XSGL 30 Ngày - Kết Quả XSGL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 23/7/2021
G.8 33
G.7 643
G.6 6502 7417 8308
G.5 6652
G.4 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759
G.3 37928 57282
G.2 14462
G.1 22133
ĐB 329346
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 16/7/2021
G.8 64
G.7 891
G.6 8948 9889 6536
G.5 6244
G.4 36004 59971 81168 92262 80614 78643 64758
G.3 30898 84421
G.2 48096
G.1 93014
ĐB 880990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 9/7/2021
G.8 65
G.7 769
G.6 4334 0476 5548
G.5 6784
G.4 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227
G.3 80298 37326
G.2 27363
G.1 57424
ĐB 484277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 2/7/2021
G.8 40
G.7 626
G.6 3490 6432 8925
G.5 7564
G.4 71627 69222 32116 48656 22199 28258 79507
G.3 76769 06361
G.2 81862
G.1 13036
ĐB 494059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 25/6/2021
G.8 79
G.7 359
G.6 9835 4262 1307
G.5 1811
G.4 60316 37493 17299 91203 18971 02310 43982
G.3 62796 30568
G.2 55025
G.1 00338
ĐB 625903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 18/6/2021
G.8 29
G.7 987
G.6 5865 0650 7365
G.5 8047
G.4 13005 82658 52257 98795 55633 09271 07120
G.3 39880 99432
G.2 74896
G.1 03420
ĐB 771915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 11/6/2021
G.8 44
G.7 401
G.6 5914 6864 2997
G.5 2024
G.4 59961 42354 81017 62030 78058 16489 83253
G.3 08931 08159
G.2 74573
G.1 15028
ĐB 809416
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 4/6/2021
G.8 95
G.7 271
G.6 8369 7380 3784
G.5 7454
G.4 87825 91247 74602 89636 52114 91649 36157
G.3 77195 94715
G.2 08317
G.1 76672
ĐB 126442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 28/5/2021
G.8 76
G.7 578
G.6 1148 7224 3545
G.5 3127
G.4 26001 80234 42001 40812 92912 69658 21121
G.3 93152 12059
G.2 71796
G.1 83021
ĐB 316440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 21/5/2021
G.8 05
G.7 971
G.6 6797 0433 1577
G.5 7865
G.4 00886 14683 53952 68572 75471 73827 54706
G.3 10111 57795
G.2 76558
G.1 47541
ĐB 580734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 14/5/2021
G.8 00
G.7 333
G.6 7256 0385 9936
G.5 7473
G.4 06967 22482 64063 26282 87106 11067 66058
G.3 14762 11170
G.2 53821
G.1 35349
ĐB 264802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 7/5/2021
G.8 93
G.7 826
G.6 4579 5979 0386
G.5 1934
G.4 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081
G.3 79823 81379
G.2 59910
G.1 05227
ĐB 410808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 30/4/2021
G.8 06
G.7 626
G.6 6105 0065 6668
G.5 3319
G.4 10969 80276 46482 46665 32162 13125 87338
G.3 19571 50281
G.2 40372
G.1 09707
ĐB 075405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 23/4/2021
G.8 76
G.7 054
G.6 2524 5882 8718
G.5 3028
G.4 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314
G.3 30348 23382
G.2 64668
G.1 54514
ĐB 256394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 16/4/2021
G.8 09
G.7 710
G.6 7085 5715 3779
G.5 9462
G.4 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701
G.3 02796 67312
G.2 96684
G.1 66058
ĐB 269961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 9/4/2021
G.8 94
G.7 338
G.6 4044 4197 3482
G.5 8189
G.4 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277
G.3 25711 65240
G.2 42656
G.1 79085
ĐB 083880
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 2/4/2021
G.8 27
G.7 616
G.6 1738 1930 1999
G.5 7399
G.4 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314
G.3 05082 93676
G.2 73372
G.1 38963
ĐB 352209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 26/3/2021
G.8 86
G.7 650
G.6 1399 4020 5503
G.5 9938
G.4 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584
G.3 64631 83742
G.2 01729
G.1 45087
ĐB 827247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 19/3/2021
G.8 50
G.7 268
G.6 2219 1688 4436
G.5 0874
G.4 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050
G.3 85640 41115
G.2 57478
G.1 65696
ĐB 422044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 12/3/2021
G.8 50
G.7 023
G.6 5983 5607 8274
G.5 3995
G.4 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349
G.3 25371 87731
G.2 14013
G.1 49514
ĐB 631548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 5/3/2021
G.8 79
G.7 564
G.6 6450 0052 8311
G.5 9802
G.4 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349
G.3 17105 03409
G.2 40630
G.1 20853
ĐB 923592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 26/2/2021
G.8 69
G.7 239
G.6 6750 3287 2328
G.5 7743
G.4 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987
G.3 07465 08293
G.2 88101
G.1 28854
ĐB 677972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 19/2/2021
G.8 39
G.7 706
G.6 8398 6463 2419
G.5 7403
G.4 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495
G.3 65899 64499
G.2 54070
G.1 18048
ĐB 326563
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 12/2/2021
G.8 31
G.7 178
G.6 6479 6879 1566
G.5 7528
G.4 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999
G.3 19280 15178
G.2 30188
G.1 53028
ĐB 971703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 5/2/2021
G.8 17
G.7 796
G.6 5515 4879 8827
G.5 0601
G.4 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325
G.3 43369 66213
G.2 46969
G.1 19214
ĐB 737196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 29/1/2021
G.8 70
G.7 215
G.6 0644 7942 6992
G.5 7624
G.4 04659 20954 59673 29679 95636 81773 00689
G.3 38679 18485
G.2 43590
G.1 47619
ĐB 849780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 22/1/2021
G.8 80
G.7 958
G.6 4811 8520 8921
G.5 9019
G.4 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935
G.3 98567 48967
G.2 26517
G.1 80050
ĐB 119209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 15/1/2021
G.8 09
G.7 866
G.6 4543 0983 2206
G.5 9445
G.4 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266
G.3 50704 14888
G.2 08840
G.1 47118
ĐB 091778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 8/1/2021
G.8 43
G.7 992
G.6 3207 7606 7425
G.5 4159
G.4 91781 71666 00532 54285 73633 02398 99344
G.3 96703 29596
G.2 01528
G.1 42525
ĐB 656418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 1/1/2021
G.8 06
G.7 482
G.6 1188 0002 4250
G.5 2683
G.4 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188
G.3 65033 56510
G.2 42981
G.1 03615
ĐB 720642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Gia Lai

XSGL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSGL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSGL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.