XSGL 30 Ngày - Kết Quả XSGL 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/5/2022

Giải XSGL
»
XSGL 13/5/2022
G.8 54
G.7 050
G.6 1693 0784 1455
G.5 0709
G.4 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856
G.3 49170 39894
G.2 61158
G.1 73421
ĐB 271517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 6/5/2022

Giải XSGL
»
XSGL 6/5/2022
G.8 61
G.7 171
G.6 8519 7552 6207
G.5 2081
G.4 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381
G.3 79116 23641
G.2 59744
G.1 12465
ĐB 707937
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/4/2022

Giải XSGL
»
XSGL 29/4/2022
G.8 26
G.7 490
G.6 3193 3398 0468
G.5 2133
G.4 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962
G.3 59871 65699
G.2 79802
G.1 60053
ĐB 128311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/4/2022

Giải XSGL
»
XSGL 22/4/2022
G.8 49
G.7 025
G.6 9543 3393 5393
G.5 8520
G.4 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417
G.3 67466 96709
G.2 97332
G.1 92006
ĐB 155360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/4/2022

Giải XSGL
»
XSGL 15/4/2022
G.8 08
G.7 284
G.6 1360 6858 6434
G.5 5272
G.4 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474
G.3 68755 80894
G.2 07569
G.1 63103
ĐB 427064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/4/2022

Giải XSGL
»
XSGL 8/4/2022
G.8 84
G.7 977
G.6 0517 0023 8550
G.5 3791
G.4 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584
G.3 59035 65804
G.2 88437
G.1 29718
ĐB 164783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/4/2022

Giải XSGL
»
XSGL 1/4/2022
G.8 04
G.7 907
G.6 0620 0923 2348
G.5 9246
G.4 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877
G.3 54296 09256
G.2 98713
G.1 25032
ĐB 549012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/3/2022

Giải XSGL
»
XSGL 25/3/2022
G.8 35
G.7 074
G.6 0589 1038 5154
G.5 2359
G.4 83567 83614 38692 11768 34164 89543 41709
G.3 02860 73396
G.2 67129
G.1 27204
ĐB 372384
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/3/2022

Giải XSGL
»
XSGL 18/3/2022
G.8 83
G.7 616
G.6 6831 1618 8759
G.5 9211
G.4 01229 30791 67969 66775 32941 02196 24878
G.3 36043 27476
G.2 61486
G.1 11867
ĐB 591650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/3/2022

Giải XSGL
»
XSGL 11/3/2022
G.8 31
G.7 088
G.6 9338 9661 6128
G.5 9623
G.4 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139
G.3 63165 17141
G.2 05729
G.1 82450
ĐB 595225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/3/2022

Giải XSGL
»
XSGL 4/3/2022
G.8 17
G.7 863
G.6 6770 5712 3213
G.5 1613
G.4 46262 51441 31511 62009 90828 50962 39544
G.3 28599 38462
G.2 72216
G.1 38836
ĐB 709196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/2/2022

Giải XSGL
»
XSGL 25/2/2022
G.8 82
G.7 290
G.6 7141 4999 0105
G.5 3569
G.4 71678 19904 14712 45057 54161 20076 22117
G.3 59568 03280
G.2 14304
G.1 60498
ĐB 410845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/2/2022

Giải XSGL
»
XSGL 18/2/2022
G.8 28
G.7 623
G.6 3308 6368 0402
G.5 4149
G.4 12041 23300 16932 47156 48384 91322 43894
G.3 30195 38247
G.2 32819
G.1 42495
ĐB 522977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 11/2/2022

Giải XSGL
»
XSGL 11/2/2022
G.8 77
G.7 229
G.6 1434 6040 5657
G.5 5823
G.4 41108 09011 32796 74276 98486 60874 44512
G.3 75507 04747
G.2 61556
G.1 26762
ĐB 356435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 4/2/2022

Giải XSGL
»
XSGL 4/2/2022
G.8 26
G.7 862
G.6 7994 4559 2826
G.5 1150
G.4 19798 91640 50766 32777 15177 04479 55554
G.3 65759 23412
G.2 32775
G.1 94239
ĐB 349793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 28/1/2022

