XSST 30 Ngày - Kết Quả XSST 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/4/2021

Giải XSST
»
XSST 14/4/2021
G.8 76
G.7 173
G.6 8941 0723 9764
G.5 6949
G.4 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100
G.3 26499 07041
G.2 84142
G.1 23612
ĐB 714619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/4/2021

Giải XSST
»
XSST 7/4/2021
G.8 36
G.7 585
G.6 9569 2153 0496
G.5 2358
G.4 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806
G.3 27764 07970
G.2 77004
G.1 53165
ĐB 534417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 31/3/2021

Giải XSST
»
XSST 31/3/2021
G.8 41
G.7 407
G.6 7501 8528 9824
G.5 7433
G.4 66766 74669 37889 69365 58606 74543 47847
G.3 34721 07101
G.2 61227
G.1 65515
ĐB 108660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/3/2021

Giải XSST
»
XSST 24/3/2021
G.8 29
G.7 585
G.6 0328 3176 6851
G.5 0488
G.4 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584
G.3 97547 48932
G.2 84419
G.1 54479
ĐB 136389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/3/2021

Giải XSST
»
XSST 17/3/2021
G.8 24
G.7 322
G.6 7802 9572 8681
G.5 3294
G.4 19595 61085 30319 13002 94851 03961 19909
G.3 82082 13515
G.2 54294
G.1 39868
ĐB 970833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/3/2021

Giải XSST
»
XSST 10/3/2021
G.8 12
G.7 491
G.6 4133 0240 0889
G.5 6796
G.4 09171 67810 98616 84506 33200 85473 89638
G.3 54695 83819
G.2 54009
G.1 85058
ĐB 323383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/3/2021

Giải XSST
»
XSST 3/3/2021
G.8 47
G.7 127
G.6 6470 6472 0714
G.5 2962
G.4 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558
G.3 26544 70144
G.2 42590
G.1 72330
ĐB 454847
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/2/2021

Giải XSST
»
XSST 24/2/2021
G.8 38
G.7 802
G.6 7250 2618 1967
G.5 5684
G.4 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146
G.3 79690 58224
G.2 48184
G.1 98909
ĐB 062911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/2/2021

Giải XSST
»
XSST 17/2/2021
G.8 99
G.7 549
G.6 3341 4267 5194
G.5 8491
G.4 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487
G.3 03207 90551
G.2 21444
G.1 68309
ĐB 149211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 10/2/2021

Giải XSST
»
XSST 10/2/2021
G.8 06
G.7 860
G.6 4852 9917 3685
G.5 0656
G.4 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702
G.3 07182 67207
G.2 80949
G.1 10719
ĐB 365159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 3/2/2021

Giải XSST
»
XSST 3/2/2021
G.8 31
G.7 637
G.6 9897 2802 5532
G.5 0098
G.4 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842
G.3 69441 40905
G.2 27803
G.1 70176
ĐB 673728
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/1/2021

Giải XSST
»
XSST 27/1/2021
G.8 04
G.7 470
G.6 1103 8362 0689
G.5 0088
G.4 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735
G.3 74887 44289
G.2 39512
G.1 30538
ĐB 799366
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/1/2021

Giải XSST
»
XSST 20/1/2021
G.8 44
G.7 680
G.6 9254 8700 9991
G.5 3910
G.4 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567
G.3 59400 18533
G.2 39440
G.1 69708
ĐB 779026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021

Giải XSST
»
XSST 13/1/2021
G.8 38
G.7 037
G.6 6053 8500 8331
G.5 4847
G.4 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793
G.3 38633 91246
G.2 34112
G.1 72476
ĐB 180585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/1/2021

Giải XSST
»
XSST 6/1/2021
G.8 61
G.7 087
G.6 6928 8129 1804
G.5 8938
G.4 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901
G.3 19157 90661
G.2 79612
G.1 76893
ĐB 804803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/12/2020

Giải XSST
»
XSST 30/12/2020
G.8 36
G.7 573
G.6 3204 9675 0784
G.5 3509
G.4 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870
G.3 63444 64686
G.2 98456
G.1 64952
ĐB 520116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/12/2020

Giải XSST
»
XSST 23/12/2020
G.8 18
G.7 692
G.6 4543 2758 1109
G.5 4521
G.4 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190
G.3 16119 88081
G.2 29903
G.1 39612
ĐB 406149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/12/2020

Giải XSST
»
XSST 16/12/2020
G.8 22
G.7 677
G.6 3105 6907 3291
G.5 2438
G.4 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306
G.3 11495 93598
G.2 48287
G.1 41096
ĐB 896536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 9/12/2020

Giải XSST
»
XSST 9/12/2020
G.8 84
G.7 571
G.6 4796 9773 8250
G.5 3200
G.4 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380
G.3 38380 40730
G.2 91992
G.1 49212
ĐB 305021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 2/12/2020

Giải XSST
»
XSST 2/12/2020
G.8 71
G.7 848
G.6 1049 5881 2509
G.5 1919
G.4 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988
G.3 99592 88290
G.2 60311
G.1 78016
ĐB 771553
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 25/11/2020

Giải XSST
»
XSST 25/11/2020
G.8 68
G.7 737
G.6 1695 2243 3559
G.5 4151
G.4 76808 64627 98959 17222 84580 22223 40469
G.3 45598 05538
G.2 54833
G.1 75256
ĐB 074117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 18/11/2020

Giải XSST
»
XSST 18/11/2020
G.8 51
G.7 029
G.6 7151 1145 8503
G.5 6067
G.4 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421
G.3 50318 41849
G.2 21469
G.1 11116
ĐB 322911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 11/11/2020

Giải XSST
»
XSST 11/11/2020
G.8 71
G.7 596
G.6 1379 0670 6615
G.5 0307
G.4 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580
G.3 21913 86057
G.2 85696
G.1 31595
ĐB 760961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 4/11/2020

Giải XSST
»
XSST 4/11/2020
G.8 88
G.7 768
G.6 5136 4824 3150
G.5 2261
G.4 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177
G.3 30921 91285
G.2 85521
G.1 71314
ĐB 737157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 28/10/2020

Giải XSST
»
XSST 28/10/2020
G.8 07
G.7 990
G.6 7046 9068 1311
G.5 1265
G.4 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763
G.3 00320 45227
G.2 61118
G.1 99536
ĐB 972537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 21/10/2020

Giải XSST
»
XSST 21/10/2020
G.8 03
G.7 412
G.6 7734 2010 7600
G.5 5189
G.4 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142
G.3 45647 39070
G.2 60397
G.1 51004
ĐB 710023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/10/2020

Giải XSST
»
XSST 14/10/2020
G.8 46
G.7 142
G.6 7748 0963 9327
G.5 9142
G.4 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310
G.3 81120 18260
G.2 24779
G.1 08768
ĐB 058054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/10/2020

Giải XSST
»
XSST 7/10/2020
G.8 93
G.7 144
G.6 8226 6841 4845
G.5 8366
G.4 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348
G.3 68510 78485
G.2 27264
G.1 73433
ĐB 970009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/9/2020

Giải XSST
»
XSST 30/9/2020
G.8 19
G.7 308
G.6 1197 1152 9861
G.5 1735
G.4 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248
G.3 13737 56245
G.2 94901
G.1 16725
ĐB 203151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/9/2020

Giải XSST
»
XSST 23/9/2020
G.8 32
G.7 591
G.6 1155 3554 2347
G.5 6219
G.4 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953
G.3 25746 38803
G.2 14716
G.1 07000
ĐB 314952
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Sóc Trăng

XSST 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Sóc Trăng 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSST 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSST trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.