XSHG 30 Ngày - Kết Quả XSHG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 14/5/2022

Giải XSHG
»
XSHG 14/5/2022
G.8 38
G.7 753
G.6 0305 9532 2559
G.5 4568
G.4 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891
G.3 65261 46747
G.2 74038
G.1 55344
ĐB 025549
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 7/5/2022

Giải XSHG
»
XSHG 7/5/2022
G.8 67
G.7 743
G.6 2977 1851 6194
G.5 0876
G.4 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519
G.3 52102 03279
G.2 77802
G.1 21602
ĐB 011646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/4/2022

Giải XSHG
»
XSHG 30/4/2022
G.8 17
G.7 086
G.6 8731 2375 9261
G.5 4523
G.4 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768
G.3 24021 24302
G.2 36684
G.1 50957
ĐB 755883
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/4/2022

Giải XSHG
»
XSHG 23/4/2022
G.8 24
G.7 470
G.6 8903 0771 8905
G.5 1324
G.4 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508
G.3 47752 95952
G.2 09738
G.1 45759
ĐB 123353
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/4/2022

Giải XSHG
»
XSHG 16/4/2022
G.8 42
G.7 699
G.6 2741 0808 4176
G.5 4633
G.4 05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057
G.3 84978 82782
G.2 45906
G.1 72807
ĐB 340709
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/4/2022

Giải XSHG
»
XSHG 9/4/2022
G.8 59
G.7 663
G.6 7991 6614 0479
G.5 0299
G.4 08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966
G.3 03707 51964
G.2 37943
G.1 59355
ĐB 286358
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/4/2022

Giải XSHG
»
XSHG 2/4/2022
G.8 59
G.7 257
G.6 8867 3637 4998
G.5 5200
G.4 92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868
G.3 71071 96782
G.2 84292
G.1 87483
ĐB 252270
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/3/2022

Giải XSHG
»
XSHG 26/3/2022
G.8 53
G.7 502
G.6 8995 6059 5498
G.5 9753
G.4 48573 47853 88539 82312 02617 50760 75946
G.3 80340 13443
G.2 18541
G.1 28718
ĐB 557499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/3/2022

Giải XSHG
»
XSHG 19/3/2022
G.8 74
G.7 034
G.6 7246 3859 1115
G.5 7169
G.4 84074 23301 00119 27788 53162 06294 85031
G.3 73114 01041
G.2 58855
G.1 61472
ĐB 180438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/3/2022

Giải XSHG
»
XSHG 12/3/2022
G.8 05
G.7 570
G.6 3185 0006 3314
G.5 9216
G.4 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053
G.3 42725 92780
G.2 81897
G.1 62940
ĐB 768793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/3/2022

Giải XSHG
»
XSHG 5/3/2022
G.8 64
G.7 835
G.6 0674 0646 9471
G.5 9217
G.4 48175 62406 72368 53188 13477 12221 55047
G.3 90469 14073
G.2 26970
G.1 72734
ĐB 498945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/2/2022

Giải XSHG
»
XSHG 26/2/2022
G.8 25
G.7 729
G.6 7553 9018 9894
G.5 3913
G.4 69078 89672 24540 07240 11777 84119 20815
G.3 65563 40569
G.2 25499
G.1 61923
ĐB 696913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/2/2022

Giải XSHG
»
XSHG 19/2/2022
G.8 56
G.7 894
G.6 5097 3067 7400
G.5 8439
G.4 02973 74930 54732 20373 39337 44668 38082
G.3 19428 27773
G.2 82567
G.1 95550
ĐB 946674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/2/2022

Giải XSHG
»
XSHG 12/2/2022
G.8 96
G.7 059
G.6 9006 0123 8481
G.5 4931
G.4 92395 71466 24955 68487 49549 44132 39659
G.3 40857 64437
G.2 18530
G.1 43005
ĐB 710517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/2/2022

Giải XSHG
»
XSHG 5/2/2022
G.8 48
G.7 450
G.6 4909 7120 5243
G.5 7883
G.4 88264 72450 14399 09542 98601 96272 89388
G.3 43226 82971
G.2 26928
G.1 06236
ĐB 038400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 29/1/2022

