XSQT 30 Ngày - Kết Quả XSQT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/5/2022

Giải XSQT
»
XSQT 12/5/2022
G.8 28
G.7 246
G.6 9091 5938 4574
G.5 9516
G.4 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845
G.3 02396 68298
G.2 78005
G.1 07191
ĐB 123573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 5/5/2022

Giải XSQT
»
XSQT 5/5/2022
G.8 77
G.7 994
G.6 6437 2132 3758
G.5 5897
G.4 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362
G.3 45545 71016
G.2 72421
G.1 94243
ĐB 921538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/4/2022

Giải XSQT
»
XSQT 28/4/2022
G.8 70
G.7 807
G.6 8890 3771 9950
G.5 8767
G.4 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312
G.3 23589 77262
G.2 10028
G.1 17885
ĐB 980724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/4/2022

Giải XSQT
»
XSQT 21/4/2022
G.8 06
G.7 627
G.6 2376 3192 9174
G.5 6144
G.4 29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138
G.3 21930 44698
G.2 32190
G.1 36733
ĐB 792159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/4/2022

Giải XSQT
»
XSQT 14/4/2022
G.8 72
G.7 768
G.6 6559 1023 6621
G.5 3297
G.4 05186 63824 77952 13358 41664 68927 51661
G.3 88684 54165
G.2 86234
G.1 19286
ĐB 218330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/4/2022

Giải XSQT
»
XSQT 7/4/2022
G.8 14
G.7 684
G.6 4573 7489 7757
G.5 6404
G.4 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818
G.3 30756 11620
G.2 01458
G.1 01125
ĐB 401380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/3/2022

Giải XSQT
»
XSQT 31/3/2022
G.8 59
G.7 108
G.6 6073 8046 1348
G.5 3093
G.4 69223 14251 31341 90251 25550 74945 77758
G.3 87680 35728
G.2 87925
G.1 85239
ĐB 568290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/3/2022

Giải XSQT
»
XSQT 24/3/2022
G.8 81
G.7 405
G.6 6062 9085 8282
G.5 5229
G.4 97285 97481 05997 05138 82033 97097 39236
G.3 81563 71510
G.2 67269
G.1 23681
ĐB 799269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/3/2022

Giải XSQT
»
XSQT 17/3/2022
G.8 04
G.7 577
G.6 7080 1345 0619
G.5 7062
G.4 43260 71745 05363 79185 75107 31575 91666
G.3 11291 53262
G.2 65135
G.1 04462
ĐB 783020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/3/2022

Giải XSQT
»
XSQT 10/3/2022
G.8 44
G.7 410
G.6 2447 1941 9771
G.5 8298
G.4 53234 23613 85406 91678 51178 91123 55455
G.3 64237 82703
G.2 42299
G.1 61507
ĐB 904097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/3/2022

Giải XSQT
»
XSQT 3/3/2022
G.8 67
G.7 960
G.6 2261 8858 1252
G.5 0476
G.4 52900 83416 71009 93470 74974 23082 73714
G.3 77535 27245
G.2 38204
G.1 11291
ĐB 813978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/2/2022

Giải XSQT
»
XSQT 24/2/2022
G.8 24
G.7 702
G.6 5626 7737 3414
G.5 3686
G.4 81416 09841 02326 27686 19129 00072 67301
G.3 60387 58314
G.2 59209
G.1 01060
ĐB 570718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/2/2022

Giải XSQT
»
XSQT 17/2/2022
G.8 56
G.7 145
G.6 2610 3866 2415
G.5 3030
G.4 29146 05907 75822 68627 79006 87961 62259
G.3 18996 30440
G.2 45197
G.1 52778
ĐB 078483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/2/2022

Giải XSQT
»
XSQT 10/2/2022
G.8 10
G.7 704
G.6 1858 4757 8114
G.5 3641
G.4 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179
G.3 53890 12749
G.2 79604
G.1 15820
ĐB 946042
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/2/2022

Giải XSQT
»
XSQT 3/2/2022
G.8 42
G.7 342
G.6 4964 2554 5934
G.5 5776
G.4 77428 39821 10698 43851 07039 00862 35975
G.3 84634 83401
G.2 46125
G.1 33613
ĐB 595503
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 27/1/2022

