XSST 30 Ngày - Kết Quả XSST 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/10/2021

Giải XSST
»
XSST 27/10/2021
G.8 71
G.7 905
G.6 9408 3141 1255
G.5 2044
G.4 26141 83001 86978 54124 79017 25937 21700
G.3 12684 24800
G.2 33631
G.1 02251
ĐB 637269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/7/2021

Giải XSST
»
XSST 7/7/2021
G.8 87
G.7 945
G.6 9604 7558 7091
G.5 6328
G.4 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
G.3 60606 81206
G.2 04064
G.1 52613
ĐB 148248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/6/2021

Giải XSST
»
XSST 30/6/2021
G.8 36
G.7 549
G.6 5221 9542 7348
G.5 7606
G.4 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554
G.3 64651 10000
G.2 07388
G.1 44350
ĐB 997124
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/6/2021

Giải XSST
»
XSST 23/6/2021
G.8 53
G.7 276
G.6 7038 0959 9307
G.5 5544
G.4 37538 56769 50634 01403 41833 90704 28765
G.3 39062 48748
G.2 66239
G.1 39452
ĐB 827254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/6/2021

Giải XSST
»
XSST 16/6/2021
G.8 35
G.7 589
G.6 6612 2630 6165
G.5 1639
G.4 75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542
G.3 19574 14769
G.2 77514
G.1 39763
ĐB 443863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/6/2021

Giải XSST
»
XSST 9/6/2021
G.8 62
G.7 956
G.6 7300 9745 5601
G.5 5426
G.4 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
G.3 47208 33060
G.2 23157
G.1 04216
ĐB 621463
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/6/2021

Giải XSST
»
XSST 2/6/2021
G.8 84
G.7 911
G.6 7656 3043 4684
G.5 5518
G.4 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
G.3 58132 39572
G.2 70968
G.1 22477
ĐB 775693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 26/5/2021

Giải XSST
»
XSST 26/5/2021
G.8 12
G.7 410
G.6 9385 7294 0449
G.5 3662
G.4 61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
G.3 70129 94501
G.2 73487
G.1 88555
ĐB 526283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/5/2021

Giải XSST
»
XSST 19/5/2021
G.8 22
G.7 039
G.6 7947 3785 1643
G.5 5941
G.4 46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
G.3 09351 89323
G.2 65510
G.1 04858
ĐB 274038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/5/2021

Giải XSST
»
XSST 12/5/2021
G.8 95
G.7 185
G.6 4660 6232 3826
G.5 0624
G.4 43160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
G.3 27270 42817
G.2 16828
G.1 57689
ĐB 292543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/5/2021

Giải XSST
»
XSST 5/5/2021
G.8 24
G.7 247
G.6 6791 6067 3549
G.5 1377
G.4 91735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
G.3 87880 33147
G.2 83626
G.1 65033
ĐB 653314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 28/4/2021

Giải XSST
»
XSST 28/4/2021
G.8 88
G.7 216
G.6 2753 1984 4681
G.5 4255
G.4 07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696
G.3 03811 65898
G.2 88619
G.1 39997
ĐB 407076
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 21/4/2021

Giải XSST
»
XSST 21/4/2021
G.8 73
G.7 970
G.6 5226 3946 3503
G.5 1248
G.4 86455 90083 92002 23210 06283 76035 12683
G.3 10969 59758
G.2 65012
G.1 05856
ĐB 695189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/4/2021

Giải XSST
»
XSST 14/4/2021
G.8 76
G.7 173
G.6 8941 0723 9764
G.5 6949
G.4 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100
G.3 26499 07041
G.2 84142
G.1 23612
ĐB 714619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/4/2021

Giải XSST
»
XSST 7/4/2021
G.8 36
G.7 585
G.6 9569 2153 0496
G.5 2358
G.4 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806
G.3 27764 07970
G.2 77004
G.1 53165
ĐB 534417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 31/3/2021

