XSTN 30 Ngày - Kết Quả XSTN 30 Ngày Gần Đây Nhất

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 13/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 13/5/2021
G.8 78
G.7 059
G.6 9307 0087 1044
G.5 2977
G.4 92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008
G.3 87608 57055
G.2 07912
G.1 10356
ĐB 069993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 6/5/2021

Giải XSTN
»
XSTN 6/5/2021
G.8 66
G.7 920
G.6 3709 2536 7088
G.5 2498
G.4 29121 87492 09620 60295 54381 22792 16356
G.3 93450 52587
G.2 99472
G.1 40317
ĐB 518179
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 29/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 29/4/2021
G.8 22
G.7 690
G.6 3011 3864 8208
G.5 2847
G.4 04114 35807 17248 46061 48264 85194 45658
G.3 23564 70866
G.2 49484
G.1 92467
ĐB 834077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 22/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 22/4/2021
G.8 81
G.7 172
G.6 3624 0054 3516
G.5 5269
G.4 25451 92286 26893 39144 00652 38758 90403
G.3 31316 96824
G.2 26789
G.1 69508
ĐB 304065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 15/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 15/4/2021
G.8 07
G.7 864
G.6 1969 3284 0242
G.5 9908
G.4 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570
G.3 94614 75675
G.2 72676
G.1 44048
ĐB 405195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 8/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 8/4/2021
G.8 15
G.7 641
G.6 2978 7385 9457
G.5 8219
G.4 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436
G.3 49754 79153
G.2 88016
G.1 56289
ĐB 183809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 1/4/2021

Giải XSTN
»
XSTN 1/4/2021
G.8 99
G.7 827
G.6 2557 0087 2769
G.5 6767
G.4 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534
G.3 32549 84753
G.2 63476
G.1 37407
ĐB 612449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 25/3/2021
G.8 63
G.7 093
G.6 7075 1590 5200
G.5 0683
G.4 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280
G.3 37575 36362
G.2 78844
G.1 48520
ĐB 097929
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 18/3/2021
G.8 29
G.7 083
G.6 9688 6420 0542
G.5 1397
G.4 00249 72708 69138 34462 78404 43307 52420
G.3 31147 54118
G.2 52658
G.1 85446
ĐB 275782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 11/3/2021
G.8 68
G.7 772
G.6 8867 6238 3555
G.5 5721
G.4 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722
G.3 49078 33558
G.2 51311
G.1 69736
ĐB 513476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/3/2021

Giải XSTN
»
XSTN 4/3/2021
G.8 93
G.7 454
G.6 6253 1649 6872
G.5 4000
G.4 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700
G.3 17129 90499
G.2 03828
G.1 39002
ĐB 962910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 25/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 25/2/2021
G.8 40
G.7 844
G.6 3640 4112 7222
G.5 6130
G.4 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490
G.3 94376 86223
G.2 84015
G.1 97351
ĐB 309841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 18/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 18/2/2021
G.8 88
G.7 925
G.6 1988 9438 7181
G.5 6100
G.4 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490
G.3 97251 51384
G.2 19859
G.1 76589
ĐB 232111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 11/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 11/2/2021
G.8 38
G.7 020
G.6 3824 2410 4388
G.5 9101
G.4 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875
G.3 99640 08651
G.2 82914
G.1 99129
ĐB 724134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 4/2/2021

Giải XSTN
»
XSTN 4/2/2021
G.8 87
G.7 045
G.6 9489 3634 7029
G.5 5857
G.4 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773
G.3 42798 99213
G.2 67516
G.1 63929
ĐB 142108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 28/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 28/1/2021
G.8 60
G.7 003
G.6 2291 0746 9692
G.5 3128
G.4 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223
G.3 74552 88000
G.2 49812
G.1 74838
ĐB 684009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 21/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 21/1/2021
G.8 37
G.7 143
G.6 9351 0190 8860
G.5 5757
G.4 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822
G.3 53491 00084
G.2 90075
G.1 64526
ĐB 140515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 14/1/2021
G.8 75
G.7 649
G.6 1026 2681 1732
G.5 4613
G.4 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357
G.3 13225 65351
G.2 72841
G.1 56349
ĐB 060206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/1/2021

Giải XSTN
»
XSTN 7/1/2021
G.8 79
G.7 352
G.6 2906 2948 3952
G.5 2428
G.4 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698
G.3 98093 04848
G.2 91718
G.1 82159
ĐB 047517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 31/12/2020
G.8 25
G.7 415
G.6 1161 2788 4295
G.5 2299
G.4 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443
G.3 74099 05998
G.2 36663
G.1 49907
ĐB 281831
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 24/12/2020
G.8 21
G.7 654
G.6 9698 8754 0515
G.5 8844
G.4 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474
G.3 81201 10322
G.2 17328
G.1 70174
ĐB 870249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 17/12/2020
G.8 48
G.7 472
G.6 6515 9302 8273
G.5 5785
G.4 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825
G.3 17076 48524
G.2 85101
G.1 30601
ĐB 747987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 10/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 10/12/2020
G.8 70
G.7 902
G.6 0808 9434 5630
G.5 5894
G.4 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143
G.3 84036 59380
G.2 74587
G.1 56452
ĐB 100435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 3/12/2020

Giải XSTN
»
XSTN 3/12/2020
G.8 91
G.7 540
G.6 3045 9485 3570
G.5 9984
G.4 08429 08343 57300 81618 66523 18123 18242
G.3 33251 82463
G.2 40995
G.1 27537
ĐB 546922
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 26/11/2020

Giải XSTN
»
XSTN 26/11/2020
G.8 08
G.7 337
G.6 8457 0282 3171
G.5 9715
G.4 32083 63663 35031 49704 41452 12951 74840
G.3 35826 25016
G.2 45340
G.1 28825
ĐB 663755
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 19/11/2020

Giải XSTN
»
XSTN 19/11/2020
G.8 39
G.7 812
G.6 7872 6831 8017
G.5 7866
G.4 36568 94157 67907 31038 59176 62242 24553
G.3 39827 38239
G.2 66616
G.1 64692
ĐB 768436
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 12/11/2020

Giải XSTN
»
XSTN 12/11/2020
G.8 93
G.7 538
G.6 1964 2261 3475
G.5 2302
G.4 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936
G.3 20391 00064
G.2 95955
G.1 65449
ĐB 268317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 5/11/2020

Giải XSTN
»
XSTN 5/11/2020
G.8 58
G.7 380
G.6 8006 2753 3348
G.5 8593
G.4 90097 86000 56273 73383 74138 28015 92321
G.3 78754 13979
G.2 12999
G.1 75324
ĐB 220121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 29/10/2020

Giải XSTN
»
XSTN 29/10/2020
G.8 01
G.7 225
G.6 0999 3363 9416
G.5 2984
G.4 32615 92912 33303 56570 99197 44420 48029
G.3 83653 52839
G.2 58486
G.1 25131
ĐB 754859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 22/10/2020

Giải XSTN
»
XSTN 22/10/2020
G.8 73
G.7 570
G.6 2513 7859 7146
G.5 7582
G.4 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074
G.3 95994 87902
G.2 09991
G.1 15264
ĐB 702792
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giới thiệu về xổ số Tây Ninh

XSTN 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Tây Ninh 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.

Xem bảng kết quả XSTN 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất. 

Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSTN trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.

XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.