XSGL 30 Ngày - Kết Quả XSGL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 22/10/2021
G.8 57
G.7 097
G.6 9528 6615 3055
G.5 7095
G.4 42117 43014 86811 21448 85346 47924 55140
G.3 74703 82574
G.2 56201
G.1 91903
ĐB 970621
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 15/10/2021
G.8 34
G.7 962
G.6 4069 2426 3516
G.5 1667
G.4 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127
G.3 01306 66160
G.2 06063
G.1 75846
ĐB 890904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 8/10/2021
G.8 54
G.7 155
G.6 1848 8686 2577
G.5 9417
G.4 19415 29856 63329 61027 42400 36931 87261
G.3 46666 36276
G.2 22881
G.1 38664
ĐB 122016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 1/10/2021
G.8 27
G.7 643
G.6 3143 9660 9815
G.5 7411
G.4 41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908
G.3 94369 29574
G.2 68884
G.1 16971
ĐB 815237
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/9/2021

Giải XSGL
»
XSGL 24/9/2021
G.8 89
G.7 535
G.6 8775 4748 7942
G.5 3637
G.4 60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718
G.3 27020 55974
G.2 46917
G.1 37671
ĐB 379472
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/9/2021

Giải XSGL
»
XSGL 17/9/2021
G.8 95
G.7 266
G.6 7819 1261 2784
G.5 6874
G.4 81943 24349 81918 35974 89076 30038 11492
G.3 90752 83322
G.2 28600
G.1 37774
ĐB 367898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/9/2021

Giải XSGL
»
XSGL 10/9/2021
G.8 67
G.7 223
G.6 1857 8045 2674
G.5 1327
G.4 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877
G.3 82843 94067
G.2 45877
G.1 89011
ĐB 330931
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/9/2021

Giải XSGL
»
XSGL 3/9/2021
G.8 38
G.7 636
G.6 3805 6888 1097
G.5 2063
G.4 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732
G.3 21409 59098
G.2 92127
G.1 21353
ĐB 066277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/8/2021

Giải XSGL
»
XSGL 27/8/2021
G.8 54
G.7 375
G.6 6369 8131 5816
G.5 7348
G.4 24996 44141 03417 26652 33217 81403 32592
G.3 98564 53368
G.2 21413
G.1 00953
ĐB 907119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 20/8/2021

Giải XSGL
»
XSGL 20/8/2021
G.8 28
G.7 146
G.6 8096 7863 1625
G.5 0201
G.4 02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818
G.3 22143 81870
G.2 17671
G.1 60576
ĐB 546849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/8/2021

Giải XSGL
»
XSGL 13/8/2021
G.8 28
G.7 897
G.6 0328 9039 2582
G.5 2817
G.4 02070 27432 88346 73083 04145 01742 02754
G.3 06546 62492
G.2 13513
G.1 47189
ĐB 599612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 6/8/2021

Giải XSGL
»
XSGL 6/8/2021
G.8 85
G.7 751
G.6 6334 3594 4029
G.5 8281
G.4 93979 00182 06410 50571 32932 49918 92839
G.3 87288 98375
G.2 00305
G.1 72194
ĐB 996716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 30/7/2021
G.8 59
G.7 790
G.6 4500 8666 0321
G.5 6559
G.4 04337 59240 49523 83050 79058 40636 83677
G.3 68773 69663
G.2 95232
G.1 61231
ĐB 936876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 23/7/2021
G.8 33
G.7 643
G.6 6502 7417 8308
G.5 6652
G.4 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759
G.3 37928 57282
G.2 14462
G.1 22133
ĐB 329346
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 16/7/2021
G.8 64
G.7 891
G.6 8948 9889 6536
G.5 6244
G.4 36004 59971 81168 92262 80614 78643 64758
G.3 30898 84421
G.2 48096
G.1 93014
ĐB 880990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 9/7/2021
G.8 65
G.7 769
G.6 4334 0476 5548
G.5 6784
G.4 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227
G.3 80298 37326
G.2 27363
G.1 57424
ĐB 484277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/7/2021

Giải XSGL
»
XSGL 2/7/2021
G.8 40
G.7 626
G.6 3490 6432 8925
G.5 7564
G.4 71627 69222 32116 48656 22199 28258 79507
G.3 76769 06361
G.2 81862
G.1 13036
ĐB 494059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 25/6/2021
G.8 79
G.7 359
G.6 9835 4262 1307
G.5 1811
G.4 60316 37493 17299 91203 18971 02310 43982
G.3 62796 30568
G.2 55025
G.1 00338
ĐB 625903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 18/6/2021
G.8 29
G.7 987
G.6 5865 0650 7365
G.5 8047
G.4 13005 82658 52257 98795 55633 09271 07120
G.3 39880 99432
G.2 74896
G.1 03420
ĐB 771915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 11/6/2021
G.8 44
G.7 401
G.6 5914 6864 2997
G.5 2024
G.4 59961 42354 81017 62030 78058 16489 83253
G.3 08931 08159
G.2 74573
G.1 15028
ĐB 809416
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/6/2021

Giải XSGL
»
XSGL 4/6/2021
G.8 95
G.7 271
G.6 8369 7380 3784
G.5 7454
G.4 87825 91247 74602 89636 52114 91649 36157
G.3 77195 94715
G.2 08317
G.1 76672
ĐB 126442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 28/5/2021
G.8 76
G.7 578
G.6 1148 7224 3545
G.5 3127
G.4 26001 80234 42001 40812 92912 69658 21121
G.3 93152 12059
G.2 71796
G.1 83021
ĐB 316440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 21/5/2021
G.8 05
G.7 971
G.6 6797 0433 1577
G.5 7865
G.4 00886 14683 53952 68572 75471 73827 54706
G.3 10111 57795
G.2 76558
G.1 47541
ĐB 580734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 14/5/2021
G.8 00
G.7 333
G.6 7256 0385 9936
G.5 7473
G.4 06967 22482 64063 26282 87106 11067 66058
G.3 14762 11170
G.2 53821
G.1 35349
ĐB 264802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/5/2021

Giải XSGL
»
XSGL 7/5/2021
G.8 93
G.7 826
G.6 4579 5979 0386
G.5 1934
G.4 66313 18243 13852 44625 46884 68630 71081
G.3 79823 81379
G.2 59910
G.1 05227
ĐB 410808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 30/4/2021
G.8 06
G.7 626
G.6 6105 0065 6668
G.5 3319
G.4 10969 80276 46482 46665 32162 13125 87338
G.3 19571 50281
G.2 40372
G.1 09707
ĐB 075405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 23/4/2021
G.8 76
G.7 054
G.6 2524 5882 8718
G.5 3028
G.4 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314
G.3 30348 23382
G.2 64668
G.1 54514
ĐB 256394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 16/4/2021
G.8 09
G.7 710
G.6 7085 5715 3779
G.5 9462
G.4 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701
G.3 02796 67312
G.2 96684
G.1 66058
ĐB 269961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 9/4/2021
G.8 94
G.7 338
G.6 4044 4197 3482
G.5 8189
G.4 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277
G.3 25711 65240
G.2 42656
G.1 79085
ĐB 083880
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 2/4/2021
G.8 27
G.7 616
G.6 1738 1930 1999
G.5 7399
G.4 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314
G.3 05082 93676
G.2 73372
G.1 38963
ĐB 352209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Gia Lai

XSGL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSGL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSGL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.