XSHG 30 Ngày - Kết Quả XSHG 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSHGThứ 7
»
XSHG 28/1/2023

G.894
G.7532
G.6366171709862
G.53699
G.479288146948252493597326312020337270
G.32772218921
G.212201
G.157083
ĐB923650
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 28/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Hậu Giang

XSHGThứ 7
»
XSHG 21/1/2023

G.895
G.7219
G.6836065425297
G.59555
G.473366567321578808866559013038803807
G.37245392329
G.209396
G.168906
ĐB026185
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 21/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 14/1/2023

G.893
G.7702
G.6936201715834
G.54360
G.404429554372390789171012667427094652
G.39725326916
G.281396
G.151249
ĐB475709
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 14/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 7/1/2023

G.813
G.7997
G.6895305045352
G.52192
G.462442914595994672838637469938866999
G.36992262039
G.214833
G.188824
ĐB660600
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 7/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 31/12/2022

G.835
G.7234
G.6488735540464
G.56834
G.462513599545379598744936690958939207
G.32218891325
G.232341
G.177400
ĐB954840
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 31/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 24/12/2022

G.871
G.7550
G.6304774637305
G.52597
G.493633877303965588143519006897553894
G.33576137842
G.269068
G.158937
ĐB035032
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 24/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 17/12/2022

G.844
G.7960
G.6738355988890
G.53013
G.469795289416566717664613302540490215
G.31024682717
G.233334
G.154242
ĐB973507
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 17/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 10/12/2022

G.837
G.7122
G.6459788198616
G.52872
G.435621069136555745665380459005815095
G.31321454294
G.278360
G.120693
ĐB498598
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 10/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 3/12/2022

G.873
G.7738
G.6501673328561
G.52495
G.448137918579346417502400157568458798
G.38225262417
G.275786
G.102775
ĐB444811
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 3/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 26/11/2022

G.819
G.7219
G.6799459387234
G.52255
G.425925193841157547654776029502692597
G.36865170365
G.237583
G.161946
ĐB046233
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 26/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 19/11/2022

G.843
G.7179
G.6247383732144
G.58386
G.401798196603224604223885962140967457
G.37472094345
G.221817
G.198239
ĐB167038
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 19/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 12/11/2022

G.859
G.7406
G.6999213853812
G.51500
G.447027450034286193625940194822837083
G.38965463889
G.268785
G.179748
ĐB780807
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 12/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 5/11/2022

G.865
G.7062
G.6223754882656
G.51196
G.495825205319401758435424290834619226
G.31535743081
G.236904
G.116032
ĐB505926
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 5/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 29/10/2022

G.814
G.7620
G.6391897713072
G.54542
G.433129820290383714557293665537491204
G.33280479228
G.217251
G.104795
ĐB515951
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 29/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 22/10/2022

G.851
G.7621
G.6498346471648
G.59401
G.444237427898189692952019792274899913
G.33485968820
G.256385
G.115259
ĐB789150
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 22/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 15/10/2022

G.894
G.7548
G.6934647583569
G.52826
G.417298594084287152416072656232352425
G.32995527944
G.270157
G.189705
ĐB284647
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 15/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 8/10/2022

G.880
G.7842
G.6802818423480
G.51746
G.440820391694036632645974605579720336
G.33932430041
G.248897
G.159113
ĐB519482
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 8/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 1/10/2022

G.889
G.7260
G.6249891905844
G.55998
G.428862315370807464175729636987501319
G.32312754716
G.227505
G.132651
ĐB647803
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 1/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 24/9/2022

G.866
G.7128
G.6897374752957
G.57750
G.495621278878294564191136552715152034
G.37145815608
G.200426
G.156078
ĐB100138
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 24/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 17/9/2022

G.879
G.7640
G.6675872072934
G.51476
G.485969287025816858984584628549874290
G.35293428031
G.267916
G.119904
ĐB495941
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 17/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 10/9/2022

G.843
G.7067
G.6125480622353
G.54614
G.460763186664067375981087447667255635
G.33116842780
G.251790
G.140285
ĐB187194
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 10/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 3/9/2022

G.843
G.7024
G.6416820579844
G.52740
G.479395419230597736994297412028578564
G.37351788920
G.227194
G.182169
ĐB257907
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 3/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 27/8/2022

G.837
G.7417
G.6514874877815
G.56642
G.489993086813492895227198857568159317
G.31072834675
G.286659
G.154829
ĐB291349
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 27/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 20/8/2022

G.829
G.7451
G.6822226333974
G.59811
G.442933342071054342566335545810335581
G.37715670867
G.267087
G.182763
ĐB540995
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 20/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 13/8/2022

G.813
G.7607
G.6799224477915
G.54724
G.448308761846609154581464811618878213
G.34606418281
G.298916
G.184872
ĐB155348
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 13/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 6/8/2022

G.824
G.7920
G.6027767469458
G.53949
G.459915570893651474230588792087814643
G.37288995626
G.290558
G.193249
ĐB969472
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 6/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 30/7/2022

G.856
G.7067
G.6374267489552
G.50335
G.470690640947191040274925940330550234
G.32557669631
G.209237
G.156638
ĐB700699
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 30/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 23/7/2022

G.888
G.7729
G.6943871067875
G.59125
G.440112216702843860872926071769500495
G.39154143558
G.210230
G.124791
ĐB624994
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 23/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 16/7/2022

G.811
G.7636
G.6773018080330
G.58842
G.462732282972262039023524732830504801
G.37203405304
G.204897
G.132722
ĐB286260
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 16/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHGThứ 7
»
XSHG 9/7/2022

G.817
G.7312
G.6448805453765
G.57026
G.459126909393033625683042576324583852
G.35802495961
G.297973
G.190213
ĐB662452
0123456789
Bảng thống kê loto XSHG 9/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSHG 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Hậu Giang 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSHG 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSHG trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm