XSTN 30 Ngày - Kết Quả XSTN 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 12/5/2022

Giải XSTN
»
XSTN 12/5/2022
G.8 88
G.7 693
G.6 3349 8426 5389
G.5 4460
G.4 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914
G.3 46563 62736
G.2 94754
G.1 52063
ĐB 784063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 5/5/2022

Giải XSTN
»
XSTN 5/5/2022
G.8 15
G.7 115
G.6 2734 7904 0892
G.5 3166
G.4 57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376
G.3 43243 32523
G.2 07706
G.1 44039
ĐB 516820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/4/2022

Giải XSTN
»
XSTN 28/4/2022
G.8 60
G.7 620
G.6 5485 2013 5072
G.5 6744
G.4 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501
G.3 42825 89018
G.2 28845
G.1 93270
ĐB 004186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 21/4/2022

Giải XSTN
»
XSTN 21/4/2022
G.8 92
G.7 481
G.6 7917 3797 3311
G.5 6790
G.4 05055 15042 20409 28527 13336 18719 92657
G.3 79722 34710
G.2 61396
G.1 30876
ĐB 699642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/4/2022

Giải XSTN
»
XSTN 14/4/2022
G.8 89
G.7 946
G.6 3076 3145 4391
G.5 6415
G.4 51309 10136 79998 14641 43935 14353 90767
G.3 15089 94224
G.2 45315
G.1 88019
ĐB 815386
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/4/2022

Giải XSTN
»
XSTN 7/4/2022
G.8 75
G.7 814
G.6 1318 7623 7331
G.5 5740
G.4 48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361
G.3 87077 27965
G.2 47783
G.1 77572
ĐB 159545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/3/2022

Giải XSTN
»
XSTN 31/3/2022
G.8 86
G.7 358
G.6 3173 1635 4336
G.5 8057
G.4 28765 74420 82738 50884 56903 87311 38016
G.3 74678 84036
G.2 14529
G.1 33625
ĐB 471391
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/3/2022

Giải XSTN
»
XSTN 24/3/2022
G.8 06
G.7 044
G.6 8180 7530 9820
G.5 3532
G.4 30885 83032 32602 95403 77755 07335 21068
G.3 17339 51513
G.2 35537
G.1 83681
ĐB 792733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/3/2022

Giải XSTN
»
XSTN 17/3/2022
G.8 56
G.7 227
G.6 1759 4207 4390
G.5 3013
G.4 70611 07350 75243 17678 46317 16668 25384
G.3 18470 94029
G.2 37157
G.1 11106
ĐB 819874
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/3/2022

Giải XSTN
»
XSTN 10/3/2022
G.8 35
G.7 872
G.6 0149 5296 5966
G.5 0009
G.4 57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192
G.3 61869 21958
G.2 73396
G.1 55556
ĐB 835558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/3/2022

Giải XSTN
»
XSTN 3/3/2022
G.8 39
G.7 079
G.6 3886 1794 9846
G.5 4506
G.4 18852 35271 41803 95212 92354 96511 65695
G.3 13386 59866
G.2 60201
G.1 82253
ĐB 752915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/2/2022

Giải XSTN
»
XSTN 17/2/2022
G.8 49
G.7 477
G.6 8412 5012 8384
G.5 2738
G.4 61868 44315 84340 04233 55512 78479 08143
G.3 84868 14498
G.2 38087
G.1 41904
ĐB 092286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/2/2022

Giải XSTN
»
XSTN 10/2/2022
G.8 69
G.7 560
G.6 8034 8464 6791
G.5 0922
G.4 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596
G.3 04857 86656
G.2 23236
G.1 27189
ĐB 569954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/2/2022

Giải XSTN
»
XSTN 3/2/2022
G.8 28
G.7 397
G.6 7194 8103 8123
G.5 7428
G.4 33227 39832 56150 33191 59084 61398 85583
G.3 17084 51479
G.2 27544
G.1 98106
ĐB 321261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 27/1/2022

Giải XSTN
»
XSTN 27/1/2022
G.8 61
G.7 476
G.6 7278 8041 0780
G.5 1757
G.4 47145 00958 01833 56494 59510 10418 57315
G.3 79920 78204
G.2 54353
G.1 34021
ĐB 607239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 20/1/2022

