XSGL 30 Ngày - Kết Quả XSGL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 9/4/2021
G.8 94
G.7 338
G.6 4044 4197 3482
G.5 8189
G.4 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277
G.3 25711 65240
G.2 42656
G.1 79085
ĐB 083880
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/4/2021

Giải XSGL
»
XSGL 2/4/2021
G.8 27
G.7 616
G.6 1738 1930 1999
G.5 7399
G.4 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314
G.3 05082 93676
G.2 73372
G.1 38963
ĐB 352209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 26/3/2021
G.8 86
G.7 650
G.6 1399 4020 5503
G.5 9938
G.4 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584
G.3 64631 83742
G.2 01729
G.1 45087
ĐB 827247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 19/3/2021
G.8 50
G.7 268
G.6 2219 1688 4436
G.5 0874
G.4 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050
G.3 85640 41115
G.2 57478
G.1 65696
ĐB 422044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 12/3/2021
G.8 50
G.7 023
G.6 5983 5607 8274
G.5 3995
G.4 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349
G.3 25371 87731
G.2 14013
G.1 49514
ĐB 631548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/3/2021

Giải XSGL
»
XSGL 5/3/2021
G.8 79
G.7 564
G.6 6450 0052 8311
G.5 9802
G.4 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349
G.3 17105 03409
G.2 40630
G.1 20853
ĐB 923592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 26/2/2021
G.8 69
G.7 239
G.6 6750 3287 2328
G.5 7743
G.4 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987
G.3 07465 08293
G.2 88101
G.1 28854
ĐB 677972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 19/2/2021
G.8 39
G.7 706
G.6 8398 6463 2419
G.5 7403
G.4 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495
G.3 65899 64499
G.2 54070
G.1 18048
ĐB 326563
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 12/2/2021
G.8 31
G.7 178
G.6 6479 6879 1566
G.5 7528
G.4 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999
G.3 19280 15178
G.2 30188
G.1 53028
ĐB 971703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/2/2021

Giải XSGL
»
XSGL 5/2/2021
G.8 17
G.7 796
G.6 5515 4879 8827
G.5 0601
G.4 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325
G.3 43369 66213
G.2 46969
G.1 19214
ĐB 737196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 29/1/2021
G.8 70
G.7 215
G.6 0644 7942 6992
G.5 7624
G.4 04659 20954 59673 29679 95636 81773 00689
G.3 38679 18485
G.2 43590
G.1 47619
ĐB 849780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 22/1/2021
G.8 80
G.7 958
G.6 4811 8520 8921
G.5 9019
G.4 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935
G.3 98567 48967
G.2 26517
G.1 80050
ĐB 119209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 15/1/2021
G.8 09
G.7 866
G.6 4543 0983 2206
G.5 9445
G.4 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266
G.3 50704 14888
G.2 08840
G.1 47118
ĐB 091778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 8/1/2021
G.8 43
G.7 992
G.6 3207 7606 7425
G.5 4159
G.4 91781 71666 00532 54285 73633 02398 99344
G.3 96703 29596
G.2 01528
G.1 42525
ĐB 656418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/1/2021

Giải XSGL
»
XSGL 1/1/2021
G.8 06
G.7 482
G.6 1188 0002 4250
G.5 2683
G.4 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188
G.3 65033 56510
G.2 42981
G.1 03615
ĐB 720642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/12/2020

Giải XSGL
»
XSGL 25/12/2020
G.8 30
G.7 008
G.6 4386 8131 3255
G.5 2148
G.4 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206
G.3 16048 16054
G.2 44681
G.1 27740
ĐB 372195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/12/2020

Giải XSGL
»
XSGL 18/12/2020
G.8 86
G.7 301
G.6 8885 1245 4299
G.5 1598
G.4 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000
G.3 41868 86684
G.2 43158
G.1 01870
ĐB 877764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/12/2020

Giải XSGL
»
XSGL 11/12/2020
G.8 38
G.7 888
G.6 6702 1869 3247
G.5 7735
G.4 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607
G.3 58293 92586
G.2 00244
G.1 65953
ĐB 753493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/12/2020

Giải XSGL
»
XSGL 4/12/2020
G.8 08
G.7 381
G.6 7639 0779 3436
G.5 9562
G.4 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432
G.3 54121 13377
G.2 45880
G.1 07836
ĐB 703559
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 27/11/2020

Giải XSGL
»
XSGL 27/11/2020
G.8 51
G.7 909
G.6 2005 4745 0815
G.5 0837
G.4 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282
G.3 59639 58074
G.2 29857
G.1 86525
ĐB 726241
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 20/11/2020

Giải XSGL
»
XSGL 20/11/2020
G.8 69
G.7 115
G.6 1257 3047 3317
G.5 6641
G.4 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410
G.3 25246 19731
G.2 46383
G.1 54500
ĐB 970325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/11/2020

Giải XSGL
»
XSGL 13/11/2020
G.8 98
G.7 363
G.6 9004 6932 2544
G.5 4564
G.4 00642 21586 74925 79386 48097 38284 50606
G.3 63660 10324
G.2 27453
G.1 87276
ĐB 363921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 6/11/2020

Giải XSGL
»
XSGL 6/11/2020
G.8 37
G.7 448
G.6 3696 6061 1713
G.5 3208
G.4 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250
G.3 15475 66676
G.2 54450
G.1 21369
ĐB 178002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 30/10/2020

Giải XSGL
»
XSGL 30/10/2020
G.8 23
G.7 553
G.6 5027 3556 2837
G.5 3161
G.4 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932
G.3 10748 56434
G.2 55081
G.1 87396
ĐB 387682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 23/10/2020

Giải XSGL
»
XSGL 23/10/2020
G.8 58
G.7 750
G.6 9389 3794 1842
G.5 3729
G.4 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758
G.3 63817 01606
G.2 68265
G.1 69888
ĐB 902321
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 16/10/2020

Giải XSGL
»
XSGL 16/10/2020
G.8 58
G.7 704
G.6 2669 4953 6101
G.5 7977
G.4 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650
G.3 27985 92304
G.2 02367
G.1 17481
ĐB 548917
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 9/10/2020

Giải XSGL
»
XSGL 9/10/2020
G.8 70
G.7 681
G.6 9414 2373 9591
G.5 3836
G.4 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259
G.3 81127 81337
G.2 54177
G.1 60505
ĐB 898292
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 2/10/2020

Giải XSGL
»
XSGL 2/10/2020
G.8 32
G.7 031
G.6 2212 0778 7234
G.5 7689
G.4 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927
G.3 85372 67165
G.2 54888
G.1 51527
ĐB 283299
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/9/2020

Giải XSGL
»
XSGL 25/9/2020
G.8 76
G.7 226
G.6 9591 2020 2848
G.5 9099
G.4 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240
G.3 03632 11962
G.2 60191
G.1 56885
ĐB 834088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/9/2020

Giải XSGL
»
XSGL 18/9/2020
G.8 79
G.7 089
G.6 5900 6472 4896
G.5 7565
G.4 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652
G.3 46152 88381
G.2 87539
G.1 95028
ĐB 476020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Gia Lai

XSGL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSGL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSGL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.