XSTN 30 Ngày - Kết Quả XSTN 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 8/7/2021

Giải XSTN
»
XSTN 8/7/2021
G.8 14
G.7 996
G.6 5138 8336 7218
G.5 4144
G.4 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929
G.3 60343 31457
G.2 38900
G.1 46298
ĐB 673884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 1/7/2021

Giải XSTN
»
XSTN 1/7/2021
G.8 44
G.7 652
G.6 5425 5244 8771
G.5 9813
G.4 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018
G.3 15702 65510
G.2 18192
G.1 28201
ĐB 675184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/6/2021

Giải XSTN
»
XSTN 24/6/2021
G.8 75
G.7 594
G.6 3227 4065 6401
G.5 3443
G.4 30045 45287 99553 47630 07193 54646 38634
G.3 18129 18318
G.2 16369
G.1 17044
ĐB 337777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/6/2021

Giải XSTN
»
XSTN 17/6/2021
G.8 61
G.7 946
G.6 1344 8555 3362
G.5 7626
G.4 16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698
G.3 68440 91296
G.2 27860
G.1 88235
ĐB 719225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/6/2021

Giải XSTN
»
XSTN 10/6/2021
G.8 88
G.7 289
G.6 1047 9883 3448
G.5 9993
G.4 06640 40301 05811 68110 35348 03717 54971
G.3 24004 24691
G.2 23520
G.1 93738
ĐB 271421
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/6/2021

Giải XSTN
»
XSTN 3/6/2021
G.8 56
G.7 073
G.6 9326 5933 0838
G.5 4818
G.4 71089 35970 20644 40558 66670 80714 89724
G.3 17584 87441
G.2 96513
G.1 51700
ĐB 791223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 27/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 27/5/2021
G.8 71
G.7 990
G.6 4221 2567 9774
G.5 4718
G.4 66305 42230 08499 48023 34966 07830 38630
G.3 72269 26305
G.2 71795
G.1 18114
ĐB 564247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 20/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 20/5/2021
G.8 15
G.7 202
G.6 6042 8935 7198
G.5 6119
G.4 80761 35243 12420 64594 12682 73565 59124
G.3 50300 46571
G.2 42765
G.1 14245
ĐB 524786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 13/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 13/5/2021
G.8 78
G.7 059
G.6 9307 0087 1044
G.5 2977
G.4 92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008
G.3 87608 57055
G.2 07912
G.1 10356
ĐB 069993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 6/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 6/5/2021
G.8 66
G.7 920
G.6 3709 2536 7088
G.5 2498
G.4 29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356
G.3 93450 52587
G.2 99472
G.1 40317
ĐB 518179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 29/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 29/4/2021
G.8 22
G.7 690
G.6 3011 3864 8208
G.5 2847
G.4 04114 35807 17248 46061 48264 85194 45658
G.3 23564 70866
G.2 49484
G.1 92467
ĐB 834077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 22/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 22/4/2021
G.8 81
G.7 172
G.6 3624 0054 3516
G.5 5269
G.4 25451 92286 26893 39144 00652 38758 90403
G.3 31316 96824
G.2 26789
G.1 69508
ĐB 304065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 15/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 15/4/2021
G.8 07
G.7 864
G.6 1969 3284 0242
G.5 9908
G.4 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570
G.3 94614 75675
G.2 72676
G.1 44048
ĐB 405195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 8/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 8/4/2021
G.8 15
G.7 641
G.6 2978 7385 9457
G.5 8219
G.4 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436
G.3 49754 79153
G.2 88016
G.1 56289
ĐB 183809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 1/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 1/4/2021
G.8 99
G.7 827
G.6 2557 0087 2769
G.5 6767
G.4 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534
G.3 32549 84753
G.2 63476
G.1 37407
ĐB 612449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 25/3/2021
G.8 63
G.7 093
G.6 7075 1590 5200
G.5 0683
G.4 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280
G.3 37575 36362
G.2 78844
G.1 48520
ĐB 097929
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 18/3/2021
G.8 29
G.7 083
G.6 9688 6420 0542
G.5 1397
G.4 00249 72708 69138 34462 78404 43307 52420
G.3 31147 54118
G.2 52658
G.1 85446
ĐB 275782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 11/3/2021
G.8 68
G.7 772
G.6 8867 6238 3555
G.5 5721
G.4 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722
G.3 49078 33558
G.2 51311
G.1 69736
ĐB 513476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 4/3/2021
G.8 93
G.7 454
G.6 6253 1649 6872
G.5 4000
G.4 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700
G.3 17129 90499
G.2 03828
G.1 39002
ĐB 962910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 25/2/2021
G.8 40
G.7 844
G.6 3640 4112 7222
G.5 6130
G.4 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490
G.3 94376 86223
G.2 84015
G.1 97351
ĐB 309841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 18/2/2021
G.8 88
G.7 925
G.6 1988 9438 7181
G.5 6100
G.4 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490
G.3 97251 51384
G.2 19859
G.1 76589
ĐB 232111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 11/2/2021
G.8 38
G.7 020
G.6 3824 2410 4388
G.5 9101
G.4 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875
G.3 99640 08651
G.2 82914
G.1 99129
ĐB 724134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 4/2/2021
G.8 87
G.7 045
G.6 9489 3634 7029
G.5 5857
G.4 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773
G.3 42798 99213
G.2 67516
G.1 63929
ĐB 142108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 28/1/2021
G.8 60
G.7 003
G.6 2291 0746 9692
G.5 3128
G.4 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223
G.3 74552 88000
G.2 49812
G.1 74838
ĐB 684009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 21/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 21/1/2021
G.8 37
G.7 143
G.6 9351 0190 8860
G.5 5757
G.4 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822
G.3 53491 00084
G.2 90075
G.1 64526
ĐB 140515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 14/1/2021
G.8 75
G.7 649
G.6 1026 2681 1732
G.5 4613
G.4 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357
G.3 13225 65351
G.2 72841
G.1 56349
ĐB 060206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 7/1/2021
G.8 79
G.7 352
G.6 2906 2948 3952
G.5 2428
G.4 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698
G.3 98093 04848
G.2 91718
G.1 82159
ĐB 047517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 31/12/2020
G.8 25
G.7 415
G.6 1161 2788 4295
G.5 2299
G.4 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443
G.3 74099 05998
G.2 36663
G.1 49907
ĐB 281831
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 24/12/2020
G.8 21
G.7 654
G.6 9698 8754 0515
G.5 8844
G.4 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474
G.3 81201 10322
G.2 17328
G.1 70174
ĐB 870249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 17/12/2020
G.8 48
G.7 472
G.6 6515 9302 8273
G.5 5785
G.4 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825
G.3 17076 48524
G.2 85101
G.1 30601
ĐB 747987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tây Ninh

XSTN 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tây Ninh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTN 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTN trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.