XSHG 30 Ngày - Kết Quả XSHG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 17/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 17/4/2021
G.8 74
G.7 515
G.6 4295 1345 9608
G.5 5301
G.4 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628
G.3 93042 88404
G.2 80815
G.1 12014
ĐB 629901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 10/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 10/4/2021
G.8 77
G.7 973
G.6 5242 0538 3706
G.5 8641
G.4 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802
G.3 15567 57815
G.2 48292
G.1 40289
ĐB 380130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 3/4/2021
G.8 53
G.7 132
G.6 0340 8228 0082
G.5 4212
G.4 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815
G.3 16708 30429
G.2 19325
G.1 11040
ĐB 671567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 27/3/2021
G.8 68
G.7 360
G.6 4110 9955 3364
G.5 1624
G.4 48484 02739 67053 25744 25229 86680 73587
G.3 54392 49374
G.2 31667
G.1 33461
ĐB 654767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 20/3/2021
G.8 40
G.7 156
G.6 8672 7019 1520
G.5 4891
G.4 92612 21425 95243 00339 61051 32446 86923
G.3 43468 66306
G.2 69973
G.1 03940
ĐB 570766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 13/3/2021
G.8 18
G.7 654
G.6 6173 3395 9885
G.5 4770
G.4 59507 43286 99189 36814 22604 99066 97695
G.3 38656 54722
G.2 05393
G.1 92831
ĐB 676757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 6/3/2021
G.8 93
G.7 461
G.6 2627 5870 4229
G.5 5687
G.4 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896
G.3 35762 81871
G.2 78517
G.1 75378
ĐB 269792
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 27/2/2021
G.8 08
G.7 467
G.6 3120 6292 8795
G.5 6384
G.4 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335
G.3 39643 25731
G.2 97011
G.1 90932
ĐB 732534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 20/2/2021
G.8 75
G.7 421
G.6 6233 6102 4707
G.5 9705
G.4 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G.3 80419 00316
G.2 48324
G.1 66583
ĐB 788316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 13/2/2021
G.8 75
G.7 752
G.6 1941 1760 7359
G.5 6465
G.4 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G.3 25592 64932
G.2 43901
G.1 02942
ĐB 910568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 6/2/2021
G.8 90
G.7 990
G.6 1739 3463 9548
G.5 7889
G.4 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G.3 08449 30775
G.2 69016
G.1 33630
ĐB 901894
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 30/1/2021
G.8 48
G.7 444
G.6 1148 9494 6860
G.5 6026
G.4 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G.3 45416 77624
G.2 50834
G.1 52314
ĐB 282772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 23/1/2021
G.8 40
G.7 086
G.6 6373 7695 2876
G.5 0645
G.4 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
G.3 94385 72589
G.2 52410
G.1 47048
ĐB 615442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 16/1/2021
G.8 19
G.7 244
G.6 5861 0086 8917
G.5 7676
G.4 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130
G.3 63605 86436
G.2 01849
G.1 26109
ĐB 943293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 9/1/2021
G.8 99
G.7 777
G.6 6192 2364 0542
G.5 6647
G.4 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252
G.3 52111 54694
G.2 28728
G.1 32794
ĐB 872304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 2/1/2021
G.8 91
G.7 595
G.6 8935 9924 6247
G.5 6010
G.4 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709
G.3 37846 74806
G.2 64309
G.1 51473
ĐB 857942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 26/12/2020
G.8 63
G.7 112
G.6 3898 1311 1172
G.5 0987
G.4 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332
G.3 34487 91646
G.2 81864
G.1 00813
ĐB 315906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 19/12/2020
G.8 59
G.7 946
G.6 9104 6934 1886
G.5 1992
G.4 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268
G.3 98715 79941
G.2 89348
G.1 06096
ĐB 719126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 12/12/2020
G.8 47
G.7 171
G.6 6266 9780 3874
G.5 7805
G.4 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015
G.3 44475 06054
G.2 66286
G.1 85918
ĐB 826349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 5/12/2020
G.8 53
G.7 360
G.6 9933 2612 5823
G.5 4237
G.4 32725 20679 97862 34092 73340 57618 23784
G.3 87877 05159
G.2 01388
G.1 44224
ĐB 885163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 28/11/2020

Giải XSHG
»
XSHG 28/11/2020
G.8 72
G.7 793
G.6 6275 1821 4018
G.5 5712
G.4 39190 36067 49374 12680 32697 22043 22539
G.3 05398 11313
G.2 41648
G.1 95672
ĐB 868268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 21/11/2020

Giải XSHG
»
XSHG 21/11/2020
G.8 54
G.7 228
G.6 9637 0472 4764
G.5 0307
G.4 07389 66486 05310 89282 51183 96373 77183
G.3 12741 73195
G.2 85158
G.1 38200
ĐB 846977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 14/11/2020

Giải XSHG
»
XSHG 14/11/2020
G.8 38
G.7 865
G.6 7988 3950 9126
G.5 5952
G.4 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550
G.3 67832 34347
G.2 92901
G.1 71926
ĐB 499992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 7/11/2020

Giải XSHG
»
XSHG 7/11/2020
G.8 80
G.7 203
G.6 4045 0486 1669
G.5 8837
G.4 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862
G.3 49333 75598
G.2 67439
G.1 12884
ĐB 090456
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 31/10/2020

Giải XSHG
»
XSHG 31/10/2020
G.8 19
G.7 480
G.6 3889 2382 0369
G.5 2032
G.4 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215
G.3 33425 71237
G.2 56633
G.1 58066
ĐB 411083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 24/10/2020

Giải XSHG
»
XSHG 24/10/2020
G.8 05
G.7 872
G.6 4112 1755 2174
G.5 9189
G.4 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703
G.3 85993 44524
G.2 72115
G.1 67334
ĐB 696100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 17/10/2020

Giải XSHG
»
XSHG 17/10/2020
G.8 66
G.7 313
G.6 4314 2819 4923
G.5 0037
G.4 14751 15948 53751 31988 98216 87052 53719
G.3 94723 69852
G.2 46695
G.1 63446
ĐB 953080
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 10/10/2020

Giải XSHG
»
XSHG 10/10/2020
G.8 49
G.7 937
G.6 4661 7966 3611
G.5 6673
G.4 43219 70616 43110 73306 14582 93870 76209
G.3 73893 75155
G.2 19889
G.1 53666
ĐB 926185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/10/2020

Giải XSHG
»
XSHG 3/10/2020
G.8 05
G.7 223
G.6 9738 4189 6049
G.5 7000
G.4 70579 27998 91612 38715 74509 50969 13395
G.3 44668 86379
G.2 53959
G.1 51143
ĐB 456776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/9/2020

Giải XSHG
»
XSHG 26/9/2020
G.8 39
G.7 119
G.6 3582 7710 0570
G.5 0965
G.4 64043 34576 06873 43469 97731 85050 80520
G.3 31334 96881
G.2 99709
G.1 13066
ĐB 386023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hậu Giang

XSHG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hậu Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.