XSKH 30 Ngày - Kết Quả XSKH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 26/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 26/9/2021
G.8 39
G.7 419
G.6 9765 2217 0384
G.5 5197
G.4 83142 58981 13911 90341 90435 98865 20639
G.3 23871 73087
G.2 11413
G.1 33236
ĐB 293851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 22/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 22/9/2021
G.8 40
G.7 329
G.6 5281 5169 3762
G.5 9099
G.4 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620
G.3 86234 25382
G.2 60825
G.1 97832
ĐB 676117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 19/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 19/9/2021
G.8 11
G.7 655
G.6 2860 5355 4564
G.5 8457
G.4 82939 94299 47007 79135 14213 17154 55732
G.3 29536 18754
G.2 28691
G.1 74201
ĐB 201479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 15/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 15/9/2021
G.8 19
G.7 032
G.6 0896 5241 5822
G.5 5362
G.4 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
G.3 09725 61303
G.2 06409
G.1 50521
ĐB 718896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 12/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 12/9/2021
G.8 78
G.7 061
G.6 4722 2503 3440
G.5 8613
G.4 68239 41837 21747 49808 85742 72180 54950
G.3 27998 07227
G.2 34239
G.1 18072
ĐB 756190
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 8/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 8/9/2021
G.8 67
G.7 581
G.6 6242 7032 6379
G.5 5822
G.4 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267
G.3 42968 11696
G.2 91371
G.1 30126
ĐB 783777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 5/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 5/9/2021
G.8 47
G.7 302
G.6 3775 7751 1114
G.5 3555
G.4 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209
G.3 95725 25105
G.2 29949
G.1 96024
ĐB 081215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 1/9/2021

Giải XSKH
»
XSKH 1/9/2021
G.8 91
G.7 227
G.6 0485 6655 8578
G.5 7145
G.4 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075
G.3 61632 05611
G.2 77080
G.1 07685
ĐB 709547
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 29/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 29/8/2021
G.8 40
G.7 858
G.6 8553 8674 2884
G.5 4760
G.4 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509
G.3 83959 70151
G.2 94504
G.1 40058
ĐB 223514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 25/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 25/8/2021
G.8 36
G.7 898
G.6 2338 9100 0530
G.5 9446
G.4 58269 47110 84537 87056 27715 63376 17085
G.3 07607 60534
G.2 68210
G.1 02006
ĐB 141201
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 22/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 22/8/2021
G.8 65
G.7 792
G.6 9394 9258 8848
G.5 8120
G.4 55682 41471 00952 53416 60832 70410 76931
G.3 73054 91527
G.2 86624
G.1 01717
ĐB 297454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 18/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 18/8/2021
G.8 31
G.7 859
G.6 7490 7287 4886
G.5 0788
G.4 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316
G.3 38958 42909
G.2 79293
G.1 43424
ĐB 925757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 15/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 15/8/2021
G.8 82
G.7 405
G.6 2794 3922 4302
G.5 0419
G.4 90152 75205 89687 97729 98174 59799 77269
G.3 28456 57922
G.2 20891
G.1 61526
ĐB 439597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/8/2021

Giải XSKH
»
XSKH 11/8/2021
G.8 76
G.7 983
G.6 9080 2612 5615
G.5 5487
G.4 55862 08810 10167 11029 35582 61260 82048
G.3 69473 60121
G.2 40356
G.1 39201
ĐB 424362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 25/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 25/7/2021
G.8 62
G.7 031
G.6 3896 9467 9306
G.5 8538
G.4 28761 95214 81437 96060 34397 70926 17088
G.3 25649 20320
G.2 46793
G.1 72178
ĐB 800890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 21/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 21/7/2021
G.8 71
G.7 887
G.6 5719 1318 9472
G.5 7003
G.4 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
G.3 38489 67809
G.2 45716
G.1 90874
ĐB 610228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 18/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 18/7/2021
G.8 15
G.7 416
G.6 6460 2613 9240
G.5 5711
G.4 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381
G.3 91733 25547
G.2 85262
G.1 58518
ĐB 982874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 14/7/2021
G.8 47
G.7 241
G.6 1398 4413 5203
G.5 1750
G.4 60217 66175 39913 50756 38214 19804 33011
G.3 55030 08723
G.2 76960
G.1 36337
ĐB 486367
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 11/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 11/7/2021
G.8 38
G.7 172
G.6 6631 9128 1251
G.5 4972
G.4 56200 06333 77911 29867 29666 20766 51242
G.3 61252 15335
G.2 71897
G.1 23393
ĐB 448219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 7/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 7/7/2021
G.8 23
G.7 934
G.6 0219 7223 4432
G.5 4213
G.4 93822 74702 43205 34037 17777 61162 26780
G.3 75458 27469
G.2 16594
G.1 82560
ĐB 412464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 4/7/2021

Giải XSKH
»
XSKH 4/7/2021
G.8 93
G.7 514
G.6 4440 5428 7040
G.5 2538
G.4 62886 70659 55591 21667 34492 60327 40733
G.3 12056 52282
G.2 55036
G.1 32446
ĐB 666138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 30/6/2021
G.8 53
G.7 827
G.6 8034 9881 5993
G.5 5530
G.4 16978 43875 99100 92174 09131 88346 23836
G.3 89725 60620
G.2 11799
G.1 19205
ĐB 151406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 27/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 27/6/2021
G.8 16
G.7 101
G.6 4565 4014 7679
G.5 5827
G.4 38406 93997 40038 31121 40354 35098 23880
G.3 35893 39964
G.2 15356
G.1 41905
ĐB 594681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 23/6/2021
G.8 75
G.7 781
G.6 0455 6900 3002
G.5 0152
G.4 25012 36456 20300 58873 90846 47245 76610
G.3 90746 29153
G.2 35047
G.1 15515
ĐB 462695
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 20/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 20/6/2021
G.8 02
G.7 711
G.6 7779 8964 4470
G.5 4056
G.4 29100 04978 32687 07785 50639 64185 49201
G.3 10412 39411
G.2 74222
G.1 88387
ĐB 375658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 16/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 16/6/2021
G.8 97
G.7 274
G.6 6182 6442 9697
G.5 4363
G.4 66270 42959 10051 23533 10300 04696 61261
G.3 73300 32591
G.2 73595
G.1 99284
ĐB 451737
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 13/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 13/6/2021
G.8 68
G.7 265
G.6 2888 7523 2225
G.5 1873
G.4 74875 72543 28443 34653 96933 40028 91013
G.3 31560 82558
G.2 83575
G.1 40569
ĐB 691870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 9/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 9/6/2021
G.8 18
G.7 999
G.6 4612 6411 9102
G.5 1444
G.4 84721 48691 88176 18216 59298 06478 57604
G.3 82051 60011
G.2 30821
G.1 05520
ĐB 082789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 6/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 6/6/2021
G.8 67
G.7 774
G.6 8275 0558 3220
G.5 2149
G.4 10632 34895 71380 65715 40679 29402 29604
G.3 54379 25450
G.2 93663
G.1 13620
ĐB 572857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 2/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 2/6/2021
G.8 45
G.7 457
G.6 0701 9175 1058
G.5 1939
G.4 03432 37589 21464 72544 00955 52164 65060
G.3 64555 10084
G.2 38618
G.1 82704
ĐB 094222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Khánh Hòa

XSKH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Khánh Hòa 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.