XSPY 30 Ngày - Kết Quả XSPY 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 16/5/2022

Giải XSPY
»
XSPY 16/5/2022
G.8 87
G.7 899
G.6 7370 6435 5714
G.5 7111
G.4 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129
G.3 40513 93236
G.2 88226
G.1 90804
ĐB 016727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 9/5/2022

Giải XSPY
»
XSPY 9/5/2022
G.8 52
G.7 910
G.6 2167 9039 8228
G.5 2148
G.4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783
G.3 68978 40626
G.2 91641
G.1 59564
ĐB 691089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 2/5/2022

Giải XSPY
»
XSPY 2/5/2022
G.8 96
G.7 134
G.6 0652 2988 1741
G.5 9215
G.4 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026
G.3 13359 10758
G.2 40671
G.1 11237
ĐB 148942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/4/2022

Giải XSPY
»
XSPY 25/4/2022
G.8 99
G.7 465
G.6 6314 8070 7254
G.5 3587
G.4 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345
G.3 26598 27162
G.2 83886
G.1 82743
ĐB 191534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 18/4/2022

Giải XSPY
»
XSPY 18/4/2022
G.8 05
G.7 362
G.6 1247 1608 7538
G.5 3056
G.4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679
G.3 10347 57358
G.2 47064
G.1 09668
ĐB 398591
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/4/2022

Giải XSPY
»
XSPY 11/4/2022
G.8 55
G.7 463
G.6 0863 6821 3218
G.5 1851
G.4 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486
G.3 53564 26248
G.2 09051
G.1 47303
ĐB 314947
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 4/4/2022

Giải XSPY
»
XSPY 4/4/2022
G.8 17
G.7 476
G.6 8019 3329 3223
G.5 0208
G.4 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822
G.3 02792 73318
G.2 37773
G.1 62116
ĐB 506632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/3/2022

Giải XSPY
»
XSPY 28/3/2022
G.8 05
G.7 789
G.6 4879 7688 1975
G.5 8828
G.4 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407
G.3 28051 22922
G.2 08676
G.1 69421
ĐB 630611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/3/2022

Giải XSPY
»
XSPY 21/3/2022
G.8 81
G.7 502
G.6 9375 3216 5380
G.5 0613
G.4 09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736
G.3 39994 67813
G.2 16327
G.1 33799
ĐB 351767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/3/2022

Giải XSPY
»
XSPY 14/3/2022
G.8 26
G.7 637
G.6 8027 5635 6907
G.5 8375
G.4 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775
G.3 85230 17201
G.2 57031
G.1 94074
ĐB 463797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/3/2022

Giải XSPY
»
XSPY 7/3/2022
G.8 00
G.7 010
G.6 1921 3524 7440
G.5 0169
G.4 43194 76307 52747 84246 68901 72968 47362
G.3 20950 79396
G.2 11091
G.1 80260
ĐB 266007
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/2/2022

Giải XSPY
»
XSPY 28/2/2022
G.8 49
G.7 620
G.6 8638 7180 4521
G.5 8400
G.4 53051 92871 09748 92055 32342 67551 15822
G.3 61458 45744
G.2 48146
G.1 60256
ĐB 910720
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/2/2022

Giải XSPY
»
XSPY 21/2/2022
G.8 20
G.7 676
G.6 8051 5091 2572
G.5 2690
G.4 40885 00634 11554 05082 05704 94531 30675
G.3 37169 81625
G.2 90244
G.1 15515
ĐB 334626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 14/2/2022

Giải XSPY
»
XSPY 14/2/2022
G.8 44
G.7 023
G.6 4448 5627 2270
G.5 6266
G.4 41947 07908 93170 23956 27076 13065 66899
G.3 16540 84594
G.2 15401
G.1 38000
ĐB 392066
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 7/2/2022

Giải XSPY
»
XSPY 7/2/2022
G.8 64
G.7 377
G.6 0441 0270 2123
G.5 3831
G.4 71266 13623 16901 98238 58827 42371 67364
G.3 51060 51701
G.2 62229
G.1 34985
ĐB 060494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 31/1/2022

Giải XSPY
»
XSPY 31/1/2022
G.8 23
G.7 016
G.6 0741 5312 6990
G.5 3933
G.4 61840 74504 14823 11905 90466 12613 33661
G.3 31137 93324
G.2 58931
G.1 48290
ĐB 412990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 24/1/2022

