XSST 30 Ngày - Kết Quả XSST 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 11/5/2022

Giải XSST
»
XSST 11/5/2022
G.8 68
G.7 760
G.6 9632 6843 5436
G.5 6926
G.4 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953
G.3 75249 31514
G.2 77836
G.1 81405
ĐB 317171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 4/5/2022

Giải XSST
»
XSST 4/5/2022
G.8 99
G.7 946
G.6 9022 7694 8646
G.5 4145
G.4 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858
G.3 04367 85189
G.2 56631
G.1 58913
ĐB 524151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/4/2022

Giải XSST
»
XSST 27/4/2022
G.8 22
G.7 957
G.6 6094 2346 2484
G.5 9292
G.4 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882
G.3 56325 53649
G.2 41240
G.1 24863
ĐB 793591
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/4/2022

Giải XSST
»
XSST 20/4/2022
G.8 37
G.7 711
G.6 8774 9655 0798
G.5 4110
G.4 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022
G.3 89638 24328
G.2 52552
G.1 85761
ĐB 261003
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/4/2022

Giải XSST
»
XSST 13/4/2022
G.8 05
G.7 768
G.6 0278 7123 5365
G.5 9173
G.4 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421
G.3 25116 62071
G.2 77974
G.1 37928
ĐB 588189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/4/2022

Giải XSST
»
XSST 6/4/2022
G.8 47
G.7 706
G.6 6707 1267 3214
G.5 0453
G.4 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431
G.3 22011 71758
G.2 86876
G.1 77375
ĐB 484901
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/3/2022

Giải XSST
»
XSST 30/3/2022
G.8 34
G.7 302
G.6 3865 5487 4224
G.5 0402
G.4 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911
G.3 71003 49960
G.2 65959
G.1 12673
ĐB 634197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/3/2022

Giải XSST
»
XSST 23/3/2022
G.8 60
G.7 023
G.6 4177 7621 9462
G.5 4127
G.4 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322
G.3 90917 62091
G.2 46392
G.1 39607
ĐB 216543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/3/2022

Giải XSST
»
XSST 16/3/2022
G.8 49
G.7 293
G.6 4407 3309 9816
G.5 4520
G.4 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263
G.3 49506 23131
G.2 02261
G.1 60115
ĐB 116136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/3/2022

Giải XSST
»
XSST 9/3/2022
G.8 71
G.7 453
G.6 1629 3201 1180
G.5 7472
G.4 22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913
G.3 88763 95441
G.2 57968
G.1 73227
ĐB 876626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/3/2022

Giải XSST
»
XSST 2/3/2022
G.8 30
G.7 261
G.6 2578 8612 7339
G.5 3210
G.4 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656
G.3 30829 20390
G.2 93813
G.1 29917
ĐB 124094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/2/2022

Giải XSST
»
XSST 23/2/2022
G.8 82
G.7 569
G.6 8925 1715 6007
G.5 4984
G.4 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452
G.3 29491 45329
G.2 18594
G.1 09569
ĐB 501693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/2/2022

Giải XSST
»
XSST 16/2/2022
G.8 84
G.7 434
G.6 6486 6155 9303
G.5 8980
G.4 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767
G.3 90791 65507
G.2 25001
G.1 87208
ĐB 696899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/2/2022

Giải XSST
»
XSST 9/2/2022
G.8 48
G.7 604
G.6 1299 5014 8734
G.5 4246
G.4 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843
G.3 78698 73419
G.2 95762
G.1 60711
ĐB 964437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/2/2022

Giải XSST
»
XSST 2/2/2022
G.8 95
G.7 493
G.6 4997 5651 8747
G.5 4582
G.4 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505
G.3 65038 97030
G.2 37863
G.1 98843
ĐB 548561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 26/1/2022

Giải XSST
»
XSST 26/1/2022
G.8 39
G.7 853
G.6 0841 8003 5289
G.5 6986
G.4 30419 92242 78912 41981 46420 48633 18367
G.3 21556 06727
G.2 24801
G.1 50750
ĐB 934617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 19/1/2022

