29853 04020 85369 30943 90268 64767 50148
G.3 91660 37098
G.2 50890
G.1 91776
ĐB 461716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 12/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 12/5/2021
G.8 57
G.7 507
G.6 5867 1883 6220
G.5 6161
G.4 64308 11295 84500 68038 80003 87220 67832
G.3 29056 89253
G.2 32760
G.1 11797
ĐB 657990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 8/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 8/5/2021
G.8 24
G.7 499
G.6 2758 4449 4167
G.5 8730
G.4 30668 04457 18342 95091 24069 72720 40842
G.3 73359 35924
G.2 02349
G.1 40247
ĐB 943716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 5/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 5/5/2021
G.8 10
G.7 478
G.6 7611 8071 7847
G.5 4972
G.4 96200 44256 03866 27525 97638 23543 27510
G.3 92643 81500
G.2 79481
G.1 45749
ĐB 105669
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 1/5/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 1/5/2021
G.8 53
G.7 499
G.6 4152 2890 0320
G.5 0262
G.4 33121 33540 31496 58332 67015 55122 84906
G.3 80292 27192
G.2 34362
G.1 74122
ĐB 765127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 28/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 28/4/2021
G.8 51
G.7 402
G.6 8120 2224 9347
G.5 2375
G.4 61133 98519 16774 42729 75281 13474 99641
G.3 31016 78756
G.2 40569
G.1 41146
ĐB 164022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 24/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 24/4/2021
G.8 87
G.7 184
G.6 5982 6426 9971
G.5 9222
G.4 45553 77182 60993 95024 13383 11900 62088
G.3 66818 16832
G.2 79706
G.1 89614
ĐB 470865
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 21/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 21/4/2021
G.8 24
G.7 801
G.6 4349 0483 9675
G.5 3704
G.4 93717 05219 03650 74864 63387 04655 08661
G.3 89700 65353
G.2 22375
G.1 41613
ĐB 217178
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 17/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 17/4/2021
G.8 19
G.7 145
G.6 8273 9372 6709
G.5 9046
G.4 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397
G.3 74667 10844
G.2 08039
G.1 03918
ĐB 030891
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/4/2021

Giải XSDNG
»
XSDNG 14/4/2021
G.8 14
G.7 434
G.6 5551 4332 9691
G.5 6838
G.4 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183
G.3 17655 02920
G.2 40157
G.1 76597
ĐB 894278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Đà Nẵng

XSDNG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Đà Nẵng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSDNG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSDNG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.