XSKONTUM 30 Ngày - Kết Quả XSKONTUM 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 25/9/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 25/9/2022
G.8 73
G.7 411
G.6 0020 5285 4426
G.5 2952
G.4 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767
G.3 68152 89797
G.2 03126
G.1 89579
ĐB 462073
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 18/9/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 18/9/2022
G.8 67
G.7 135
G.6 5138 2905 2572
G.5 2434
G.4 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221
G.3 50558 24645
G.2 34165
G.1 43330
ĐB 936186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 11/9/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 11/9/2022
G.8 23
G.7 413
G.6 2475 1189 9859
G.5 1760
G.4 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875
G.3 72832 50804
G.2 64780
G.1 87949
ĐB 262411
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 4/9/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 4/9/2022
G.8 21
G.7 986
G.6 2357 1945 9322
G.5 3017
G.4 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750
G.3 09833 40301
G.2 74588
G.1 17056
ĐB 367422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 28/8/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 28/8/2022
G.8 04
G.7 063
G.6 3183 6748 6155
G.5 3767
G.4 01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134
G.3 79529 67393
G.2 08788
G.1 47654
ĐB 226193
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 21/8/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 21/8/2022
G.8 16
G.7 787
G.6 3853 8483 2493
G.5 4621
G.4 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912
G.3 53412 27680
G.2 04246
G.1 99760
ĐB 098395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 14/8/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 14/8/2022
G.8 75
G.7 044
G.6 1551 1560 8915
G.5 9116
G.4 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671
G.3 83135 25222
G.2 74890
G.1 64979
ĐB 900231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 7/8/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 7/8/2022
G.8 34
G.7 889
G.6 6628 8557 9111
G.5 4363
G.4 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328
G.3 73774 80925
G.2 11389
G.1 45476
ĐB 745986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 31/7/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 31/7/2022
G.8 43
G.7 337
G.6 4998 8086 3106
G.5 0718
G.4 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509
G.3 39741 45128
G.2 86085
G.1 78928
ĐB 735191
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 24/7/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 24/7/2022
G.8 61
G.7 656
G.6 9588 2955 2197
G.5 9940
G.4 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734
G.3 07799 33350
G.2 63431
G.1 10389
ĐB 547912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 17/7/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 17/7/2022
G.8 05
G.7 293
G.6 4048 1504 1943
G.5 0399
G.4 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132
G.3 84186 03257
G.2 31276
G.1 75800
ĐB 274111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/7/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 10/7/2022
G.8 53
G.7 277
G.6 9010 5670 9780
G.5 8287
G.4 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662
G.3 30745 76396
G.2 46240
G.1 61329
ĐB 403090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/7/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 3/7/2022
G.8 10
G.7 191
G.6 2348 1144 5460
G.5 5577
G.4 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375
G.3 73460 08587
G.2 27084
G.1 70341
ĐB 543137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 26/6/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 26/6/2022
G.8 03
G.7 402
G.6 7527 5996 9996
G.5 6892
G.4 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552
G.3 29181 43857
G.2 78008
G.1 45926
ĐB 239345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 19/6/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 19/6/2022
G.8 44
G.7 953
G.6 4247 3237 9252
G.5 0078
G.4 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761
G.3 85560 24157
G.2 00710
G.1 63249
ĐB 535453
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 12/6/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 12/6/2022
G.8 29
G.7 162
G.6 4281 4385 2495
G.5 0789
G.4 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978
G.3 20280 49482
G.2 46744
G.1 90789
ĐB 671541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 5/6/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 5/6/2022
G.8 15
G.7 821
G.6 4892 4076 4312
G.5 7327
G.4 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762
G.3 01504 91113
G.2 38804
G.1 88884
ĐB 950204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 29/5/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 29/5/2022
G.8 48
G.7 312
G.6 5904 4438 2577
G.5 5660
G.4 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741
G.3 70127 52214
G.2 06963
G.1 54278
ĐB 428812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 22/5/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 22/5/2022
G.8 41
G.7 444
G.6 7917 8701 4825
G.5 7719
G.4 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026
G.3 90475 00503
G.2 13999
G.1 04623
ĐB 550576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 15/5/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 15/5/2022
G.8 71
G.7 099
G.6 9521 9938 2196
G.5 8404
G.4 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661
G.3 97458 55976
G.2 33296
G.1 77492
ĐB 030613
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 8/5/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 8/5/2022
G.8 72
G.7 032
G.6 9281 0641 6200
G.5 4363
G.4 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675
G.3 45125 27697
G.2 52295
G.1 67845
ĐB 266873
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 1/5/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 1/5/2022
G.8 11
G.7 691
G.6 9796 5332 5602
G.5 5711
G.4 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698
G.3 03931 92293
G.2 41115
G.1 97109
ĐB 801944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 24/4/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 24/4/2022
G.8 93
G.7 657
G.6 6695 1257 4117
G.5 5117
G.4 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271
G.3 20449 02165
G.2 08401
G.1 80843
ĐB 572209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 17/4/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 17/4/2022
G.8 25
G.7 515
G.6 3036 9519 8010
G.5 1787
G.4 18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172
G.3 80619 25556
G.2 58735
G.1 35299
ĐB 639568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/4/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 10/4/2022
G.8 90
G.7 198
G.6 6847 4085 2327
G.5 8434
G.4 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431
G.3 08230 38095
G.2 76085
G.1 96162
ĐB 196596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/4/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 3/4/2022
G.8 45
G.7 418
G.6 1643 8150 9587
G.5 2292
G.4 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949
G.3 12337 11489
G.2 58212
G.1 93570
ĐB 147273
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 27/3/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 27/3/2022
G.8 98
G.7 690
G.6 0064 0072 7473
G.5 5043
G.4 26917 63806 00308 29467 74157 30773 62547
G.3 95224 31139
G.2 65535
G.1 45823
ĐB 475706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 20/3/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 20/3/2022
G.8 17
G.7 915
G.6 2909 9716 8803
G.5 3510
G.4 41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055
G.3 26428 21712
G.2 83520
G.1 50865
ĐB 210204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 13/3/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 13/3/2022
G.8 23
G.7 235
G.6 8375 5878 0848
G.5 7242
G.4 61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402
G.3 72647 53185
G.2 40330
G.1 24322
ĐB 774143
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT Chủ nhật
»
XSMT 6/3/2022

Giải XSKONTUM
»
XSKONTUM 6/3/2022
G.8 52
G.7 089
G.6 6886 6197 9242
G.5 4481
G.4 59160 90211 32128 24776 75718 19003 05862
G.3 47963 89008
G.2 16698
G.1 62762
ĐB 848611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Kon Tum

XSKONTUM 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Kon Tum 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSKONTUM 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSKONTUM trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.