XSKH 30 Ngày - Kết Quả XSKH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 23/1/2022

Giải XSKH
»
XSKH 23/1/2022
G.8 79
G.7 095
G.6 9169 7523 5127
G.5 9177
G.4 67825 54267 06166 52057 85315 53115 42013
G.3 26309 65779
G.2 07641
G.1 18879
ĐB 805230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 19/1/2022

Giải XSKH
»
XSKH 19/1/2022
G.8 85
G.7 561
G.6 7747 4773 2732
G.5 5616
G.4 86968 98597 20329 39263 91472 57511 78923
G.3 52215 86220
G.2 99676
G.1 22251
ĐB 435963
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 12/1/2022

Giải XSKH
»
XSKH 12/1/2022
G.8 94
G.7 970
G.6 6385 5350 0858
G.5 0559
G.4 52313 85381 60276 51441 81905 80389 78244
G.3 77309 33202
G.2 46963
G.1 86240
ĐB 611139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 5/1/2022

Giải XSKH
»
XSKH 5/1/2022
G.8 51
G.7 193
G.6 9603 5395 9836
G.5 8424
G.4 97207 88248 35483 36737 21803 89451 46872
G.3 85881 72221
G.2 12698
G.1 12421
ĐB 883565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 29/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 29/12/2021
G.8 49
G.7 424
G.6 5922 2522 0672
G.5 7125
G.4 99300 16073 07443 83220 08332 30236 04631
G.3 82893 93018
G.2 40939
G.1 63661
ĐB 307552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 26/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 26/12/2021
G.8 41
G.7 525
G.6 1850 3643 7288
G.5 2507
G.4 03182 57725 32423 56406 00410 24824 40105
G.3 78169 26070
G.2 48244
G.1 24215
ĐB 569935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 22/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 22/12/2021
G.8 95
G.7 990
G.6 3124 1159 0107
G.5 4179
G.4 71563 56225 31068 48769 39926 62354 20364
G.3 90980 01399
G.2 30240
G.1 49698
ĐB 758352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 19/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 19/12/2021
G.8 84
G.7 608
G.6 3284 3086 9644
G.5 8301
G.4 31757 01500 76229 79808 23102 44124 40919
G.3 69742 30432
G.2 42355
G.1 31774
ĐB 106874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 15/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 15/12/2021
G.8 49
G.7 655
G.6 0341 1977 7953
G.5 3829
G.4 41795 97747 74935 24682 48353 80196 21552
G.3 15721 65767
G.2 12777
G.1 28695
ĐB 992395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 12/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 12/12/2021
G.8 43
G.7 623
G.6 8041 4654 4346
G.5 6177
G.4 28124 51171 68123 56576 45489 77523 04438
G.3 53064 90817
G.2 16302
G.1 01087
ĐB 273159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 8/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 8/12/2021
G.8 21
G.7 195
G.6 9518 3480 4012
G.5 9895
G.4 08314 17861 38792 05024 19800 80574 79852
G.3 58675 06782
G.2 72888
G.1 24115
ĐB 019125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 5/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 5/12/2021
G.8 15
G.7 662
G.6 9285 0244 0632
G.5 0686
G.4 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929
G.3 62043 86441
G.2 54837
G.1 10226
ĐB 806752
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 1/12/2021