Giải XSHG
»
XSHG 29/1/2022
G.8 85
G.7 462
G.6 9132 0609 8412
G.5 1355
G.4 98503 30334 91284 46384 44107 80342 93661
G.3 28183 79584
G.2 63854
G.1 14299
ĐB 160222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 22/1/2022

Giải XSHG
»
XSHG 22/1/2022
G.8 42
G.7 338
G.6 2361 8589 2865
G.5 9686
G.4 43866 86266 38298 79205 73938 07681 10224
G.3 77802 88050
G.2 22828
G.1 65788
ĐB 548053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 15/1/2022

Giải XSHG
»
XSHG 15/1/2022
G.8 26
G.7 604
G.6 4383 3668 7870
G.5 0771
G.4 70410 49227 60370 19852 71855 33067 29567
G.3 34711 60248
G.2 93280
G.1 09342
ĐB 751784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 8/1/2022

Giải XSHG
»
XSHG 8/1/2022
G.8 08
G.7 526
G.6 4527 1820 0959
G.5 6483
G.4 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599
G.3 89063 69454
G.2 51451
G.1 12820
ĐB 506893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 1/1/2022

Giải XSHG
»
XSHG 1/1/2022
G.8 95
G.7 536
G.6 4730 2799 9359
G.5 6927
G.4 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572
G.3 86491 68694
G.2 77615
G.1 72746
ĐB 337190
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 25/12/2021

Giải XSHG
»
XSHG 25/12/2021
G.8 99
G.7 037
G.6 2677 7889 7197
G.5 8189
G.4 25463 60691 50183 93290 58030 11897 07950
G.3 25322 06846
G.2 48431
G.1 12888
ĐB 413167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 18/12/2021

Giải XSHG
»
XSHG 18/12/2021
G.8 77
G.7 276
G.6 6995 5145 7386
G.5 1090
G.4 97971 11866 44470 96820 26346 92829 22519
G.3 56380 49506
G.2 97181
G.1 13779
ĐB 713178
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 11/12/2021

Giải XSHG
»
XSHG 11/12/2021
G.8 19
G.7 859
G.6 4334 1034 2126
G.5 2973
G.4 46672 81928 12510 02388 01063 25067 41553
G.3 27583 18568
G.2 99254
G.1 55192
ĐB 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 4/12/2021

Giải XSHG
»
XSHG 4/12/2021
G.8 95
G.7 442
G.6 8227 6578 0305
G.5 1844
G.4 73758 81314 32326 26785 78003 53827 20770
G.3 09529 72724
G.2 89464
G.1 97195
ĐB 127380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/11/2021

Giải XSHG
»
XSHG 27/11/2021
G.8 89
G.7 538
G.6 1293 4282 9576
G.5 9009
G.4 95164 42882 68940 79446 67281 85160 87579
G.3 38130 04575
G.2 00108
G.1 93183
ĐB 850830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/11/2021

Giải XSHG
»
XSHG 20/11/2021
G.8 54
G.7 400
G.6 8773 4812 9529
G.5 6901
G.4 25326 55282 09687 46259 02438 84832 45400
G.3 76863 51552
G.2 38101
G.1 79996
ĐB 137686
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/11/2021

Giải XSHG
»
XSHG 13/11/2021
G.8 85
G.7 002
G.6 8420 8161 7959
G.5 2913
G.4 16030 51920 11440 74430 48327 53257 24289
G.3 21824 94759
G.2 17383
G.1 79418
ĐB 784888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/11/2021

Giải XSHG
»
XSHG 6/11/2021
G.8 40
G.7 600
G.6 6443 5933 6467
G.5 6345
G.4 71265 45340 57479 52632 63328 96109 48818
G.3 56772 21521
G.2 95191
G.1 55510
ĐB 271258
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/10/2021

Giải XSHG
»
XSHG 30/10/2021
G.8 87
G.7 856
G.6 3949 8420 1164
G.5 9696
G.4 06846 40622 29691 29090 15298 40100 94081
G.3 22266 60230
G.2 92319
G.1 53482
ĐB 928235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/10/2021

Giải XSHG
»
XSHG 23/10/2021
G.8 70
G.7 712
G.6 5569 0473 9282
G.5 5886
G.4 55321 73499 32268 00838 59454 22380 66594
G.3 08709 58406
G.2 32647
G.1 35743
ĐB 780272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hậu Giang

XSHG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hậu Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.