XSQT 30 Ngày - Kết Quả XSQT 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 15/4/2021
G.8 57
G.7 737
G.6 1664 0620 2423
G.5 4835
G.4 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597
G.3 03706 07117
G.2 72437
G.1 38724
ĐB 642407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 8/4/2021
G.8 71
G.7 697
G.6 9415 5412 9455
G.5 6684
G.4 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854
G.3 00769 80879
G.2 28204
G.1 90614
ĐB 783287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/4/2021

Giải XSQT
»
XSQT 1/4/2021
G.8 90
G.7 139
G.6 1751 9126 0917
G.5 4318
G.4 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055
G.3 32251 08302
G.2 38279
G.1 95169
ĐB 834349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 25/3/2021
G.8 82
G.7 390
G.6 5382 4113 2923
G.5 4729
G.4 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924
G.3 00404 79949
G.2 22828
G.1 34676
ĐB 698137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 18/3/2021
G.8 65
G.7 315
G.6 6366 9565 0874
G.5 6629
G.4 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524
G.3 22274 90365
G.2 30080
G.1 41864
ĐB 013239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 11/3/2021
G.8 82
G.7 904
G.6 5669 2799 6282
G.5 7182
G.4 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699
G.3 07305 33147
G.2 70352
G.1 25906
ĐB 059090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/3/2021

Giải XSQT
»
XSQT 4/3/2021
G.8 01
G.7 261
G.6 9293 1477 5804
G.5 6488
G.4 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G.3 91101 41863
G.2 01300
G.1 29225
ĐB 472594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 25/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 25/2/2021
G.8 43
G.7 261
G.6 9104 2718 9202
G.5 6275
G.4 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G.3 18865 93510
G.2 96283
G.1 46060
ĐB 692827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 18/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 18/2/2021
G.8 06
G.7 425
G.6 9097 9490 1931
G.5 8256
G.4 87683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G.3 64343 01256
G.2 86197
G.1 19004
ĐB 552872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 11/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 11/2/2021
G.8 39
G.7 535
G.6 0454 4751 9032
G.5 7560
G.4 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G.3 17477 17846
G.2 24720
G.1 43703
ĐB 102103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 4/2/2021

Giải XSQT
»
XSQT 4/2/2021
G.8 53
G.7 884
G.6 7015 7726 0992
G.5 9963
G.4 34942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G.3 80298 73467
G.2 33334
G.1 20344
ĐB 093590
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 28/1/2021
G.8 63
G.7 559
G.6 6743 8847 3421
G.5 9581
G.4 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G.3 18674 43354
G.2 45027
G.1 88894
ĐB 920495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 21/1/2021
G.8 52
G.7 069
G.6 0576 1168 2164
G.5 3906
G.4 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G.3 09620 62636
G.2 61393
G.1 70518
ĐB 016036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 14/1/2021
G.8 81
G.7 671
G.6 8822 4588 2304
G.5 5366
G.4 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934
G.3 52275 05616
G.2 75336
G.1 04004
ĐB 414048
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/1/2021

Giải XSQT
»
XSQT 7/1/2021
G.8 72
G.7 193
G.6 3827 9333 5998
G.5 6352
G.4 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251
G.3 82848 25407
G.2 70655
G.1 78510
ĐB 112021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 31/12/2020
G.8 39
G.7 477
G.6 8678 5153 3931
G.5 7427
G.4 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301
G.3 97798 15233
G.2 73231
G.1 20012
ĐB 244187
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 24/12/2020
G.8 45
G.7 160
G.6 3535 4847 0397
G.5 6233
G.4 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849
G.3 11379 44367
G.2 37067
G.1 90146
ĐB 151500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 17/12/2020
G.8 35
G.7 792
G.6 9238 5585 7834
G.5 5917
G.4 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222
G.3 84193 22912
G.2 34912
G.1 15134
ĐB 536331
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 10/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 10/12/2020
G.8 34
G.7 469
G.6 7622 2519 9754
G.5 0741
G.4 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899
G.3 45956 22157
G.2 32335
G.1 88954
ĐB 893626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 3/12/2020

Giải XSQT
»
XSQT 3/12/2020
G.8 94
G.7 152
G.6 8100 2905 9538
G.5 9930
G.4 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600
G.3 06361 54079
G.2 00064
G.1 54383
ĐB 252762
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 26/11/2020

Giải XSQT
»
XSQT 26/11/2020
G.8 22
G.7 249
G.6 7672 5512 5721
G.5 1267
G.4 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825
G.3 97460 64863
G.2 71400
G.1 56935
ĐB 846481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 19/11/2020

Giải XSQT
»
XSQT 19/11/2020
G.8 12
G.7 916
G.6 2754 8606 5985
G.5 6036
G.4 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222
G.3 46891 48334
G.2 88192
G.1 59141
ĐB 070765
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/11/2020

Giải XSQT
»
XSQT 12/11/2020
G.8 87
G.7 922
G.6 1926 9874 7480
G.5 7737
G.4 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736
G.3 01292 93998
G.2 83554
G.1 32841
ĐB 594540
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 5/11/2020

Giải XSQT
»
XSQT 5/11/2020
G.8 55
G.7 761
G.6 8021 7809 8104
G.5 4081
G.4 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092
G.3 89723 36195
G.2 08492
G.1 17561
ĐB 348667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 29/10/2020

Giải XSQT
»
XSQT 29/10/2020
G.8 13
G.7 625
G.6 6994 3394 9062
G.5 4321
G.4 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878
G.3 49078 65769
G.2 33649
G.1 91914
ĐB 807261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 22/10/2020

Giải XSQT
»
XSQT 22/10/2020
G.8 48
G.7 142
G.6 5096 4923 0438
G.5 9534
G.4 49987 01931 78963 19068 32231 69394 71044
G.3 61354 41660
G.2 78986
G.1 40921
ĐB 166271
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 15/10/2020

Giải XSQT
»
XSQT 15/10/2020
G.8 75
G.7 708
G.6 3545 8267 0861
G.5 9433
G.4 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328
G.3 92613 47085
G.2 23257
G.1 47039
ĐB 438526
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 8/10/2020

Giải XSQT
»
XSQT 8/10/2020
G.8 12
G.7 413
G.6 3719 7401 4104
G.5 5552
G.4 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842
G.3 72774 91400
G.2 67029
G.1 73786
ĐB 319306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 1/10/2020

Giải XSQT
»
XSQT 1/10/2020
G.8 05
G.7 775
G.6 7101 4871 9687
G.5 8901
G.4 75507 06096 49900 07079 61287 40322 67786
G.3 82957 58390
G.2 92854
G.1 74638
ĐB 577172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/9/2020

Giải XSQT
»
XSQT 24/9/2020
G.8 13
G.7 758
G.6 4167 4981 7358
G.5 3608
G.4 99138 26025 69159 15470 67140 18802 09447
G.3 97473 99671
G.2 52935
G.1 81902
ĐB 019442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Quảng Trị

XSQT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Quảng Trị 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSQT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSQT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.