Giải XSGL
»
XSGL 28/1/2022
G.8 55
G.7 062
G.6 0282 5867 7401
G.5 0649
G.4 82612 55580 62169 33841 26512 87506 58858
G.3 55042 14091
G.2 75309
G.1 54236
ĐB 489487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 21/1/2022

Giải XSGL
»
XSGL 21/1/2022
G.8 28
G.7 618
G.6 2501 2337 4055
G.5 4515
G.4 12677 50774 52702 04853 22311 42639 43494
G.3 51310 84078
G.2 59545
G.1 78498
ĐB 442749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 14/1/2022

Giải XSGL
»
XSGL 14/1/2022
G.8 16
G.7 634
G.6 7360 9483 6985
G.5 6192
G.4 56194 55116 52873 84903 82456 26426 46723
G.3 69159 22571
G.2 22950
G.1 45134
ĐB 715334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 7/1/2022

Giải XSGL
»
XSGL 7/1/2022
G.8 38
G.7 758
G.6 2058 3896 5771
G.5 9550
G.4 50242 56297 87058 62862 64884 13390 08428
G.3 19182 60997
G.2 09658
G.1 71069
ĐB 290872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 31/12/2021

Giải XSGL
»
XSGL 31/12/2021
G.8 32
G.7 378
G.6 5691 3888 4754
G.5 8718
G.4 50054 72640 94469 02420 32429 46576 18549
G.3 30236 90953
G.2 46202
G.1 11394
ĐB 248919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 24/12/2021

Giải XSGL
»
XSGL 24/12/2021
G.8 28
G.7 898
G.6 2177 8921 8043
G.5 9356
G.4 94480 45052 30545 92644 51062 68832 25735
G.3 36315 35135
G.2 19439
G.1 09690
ĐB 089373
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 17/12/2021

Giải XSGL
»
XSGL 17/12/2021
G.8 34
G.7 650
G.6 4922 6944 8380
G.5 5468
G.4 85181 04697 36879 79878 47384 75091 37676
G.3 98979 71590
G.2 32205
G.1 06308
ĐB 088473
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 10/12/2021

Giải XSGL
»
XSGL 10/12/2021
G.8 12
G.7 759
G.6 6274 8018 4244
G.5 4826
G.4 91841 09250 82259 96911 08195 23098 27372
G.3 20018 96150
G.2 14767
G.1 08506
ĐB 921021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 3/12/2021

Giải XSGL
»
XSGL 3/12/2021
G.8 20
G.7 693
G.6 8440 7843 6685
G.5 6874
G.4 23655 48332 46839 35853 85116 65034 56269
G.3 46641 64626
G.2 17589
G.1 19656
ĐB 386242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 26/11/2021

Giải XSGL
»
XSGL 26/11/2021
G.8 16
G.7 111
G.6 9074 3358 9032
G.5 9770
G.4 82168 95315 54975 86669 99925 17139 93923
G.3 47256 72294
G.2 91488
G.1 74867
ĐB 811459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 19/11/2021

Giải XSGL
»
XSGL 19/11/2021
G.8 85
G.7 866
G.6 3786 2799 7337
G.5 2257
G.4 48418 36869 20489 76928 78211 27539 08935
G.3 10662 72800
G.2 86645
G.1 67672
ĐB 633959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 12/11/2021

Giải XSGL
»
XSGL 12/11/2021
G.8 41
G.7 837
G.6 6558 8837 6653
G.5 9308
G.4 89291 29585 42106 75379 76906 66044 50388
G.3 33267 15473
G.2 99131
G.1 89433
ĐB 932080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 5/11/2021

Giải XSGL
»
XSGL 5/11/2021
G.8 20
G.7 377
G.6 3794 1066 9786
G.5 6953
G.4 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486
G.3 92802 43978
G.2 78005
G.1 28591
ĐB 156483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 29/10/2021
G.8 18
G.7 581
G.6 1942 8758 4869
G.5 3456
G.4 36464 81284 40066 93894 10801 80133 59479
G.3 67095 43714
G.2 52658
G.1 62402
ĐB 330118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/10/2021

Giải XSGL
»
XSGL 22/10/2021
G.8 57
G.7 097
G.6 9528 6615 3055
G.5 7095
G.4 42117 43014 86811 21448 85346 47924 55140
G.3 74703 82574
G.2 56201
G.1 91903
ĐB 970621
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Gia Lai

XSGL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSGL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSGL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.