Giải XSQT
»
XSQT 27/1/2022
G.8 70
G.7 850
G.6 8793 2750 6930
G.5 2006
G.4 35087 09146 68288 41548 20769 28635 91659
G.3 04605 68175
G.2 96023
G.1 66199
ĐB 898682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 20/1/2022

Giải XSQT
»
XSQT 20/1/2022
G.8 83
G.7 478
G.6 5682 2998 4907
G.5 6371
G.4 93315 11215 87185 95391 42378 93250 68662
G.3 33423 27541
G.2 53258
G.1 86640
ĐB 264975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 13/1/2022

Giải XSQT
»
XSQT 13/1/2022
G.8 74
G.7 476
G.6 4084 4986 1060
G.5 0823
G.4 69618 84309 37137 70488 12558 11688 37038
G.3 36162 03604
G.2 74986
G.1 86576
ĐB 728095
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 6/1/2022

Giải XSQT
»
XSQT 6/1/2022
G.8 21
G.7 755
G.6 4412 9734 6210
G.5 8658
G.4 06614 48027 30834 24630 09569 58846 31755
G.3 19231 59891
G.2 99508
G.1 25108
ĐB 536654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 30/12/2021

Giải XSQT
»
XSQT 30/12/2021
G.8 58
G.7 103
G.6 0213 2625 9770
G.5 7565
G.4 21055 66000 20969 29844 29315 33952 35758
G.3 36955 47120
G.2 11120
G.1 19840
ĐB 085554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 23/12/2021

Giải XSQT
»
XSQT 23/12/2021
G.8 03
G.7 256
G.6 0474 6528 4452
G.5 8334
G.4 52342 35915 19552 84523 66074 46599 38665
G.3 71831 32164
G.2 95401
G.1 87320
ĐB 743521
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 16/12/2021

Giải XSQT
»
XSQT 16/12/2021
G.8 52
G.7 014
G.6 1009 0307 4104
G.5 6905
G.4 20191 75031 35888 79723 92689 86412 56990
G.3 69867 21984
G.2 95006
G.1 50741
ĐB 723267
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 9/12/2021

Giải XSQT
»
XSQT 9/12/2021
G.8 67
G.7 150
G.6 4833 2117 0843
G.5 4707
G.4 23202 01850 28251 73596 29348 09506 16487
G.3 00382 24302
G.2 11830
G.1 64617
ĐB 512380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 2/12/2021

Giải XSQT
»
XSQT 2/12/2021
G.8 63
G.7 692
G.6 1612 8036 6804
G.5 3716
G.4 33017 47415 05905 46948 01104 99759 58920
G.3 47533 35437
G.2 80091
G.1 51862
ĐB 243053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/11/2021

Giải XSQT
»
XSQT 25/11/2021
G.8 78
G.7 190
G.6 1296 2560 6370
G.5 5583
G.4 56736 11251 50607 57715 04739 10937 57663
G.3 96014 52914
G.2 44990
G.1 03014
ĐB 602725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/11/2021

Giải XSQT
»
XSQT 18/11/2021
G.8 08
G.7 064
G.6 0840 3896 9203
G.5 6298
G.4 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962
G.3 59957 92388
G.2 69295
G.1 51597
ĐB 914899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/11/2021

Giải XSQT
»
XSQT 11/11/2021
G.8 07
G.7 150
G.6 8963 0461 9937
G.5 5553
G.4 96054 76427 81007 91227 80281 82950 66716
G.3 10827 95982
G.2 09128
G.1 94059
ĐB 392172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/11/2021

Giải XSQT
»
XSQT 4/11/2021
G.8 80
G.7 552
G.6 0903 8702 9852
G.5 2646
G.4 18076 63207 49969 56073 59868 01325 35022
G.3 10784 06582
G.2 62591
G.1 12145
ĐB 182850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/10/2021

Giải XSQT
»
XSQT 28/10/2021
G.8 86
G.7 071
G.6 2819 5551 4264
G.5 8810
G.4 92738 34597 14503 66239 93836 74933 30914
G.3 74986 63644
G.2 41410
G.1 85312
ĐB 911210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/10/2021

Giải XSQT
»
XSQT 21/10/2021
G.8 69
G.7 044
G.6 0477 6176 7809
G.5 6441
G.4 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
G.3 70836 29060
G.2 67489
G.1 06995
ĐB 313016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Quảng Trị

XSQT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Quảng Trị 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSQT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSQT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.