XSHG 30 Ngày - Kết Quả XSHG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSHG NGÀY 18/5/2024

G.839
G.7518
G.6686904624179
G.56816
G.480182084719966864861331438407937064
G.36030086797
G.290943
G.146806
ĐB713531
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 18/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
Có thể bạn quan tâm
Dự đoán XSMN 19/5/2024 - Soi cầu xổ số Miền Nam 19-5 chính xác 100

SXHG NGÀY 11/5/2024

G.825
G.7330
G.6256741259496
G.58184
G.476238002146824906951026610227716242
G.38876177071
G.229621
G.131196
ĐB218726
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 11/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 4/5/2024

G.873
G.7261
G.6303433247499
G.51895
G.425137985267731064973718397416955811
G.34476013019
G.253430
G.172502
ĐB757837
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 4/5/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 27/4/2024

G.869
G.7993
G.6733979871499
G.59151
G.447952322484394102885998647026364589
G.35300072959
G.232650
G.104301
ĐB751084
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 27/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 20/4/2024

G.874
G.7120
G.6513888011977
G.59248
G.487608228709463263082316805488359307
G.34892839716
G.236843
G.189532
ĐB271154
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 20/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG NGÀY 13/4/2024

G.809
G.7340
G.6597362773360
G.56713
G.478008773192201591623536661851131915
G.32961697767
G.259938
G.166351
ĐB282175
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 13/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHG NGÀY 6/4/2024

G.892
G.7681
G.6159043931640
G.56705
G.483752963415150562116336657812465630
G.36943130679
G.213064
G.101145
ĐB970856
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 6/4/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 30/3/2024

G.889
G.7943
G.6838297890065
G.57150
G.480945919615636037093036315972734193
G.31125420733
G.207838
G.142046
ĐB378947
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 30/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 23/3/2024

G.818
G.7263
G.6093346693201
G.57771
G.442347216215672119586000856630030831
G.38536330668
G.242750
G.176476
ĐB953928
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 23/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 16/3/2024

G.813
G.7538
G.6023275787410
G.54148
G.447721752068096181607998988166593234
G.38816265400
G.226909
G.189395
ĐB468109
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 16/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG NGÀY 9/3/2024

G.891
G.7630
G.6161710785919
G.59057
G.403707250963825548568622080286846717
G.30022387008
G.268253
G.124566
ĐB961453
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 9/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHG NGÀY 2/3/2024

G.816
G.7790
G.6533569074641
G.54171
G.498839286768683222650723839674029317
G.35291232870
G.290450
G.129978
ĐB119818
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 2/3/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 24/2/2024

G.896
G.7251
G.6743317358628
G.54583
G.472257336316681344675699199034435301
G.39128597811
G.227820
G.197770
ĐB054003
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 24/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 17/2/2024

G.893
G.7932
G.6806692471822
G.51539
G.481028829720500662816843465729015455
G.33504795542
G.261259
G.109580
ĐB340046
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 17/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 10/2/2024

G.820
G.7727
G.6282959028683
G.52954
G.449422240089319741190641456060675911
G.39682693231
G.286872
G.185394
ĐB817504
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 10/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG NGÀY 3/2/2024

G.888
G.7576
G.6250571810969
G.53871
G.476921432404179041574630857398085045
G.30492675691
G.233768
G.126731
ĐB168266
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 3/2/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHG NGÀY 27/1/2024

G.825
G.7882
G.6782742570747
G.55485
G.416161480525474485766537599537656868
G.32487833199
G.219778
G.127064
ĐB592318
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 27/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 20/1/2024

G.804
G.7380
G.6270762171468
G.59255
G.494851460951129286012484094403418425
G.33224151567
G.289250
G.141816
ĐB925403
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 20/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 13/1/2024

G.889
G.7956
G.6527536992161
G.54491
G.462589491924392267110813230167654863
G.36031013203
G.272290
G.108536
ĐB787903
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 13/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 6/1/2024

G.898
G.7922
G.6808321503414
G.50008
G.442176581313956350793879371462599793
G.30661912697
G.284442
G.166359
ĐB300154
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 6/1/2024
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG NGÀY 30/12/2023

G.851
G.7936
G.6731717696883
G.58375
G.434093443758005626881759293204939928
G.38804562636
G.286561
G.149696
ĐB406248
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 30/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHG NGÀY 23/12/2023

G.882
G.7237
G.6777942239706
G.51440
G.440992809531253161817954414646144530
G.33662696681
G.213492
G.180920
ĐB077331
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 23/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 16/12/2023

G.870
G.7317
G.6619553506207
G.54074
G.490496149842626991479166714884738755
G.34857530334
G.224694
G.104480
ĐB913539
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 16/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 9/12/2023

G.866
G.7061
G.6195412099172
G.58813
G.494265150894036180035889976817841724
G.37187087310
G.246752
G.182765
ĐB793778
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 9/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 2/12/2023

G.862
G.7883
G.6811320828021
G.59718
G.481774941269972869511852365735541164
G.30318902315
G.286370
G.149743
ĐB642592
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 2/12/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG NGÀY 25/11/2023

G.886
G.7742
G.6378387164911
G.52356
G.418981677513198685232630566112402967
G.39948019573
G.212052
G.168306
ĐB058823
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 25/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXHG NGÀY 18/11/2023

G.898
G.7086
G.6228496577626
G.56553
G.400105612455178961099305370750954002
G.38059710314
G.230352
G.101471
ĐB445376
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 18/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Hậu Giang NGÀY 11/11/2023

G.872
G.7026
G.6271573668381
G.52498
G.423080457468417635290255456465479284
G.33186815834
G.249853
G.100606
ĐB298546
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 11/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSHG NGÀY 4/11/2023

G.821
G.7207
G.6175432701775
G.50227
G.400343397758294064958927930079425461
G.35061417013
G.204414
G.192767
ĐB837871
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 4/11/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Hậu Giang NGÀY 28/10/2023

G.813
G.7915
G.6234072170294
G.50509
G.452199604561925792974736743421191633
G.32212553409
G.275692
G.149986
ĐB053900
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 28/10/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hậu Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.

Xem thêm