Giải XSST
»
XSST 31/3/2021
G.8 41
G.7 407
G.6 7501 8528 9824
G.5 7433
G.4 66766 74669 37889 69365 58606 74543 47847
G.3 34721 07101
G.2 61227
G.1 65515
ĐB 108660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/3/2021

Giải XSST
»
XSST 24/3/2021
G.8 29
G.7 585
G.6 0328 3176 6851
G.5 0488
G.4 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584
G.3 97547 48932
G.2 84419
G.1 54479
ĐB 136389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/3/2021

Giải XSST
»
XSST 17/3/2021
G.8 24
G.7 322
G.6 7802 9572 8681
G.5 3294
G.4 19595 61085 30319 13002 94851 03961 19909
G.3 82082 13515
G.2 54294
G.1 39868
ĐB 970833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/3/2021

Giải XSST
»
XSST 10/3/2021
G.8 12
G.7 491
G.6 4133 0240 0889
G.5 6796
G.4 09171 67810 98616 84506 33200 85473 89638
G.3 54695 83819
G.2 54009
G.1 85058
ĐB 323383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/3/2021

Giải XSST
»
XSST 3/3/2021
G.8 47
G.7 127
G.6 6470 6472 0714
G.5 2962
G.4 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558
G.3 26544 70144
G.2 42590
G.1 72330
ĐB 454847
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/2/2021

Giải XSST
»
XSST 24/2/2021
G.8 38
G.7 802
G.6 7250 2618 1967
G.5 5684
G.4 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
G.3 79690 58224
G.2 48184
G.1 98909
ĐB 062911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/2/2021

Giải XSST
»
XSST 17/2/2021
G.8 99
G.7 549
G.6 3341 4267 5194
G.5 8491
G.4 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
G.3 03207 90551
G.2 21444
G.1 68309
ĐB 149211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/2/2021

Giải XSST
»
XSST 10/2/2021
G.8 06
G.7 860
G.6 4852 9917 3685
G.5 0656
G.4 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
G.3 07182 67207
G.2 80949
G.1 10719
ĐB 365159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/2/2021

Giải XSST
»
XSST 3/2/2021
G.8 31
G.7 637
G.6 9897 2802 5532
G.5 0098
G.4 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
G.3 69441 40905
G.2 27803
G.1 70176
ĐB 673728
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/1/2021

Giải XSST
»
XSST 27/1/2021
G.8 04
G.7 470
G.6 1103 8362 0689
G.5 0088
G.4 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
G.3 74887 44289
G.2 39512
G.1 30538
ĐB 799366
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/1/2021

Giải XSST
»
XSST 20/1/2021
G.8 44
G.7 680
G.6 9254 8700 9991
G.5 3910
G.4 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
G.3 59400 18533
G.2 39440
G.1 69708
ĐB 779026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021

Giải XSST
»
XSST 13/1/2021
G.8 38
G.7 037
G.6 6053 8500 8331
G.5 4847
G.4 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793
G.3 38633 91246
G.2 34112
G.1 72476
ĐB 180585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/1/2021

Giải XSST
»
XSST 6/1/2021
G.8 61
G.7 087
G.6 6928 8129 1804
G.5 8938
G.4 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901
G.3 19157 90661
G.2 79612
G.1 76893
ĐB 804803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/12/2020

Giải XSST
»
XSST 30/12/2020
G.8 36
G.7 573
G.6 3204 9675 0784
G.5 3509
G.4 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870
G.3 63444 64686
G.2 98456
G.1 64952
ĐB 520116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/12/2020

Giải XSST
»
XSST 23/12/2020
G.8 18
G.7 692
G.6 4543 2758 1109
G.5 4521
G.4 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190
G.3 16119 88081
G.2 29903
G.1 39612
ĐB 406149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Sóc Trăng

XSST 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Sóc Trăng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSST 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSST trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.