Giải XSKH
»
XSKH 1/12/2021
G.8 92
G.7 637
G.6 4242 9713 3866
G.5 8217
G.4 73752 97053 11117 91142 13661 21099 25445
G.3 47269 49616
G.2 55386
G.1 96039
ĐB 551882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 28/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 28/11/2021
G.8 29
G.7 378
G.6 7006 3559 7945
G.5 9688
G.4 64572 98605 97616 49506 86635 82342 37662
G.3 02047 71474
G.2 38503
G.1 88959
ĐB 467908
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 24/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 24/11/2021
G.8 78
G.7 039
G.6 5714 2728 3027
G.5 5555
G.4 82288 81597 07119 53246 49467 77938 18650
G.3 95795 50155
G.2 80651
G.1 91162
ĐB 594992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 21/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 21/11/2021
G.8 20
G.7 555
G.6 3331 3723 3946
G.5 1329
G.4 38396 71462 20819 13586 99999 50032 41011
G.3 31277 02684
G.2 66355
G.1 13576
ĐB 163825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 17/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 17/11/2021
G.8 79
G.7 051
G.6 1609 1576 8910
G.5 2683
G.4 84403 54082 30779 02441 15191 46991 23060
G.3 46113 79318
G.2 55932
G.1 39863
ĐB 662055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 14/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 14/11/2021
G.8 25
G.7 448
G.6 1764 6323 4939
G.5 0770
G.4 28483 83295 19944 60191 17871 75763 59853
G.3 70670 14573
G.2 78755
G.1 09248
ĐB 944964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 10/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 10/11/2021
G.8 85
G.7 615
G.6 5358 3022 9870
G.5 9137
G.4 84298 25536 25114 03978 54427 76230 53475
G.3 70191 56623
G.2 74305
G.1 89774
ĐB 497660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 7/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 7/11/2021
G.8 46
G.7 441
G.6 0170 4035 0870
G.5 8850
G.4 99317 32946 46192 59541 13110 35526 71565
G.3 90524 19217
G.2 38921
G.1 85876
ĐB 582257
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 3/11/2021

Giải XSKH
»
XSKH 3/11/2021
G.8 41
G.7 208
G.6 9533 7616 4268
G.5 5788
G.4 45675 08183 43385 50344 01070 01667 87575
G.3 54335 39342
G.2 06075
G.1 44460
ĐB 124286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 31/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 31/10/2021
G.8 66
G.7 044
G.6 2863 1132 5480
G.5 4742
G.4 83518 46830 08471 97599 97439 26017 66380
G.3 93068 40988
G.2 20146
G.1 26237
ĐB 664225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 27/10/2021
G.8 20
G.7 788
G.6 5455 7643 4765
G.5 2817
G.4 06592 79133 45923 01475 90345 13056 79053
G.3 55601 86341
G.2 87857
G.1 64514
ĐB 776377
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 24/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 24/10/2021
G.8 70
G.7 801
G.6 2155 0750 1913
G.5 5635
G.4 26983 42712 44802 47397 78057 83688 68600
G.3 61434 49847
G.2 57731
G.1 04333
ĐB 780249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 20/10/2021
G.8 85
G.7 601
G.6 8936 8182 5301
G.5 3078
G.4 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135
G.3 72341 72696
G.2 08245
G.1 62306
ĐB 431308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 17/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 17/10/2021
G.8 67
G.7 599
G.6 0667 2215 7344
G.5 4963
G.4 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545
G.3 33955 86893
G.2 22635
G.1 54783
ĐB 848313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 13/10/2021
G.8 67
G.7 928
G.6 5449 6847 7378
G.5 1469
G.4 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
G.3 42640 90794
G.2 34137
G.1 30849
ĐB 963167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 10/10/2021
G.8 67
G.7 168
G.6 4277 9771 8260
G.5 8932
G.4 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287
G.3 55644 33992
G.2 14935
G.1 49481
ĐB 226378
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 6/10/2021
G.8 58
G.7 133
G.6 5859 5715 8982
G.5 6446
G.4 44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293
G.3 03796 83281
G.2 49607
G.1 70210
ĐB 648362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/10/2021

Giải XSKH
»
XSKH 3/10/2021
G.8 79
G.7 793
G.6 4667 4299 9895
G.5 2401
G.4 64918 58765 21920 85276 98798 80272 69234
G.3 81747 27013
G.2 34096
G.1 76572
ĐB 619113
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Khánh Hòa

XSKH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Khánh Hòa 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.