XSKH 30 Ngày - Kết Quả XSKH 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 20/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 20/6/2021
G.8 02
G.7 711
G.6 7779 8964 4470
G.5 4056
G.4 29100 04978 32687 07785 50639 64185 49201
G.3 10412 39411
G.2 74222
G.1 88387
ĐB 375658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 16/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 16/6/2021
G.8 97
G.7 274
G.6 6182 6442 9697
G.5 4363
G.4 66270 42959 10051 23533 10300 04696 61261
G.3 73300 32591
G.2 73595
G.1 99284
ĐB 451737
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 13/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 13/6/2021
G.8 68
G.7 265
G.6 2888 7523 2225
G.5 1873
G.4 74875 72543 28443 34653 96933 40028 91013
G.3 31560 82558
G.2 83575
G.1 40569
ĐB 691870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 9/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 9/6/2021
G.8 18
G.7 999
G.6 4612 6411 9102
G.5 1444
G.4 84721 48691 88176 18216 59298 06478 57604
G.3 82051 60011
G.2 30821
G.1 05520
ĐB 082789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 6/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 6/6/2021
G.8 67
G.7 774
G.6 8275 0558 3220
G.5 2149
G.4 10632 34895 71380 65715 40679 29402 29604
G.3 54379 25450
G.2 93663
G.1 13620
ĐB 572857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 2/6/2021

Giải XSKH
»
XSKH 2/6/2021
G.8 45
G.7 457
G.6 0701 9175 1058
G.5 1939
G.4 03432 37589 21464 72544 00955 52164 65060
G.3 64555 10084
G.2 38618
G.1 82704
ĐB 094222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 30/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 30/5/2021
G.8 23
G.7 721
G.6 6711 5521 4118
G.5 6850
G.4 38387 26079 68937 78146 43835 64937 60591
G.3 26741 04193
G.2 20384
G.1 62547
ĐB 938452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 26/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 26/5/2021
G.8 32
G.7 764
G.6 0343 6971 9945
G.5 9683
G.4 56744 62117 97997 57006 38486 70486 06823
G.3 88278 29747
G.2 22752
G.1 71505
ĐB 631010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 23/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 23/5/2021
G.8 98
G.7 526
G.6 4060 4320 5224
G.5 6142
G.4 98886 14061 00486 25961 46847 08028 15097
G.3 18506 02242
G.2 87253
G.1 96826
ĐB 874062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 19/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 19/5/2021
G.8 32
G.7 090
G.6 1138 9116 8340
G.5 8321
G.4 89654 03792 66937 32598 90974 16775 40680
G.3 10276 44363
G.2 91763
G.1 79985
ĐB 146642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 16/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 16/5/2021
G.8 79
G.7 207
G.6 3224 3550 0801
G.5 5972
G.4 90340 44042 02667 63925 94258 64295 07587
G.3 10993 87601
G.2 46614
G.1 23622
ĐB 650162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 12/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 12/5/2021
G.8 15
G.7 387
G.6 0139 1879 3463
G.5 3526
G.4 27923 83857 83809 58747 22687 98206 19472
G.3 34173 41738
G.2 93844
G.1 39232
ĐB 951922
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 9/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 9/5/2021
G.8 54
G.7 078
G.6 2513 8945 5659
G.5 7653
G.4 77139 40007 21149 32268 60984 72497 41865
G.3 33647 59917
G.2 39445
G.1 10740
ĐB 871627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 5/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 5/5/2021
G.8 89
G.7 639
G.6 4053 9183 6112
G.5 5529
G.4 78061 93144 76828 89514 47630 22366 57143
G.3 57750 61055
G.2 27884
G.1 07141
ĐB 726801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 2/5/2021

Giải XSKH
»
XSKH 2/5/2021
G.8 64
G.7 984
G.6 0069 9756 0432
G.5 1891
G.4 10474 28586 67741 71985 16482 92652 09087
G.3 22140 18375
G.2 60931
G.1 83050
ĐB 689925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 28/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 28/4/2021
G.8 59
G.7 001
G.6 1882 7179 7024
G.5 4185
G.4 32675 89144 82190 99335 04450 06583 46016
G.3 25337 77736
G.2 93117
G.1 31338
ĐB 927843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 25/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 25/4/2021
G.8 90
G.7 881
G.6 9190 9641 5119
G.5 6245
G.4 27715 73790 25442 82012 57875 44514 09337
G.3 46584 74507
G.2 60315
G.1 92204
ĐB 290568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 21/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 21/4/2021
G.8 87
G.7 318
G.6 3433 1404 4974
G.5 3036
G.4 56143 42674 16993 63418 93281 57718 79551
G.3 17187 22532
G.2 17357
G.1 22926
ĐB 090424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 18/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 18/4/2021
G.8 51
G.7 387
G.6 4561 3571 7874
G.5 3936
G.4 27684 68194 38097 70786 78111 80279 17439
G.3 60062 26258
G.2 41771
G.1 31946
ĐB 179576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 14/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 14/4/2021
G.8 99
G.7 545
G.6 7360 0291 1501
G.5 7793
G.4 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074
G.3 67932 76196
G.2 77709
G.1 85623
ĐB 872207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 11/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 11/4/2021
G.8 33
G.7 633
G.6 4256 7226 5911
G.5 2992
G.4 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741
G.3 96669 74475
G.2 44995
G.1 70651
ĐB 741494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 7/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 7/4/2021
G.8 66
G.7 571
G.6 6274 4091 1981
G.5 3241
G.4 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835
G.3 11474 66143
G.2 38642
G.1 05352
ĐB 147653
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 4/4/2021

Giải XSKH
»
XSKH 4/4/2021
G.8 91
G.7 271
G.6 1801 6959 8807
G.5 8156
G.4 22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423
G.3 42188 43847
G.2 53827
G.1 69885
ĐB 622517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 31/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 31/3/2021
G.8 42
G.7 844
G.6 3939 9956 4204
G.5 8580
G.4 83018 51983 27756 47018 32263 09672 57402
G.3 90673 63145
G.2 16932
G.1 01087
ĐB 205383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 28/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 28/3/2021
G.8 04
G.7 949
G.6 1290 6514 0345
G.5 1117
G.4 02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574
G.3 94796 39407
G.2 26283
G.1 88666
ĐB 175368
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 24/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 24/3/2021
G.8 40
G.7 424
G.6 2202 0284 8175
G.5 5151
G.4 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123
G.3 28109 34923
G.2 96871
G.1 84316
ĐB 508348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 21/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 21/3/2021
G.8 17
G.7 083
G.6 3131 7459 9187
G.5 6447
G.4 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936
G.3 77005 92538
G.2 39220
G.1 72626
ĐB 984122
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 17/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 17/3/2021
G.8 91
G.7 055
G.6 6143 5622 9463
G.5 6060
G.4 34891 26553 47947 21809 25629 29803 40307
G.3 35473 37395
G.2 02860
G.1 81088
ĐB 728479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 14/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 14/3/2021
G.8 34
G.7 290
G.6 8451 8370 7881
G.5 5453
G.4 87137 37016 59250 29326 66872 56661 96966
G.3 18837 22769
G.2 43345
G.1 18387
ĐB 492933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 10/3/2021

Giải XSKH
»
XSKH 10/3/2021
G.8 29
G.7 193
G.6 7575 8191 7347
G.5 7378
G.4 99234 72694 51948 67760 93631 63793 57665
G.3 41968 05405
G.2 95342
G.1 13395
ĐB 173514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Khánh Hòa

XSKH 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Khánh Hòa 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKH 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKH trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.