Giải XSST
»
XSST 19/1/2022
G.8 21
G.7 772
G.6 3358 8450 4310
G.5 4523
G.4 23557 49846 68516 10806 81980 68637 68341
G.3 43553 47390
G.2 18364
G.1 51928
ĐB 515210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 12/1/2022

Giải XSST
»
XSST 12/1/2022
G.8 27
G.7 062
G.6 2900 5614 9341
G.5 8907
G.4 82969 69590 29636 89870 66786 49857 17490
G.3 76590 44245
G.2 93254
G.1 72419
ĐB 101876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 5/1/2022

Giải XSST
»
XSST 5/1/2022
G.8 47
G.7 971
G.6 6647 9214 7330
G.5 8590
G.4 22927 96192 43790 74626 49099 11576 84592
G.3 38066 34335
G.2 45442
G.1 84507
ĐB 471775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 29/12/2021

Giải XSST
»
XSST 29/12/2021
G.8 06
G.7 473
G.6 5158 9641 1753
G.5 6581
G.4 79156 51342 24607 50451 85034 96832 34390
G.3 02012 21512
G.2 22299
G.1 58536
ĐB 062568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 22/12/2021

Giải XSST
»
XSST 22/12/2021
G.8 00
G.7 752
G.6 9619 9536 4576
G.5 9964
G.4 67230 15424 03357 08569 44238 68534 05514
G.3 54585 50601
G.2 60838
G.1 86377
ĐB 231558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 15/12/2021

Giải XSST
»
XSST 15/12/2021
G.8 20
G.7 328
G.6 8668 9262 5242
G.5 2139
G.4 10099 57807 90389 95114 09208 59236 36399
G.3 47983 38755
G.2 67656
G.1 38092
ĐB 476981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 8/12/2021

Giải XSST
»
XSST 8/12/2021
G.8 51
G.7 937
G.6 3488 3411 2201
G.5 7841
G.4 67024 60822 33951 60096 87544 40539 43548
G.3 68099 96132
G.2 61696
G.1 37004
ĐB 770990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 1/12/2021

Giải XSST
»
XSST 1/12/2021
G.8 22
G.7 358
G.6 3488 2416 0475
G.5 7420
G.4 79060 14740 68867 13147 24939 77096 09027
G.3 56518 13905
G.2 52474
G.1 88724
ĐB 253291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/11/2021

Giải XSST
»
XSST 24/11/2021
G.8 48
G.7 148
G.6 5756 9926 7953
G.5 5696
G.4 34238 79921 52848 46481 63212 73806 61361
G.3 27618 95146
G.2 96406
G.1 44168
ĐB 293382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/11/2021

Giải XSST
»
XSST 17/11/2021
G.8 67
G.7 017
G.6 5282 3664 4471
G.5 7534
G.4 13988 01328 60036 17079 14127 60767 13654
G.3 56767 94660
G.2 21939
G.1 01285
ĐB 815027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/11/2021

Giải XSST
»
XSST 10/11/2021
G.8 57
G.7 826
G.6 4754 3698 7486
G.5 5749
G.4 01486 66789 36765 57224 25385 36863 06557
G.3 07681 50815
G.2 59408
G.1 59505
ĐB 508706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/11/2021

Giải XSST
»
XSST 3/11/2021
G.8 87
G.7 735
G.6 0936 0874 5035
G.5 1274
G.4 55929 95936 14932 44317 47107 78810 24573
G.3 96967 34221
G.2 08322
G.1 85865
ĐB 783266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/10/2021

Giải XSST
»
XSST 27/10/2021
G.8 71
G.7 905
G.6 9408 3141 1255
G.5 2044
G.4 26141 83001 86978 54124 79017 25937 21700
G.3 12684 24800
G.2 33631
G.1 02251
ĐB 637269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/7/2021

Giải XSST
»
XSST 7/7/2021
G.8 87
G.7 945
G.6 9604 7558 7091
G.5 6328
G.4 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
G.3 60606 81206
G.2 04064
G.1 52613
ĐB 148248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Sóc Trăng

XSST 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Sóc Trăng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSST 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSST trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.