XSHG 30 Ngày - Kết Quả XSHG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/10/2021

Giải XSHG
»
XSHG 23/10/2021
G.8 70
G.7 712
G.6 5569 0473 9282
G.5 5886
G.4 55321 73499 32268 00838 59454 22380 66594
G.3 08709 58406
G.2 32647
G.1 35743
ĐB 780272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/7/2021

Giải XSHG
»
XSHG 3/7/2021
G.8 22
G.7 402
G.6 7285 1498 0211
G.5 7925
G.4 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
G.3 87555 92773
G.2 63455
G.1 96292
ĐB 951718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/6/2021

Giải XSHG
»
XSHG 26/6/2021
G.8 37
G.7 431
G.6 0584 5271 1475
G.5 0327
G.4 49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213
G.3 13683 02531
G.2 42283
G.1 25760
ĐB 475269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/6/2021

Giải XSHG
»
XSHG 19/6/2021
G.8 04
G.7 320
G.6 5415 0924 6454
G.5 8115
G.4 32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401
G.3 90769 31689
G.2 44403
G.1 56267
ĐB 355910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/6/2021

Giải XSHG
»
XSHG 12/6/2021
G.8 37
G.7 663
G.6 2708 0139 5874
G.5 8069
G.4 55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267
G.3 16547 95531
G.2 92617
G.1 42260
ĐB 514345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 5/6/2021

Giải XSHG
»
XSHG 5/6/2021
G.8 35
G.7 411
G.6 1158 8608 2427
G.5 6851
G.4 72892 83639 10950 73141 00557 66384 91369
G.3 49414 65150
G.2 53760
G.1 80513
ĐB 482668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 29/5/2021

Giải XSHG
»
XSHG 29/5/2021
G.8 75
G.7 949
G.6 3912 4261 6618
G.5 8642
G.4 29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110
G.3 99265 37863
G.2 62505
G.1 38027
ĐB 127077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 22/5/2021

Giải XSHG
»
XSHG 22/5/2021
G.8 03
G.7 441
G.6 6172 0725 7338
G.5 5983
G.4 69885 55578 13393 23146 56033 97963 53863
G.3 80985 01232
G.2 58535
G.1 54733
ĐB 034070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 15/5/2021

Giải XSHG
»
XSHG 15/5/2021
G.8 10
G.7 117
G.6 2493 9019 0173
G.5 1507
G.4 37549 59120 40782 09277 12532 88479 27669
G.3 94054 10085
G.2 51850
G.1 95513
ĐB 259699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 8/5/2021

Giải XSHG
»
XSHG 8/5/2021
G.8 64
G.7 632
G.6 8270 6806 9225
G.5 1225
G.4 00654 03252 49204 58050 92035 74398 00806
G.3 18737 22859
G.2 79016
G.1 70258
ĐB 169022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 1/5/2021

Giải XSHG
»
XSHG 1/5/2021
G.8 96
G.7 647
G.6 5244 8130 1104
G.5 4838
G.4 68821 95134 78991 35057 44258 43247 25303
G.3 56173 14913
G.2 17767
G.1 60857
ĐB 930599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 24/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 24/4/2021
G.8 41
G.7 775
G.6 7971 0183 9426
G.5 7468
G.4 64195 12185 06239 47065 93993 86256 93674
G.3 71628 73989
G.2 60890
G.1 34447
ĐB 989182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 17/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 17/4/2021
G.8 74
G.7 515
G.6 4295 1345 9608
G.5 5301
G.4 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628
G.3 93042 88404
G.2 80815
G.1 12014
ĐB 629901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 10/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 10/4/2021
G.8 77
G.7 973
G.6 5242 0538 3706
G.5 8641
G.4 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802
G.3 15567 57815
G.2 48292
G.1 40289
ĐB 380130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 3/4/2021

Giải XSHG
»
XSHG 3/4/2021
G.8 53
G.7 132
G.6 0340 8228 0082
G.5 4212
G.4 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815
G.3 16708 30429
G.2 19325
G.1 11040
ĐB 671567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 27/3/2021
G.8 68
G.7 360
G.6 4110 9955 3364
G.5 1624
G.4 48484 02739 67053 25744 25229 86680 73587
G.3 54392 49374
G.2 31667
G.1 33461
ĐB 654767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 20/3/2021
G.8 40
G.7 156
G.6 8672 7019 1520
G.5 4891
G.4 92612 21425 95243 00339 61051 32446 86923
G.3 43468 66306
G.2 69973
G.1 03940
ĐB 570766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 13/3/2021
G.8 18
G.7 654
G.6 6173 3395 9885
G.5 4770
G.4 59507 43286 99189 36814 22604 99066 97695
G.3 38656 54722
G.2 05393
G.1 92831
ĐB 676757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/3/2021

Giải XSHG
»
XSHG 6/3/2021
G.8 93
G.7 461
G.6 2627 5870 4229
G.5 5687
G.4 09850 06919 84566 46753 72089 48399 20896
G.3 35762 81871
G.2 78517
G.1 75378
ĐB 269792
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 27/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 27/2/2021
G.8 08
G.7 467
G.6 3120 6292 8795
G.5 6384
G.4 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335
G.3 39643 25731
G.2 97011
G.1 90932
ĐB 732534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 20/2/2021
G.8 75
G.7 421
G.6 6233 6102 4707
G.5 9705
G.4 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129
G.3 80419 00316
G.2 48324
G.1 66583
ĐB 788316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 13/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 13/2/2021
G.8 75
G.7 752
G.6 1941 1760 7359
G.5 6465
G.4 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441
G.3 25592 64932
G.2 43901
G.1 02942
ĐB 910568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 6/2/2021

Giải XSHG
»
XSHG 6/2/2021
G.8 90
G.7 990
G.6 1739 3463 9548
G.5 7889
G.4 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810
G.3 08449 30775
G.2 69016
G.1 33630
ĐB 901894
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 30/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 30/1/2021
G.8 48
G.7 444
G.6 1148 9494 6860
G.5 6026
G.4 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078
G.3 45416 77624
G.2 50834
G.1 52314
ĐB 282772
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 23/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 23/1/2021
G.8 40
G.7 086
G.6 6373 7695 2876
G.5 0645
G.4 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962
G.3 94385 72589
G.2 52410
G.1 47048
ĐB 615442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 16/1/2021
G.8 19
G.7 244
G.6 5861 0086 8917
G.5 7676
G.4 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130
G.3 63605 86436
G.2 01849
G.1 26109
ĐB 943293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 9/1/2021
G.8 99
G.7 777
G.6 6192 2364 0542
G.5 6647
G.4 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252
G.3 52111 54694
G.2 28728
G.1 32794
ĐB 872304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/1/2021

Giải XSHG
»
XSHG 2/1/2021
G.8 91
G.7 595
G.6 8935 9924 6247
G.5 6010
G.4 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709
G.3 37846 74806
G.2 64309
G.1 51473
ĐB 857942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 26/12/2020
G.8 63
G.7 112
G.6 3898 1311 1172
G.5 0987
G.4 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332
G.3 34487 91646
G.2 81864
G.1 00813
ĐB 315906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/12/2020

Giải XSHG
»
XSHG 19/12/2020
G.8 59
G.7 946
G.6 9104 6934 1886
G.5 1992
G.4 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268
G.3 98715 79941
G.2 89348
G.1 06096
ĐB 719126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Hậu Giang

XSHG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hậu Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.