XSPY 30 Ngày - Kết Quả XSPY 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSPY NGÀY 5/6/2023

G.851
G.7603
G.6219929088273
G.50718
G.473534150170020412696049184282916937
G.30355880230
G.251150
G.195561
ĐB284879
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 5/6/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Phú Yên

SXPY NGÀY 29/5/2023

G.890
G.7714
G.6600357255897
G.53328
G.433674813408446473531878869462704904
G.39231533182
G.201696
G.104280
ĐB048500
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 29/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 22/5/2023

G.881
G.7913
G.6231385582147
G.54235
G.471114261413828286640822191212889175
G.38388879186
G.259932
G.126349
ĐB516036
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 22/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 15/5/2023

G.846
G.7929
G.6380079229427
G.55368
G.468197894057952988466380589025445655
G.37172371451
G.272872
G.126828
ĐB398038
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 15/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 8/5/2023

G.862
G.7184
G.6716556274036
G.57672
G.433592780604716960959432543710274829
G.39160738778
G.222660
G.177981
ĐB690680
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 8/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY NGÀY 1/5/2023

G.815
G.7655
G.6079816587543
G.57702
G.443396619040136836849472902867921694
G.34534728845
G.201586
G.194593
ĐB804205
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 1/5/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXPY NGÀY 24/4/2023

G.824
G.7514
G.6103374742024
G.55159
G.471742645838459234194675255103196918
G.39917607792
G.219980
G.159719
ĐB345966
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 24/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 17/4/2023

G.830
G.7583
G.6583510511195
G.54805
G.404415532830210376306928241201640294
G.39940166301
G.221073
G.147885
ĐB839403
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 17/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 10/4/2023

G.802
G.7134
G.6130199866766
G.51867
G.446440301029795493928030934590742668
G.30644234730
G.209507
G.104647
ĐB369587
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 10/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 3/4/2023

G.841
G.7646
G.6819698846921
G.59472
G.469813329894485024129349679702294182
G.33962029482
G.215166
G.175836
ĐB172910
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 3/4/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY NGÀY 27/3/2023

G.897
G.7624
G.6386682324980
G.53665
G.425268547636303690448974799085895447
G.39418103078
G.292437
G.158558
ĐB760237
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 27/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXPY NGÀY 20/3/2023

G.897
G.7176
G.6902280725211
G.54647
G.458400944109642222345421417152174704
G.37804422776
G.241054
G.143842
ĐB918419
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 20/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 13/3/2023

G.813
G.7365
G.6339957737063
G.59369
G.477990387916669302313865500093558259
G.37454830533
G.230839
G.174291
ĐB206361
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 13/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 6/3/2023

G.877
G.7561
G.6469072369284
G.54336
G.472745542022362017549822284658199551
G.31324216404
G.218397
G.191545
ĐB001078
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 6/3/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 27/2/2023

G.877
G.7062
G.6321824881084
G.54215
G.436855682233702721615893474721077973
G.39979349509
G.231282
G.185142
ĐB605636
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 27/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY NGÀY 20/2/2023

G.825
G.7999
G.6851923073499
G.58297
G.406221220732339787886525138195459174
G.38236403346
G.244747
G.123681
ĐB403234
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 20/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXPY NGÀY 13/2/2023

G.810
G.7845
G.6967712032243
G.52514
G.467876684063488233184136801323049122
G.39791937848
G.232424
G.157688
ĐB465072
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 13/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 6/2/2023

G.875
G.7771
G.6135721981383
G.55550
G.411859176673186891901719382972335226
G.30368526691
G.296332
G.143431
ĐB697730
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 6/2/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 30/1/2023

G.805
G.7038
G.6738043956413
G.52327
G.400322911258289430188450933724324619
G.37230837508
G.275896
G.144337
ĐB276645
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 30/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 23/1/2023

G.815
G.7107
G.6207787557392
G.52673
G.465970038972306330588524977678788184
G.31140982792
G.248382
G.131279
ĐB307019
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 23/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY NGÀY 16/1/2023

G.803
G.7277
G.6518801398883
G.52200
G.437833413260475382437214073447753531
G.33919439442
G.211430
G.141001
ĐB422124
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 16/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXPY NGÀY 9/1/2023

G.829
G.7296
G.6529064460447
G.57789
G.420975474192672980771598682942985661
G.34869197322
G.244888
G.163303
ĐB959593
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 9/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 2/1/2023

G.883
G.7931
G.6063478283785
G.51897
G.482125529493574918748094024715214532
G.30271748362
G.278460
G.122742
ĐB508578
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 2/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 26/12/2022

G.837
G.7075
G.6214709675477
G.50517
G.453242191622930768654245941434358526
G.30745754865
G.277409
G.147569
ĐB203654
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 26/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 19/12/2022

G.866
G.7810
G.6497117519984
G.53819
G.470238007115553901154443175258082854
G.30036653441
G.261001
G.103996
ĐB296397
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 19/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY NGÀY 12/12/2022

G.807
G.7016
G.6543334948896
G.53081
G.410526258362509309691951669612720923
G.30687067159
G.210192
G.186154
ĐB497793
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 12/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

SXPY NGÀY 5/12/2022

G.816
G.7802
G.6413691736072
G.58022
G.409668868231741644058699932254014963
G.36321765117
G.261409
G.157955
ĐB323499
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 5/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Xổ số Phú Yên NGÀY 28/11/2022

G.850
G.7666
G.6507686089181
G.56328
G.440676416190068936521914860535439096
G.30388839639
G.207571
G.100502
ĐB557810
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 28/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

KQXSPY NGÀY 21/11/2022

G.838
G.7625
G.6426614836227
G.54595
G.473373221113218937012111883918494366
G.32628355020
G.207672
G.150967
ĐB376288
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 21/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Kết quả xổ số Phú Yên NGÀY 14/11/2022

G.887
G.7358
G.6629368934074
G.58000
G.461937729641876240163351448228100325
G.37697103266
G.271757
G.168436
ĐB974705
0123456789
Bảng thống kê loto XSPY 14/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSPY 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Phú Yên 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSPY 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất.

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSPY trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.