Giải XSTN
»
XSTN 20/1/2022
G.8 31
G.7 903
G.6 9073 5354 2752
G.5 5055
G.4 29824 40030 76606 52155 23859 83867 69990
G.3 43269 43338
G.2 46710
G.1 00251
ĐB 902355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 13/1/2022

Giải XSTN
»
XSTN 13/1/2022
G.8 44
G.7 977
G.6 1914 3278 4322
G.5 7175
G.4 86232 24531 39179 35712 14828 41180 78957
G.3 78495 08844
G.2 91119
G.1 89835
ĐB 479371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 6/1/2022

Giải XSTN
»
XSTN 6/1/2022
G.8 68
G.7 106
G.6 2653 5083 4014
G.5 6055
G.4 81319 37662 16177 92795 44724 76702 66948
G.3 36063 52394
G.2 86652
G.1 04341
ĐB 859725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 30/12/2021

Giải XSTN
»
XSTN 30/12/2021
G.8 75
G.7 203
G.6 2091 6856 1603
G.5 6213
G.4 43327 78867 24579 00260 31690 97352 00285
G.3 62759 06681
G.2 86141
G.1 66366
ĐB 119717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 23/12/2021

Giải XSTN
»
XSTN 23/12/2021
G.8 12
G.7 238
G.6 1802 1592 0988
G.5 6156
G.4 27736 63342 49408 00324 90058 55442 84279
G.3 08880 39372
G.2 17226
G.1 79699
ĐB 479810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 16/12/2021

Giải XSTN
»
XSTN 16/12/2021
G.8 25
G.7 553
G.6 2029 0211 2181
G.5 4146
G.4 90971 52457 06670 03636 06328 95420 53003
G.3 39742 01773
G.2 73189
G.1 33312
ĐB 395180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 9/12/2021

Giải XSTN
»
XSTN 9/12/2021
G.8 23
G.7 599
G.6 6653 5930 8934
G.5 5389
G.4 45074 05095 70311 06982 36683 20995 95440
G.3 99447 30296
G.2 03035
G.1 94204
ĐB 042652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 2/12/2021

Giải XSTN
»
XSTN 2/12/2021
G.8 75
G.7 595
G.6 1394 5866 9952
G.5 3282
G.4 44106 82437 49942 89493 98456 72477 34049
G.3 27196 34183
G.2 41755
G.1 56180
ĐB 761916
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/11/2021

Giải XSTN
»
XSTN 25/11/2021
G.8 17
G.7 629
G.6 9192 6221 8413
G.5 4244
G.4 53581 61720 49198 60965 71104 63588 80158
G.3 02848 63359
G.2 81667
G.1 55429
ĐB 880313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/11/2021

Giải XSTN
»
XSTN 18/11/2021
G.8 79
G.7 360
G.6 5911 4893 4538
G.5 3482
G.4 32355 29386 64774 27728 03808 99107 45257
G.3 46057 28140
G.2 87265
G.1 56556
ĐB 373851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/11/2021

Giải XSTN
»
XSTN 11/11/2021
G.8 14
G.7 101
G.6 4335 7286 3174
G.5 3244
G.4 92445 09919 73168 91109 87910 86215 46143
G.3 94344 13643
G.2 69961
G.1 10502
ĐB 711260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/11/2021

Giải XSTN
»
XSTN 4/11/2021
G.8 62
G.7 503
G.6 5388 6752 3177
G.5 3147
G.4 79607 00043 64786 29334 34353 73228 74249
G.3 49148 85933
G.2 81858
G.1 23095
ĐB 684051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/10/2021

Giải XSTN
»
XSTN 28/10/2021
G.8 74
G.7 946
G.6 2383 6058 9309
G.5 3798
G.4 12740 10265 45862 73648 48795 22132 81842
G.3 73042 47228
G.2 79078
G.1 57136
ĐB 396800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 8/7/2021

Giải XSTN
»
XSTN 8/7/2021
G.8 14
G.7 996
G.6 5138 8336 7218
G.5 4144
G.4 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929
G.3 60343 31457
G.2 38900
G.1 46298
ĐB 673884
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 1/7/2021

Giải XSTN
»
XSTN 1/7/2021
G.8 44
G.7 652
G.6 5425 5244 8771
G.5 9813
G.4 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018
G.3 15702 65510
G.2 18192
G.1 28201
ĐB 675184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tây Ninh

XSTN 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tây Ninh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTN 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTN trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.