XSKH 30 Ngày - Kết Quả XSKH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/7/2022

Giải XSKH
»
XSKH 3/7/2022
G.8 08
G.7 510
G.6 9632 2828 1370
G.5 6643
G.4 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067
G.3 11689 28283
G.2 74808
G.1 46102
ĐB 378413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 29/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 29/6/2022
G.8 19
G.7 066
G.6 2578 5313 2637
G.5 9207
G.4 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968
G.3 86078 39954
G.2 64222
G.1 87402
ĐB 326189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 26/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 26/6/2022
G.8 33
G.7 200
G.6 6527 9419 1877
G.5 2021
G.4 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906
G.3 50318 70631
G.2 90847
G.1 12455
ĐB 164786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 22/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 22/6/2022
G.8 56
G.7 575
G.6 9839 2663 1499
G.5 4415
G.4 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538
G.3 10184 22367
G.2 47264
G.1 33941
ĐB 942153
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 19/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 19/6/2022
G.8 05
G.7 307
G.6 5603 9209 6769
G.5 2838
G.4 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667
G.3 06399 52433
G.2 71296
G.1 11026
ĐB 084513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 15/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 15/6/2022
G.8 70
G.7 386
G.6 7699 6329 5533
G.5 0152
G.4 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867
G.3 77273 15282
G.2 39499
G.1 32037
ĐB 029256
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 12/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 12/6/2022
G.8 26
G.7 242
G.6 2576 7082 0143
G.5 6070
G.4 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655
G.3 80587 32335
G.2 85010
G.1 58860
ĐB 195597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 8/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 8/6/2022
G.8 40
G.7 528
G.6 3451 4777 7439
G.5 7967
G.4 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
G.3 30740 08678
G.2 74140
G.1 93808
ĐB 022074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 5/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 5/6/2022
G.8 57
G.7 667
G.6 8977 0550 1922
G.5 7552
G.4 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570
G.3 78636 27475
G.2 03794
G.1 73506
ĐB 084554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 1/6/2022

Giải XSKH
»
XSKH 1/6/2022
G.8 76
G.7 722
G.6 6514 1027 3885
G.5 0888
G.4 18228 95491 44394 75111 31105 71660 57128
G.3 71895 18453
G.2 09204
G.1 19295
ĐB 676212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 29/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 29/5/2022
G.8 25
G.7 449
G.6 7294 2774 7735
G.5 3436
G.4 50756 88750 50113 06829 22538 83688 80493
G.3 23413 48784
G.2 09601
G.1 87479
ĐB 437272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 25/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 25/5/2022
G.8 16
G.7 507
G.6 4677 8459 2560
G.5 1682
G.4 89409 54176 84428 44392 97976 82992 36841
G.3 87639 75997
G.2 32338
G.1 98238
ĐB 633266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 22/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 22/5/2022
G.8 60
G.7 869
G.6 9332 2921 8540
G.5 3767
G.4 26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426
G.3 66208 91562
G.2 13116
G.1 76858
ĐB 399918
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 18/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 18/5/2022
G.8 21
G.7 595
G.6 3329 2833 8149
G.5 8371
G.4 72045 26581 90822 13419 79615 79632 09281
G.3 87544 69980
G.2 60761
G.1 95955
ĐB 824337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 15/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 15/5/2022
G.8 03
G.7 551
G.6 0717 1240 3912
G.5 2292
G.4 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393
G.3 69206 01072
G.2 77684
G.1 68712
ĐB 387627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 11/5/2022
G.8 75
G.7 166
G.6 2530 1086 8470
G.5 8090
G.4 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557
G.3 75467 76992
G.2 81335
G.1 54251
ĐB 269222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 8/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 8/5/2022
G.8 64
G.7 486
G.6 3267 3813 9060
G.5 2593
G.4 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520
G.3 65532 34604
G.2 96945
G.1 96519
ĐB 154202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 4/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 4/5/2022
G.8 44
G.7 734
G.6 4725 9809 3674
G.5 6024
G.4 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414
G.3 37442 40891
G.2 81952
G.1 88662
ĐB 130603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 1/5/2022

Giải XSKH
»
XSKH 1/5/2022
G.8 83
G.7 357
G.6 3111 7262 3866
G.5 1779
G.4 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408
G.3 92781 34675
G.2 85586
G.1 46069
ĐB 562960
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 27/4/2022
G.8 13
G.7 287
G.6 9537 7714 3105
G.5 1921
G.4 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036
G.3 34925 13902
G.2 31479
G.1 96357
ĐB 244246
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 24/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 24/4/2022
G.8 03
G.7 976
G.6 7385 1121 2396
G.5 3262
G.4 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499
G.3 86224 48734
G.2 59549
G.1 57919
ĐB 784089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 20/4/2022
G.8 57
G.7 923
G.6 7926 1615 6535
G.5 9127
G.4 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959
G.3 12146 21671
G.2 99334
G.1 71539
ĐB 830914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 17/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 17/4/2022
G.8 48
G.7 295
G.6 9012 0949 7113
G.5 8883
G.4 13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323
G.3 74971 03510
G.2 46824
G.1 27043
ĐB 050624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 13/4/2022
G.8 09
G.7 289
G.6 0689 8610 3699
G.5 3404
G.4 45449 69707 83100 27821 28522 89989 44371
G.3 42951 79675
G.2 12226
G.1 75546
ĐB 603534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 10/4/2022
G.8 14
G.7 405
G.6 3551 4676 2556
G.5 7174
G.4 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542
G.3 16576 70962
G.2 60869
G.1 83607
ĐB 219407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 6/4/2022
G.8 56
G.7 393
G.6 5894 7053 8755
G.5 6371
G.4 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419
G.3 98381 64513
G.2 33926
G.1 31842
ĐB 041452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/4/2022

Giải XSKH
»
XSKH 3/4/2022
G.8 57
G.7 734
G.6 8856 2935 2582
G.5 8314
G.4 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656
G.3 18460 62397
G.2 99185
G.1 36219
ĐB 793260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/3/2022

Giải XSKH
»
XSKH 30/3/2022
G.8 19
G.7 892
G.6 0118 3375 9503
G.5 5861
G.4 21238 95301 66769 09557 24546 30989 09560
G.3 48503 03650
G.2 09607
G.1 76906
ĐB 123004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 27/3/2022

Giải XSKH
»
XSKH 27/3/2022
G.8 47
G.7 380
G.6 4665 7261 9838
G.5 8713
G.4 99303 76641 11912 63440 01239 17424 44073
G.3 60614 55302
G.2 59190
G.1 68876
ĐB 672227
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/3/2022

Giải XSKH
»
XSKH 23/3/2022
G.8 50
G.7 167
G.6 1910 5024 7136
G.5 8007
G.4 96011 78391 05908 56091 92342 30062 36154
G.3 99818 50164
G.2 55059
G.1 65813
ĐB 327912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Khánh Hòa

XSKH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Khánh Hòa 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.