XSST 30 Ngày - Kết Quả XSST 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSSTThứ 4
»
XSST 25/1/2023

G.874
G.7739
G.6374368404417
G.52772
G.484148448899786588594905803517959203
G.30212874044
G.208556
G.134133
ĐB120705
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 25/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

Dự đoán soi cầu xổ số Sóc Trăng

XSSTThứ 4
»
XSST 18/1/2023

G.851
G.7783
G.6167690434465
G.59421
G.427150675632951144994998744863467910
G.30411543628
G.280851
G.103394
ĐB003168
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 18/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 11/1/2023

G.822
G.7645
G.6103947334589
G.51758
G.434404286235765486322857513810306552
G.37842392282
G.277006
G.160167
ĐB761195
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 11/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 4/1/2023

G.889
G.7910
G.6555298459505
G.57258
G.454772894494987768263285933455396610
G.31094017892
G.232948
G.110720
ĐB713865
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 4/1/2023
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 28/12/2022

G.852
G.7463
G.6990093476534
G.51548
G.450721107945194790106760570073982260
G.31682256493
G.222025
G.115182
ĐB830388
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 28/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 21/12/2022

G.828
G.7119
G.6138768902803
G.51421
G.498405431985026360619868810650047133
G.37546438705
G.274562
G.183782
ĐB389352
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 21/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 14/12/2022

G.886
G.7694
G.6194878389112
G.52833
G.444372897349219629996514653191703491
G.35802807835
G.299629
G.181343
ĐB776985
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 14/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 7/12/2022

G.896
G.7545
G.6129159627628
G.59124
G.442721630605917272832680843965261375
G.38947457633
G.234164
G.182600
ĐB583791
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 7/12/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 30/11/2022

G.829
G.7278
G.6660236968043
G.54899
G.412525748589415624667436252890763207
G.32057326070
G.235666
G.101489
ĐB787744
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 30/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 23/11/2022

G.895
G.7036
G.6852481830702
G.57939
G.411920331372372480712675065316244280
G.35860000734
G.238955
G.149723
ĐB004645
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 23/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 16/11/2022

G.801
G.7394
G.6774146938140
G.55463
G.465784868767773770501416371223473935
G.37070353211
G.220708
G.169778
ĐB289076
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 16/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 9/11/2022

G.817
G.7160
G.6080068379968
G.53002
G.463138693342484849416019966739243111
G.37494387889
G.252476
G.161231
ĐB676454
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 9/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 2/11/2022

G.882
G.7737
G.6620250621581
G.57397
G.487216310294737642699289217355406046
G.37889154077
G.241512
G.167432
ĐB695342
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 2/11/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 26/10/2022

G.852
G.7336
G.6416712359351
G.52805
G.437878958655710280043931254574202580
G.35245263745
G.274157
G.150922
ĐB443482
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 26/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 19/10/2022

G.895
G.7955
G.6583987855936
G.55865
G.458111890845714343922878177385672951
G.38968303999
G.229928
G.134073
ĐB919634
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 19/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 12/10/2022

G.807
G.7969
G.6470452211441
G.51238
G.484068847766041381765075490239513601
G.39603806913
G.261836
G.110242
ĐB779205
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 12/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 5/10/2022

G.880
G.7906
G.6121774507883
G.53435
G.440784710651310334977277978206948412
G.32654586874
G.213960
G.164971
ĐB638087
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 5/10/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 28/9/2022

G.872
G.7071
G.6141194377416
G.51721
G.428283359584258537011665770563010783
G.32109742566
G.276268
G.187288
ĐB221027
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 28/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 21/9/2022

G.888
G.7168
G.6038071000629
G.56656
G.413369270490439318622805593995844333
G.36562910790
G.268950
G.133219
ĐB446354
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 21/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 14/9/2022

G.897
G.7928
G.6186557208013
G.50145
G.403345238000781637751856793703436234
G.33545918883
G.286626
G.112582
ĐB774567
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 14/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 7/9/2022

G.895
G.7122
G.6956195876355
G.50087
G.475420544525450031027809251134572663
G.39277918038
G.230360
G.192459
ĐB910180
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 7/9/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 31/8/2022

G.892
G.7441
G.6094443835487
G.54766
G.441602410719264936031201195243192985
G.30508045456
G.230290
G.168445
ĐB594631
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 31/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 24/8/2022

G.826
G.7770
G.6316758790434
G.54249
G.470995999157243922744682918325212036
G.34939488787
G.200863
G.125699
ĐB590672
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 24/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 17/8/2022

G.876
G.7223
G.6996092715399
G.51220
G.481650208567654317898432674553645360
G.38632114983
G.250106
G.120771
ĐB270977
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 17/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 10/8/2022

G.817
G.7229
G.6273121890221
G.56904
G.481053327024282917224205707985012773
G.33316046887
G.285276
G.110254
ĐB771622
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 10/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 3/8/2022

G.873
G.7820
G.6008557289408
G.50757
G.440054612891258895398869911974690677
G.37432135390
G.223341
G.107339
ĐB301911
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 3/8/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 27/7/2022

G.897
G.7440
G.6914045216140
G.59995
G.463870485207004660166334702852560127
G.31597842418
G.207923
G.188661
ĐB365729
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 27/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 20/7/2022

G.803
G.7827
G.6347976880878
G.52642
G.410766531505745701992509080759774667
G.33177838903
G.229779
G.145478
ĐB740647
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 20/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 13/7/2022

G.882
G.7731
G.6586727163876
G.51511
G.474974470928665661461550517234910619
G.33426830997
G.299213
G.173477
ĐB203070
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 13/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSSTThứ 4
»
XSST 6/7/2022

G.856
G.7377
G.6862244269183
G.59668
G.453057974164143198147003954253754510
G.32683777792
G.241540
G.191730
ĐB060085
0123456789
Bảng thống kê loto XSST 6/7/2022
ĐầuLôtô
0_
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
LôtôĐuôi
_0
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9

XSST 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Sóc Trăng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSST 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSST trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất. 

Xem thêm