Giải XSPY
»
XSPY 24/1/2022
G.8 76
G.7 049
G.6 6564 4866 3815
G.5 8382
G.4 76105 82162 43689 59824 39169 78677 07479
G.3 18668 54458
G.2 62099
G.1 04413
ĐB 601401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 17/1/2022

Giải XSPY
»
XSPY 17/1/2022
G.8 47
G.7 774
G.6 1624 2162 6558
G.5 5240
G.4 53680 87693 81297 05234 00484 25538 02799
G.3 97887 00426
G.2 51397
G.1 87515
ĐB 126784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 10/1/2022

Giải XSPY
»
XSPY 10/1/2022
G.8 61
G.7 802
G.6 5679 0649 4398
G.5 6139
G.4 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904
G.3 26592 35817
G.2 66558
G.1 64382
ĐB 214495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 3/1/2022

Giải XSPY
»
XSPY 3/1/2022
G.8 15
G.7 586
G.6 8074 4398 5037
G.5 3573
G.4 02455 90702 74034 87715 04081 72762 35686
G.3 82406 39737
G.2 49256
G.1 23191
ĐB 697603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 27/12/2021

Giải XSPY
»
XSPY 27/12/2021
G.8 13
G.7 809
G.6 3718 2623 4910
G.5 2079
G.4 38849 95665 64113 35162 36216 32240 92867
G.3 90054 28043
G.2 57984
G.1 39605
ĐB 633293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 20/12/2021

Giải XSPY
»
XSPY 20/12/2021
G.8 12
G.7 176
G.6 0536 2114 5723
G.5 1306
G.4 40355 29242 42515 36752 63834 73055 16792
G.3 52495 53358
G.2 85529
G.1 51635
ĐB 961260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 13/12/2021

Giải XSPY
»
XSPY 13/12/2021
G.8 44
G.7 922
G.6 0543 1913 5973
G.5 4164
G.4 38631 56333 36408 72754 45945 48798 50151
G.3 80286 92667
G.2 28038
G.1 47190
ĐB 565995
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 6/12/2021

Giải XSPY
»
XSPY 6/12/2021
G.8 28
G.7 196
G.6 7018 5970 4484
G.5 0928
G.4 36662 16630 73935 84419 99842 79656 74571
G.3 37557 46037
G.2 06799
G.1 35897
ĐB 336429
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 29/11/2021

Giải XSPY
»
XSPY 29/11/2021
G.8 19
G.7 451
G.6 0157 9113 4046
G.5 3119
G.4 18555 95770 55618 23616 71093 88227 81295
G.3 91221 41216
G.2 98406
G.1 69902
ĐB 581851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 22/11/2021

Giải XSPY
»
XSPY 22/11/2021
G.8 16
G.7 013
G.6 4062 7740 9167
G.5 2403
G.4 03828 97485 34306 09857 29527 52675 62913
G.3 26817 60430
G.2 84911
G.1 48493
ĐB 897231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 15/11/2021

Giải XSPY
»
XSPY 15/11/2021
G.8 50
G.7 890
G.6 9363 7941 5806
G.5 6374
G.4 62401 09067 61748 51272 28735 89122 70088
G.3 10008 11569
G.2 51155
G.1 34244
ĐB 179678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 8/11/2021

Giải XSPY
»
XSPY 8/11/2021
G.8 05
G.7 596
G.6 1055 3413 8067
G.5 4077
G.4 75297 27163 32487 59789 93056 51208 81888
G.3 52382 39633
G.2 51305
G.1 47921
ĐB 319380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 1/11/2021

Giải XSPY
»
XSPY 1/11/2021
G.8 66
G.7 365
G.6 6623 6721 2319
G.5 9634
G.4 27871 71416 91080 56503 74296 78858 66738
G.3 75054 57884
G.2 53359
G.1 68424
ĐB 765334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/10/2021

Giải XSPY
»
XSPY 25/10/2021
G.8 80
G.7 564
G.6 2245 4249 1785
G.5 5578
G.4 88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754
G.3 48854 01440
G.2 52098
G.1 25791
ĐB 977123
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Phú Yên

XSPY 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Phú Yên 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSPY 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSPY trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.